Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

ZARZĄDZENIE NR 49/2023 z dnia 22 grudnia 2023 r.
- w sprawie wyznaczenia dni i godzin przyjmowania interesantów w Starostwie Powiatowym we Wrześni
ZARZĄDZENIE NR 48/2023 z dnia 7 grudnia 2023 r.
- w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Starostwie Powiatowym we Wrześni
ZARZĄDZENIE NR 46/2023 z dnia 22 listopada 2023 r.
- w sprawie utworzenia Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
ZARZĄDZENIE NR 44/2023 z dnia 26 października 2023 r.
- w sprawie upoważnienia pracowników Starostwa Powiatowego we Wrześni do protokolarnego przekazania nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Targowa Górka, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 102 o powierzchni 0,1503 ha
ZARZĄDZENIE NR 43/2023 z dnia 23 października 2023 r.
- w sprawie powołania Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
ZARZĄDZENIE NR 42/2023 z dnia 23 października 2023 r.
- w sprawie odwołania Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
ZARZĄDZENIE NR 40/2023 z dnia 6 października 2023 r.
- w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
ZARZĄDZENIE NR 39/2023 z dnia 6 października 2023 r.
- w sprawie wprowadzenia procedury realizacji inwestycji Powiatu Wrzesińskiego
ZARZĄDZENIE NR 38/2023 z dnia 27 września 2023r.
- w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze — Podinspektor w Wydziale Budownictwa i Środowiska
ZARZĄDZENIE NR 37/2023 z dnia 18 września 2023 r.
- w sprawie ogłoszenia i zorganizowania I przetargu ustnego ograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Walga, gmina Pyzdry, stanowiącej własność Skarbu Państwa, zapisanej w księdze wieczystej nr KN1S/00055307/0
ZARZĄDZENIE NR 36/2023 z dnia 01 września 2023 r.
- w sprawie utworzenia punktu kontaktowego Host Nation Support (HNS)
ZARZĄDZENIE NR 35/2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r.
- w sprawie ogłoszenia i zorganizowania III przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Targowa Górka, gmina Nekla, będącej własnością Skarbu Państwa, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1F/00045164/8
ZARZĄDZENIE NR 34/2023 z dnia 10 sierpnia 2023 r.
- w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w miejscowości Mystki
ZARZĄDZENIE NR 33/2023 z dnia 4 sierpnia 2023 r.
- w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w budynkach będących własnością powiatu wrzesińskiego
ZARZĄDZENIE NR 32/2023 z dnia 31 lipca 2023 r.
- w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji pracy w Starostwie Powiatowym we Wrześni w okresie obowiązywania stanu epidemii
ZARZĄDZENIE NR 31/2023 z dnia 27 lipca 2023 r.
- w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Walga, gmina Pyzdry, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 65/6, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego
ograniczonego
ZARZĄDZENIE NR 30/2023 z dnia 20 lipca 2023 r.
- w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w miejscowości
Węgierki
ZARZĄDZENIE NR 29/2023 z dnia 13 lipca 2023 r.
- w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze — Inspektor w Wydziale Promocji, Spraw Społecznych i Sportu
ZARZĄDZENIE NR 28/2023 z dnia 14 lipca 2023 r.
- w sprawie powołania Komisji Skontrowej w celu przeprowadzenia skontrum zasobu archiwum zakładowego w Starostwie Powiatowym we Wrześni
ZARZĄDZENIE NR 27/2023 z dnia 14 lipca 2023 r.
- w sprawie ustalenia zasad korzystania ze służbowego samochodu osobowego
ZARZĄDZENIE NR 25/2023 z dnia 25 maja 2023 r.
- w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu części działki nr 3694 położonej we Wrześni, tj. terenu wnęki wjazdowej usytuowanej od strony ul. Przemysłowej
ZARZĄDZENIE NR 24/2023 z dnia 18 maja 2023 r.
