Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Przedmiot działalności

W swojej podstawowej działalności Zespół Szkół Politechnicznych realizuje następujące cele i zadania:

 1. Stwarza warunki i umożliwia zdobycie wiedzy oraz umiejętności praktycznych niezbędnych do uzyskania świadectwa dojrzałości oraz w technikum i szkole zasadniczej, zdania egzaminu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych.
 2. Prowadzi preorientację zawodową i świadczy pomoc absolwentom w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia oraz podejmowania pracy zawodowej.
 3. Kształtuje środowisko wychowawcze tak aby w uczniach rozwijało poczucie patriotyzmu, odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla dorobku kulturowego pokoleń przy równoczesnym uznawaniu wartości kultur Europy i świata.
 4. Współdziała ze środowiskiem oraz rodziną w rozwiązywaniu trudnych problemów wychowawczych.
 5. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz w stosunku do możliwości szkoły oraz instytucji wspomagających.
 6. Rozwija zdolności i zainteresowania zawodowe uczniów.
 7. Kształci umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy, przygotowuje do pracy i życia we współczesnym społeczeństwie.
 8. Realizuje program kultury zdrowotnej uczniów, upowszechnia wiedzę ekologiczną oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska naturalnego.

 

Szczegółowe zapisy dotyczące realizacji powszechnych celów i zadań zawarte są w planie wychowawczym Zespołu Szkół Politechnicznych, aktualizowanym na każdy nowy rok szkolny.

Najbardziej istotne to:

 1. Szkoła stwarza możliwość pogłębiania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez:

  - kultywowanie tradycji narodowych przez uczestniczenie uczniów w obchodach rocznic historycznych oraz świąt państwowych,

  - poznanie i kultywowanie tradycji regionu przez uczestniczenie w imprezach Wrzesińskiego Towarzystwa Kulturalnego (rajdy, konkursy wiedzy o regionie i ziemi wrzesińskiej),

  - realizowanie lekcji religii w szkole, uczestnictwo uczniów w rekolekcjach,

  - czynne uczestnictwo uczniów w inscenizacjach utworów poetyckich oraz udział w montażach słowno - muzycznych z okazji świąt państwowych oraz innych obchodów rocznicowych,

  - realizowanie lekcji historii oraz wiedzy o społeczeństwie w Szkolnej Izbie Tradycji.

 2. Szkoła stwarza możliwości kształtowania potrzeby szacunku i tolerancji wobec pokoleń, ras i religii.
 3. Pedagog szkolny zapewnia wszystkim uczniom możliwość uzyskania pomocy w sprawach szkolnych i osobistych, angażując instytucje szkolne (Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski) i pozaszkolne, np. Pomoc Społeczna.
 4. Szkoła stwarza wszystkim uczniom możliwość korzystania z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, przyczyniając się do rozwijania zainteresowań i uzdolnień, jak również uczestnictwa w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-24
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-24 12:25
 • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
  ostatnia modyfikacja: 2015-04-24 12:23

drukuj całą stronę

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.