Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwały Rady - 2016 r.

80/XIII/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.
- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016/2027
81/XIII/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.
- w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok

91/XIV/2016 z dnia 24.02.2016 r.

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 - 2027

92/XIV/2016 z dnia 24.02.2016 r.

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok

95/XV/2016 z dnia 02.03.2016 r.

- zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 - 2027

96/XV/2016 z dnia 02.03.2016 r.

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok

104/XVI/2016 z dnia 30.03.2016 r.

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 - 2027

105/XVI/2016 z dnia 30.03.2016 r.

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok

111/XVII/2016 z dnia 28.04.2016 r.

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 - 2027

112/XVII/2016 z dnia 28.04.2016 r.

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok

114/XVIII/2016 z dnia 17.05.2016 r.

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 - 2027

120/XIX/2016 z dnia 02.06.2016 r.

- zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 - 2027

121/XIX/2016 z dnia 02.06.2016 r.

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok

126/XXI/2016  z dnia 07.07.2016 r.

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 - 2027

127/XXI/2016 z dnia 07.07.2016 r.

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok

130/XXII/2016 z dnia 20.07.2016 r.

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 - 2027

131/XXII/2016 z dnia 20.07.2016 r.

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok

137/XXIII/2016 z dnia 08.09.2016 r.

- zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 - 2027

138/XIII/2016 z dnia 08.09.2016 r.

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok

143/XXIV/2016 z dnia 26.09.2016 r.

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 - 2027

144/XXIV/2016 z dnia 26.09.2016 r.

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok

Uchwały Zarządu - 2016 r.

162 / 2015 z dnia 27.08.2015 r.

- w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok

216 / 2015 z dnia 12.11.2015 r.

- w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 - 2027

217 / 2015 z dnia 12.11.2015 r.

- w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok

274 / 2016 z dnia 12.01.2016 r.

- w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

275 / 2016 z dnia 12.01.2016 r.

- w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2016 rok

276 / 2016 z dnia 12.01.2016 r.

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok

277 / 2016 z dnia 12.01.2016 r.

- w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

278 / 2016 z dnia 12.01.2016 r.

- w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2016 rok

293 / 2016 z dnia 09.02.2016 r.

- w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok

275 / 2016 z dnia 12.01.2016 r.

- w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

307 / 2016 z dnia 24.02.2016 r.

- w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

308 / 2016 z dnia 24.02.2016 r.

- w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2016 rok

317 / 2016 z dnia 02.03.2016 r.

- w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

333 / 2016 z dnia 30.03.2016 r.

- w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

334 / 2016 z dnia 30.03.2016 r.

- w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2016 rok

347 / 2016 z dnia 28.04.2016 r.

- w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

348 / 2016 z dnia 28.04.2016 r.

- w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2016 rok

360 / 2016 z dnia 19.05.2016  r.

- w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

367 / 2016 z dnia 02.06.2016 r.

- w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

368 / 2016 z dnia 02.06.2016 r.

- w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2016 rok

373 / 2016 z dnia 16.06.2016 r.

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok

374 / 2016 z dnia 16.06.2016 r.

- w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

375 / 2016 z dnia 16.06.2016 r.

- w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2016 rok

379 / 2016 z dnia 29.06.2016 r.

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok

380 / 2016 z dnia 29.06.2016 r.

- w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

381 / 2016 z dnia 29.06.2016 r.

- w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2016 rok

385 / 2016 z dnia 07.07.2016 r.

- w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

386 / 2016 z dnia 07.07.2016 r.

- w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2016 rok

399 / 2016 z dnia 20.07.2016 r.

- w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

400 / 2016 z dnia 20.07.2016 r.

- w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2016 rok

429 / 2016 z dnia 30.08.2016 r.

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok

430 / 2016 z dnia 30.08.2016 r.

- w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

431 / 2016 z dnia 30.08.2016 r.

- w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2016 rok

439 / 2016 z dnia 08.09.2016 r.

- w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

440 / 2016 z dnia 08.09.2016 r.

- w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2016 rok

446 / 2016 z dnia 26.09.2016 r.

- w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

447 / 2016 z dnia 26.09.2016 r.

- w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2016 rok

455 / 2016 z dnia 11.10.2016 r.

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok

456 / 2016 z dnia 11.10.2016 r.

- w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

457 / 2016 z dnia 11.10.2016 r.

- w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2016 rok

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.