Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

ZARZĄDZENIE NR 49/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.
- w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Starostwie Powiatowym we Wrześni
ZARZĄDZENIE NR48/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku
- w sprawie zmiany zarządzenia nr 30/2019 Starosty Wrzesińskiego z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym we Wrześni
ZARZĄDZENIE NR 47/2020 STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2020 roku
- w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym we Wrześni
Zarządzenie nr 46/2020 STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 28 grudnia 2020 roku
- w sprawie wprowadzenie procedur kontroli finansowej oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków
ZARZĄDZENIE NR45/2020 STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 28 grudnia 2020 roku
- w sprawie instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Starostwie Powiatowym we Wrześni
ZARZADZENIE NR44/2020 STAROSTY WRZESINSKIEGO z dnia 28 grudnia 2020 roku
- w sprawie instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Starostwie Powiatowym we Wrześni
ZARZĄDZENIE NR 43/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku
- w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni
ZARZĄDZENIE NR 42/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku
- w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Bursie Międzyszkolnej we Wrześni
ZARZĄDZENIE NR41/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku
- w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni
ZARZĄDZENIE NR 40/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku
- w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie
ZARZĄDZENIE NR39/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku
- w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Powiatowej Szkole Muzycznej I stopnia we Wrześni
ZARZĄDZENIE NR 38/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku
- w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Środowiskowym Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie
ZARZĄDZENIE NR37/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku
- w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Środowiskowym Domu Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie
ZARZĄDZENIE NR36/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku
- w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni
ZARZĄDZENIE NR 35/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku
- w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
ZARZĄDZENIE NR 34/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku
- w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym we Wrześni
ZARZĄDZENIE NR 33/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku
- w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 214/3, obręb Krzywa Góra, gmina Kołaczkowo
ZARZĄDZENIE NR 32/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku
- w sprawie wprowadzenia Rocznego Planu Audytu Wewnętrznego dla Powiatu Wrzesińskiego na rok 2021
ZARZĄDZENIE NR 31/2020 z dnia 20 listopada 2020 roku
- w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Starostwie Powiatowym we Wrześni
ZARZĄDZENIE NR 30/2020 z dnia 5 listopada 2020 roku
- w sprawie wprowadzenia dla pracowników Starostwa Powiatowego we Wrześni procedur związanych z obiegiem dokumentów w tradycyjnej formie papierowej w związku z działaniami profilaktycznymi, mającymi na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się COVID-19
ZARZĄDZENIE NR 29/2020 z dnia 5 listopada 2020 roku
- w sprawie: obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 355/1, obręb Węgierki, gmina Września
ZARZĄDZENIE NR 28/2020 z dnia 30 października 2020 roku
- w sprawie wprowadzenia dodatkowych środków bezpieczeństwa dla pracowników Starostwa Powiatowego we Wrześni mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się COVID-19
ZARZĄDZENIE NR 27/2020 z dnia 21 października 2020 roku
- w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Miłosław w obrębach ewidencyjnych: Białe Piątkowo, Biechowo, Bugaj, Chlebowo, Chrustowo, Czeszewo, Gorzyce, Kęblowo, Kozubiec, Książno, Lipie, Mikuszewo, Nowa Wieś Podgórna, Orzechowo, Pałczyn, Rudki, Skotniki, Szczodrzejewo
ZARZĄDZENIE NR 26/2020 z dnia 20 października 2020 roku
- w sprawie powołania Komisji ds. stypendiów i nagród za wybitne osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2019/2020
ZARZĄDZENIE NR 25/2020 z dnia 15 października 2020 roku
- zmieniające Zarządzenie nr 4/2018 Starosty Wrzesińskiego z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. tworzenia, realizacji i monitorowania Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018-2021.
ZARZĄDZENIE NR 24/2020 z dnia 8 października 2020 roku
- w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Zdalnej w Starostwie Powiatowym we Wrześni w związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19
ZARZĄDZENIE NR 23/2020 z dnia 6 października 2020 roku
- w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz jej użytkownika wieczystego
ZARZĄDZENIE NR 22/2020 z dnia 6 października 2020 roku
- w sprawie pracy zdalnej dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu wrzesińskiego w związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19
ZARZĄDZENIE NR 21/2020 z dnia 18 września 2020 roku
- w sprawie ustalenia zasady gospodarowania drewnem pozyskanym w ramach usuwania drzew rosnących na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 162, obręb Ruda Komorska, gmina Pyzdry
ZARZĄDZENIE NR 20/2020 z dnia 18 września 2020 roku
- w sprawie powołania Komisji ds. grantów edukacyjnych na zajęcia rekreacyjno — sportowe
ZARZĄDZENIE NR 19/2020 z dnia 14 września 2020 roku
- w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w miejscowości Węgierki
ZARZĄDZENIE NR 18/2020 z dnia 4 września 2020 roku
- w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji pracy w Starostwie Powiatowym we Wrześni w okresie obowiązywania stanu epidemii
ZARZĄDZENIE NR 17/2020 z dnia 3 września 2020 roku
- w sprawie wyznaczenia Koordynatora oraz Zespołów do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
ZARZĄDZENIE NR 16/2020 z dnia 2 września 2020 roku
- w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa
ZARZĄDZENIE NR 15/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku
- w sprawie wyznaczenia zastępcy Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym we Wrześni
ZARZĄDZENIE NR 14/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 roku
- w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w miejscowości Mystki
ZARZĄDZENIE NR 13/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 roku
- w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Mystki
ZARZĄDZENIE NR 12/2020 z dnia 27 lipca 2020 roku
- w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych niezbudowanych, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w miejscowości Węgierki
ZARZĄDZENIE NR 11/2020 STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 2 lipca 2020 roku
- w sprawie przechowywania i archiwizacji dokumentów związanych z inwestycją Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" — projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
ZARZĄDZENIE NR 10/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku
- w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Starostwie Powiatowym
ZARZĄDZENIE NR 9/2020 z dnia 20 maja 2020 roku
- w sprawie wykonania zabiegów ratowniczych w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w zasięgu leśnictw: Pyzdry i Ciemierów (Gmina Pyzdry Obszar Wiejski)
ZARZĄDZENIE NR 7/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku
- w sprawie: utworzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
ZARZĄDZENIE NR 6/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku
- w sprawie: powołania osób do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
ZARZĄDZENIE NR 5/2020 z dnia 23 marca 2020 roku
- w sprawie zmiany Zarządzenia nr 3/2020 Starosty Wrzesińskiego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2, zwanego dalej "COVID-19" w Starostwie Powiatowym we Wrześni
ZARZĄDZENIE NR 4/2020 z dnia 23 marca 2020 roku
- w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
ZARZĄDZENIE NR 3/2020 z dnia 12 marca 2020 roku
- w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2, zwanego dalej "CORVID-19" w Starostwie Powiatowym we Wrześni
ZARZĄDZENIE NR 2/2020 z dnia 11 marca 2020 roku
- w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ZARZĄDZENIE NR 1/2020 z dnia 06 lutego 2020 roku
- w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla powiatu wrzesińskiego

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.