Szybkie linki

Treść strony

Status prawny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni jest jednostką organizacyjną Powiatu Wrzesińskiego działające w formie jednostki budżetowej. Nadzór nad działalnością PCPR sprawuje Zarząd Powiatu Wrzesińskiego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni działa w szczególności na podstawie:

 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530),
 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.),
 4. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 z późn. zm.),
 5. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 z późn. zm.),
 6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),
 7. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.),
 8. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.),
 9. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.),
 10. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571),
 11. Uchwały Nr 2/IV 99 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 20.01.1999 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą: „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni”.
 12. Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni - Uchwała nr 317/XLIX/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 25.10.2018 r. w sprawie: uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni oraz zmiany statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni - Uchwała nr 353/LV/2023 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 21.09.2023 r. 
 13. Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni - Uchwała nr 1999/2024 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 27.02.2024 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zmieniona Uchwałą nr 2067/2024 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 30 kwietnia 2024 r. 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Olga Krukowska
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-24 08:10
 • zmodyfikował: Marlena Modrowska
  ostatnia modyfikacja: 2024-05-23 07:59

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.