Szybkie linki

Treść strony

Organizacja

W skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 wchodzą:

 

1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemieślnicza Nr 2

 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemieślnicza Nr 2 jest placówką oświatową kształcącą przyszłych pracowników rzemiosła i robotników wykwalifikowanych dla zakładów pracy, realizując potrzeby miejscowego i okręgowego rynku pracy.
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemieślnicza jest szkołą ponadgimnazjalną o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także dalsze kształcenie w dwuletnich uzupełniających liceach ogólnokształcących i trzyletnich technikach uzupełniających.
 • Warunkiem przyjęcia do szkoły jest podpisanie umowy o naukę zawodu w zakładzie pracy lub Cechu Rzemiosł Różnych.
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształci uczniów w zawodach ujętych w rozporządzeniu MENiS w sprawie klasyfikacji zawodów.

2. Technikum nr 3

 • Technikum nr 3 jest szkołą ponadgimnazjalną o czteroletnim okresie nauczania, kształcącą w zawodzie technik-handlowiec oraz technik-kelner, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

3. III Liceum Profilowane

 • III Liceum Profilowane jest szkołą ponadgimnazjalną o trzyletnim okresie nauczania, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

4. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 • Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych jest szkołą na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej o dwuletnim okresie nauczania, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.

5. Technikum Uzupełniające nr 2 dla Dorosłych

 • Technikum Uzupełniające nr 2 dla Dorosłych jest szkołą na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej o trzyletnim okresie nauczania, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

6. Gimnazjum dla Dorosłych

 • Gimnazjum dla Dorosłych umożliwia uczniom ukończenie gimnazjum i przyuczenie do zawodu. Warunki przyjęcia do szkoły regulują odrębne przepisy.

7. Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych

 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych jest szkołą ponadgimnazjalną o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, której ukończenie, po zdaniu egzaminu, umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, a także dalsze kształcenie w dwuletnich uzupełniających liceach ogólnokształcących i trzyletnich technikach uzupełniających.

8. Szkoła Policealna nr 3 dla Dorosłych

 • Szkoła Policealna jest średnią szkołą zawodową o dwuletnim okresie nauczania, której ukończenie (po zdaniu egzaminu) umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-27
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-27 08:49
 • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
  ostatnia modyfikacja: 2015-04-27 08:49

drukuj całą stronę

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.