- w sprawie ogłoszenia i zorganizowania II przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Targowa Górka, gmina Nekla, będącej własnością Skarbu Państwa, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1F/00045164/8
ZARZĄDZENIE NR 23/2023 z dnia 11 maja 2023 r.
- w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części pomieszczeń użytkowych znajdujących się w budynku byłej strażnicy pożarnej oraz pomieszczenia garażowego położonych we Wrześni przy ul. Wrocławskiej 44
ZARZĄDZENIE NR 22/2023 z dnia 11 maja 2023 r.
- w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu pomieszczeń użytkowych znajdujących się w budynku byłej strażnicy pożarnej położonym we Wrześni przy ul. Wrocławskiej 44
ZARZĄDZENIE NR 21/2023 z dnia 9 maja 2023 r.
- w sprawie: obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 134, obręb Starczanowo, gmina Nekla
ZARZĄDZENIE NR 20/2023 z dnia 9 maja 2023 r.
- w sprawie: obciążenia służebnością nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 5, obręb Chwałszyce, gmina Nekla
ZARZĄDZENIE NR 19/2023z dnia 21 kwietnia 2023 r.
- w sprawie utworzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
ZARZĄDZENIE NR 18/2023 z dnia 21 kwietnia 2023 r.
- w sprawie powołania osób do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
ZARZADZENIE NR 17/2023 z dnia 21 kwietnia 2023 r.
- w sprawie powołania Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
ZARZĄDZENIE NR 16/2023 z dnia 21 kwietnia 2023 r.
- w sprawie odwołania Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
ZARZĄDZENIE NR 15/2023 z dnia 14 kwietnia 2023 r.
- w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze — Geodeta Powiatowy
ZARZĄDZENIE NR 14/2023 z dnia 5 kwietnia 2023 r.
- w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Bierzglinek
ZARZĄDZENIE NR 13/2023 z dnia 24 marca 2023 r.
- w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Starostwie Powiatowym we Wrześni
ZARZĄDZENIE NR 12/2023 z dnia 10 marca 2023r.
- w sprawie regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie
ZARZĄDZENIE NR 11/2023 z dnia 9 marca 2023 r.
- w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
ZARZĄDZENIE NR 10/2023 z dnia 9 marca 2023 r.
- w sprawie ogłoszenia i zorganizowania | przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Targowa Górka, gmina Nekla, będącej własnością Skarbu Państwa, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1F/00045164/8
ZARZĄDZENIE NR 9/2023 z dnia 28 lutego 2023 r.
- w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom Starostwa Powiatowego we Wrześni zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
ZARZĄDZENIE NR 8/2023 z dnia 20 lutego 2023 roku
- w sprawie przeznaczenia do oddania w najem pomieszczenia garażowego znajdującego się w budynku położonym we Wrześni przy ul. Wrocławskiej 44
ZARZĄDZENIE NR 7/2023 z dnia 20 lutego 2023 roku
- w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu pomieszczenia garażowego znajdującego się w budynku położonym we Wrześni przy ul. Wrocławskiej 44
ZARZĄDZENIE NR 6/2023 z dnia 20 lutego 2023 roku
- w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
ZARZĄDZENIE NR 5/2023 z dnia 14 lutego 2023 roku
- w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
ZARZĄDZENIE NR 4/2023 z dnia 2 lutego 2023 roku
- w sprawie powołania członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
ZARZĄDZENIE NR 3/2023 z dnia 23 stycznia 2023 roku
- w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
ZARZĄDZENIE NR 2/2023 z dnia 13 stycznia 2023 roku
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie drewna pozyskanego ze złomu drzewa rosnącego na terenie działki oznaczonej geodezyjnie nr 3879/2 położonej we Wrześni, stanowiącej własność Skarbu Państwa
ZARZĄDZENIE NR 1/2023 z dnia 13 stycznia 2023 roku
- w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy dla pracowników Starostwa Powiatowego we Wrześni.

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.