Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

ZARZĄDZENIE NR 40/2021 z dnia 9 grudnia 2021 roku
- w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Starostwie Powiatowym we Wrześni
ZARZĄDZENIE NR 39/2021 z dnia 7 grudnia 2021 roku
- w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym we Wrześni
ZARZĄDZENIE NR 38/2021 z dnia 6 grudnia 2021 roku
- w sprawie ogłoszenia i zorganizowania I przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Targowa Górka, gmina Nekla, będącej własnością Skarbu Państwa, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1F/00045164/8
ZARZĄDZENIE NR 37/2021 z dnia 2 grudnia 2021 roku
- zmieniające Zarządzenie nr 15/2021 Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej
ZARZĄDZENIE NR 36/2021 z dnia 2 grudnia 2021 roku
- w sprawie wyznaczenia osoby właściwej do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych w związku z nimi
ZARZĄDZENIE NR35/2021 STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 22 listopada 2021 roku
- w sprawie zmiany Zarządzenia nr 34/2020 Starosty Wrzesińskiego z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym we Wrześni
ZARZĄDZENIE NR 34/2021 z dnia 22 listopada 2021 roku
- w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie części pomieszczeń użytkowych znajdujących się w budynku byłej strażnicy pożarnej położonym we Wrześni, na działce stanowiącej własność Skarbu Państwa

ZARZĄDZENIE NR 32/2021 z dnia 8 listopada 2021 roku
- w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

ZARZĄDZENIE NR 31/2021 z dnia 04 listopada 2021 roku
- w sprawie powołania Komisji do spraw likwidacji pieczęci w Starostwie Powiatowym we Wrześni
ZARZĄDZENIE NR 29/2021 z dnia 11 października 2021 roku
- w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

ZARZĄDZENIE NR 28/2021 z dnia 30 września 2021 roku
- W sprawie zasad używania faksymile podpisu Starosty Wrzesińskiego

ZARZĄDZENIE NR 27/2021 z dnia 22 września 2021 roku
- w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni

ZARZĄDZENIE NR 26/2021 z dnia 15 września 2021 roku
- w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Dróg Powiatowych

ZARZĄDZENIE NR 25/2021 z dnia 7 września 2021 roku
- w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym we Wrześni

ZARZĄDZENIE NR 24/2021 z dnia 20 sierpnia 2021 roku
- w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie części pomieszczeń użytkowych znajdujących się w budynku byłej strażnicy pożarnej położonym we Wrześni, na działce stanowiącej własność Skarbu Państwa

ZARZĄDZENIE NR 22/2021 z dnia 29 czerwca 2021 roku
- w sprawie organizacji pracy w Starostwie Powiatowym we Wrześni ze względu na uciążliwe warunki spowodowane wysokimi temperaturami otoczenia

ZARZĄDZENIE NR 21/2021 z dnia 31 maja 2021 roku
- w sprawie ogłoszenia i zorganizowania I przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Grądach Dolnych, gmina Pyzdry, będącej własnością Skarbu Państwa, zapisanej w księdze wieczystej nr KN1S/00040580/9

ZARZĄDZENIE NR 20/2021 z dnia 27 maja 2021 roku
- w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

ZARZĄDZENIE NR 19/2021 z dnia 18 maja 2021 roku
- w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt organów powiatu i starostw powiatowych

ZARZĄDZENIE NR 18/2021 z dnia 11 maja 2021 roku
- w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Starostwie Powiatowym we Wrześni

ZARZĄDZENIE NR 17/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 roku
- w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze -  Podinspektor w Wydziale Budownictwa i Środowiska

ZARZĄDZENIE NR 16/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 roku
- w sprawie przechowywania i archiwizacji dokumentów związanych z projektem „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego" — projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej 2: Społeczeństwo informacyjne, Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałania 2.1.2. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

ZARZĄDZENIE NR 15/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 roku
- w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej

ZARZĄDZENIE NR 14/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 roku
- w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

ZARZĄDZENIE NR 13/2021 z dnia 31 marca 2021 roku
- w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Starostwie Powiatowym we Wrześni w 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 12/2021 z dnia 18 marca 2021 roku
- w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Geodeta Powiatowy

ZARZĄDZENIE NR 11/2021 z dnia 16 marca 2021 roku
- w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 214/3, obręb Krzywa Góra, gmina Kołaczkowo

ZARZĄDZENIE NR 10/2021 z dnia 4 marca 2021 roku
- w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym we Wrześni

ZARZĄDZENIE NR 9/2021 z dnia 4 marca 2021 roku
- w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz jej użytkownika wieczystego

ZARZĄDZENIE NR 8/2021 z dnia 4 marca 2021 roku
- w sprawie pieczęci urzędowych, pieczęci i pieczątek stosowanych w Starostwie Powiatowym we Wrześni

ZARZĄDZENIE NR 7/2021 z dnia 2 marca 2021 roku
- w sprawie obowiązku aktualizacji Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego

ZARZĄDZENIE NR 6/2021 z dnia 17 lutego 2021 roku
- w sprawie powołania zespołu do wyboru instytucji finansowej do zarządzania pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK)

ZARZĄDZENIE NR 5/2021 z dnia 17 lutego 2021 roku
- w sprawie ustalenia zasad korzystania ze służbowego samochodu osobowego

ZARZĄDZENIE NR 4/2021 z dnia 8 lutego 2021 roku
- w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Rynku Pracy na lata 2021-2025

ZARZĄDZENIE NR 3/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku
- w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Audytor Wewnętrzny

ZARZĄDZENIE NR 2/2021 z dnia 25 stycznia 2021 roku
- w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym we Wrześni
ZARZĄDZENIE NR 1/2021 z dnia 18 stycznia 2021 roku
- w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania Diagnozy Społeczno — Gospodarczej Powiatu Wrzesińskiego stanowiącej I część Strategii Rozwoju Powiatu Wrzesińskiego do roku 2030

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.