Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

ZARZĄDZENIE NR 37/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku
- w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym we Wrześni
ZARZĄDZENIE NR 36/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku
- w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia książki obiektu budowlanego oraz dokonywania w niej wpisów
ZARZĄDZENIE NR 35/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku
- w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do spraw likwidacji środków trwałych i środków trwałych w używaniu
ZARZĄDZENIE NR 34/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku
- w sprawie wprowadzenia Rocznego Planu Audytu Wewnętrznego dla Powiatu Wrzesińskiego na rok 2020
ZARZĄDZENIE NR 33/2019 z dnia 11 grudnia 2019 roku
- w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze — Radca prawny
ZARZĄDZENIE NR 32/2019 z dnia 11 grudnia 2019 roku
- w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
ZARZĄDZENIE NR 31/2019 z dnia 5 grudnia 2019 roku
- w sprawie przechowywania i archiwizacji dokumentów związanych z inwestycją Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" — projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
ZARZĄDZENIE NR 29/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku
- w sprawie powołania Komisji do likwidacji pieczęci i stempli w Starostwie Powiatowym we Wrześni
ZARZĄDZENIE NR 28/2019 z dnia 21 listopada 2019 roku
- w sprawie utworzenia Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

ZARZĄDZENIE NR 27/2019 z dnia 19 listopada 2019 roku

- w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Starostwie Powiatowym we Wrześni

ZARZĄDZENIE NR 26/2019 z dnia 22 października 2019 roku
- w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Starostwie Powiatowym we Wrześni
ZARZĄDZENIE NR 25/2019 z dnia 24 września 2019 roku
- w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego dla kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Wrzesińskiego
ZARZĄDZENIE NR 24/2019 z dnia 19 września 2019 roku
- w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wysokości limitów kwotowych na korzystanie w usług telefonii komórkowej i dostępu do Internetu w telefonach komórkowych w Starostwie Powiatowym we Wrześni
ZARZĄDZENIE NR 23/2019 z dnia 18 września 2019 roku
- w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 11/2009 Starosty Wrzesińskie z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości limitów rozmów prywatnych w systemie telefonii stacjonarnej
ZARZĄDZENIE NR 22/2019 z dnia 17 września 2019 roku
- zmieniające Zarządzenie Starosty Wrzesińskiego w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Rynku Pracy na lata 2017-2021
ZARZĄDZENIE NR 20/2019 z dnia 02 września 2019 roku
- w sprawie przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Powiatu Wrzesińskiego I kadencji
ZARZĄDZENIE NR 19/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 roku
- w sprawie powołania Zespołu ds. budżetu obywatelskiego na 2020 rok
ZARZĄDZENIE NR 18/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 roku
- w sprawie wyznaczenia pracowników starostwa do wykonywania czynności w zakresie ewakuacji pracowników oraz udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
ZARZĄDZENIE NR 17/2019 z dnia 01 sierpnia 2019 roku
- w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Starostwie Powiatowym we Wrześni
ZARZĄDZENIE NR 16/2019 z dnia 01 sierpnia 2019 roku
- w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wysokości limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej i dostępu do Internetu w telefonach komórkowych w Starostwie Powiatowym we Wrześni
ZARZĄDZENIE NR 15/2019 z dnia 10 czerwca 2019 roku
- w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
ZARZĄDZENIE NR 13/2019 z dnia 31 maja 2019 roku
- w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Starostwie Powiatowym we Wrześni
ZARZĄDZENIE NR 12/2019 z dnia 27 maja 2019 roku
- zmieniające Zarządzenie Nr 11/2019 Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie: powołania Kapituły konkursu " Lider wolontariatu"
ZARZĄDZENIE NR 11/2019 z dnia 22 maja 2019 roku
- w sprawie powołania Kapituły konkursu "Lider wolontariatu"
ZARZĄDZENIE NR 10/2019 z dnia 22 maja 2019 roku
- w sprawie wprowadzenia Regulaminu monitoringu wizyjnego w budynkach będących własnością powiatu wrzesińskiego
ZARZĄDZENIE NR 9/2019 z dnia 22 maja 2019 roku
- w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy rodzinie we Wrześni
ZARZĄDZENIE NR 8/2019 z dnia 17 maja 2019 roku
- w sprawie odwołania darowizny nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej, dokonanej na rzecz Powiatu Wrzesińskiego
ZARZĄDZENIE NR 7/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku
- w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
ZARZĄDZENIE NR 6/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku
- w sprawie przechowywania i archiwizacji dokumentów związanych z projektem "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim" - projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej 2: Społeczeństwo informacyjne, Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałania 2.1.2. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
ZARZĄDZENIE NR 5/2019 z dnia 09 kwietnia 2019 roku
- w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Starostwie Powiatowym we Wrześni
ZARZĄDZENIE NR 4/2019 z dnia 5 marca 2019 roku
- w sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
ZARZĄDZENIE NR 3/2019 z dnia 23 stycznia 2019 roku
- zmieniające Zarządzenie w sprawie: utworzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
ZARZĄDZENIE NR 2/2019 z dnia 23 stycznia 2019 roku
- zmieniające Zarządzenie w sprawie: powołania członków do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
ZARZĄDZENIE NR 1/2019 z dnia 04 stycznia 2019 roku
- w sprawie przechowywania i archiwizacji dokumentów związanych z inwestycją „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego sięwe Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną" — projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionahaego w ramach: Osi Priorytetowej 3 „Energia" Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym", Poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.