Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami) zawiadamia, że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 221.000 euro na dowóz osób niepełnosprawnych z gmin Pyzdry i Kołaczkowo na zajęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie w 2019 roku została wybrana oferta nr 1 złożona przez:

Firma Handlowo-Usługowa „WA-MA”
Maciej Walicki
ul. Niepodległości 66
62-310 Pyzdry

Cena wybranej oferty wynosi brutto: 91.333,00 zł
Termin płatności faktury: 30 dni,

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 60%, termin płatności faktury – 40%) zawiadamia, że jest to najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 60,00 pkt, termin płatności faktury– 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1a  ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

drukuj (INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY)

  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2018-12-28 09:57

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.