Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwały Rady - 2015 r.

14/III/2014 z dnia 22.12.2014 r.
- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015-2027
15/III/2014 z dnia 22.12.2014 r.
- w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok
22/IV/2015 z dnia 29.01.2015
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015 - 2027
23/IV/2015 z dnia 29.01.2015 r.
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok
32/V/2015 z dnia 26.03.2015 r.
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015 - 2027
33/V/2015 z dnia 26.03.2015 r.
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok
39/VI/2015 z dnia 21 maja 2015 r.
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015-2027
40/VI/2015 z dnia 21 maja 2015 r.
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu wrzesińskiego na 2015 rok.
45/VIII/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r.
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015-2027
46/VIII/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r.
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok

51/IX/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015 - 2027

52/IX/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok

56/X/2015 z dnia 24 września 2015 r.
- zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015 – 2027
57/X/2015 z dnia 24 września 2015 r.
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok
67/XI/2015 z dnia 27 października 2015 r.
- zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015 – 2027
68/XI/2015 z dnia 27 października 2015 r.
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok.
75/XII/2015 z dnia 3 grudnia 2015 r.
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015 – 2027
76/XII/2015 z dnia 3 grudnia 2015 r.
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok
78/XIII/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015 – 2027
79/XIII/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok

Uchwały Zarządu - 2015 r.

889 / 2014 z dnia 26.08.2014 r.
- w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok
950 / 2014 z dnia 12.11.2014 r.
- w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok
36 / 2015 z dnia 02.01.2015 r.
- w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
37 / 2015 z dnia 02.01.2015 r.
- sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2015 rok
50 / 2015 z dnia 29.01.2015 r.
- w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok
51 / 2015 z dnia 29.01.2015 r.
- w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
52 / 2015 z dnia 29.01.2015 r.
- sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2015 rok
60 / 2015 z dnia 24.02.2015 r.
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok
61 / 2015 z dnia 24.02.2015 r.
- w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
88 / 2015 z dnia 26.03.2015 r.
- w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
89 / 2015 z dnia 26.03.2015 r.
- w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2015 rok
104 / 2015 z dnia 29.04.2015 r.
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok
105 / 2015 z dnia 29.04.2015 r.
- w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
106 / 2015 z dnia 29.04.2015 r.
- w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2015 rok
112 / 2015 z dnia 21.05.2015 r.
- w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
113 / 2015 z dnia 21.05.2015 r.
- w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2015 rok
119 / 2015 z dnia 02.06.2015 r.
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok
120 / 2015 z dnia 02.06.2015 r.
- w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
121 / 2015 z dnia 02.06.2015 r.
- w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2015 rok
128 / 2015 z dnia 26.06.2015 r.
- w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
129 / 2015 z dnia 26.06.2015 r.
- w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2015 rok
132 / 2015 z dnia 30.06.2015 r.
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok
133 / 2015 z dnia 30.06.2015 r.
- w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
134 / 2015 z dnia 30.06.2015 r.
- w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2015 rok
137 / 2015 z dnia 14.07.2015 r.
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok
138 / 2015 z dnia 14.07.2015 r.
- w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
139 / 2015 z dnia 14.07.2015 r.
- w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2015 rok

152 / 2015 z dnia 11.08.2015 r.

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok

153 / 2015 z dnia 11.08.2015 r.

- w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

154 / 2015 z dnia 11.08.2015 r.

- w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2015 rok

163 / 2015 z dnia 27.08.2015 r.

- w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

164 / 2015 z dnia 27.08.2015 r.

- w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2015 rok

172 / 2015 z dnia 24.09.2015 r.

- w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

173 / 2015 z dnia 24.09.2015 r.

- w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2015 rok

185 / 2015 z dnia 06.10.2015 r.

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok

 

186 / 2015 z dnia 06.10.2015 r.

- w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

187 / 2015 z dnia 06.10.2015 r.

- w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2015 rok

203 / 2015 z dnia 27.10.2015 r.

- w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

204 / 2015 z dnia 27.10.2015 r.

- w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2015 rok

216 / 2015 z dnia 12.11.2015 r.

- w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 - 2027

217 / 2015 z dnia 12.11.2015 r.

- w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok

225 / 2015 z dnia 17.11.2015 r.

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok

226 / 2015 z dnia 17.11.2015 r.

- w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

227 / 2015 z dnia 17.11.2015 r.

- w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2015 rok

236/2015 z dnia 03.12.2015 r.
- w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
237/2015 z dnia 03.12.2015 r.
- w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2015 rok

265 / 2015 z dnia 29.12.2015 r.

- w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

266 / 2015 z dnia 29.12.2015 r.

- w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2015 rok

270 / 2015 z dnia 31.12.2015 r.

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok

drukuj całą stronę

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.