Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Uchwały RIO

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 maja 2024 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2023 rok

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 kwietnia 2024 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Wrzesińskiego za rok 2023

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 stycznia 2024 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Wrzesińskiego

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2024 rok

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2024 - 2029

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 października 2023 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2022 rok

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 kwietnia 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Wrzesińskiego za rok 2022

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 kwietnia 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Wrzesińskiego

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 stycznia 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Wrzesińskiego

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2023 - 2029

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 września 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonanania budżetu za pierwsze półrocze 2022 r. Powiatu Wrzesińskiego

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2021 rok

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Wrzesińskiego za 2021 rok

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 stycznia 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Wrzesińskiego

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 stycznia 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Wrzesińskiego

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Wrzesińskiego

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2022 - 2029

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 17 września 2021 r. wyrażająca opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 r. Powiatu Wrzesińskiego

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2020 rok

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Wrzesińskiego za 2020 rok

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Wrzesińskiego

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Wrzesińskiego

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021 - 2029

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Wrzesińskiego

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 października 2020 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu do kwoty 3.485.125,70 zł przez Powiat Wrzesiński 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 października 2020 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu do kwoty 4.582.066,96 zł przez Powiat Wrzesiński 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 października 2020 r. wyrażająca opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 r. Powiatu Wrzesińskiego

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2019 rok

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Wrzesińskiego za 2019 rok

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Wrzesińskiego

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Wrzesińskiego

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu przez Powiat Wrzesiński

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2020 - 2027

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 września 2019 r. wyrażająca opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 r. Powiatu Wrzesińskiego

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu przez Powiat Wrzesiński

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2018 rok

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Wrzesińskiego za 2018 rok

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Wrzesińskiego

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 - 2027

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 17 września 2018 r. wyrażająca opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 r. Powiatu Wrzesińskiego

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2017 rok

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Wrzesińskiego za 2017 rok

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Wrzesińskiego

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Wrzesińskiego

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Wrzesińskiego

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 września 2017 r. wyrażająca opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 r. Powiatu Wrzesińskiego

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2016 rok

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Wrzesińskiego za rok 2016

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Wrzesińskiego

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Wrzesińskiego

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Wrzesińskiego

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za pierwsze półrocze 2016 r.

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Wrzesińskiego

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 kwietnia 2016 roku wyrażającą opinię o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wrzesińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2015 rok

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Wrzesińskiego

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok.

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 września 2015 r, wyrażająca opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 r. Powiatu Wrzesińskiego.

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Wrzesińskiego.

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o  wniosku Komisji rewizyjnej Rady Powiatu wrzesińskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za rok 2014.

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za rok 2014

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Wrzesińskiego

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 września 2014 r. wyrażająca opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego za pierwsze półrocze 2014 roku

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Wrzesińskiego

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Wrzesińskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2013 rok.

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za rok 2013.

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014-2023

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok.

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Wrzesińskiego.

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 lipca 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Wrzesińskiego przedstawionego w uchwale zmieniającej budżet na 2013 rok.

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Wrzesińskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2012 rok.

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za rok 2012.

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 stycznia 2013r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Wrzesińskiego.

drukuj całą stronę

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.