Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Zarządzenia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 49/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku
- w sprawie określenia misji i organizacji procesu zarządzania ryzykiem oraz procedur dokumentowania celów i zadań w Starostwie Powiatowym we Wrześni.
ZARZĄDZENIE NR 48/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku
- w sprawie wprowadzenia Rocznego Planu Audytu Wewnętrznego dla Powiatu Wrzesińskiego na rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 43/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku
- w sprawie instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Starostwie Powiatowym we Wrześni

ZARZĄDZENIE NR 39/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku
- w sprawie wydawania pracownikom napojów i posiłków profilaktycznych
ZARZĄDZENIE NR 38/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku
- w sprawie przydzielenia pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej
ZARZĄDZENIE NR 37/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku
- w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
ZARZĄDZENIE NR 36/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku
- w sprawie organizacji kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym we Wrześni oraz jednostkach organizacyjnych powiatu.
ZARZADZENIE NR 35/2016 z dnia 22 listopada 2016 roku
- w sprawie udzielania upoważnień i pełnomocnictw przez Starostę Wrzesińskiego
ZARZĄDZENIE NR 34/2016 z dnia 22 września 2016 roku
- w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
ZARZĄDZENIE NR 33/2016 z dnia 21 września 2016 roku
- w sprawie powołania zespołu ds. opracowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 — Oś priorytetowa 2 „Społeczeństwo informacyjne", Działanie 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych", Poddziałanie 2.1.1
ZARZĄDZENIE NR 32/2016 z dnia 12 września 2016 roku
- w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Wrzesińskiego.
ZARZĄDZENIE NR 31/2016 z dnia 8 września 2016 roku
- w sprawie Kodeksu etyki pracowników Starostwa Powiatowego we Wrześni
ZARZĄDZENIE NR 30/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 roku
- w sprawie ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym we Wrześni
ZARZĄDZENIE NR 29/2016 z dnia 7 czerwca 2016 roku
- w sprawie wyznaczenia inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administratora systemu teleinformatycznego.
ZARZĄDZENIE NR 27/2016 z dnia 7 czerwca 2016 roku
- w sprawie zasad i trybu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym we Wrześni
ZARZĄDZENIE NR 26/2016 z dnia 7 czerwca 2016 roku
- w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego we Wrześni ustalonego Zarządzeniem nr 16/2014 Starosty Wrzesińskiego z dnia 26 czerwca 2014 roku
ZARZĄDZENIE NR 25/2016 z dnia 7 czerwca 2016 roku
- w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 16/2016 Starosty Wrzesińskiego z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie powołania Zespołu do oceny wniosków złożonych przez pracodawców o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej oraz wniosków osób niepełnosprawnych o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
ZARZĄDZENIE NR 24/2016 z dnia 06 czerwca 2016 roku
- w sprawie wprowadzenia instrukcji alarmowej w przypadku uzyskania informacji
o podłożeniu lub zlokalizowaniu urządzenia wybuchowego oraz zasad postępowania w przypadku otrzymania podejrzanej przesyłki, przesyłki zawierającej podejrzaną substancję w Starostwie Powiatowym we Wrześni
ZARZĄDZENIE NR 23/2016 z dnia 06 czerwca 2016 roku
- w sprawie wyznaczenia pracowników starostwa do wykonywania czynności w zakresie ewakuacji pracowników oraz udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
ZARZĄDZENIE NR 22/2016 z dnia 1 czerwca 2016 roku
- w sprawie powołania zespołu ds. opracowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 — 2020" — Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej", Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
i budżetu państwa
ZARZĄDZENIE NR 21/2016 z dnia 17 maja 2016 roku
- w sprawie powołania zespołu ds. opracowania dokumentacji umożliwiającej efektywne pozyskanie środków z WRPO 2014+ na zadania z zakresu geodezji i kartografii
ZARZĄDZENIE NR 20/2016 z dnia 22 marca 2016 roku
- w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze — Zastępca naczelnika w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.
ZARZĄDZENIE NR 19/2016 z dnia 22 marca 2016 roku
- w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze — inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości.
ZARZĄDZENIE NR 18/2016 z dnia 22 marca 2016 roku
- w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Powiecie Wrzesińskim w 2015 roku
ZARZĄDZENIE NR 16/2016 z dnia 1 marca 2016 roku
- w sprawie powołania Zespołu do oceny wniosków złożonych przez pracodawców o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej oraz wniosków osób niepełnosprawnych o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
ZARZĄDZENIE NR 15/2016 z dnia 22 lutego 2016 roku
- w sprawie zmiany zarządzenia nr 44/2009 Starosty Wrzesińskiego z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany składu osobowego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
ZARZĄDZENIE NR 14/2016 z dnia 12 lutego 2016 roku
- w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej
ZARZADZENIE NR 13/2016 z dnia 8 lutego 2016 roku
- w sprawie wprowadzenia Księgi procedur audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym we Wrześni
ZARZĄDZENIE NR 12/2016 z dnia 8 lutego 2016 roku
- w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego Starostwa Powiatowego we Wrześni
ZARZĄDZENIE NR 11/2016 z dnia 08 lutego 2016 roku
- w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze — Geolog powiatowy.
ZARZĄDZENIE NR 9/2016 z dnia 1 lutego 2016 roku
- w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania i rozpatrywania petycji w Starostwie Powiatowym we Wrześni
ZARZĄDZENIE NR 7/2016 z dnia 1 lutego 2016 roku
- w sprawie regulaminu kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatowego we Wrześni
ZARZĄDZENIE NR 6/2016 z dnia 1 lutego 2016 roku
- w sprawie ustalenia jednolitego układu graficznego, zawartości elementów koniecznych, zasad obowiązujących przy sporządzaniu pism i projektów aktów prawnych oraz sposobu postępowania z projektami aktów prawnych
ZARZĄDZENIE NR 4/2016 z dnia 1 lutego 2016 roku
- w sprawie wprowadzenia jednolitego układu graficznego zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników Starostwa Powiatowego we Wrześni
ZARZĄDZENIE NR 3/2016 z dnia 1 lutego 2016 roku
- w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym we Wrześni
ZARZĄDZENIE NR 2/2016 z dnia 4 stycznia 2016r.
- w sprawie określenia celów i zadań Starostwa Powiatowego we Wrześni na 2016 rok
ZARZĄDZENIE NR 1/2016 z dnia 04 stycznia 2016 roku
- w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze — podinspektor w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa.

drukuj całą stronę

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.