Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Przedmiot działalności i kompetencje

W swojej działalności szkoła realizuje następujące cele i zadania:

 1. Stwarza warunki i umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły oraz do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
 2. Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu.
 3. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.
 4. Wspomaga rodzinę w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
 5. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz w stosunku do możliwości szkoły i instytucji wspomagających.
 6. Rozwija zdolności i zainteresowania uczniów, przygotowuje ich do uczestnictwa w kulturze.
 7. Rozwija kulturę zdrowotną uczniów, upowszechnia wiedzę ekologiczną oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska.
 8. Prowadzi działania profilaktyczne i wychowawcze mające na celu kształtowanie ucznia na poziomie umożliwiającym mu pełny rozwój.

Sposób realizacji powyższych celów i zadań zawarty jest w planie pracy dydaktycznej i wychowawczo - opiekuńczej szkoły i szkolnym programie profilaktyki. Odbywa się to poprzez:

 1. Umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej przez:
  - kultywowanie tradycji narodowej,
  - zajęcia w Izbie Patrona Szkoły,
  - uroczyste obchody Święta Patrona,
  - poznawanie tradycji regionu.
 2. Pomoc pedagogiczną i psychologiczną zapewnia uczniom pedagog szkolny i psycholog szkolny przez konsultacje indywidualne oraz angażując odpowiednie instytucje.
 3. Szkoła zapewnia uczniom możliwość rozwijania uzdolnień i zainteresowań poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych, a także poprzez inspirowanie uczestnictwa młodzieży w konkursach przedmiotowych, zawodowych itp.
 4. W szczególnych przypadkach możliwe jest realizowanie indywidualnych programów nauczania.
 5. Nauczyciel ma prawo do prowadzenia w ramach godzin opiekuńczych i wychowawczych nieodpłatnych zajęć fakultatywnych, konsultacji, zajęć sportowych, itp. Nauczyciel zobowiązany jest do prowadzenia odpowiedniego dziennika tych zajęć.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-27
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-27 08:51

drukuj całą stronę

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.