Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwały Rady - 2018 r.

257/XXXIX/2017 z dnia 28.12.2017 r.

- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018-2027

258/XXXIX/2017 z dnia 28.12.2017 r.

- w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

263/XL/2018 z dnia 08.02.2018 r.

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 - 2027

264/XL/2018 z dnia 08.02.2018 r.

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

268/XLI/2018 z dnia 22.03.2018 r.

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 - 2027

269/XLI/2018 z dnia 22.03.2018 r.

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

275/XLII/2018 z dnia 26.04.2018 r.

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 - 2027

276/XLII/2018 z dnia 26.04.2018 r.

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

284/XLIII/2018 z dnia 23.05.2018 r.

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 - 2027

285/XLIII/2018 z dnia 23.05.2018 r.

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

291/XLV/2018 z dnia 20.06.2018 r.

- zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 - 2027

292/XLV/2018 z dnia 20.06.2018 r.

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

297/XLVI/2018 z dnia 26.07.2018 r.

- zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 - 2027

298/XLVI/2018 z dnia 26.07.2018 r.

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

310/XLVII/2018 z dnia 12.09.2018 r.

- zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 - 2027

311/XLVII/2018 z dnia 12.09.2018 r.

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

313/XLVIII/2018 z dnia 24.09.2018 r.

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 - 2027

314/XLVIII/2018 z dnia 24.09.2018 r.

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

324/XLIX/2018 z dnia 25.10.2018 r.

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 - 2027

325/XLIX/2018 z dnia 25.10.2018 r.

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

14/III/2018 z dnia 13.12.2018 r.

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 - 2027

15/III/2018 z dnia 13.12.2018 r.

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

Uchwały Zarządu - 2018 r.

719 / 2017 z dnia 30.08.2017 r.

- w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

792 / 2017 z dnia 10.11.2017 r.

- w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018-2027

793 / 2017 z dnia 10.11.2017 r.

- w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

853 / 2018 z dnia 10.01.2018 r.

- w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

854 / 2018 z dnia 10.01.2018 r.

- w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok

865 / 2018 z dnia 30.01.2018 r.

- w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

867 / 2018 z dnia 08.02.2018 r.

- w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

873 / 2018 z dnia 27.02.2018 r.

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

874 / 2018 z dnia 27.02.2018 r.

- w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

887 / 2018 z dnia 22.03.2018 r.

- w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

888 / 2018 z dnia 22.03.2018 r.

- w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok

890 / 2018 z dnia 27.03.2018 r.

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

891 / 2018 z dnia 27.03.2018 r.

- w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

896 / 2018 z dnia 30.03.2018 r.

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

897 / 2018 z dnia 30.03.2018 r.

- w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

898 / 2018 z dnia 30.03.2018 r.

- w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok

926 / 2018 z dnia 26.04.2018 r.

- w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

927 / 2018 z dnia 26.04.2018 r.

- w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok

945 / 2018 z dnia 23.05.2018 r.

- w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

946 / 2018 z dnia 23.05.2018 r.

- w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok

967 / 2018 z dnia 20.06.2018 r.

- w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

968 / 2018 z dnia 20.06.2018 r.

- w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok

988 / 2018 z dnia 29.06.2018 r.

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

989 / 2018 z dnia 29.06.2018 r.

- w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

990 / 2018 z dnia 29.06.2018 r.

- w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok

1007 / 2018 z dnia 26.07.2018 r.

- w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1008 / 2018 z dnia 26.07.2018 r.

- w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok

1026 / 2018 z dnia 07.08.2018 r.

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

1027 / 2018 z dnia 07.08.2018 r.

- w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1028 / 2018 z dnia 07.08.2018 r.

- w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok

1048 / 2018 z dnia 21.08.2018 r.

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

1049 / 2018 z dnia 21.08.2018 r.

- w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1050 / 2018 z dnia 21.08.2018 r.

- w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok

1082 / 2018 z dnia 12.09.2018 r.

- w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1083 / 2018 z dnia 12.09.2018 r.

- w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok

1096 / 2018 z dnia 24.09.2018 r.

- w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1097 / 2018 z dnia 24.09.2018 r.

- w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok

1115 / 2018 z dnia 02.10.2018 r.

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

1116 / 2018 z dnia 02.10.2018 r.

- w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1117 / 2018 z dnia 02.10.2018 r.

- w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadańzleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok

1125 / 2018 z dnia 10.10.2018 r.

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

1126 / 2018 z dnia 10.10.2018 r.

- w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1127 / 2018 z dnia 10.10.2018 r.

- w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rzędowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok

1147 / 2018 z dnia 25.10.2018 r.

- w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1148 / 2018 z dnia 25.10.2018 r.

- w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok

1163 / 2018 z dnia 09.11.2018 r.

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

1164 / 2018 z dnia 09.11.2018 r.

- w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1165 / 2018 z dnia 09.11.2018 r.

- w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok

1 / 2018 z dnia 21.11.2018 r.

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

2 / 2018 z dnia 21.11.2018 r.

- w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

3 / 2018 z dnia 21.11.2018 r.

- w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok

20 / 2018 z dnia 04.12.2018 r.

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

21 / 2018 z dnia 04.12.2018 r.

- w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

22 / 2018 z dnia 04.12.2018 r.

- w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok

44 / 2018 z dnia 13.12.2018 r.

- w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

 

45 / 2018 z dnia 13.12.2018 r.

- w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok

 

66 / 2018 z dnia 28.12.2018 r.

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.