Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Sprawozdania z realizowanych programów, planów i strategii

Rada Powiatu Wrzesińskiego uchwałą nr 289/XLVII/2022 z dnia 25 października 2022 r. uchwaliła Program współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Olejniczak
 • opublikował: Monika Tomczak
  data publikacji: 2024-05-29 13:31
 • zmodyfikował: Monika Tomczak
  ostatnia modyfikacja: 2024-05-29 13:32

Program został przyjęty uchwałą nr 212/XXXIII/2021 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 24 września 2021 r. 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2023-06-15 10:48
 • zmodyfikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  ostatnia modyfikacja: 2023-06-15 10:47

Program został przyjęty uchwałą nr 302/XLVII/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 12 września 2018 r. 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2022-09-22 08:00
 • zmodyfikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-22 07:55

Program został przyjęty uchwałą nr 155/XXII/2020 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 września 2020 r. 

Program przyjęty uchwałą nr 111/XVI/2020 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 20 lutego 2020 r.


 

Program przyjęty uchwałą nr 302/XLVII/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 12 września 2018 roku. 


 

Program przyjęty uchwałą nr 319/XLIX/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 25 października 2018 roku.


 

- Program został przyjęty Uchwałą Nr 228/XXXVII/2017  Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2017 r. 


 

- Program został przyjęty Uchwałą Nr 151/XXV/2016  Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 listopada 2016 r. 


 

- Program został przyjęty Uchwałą Nr 226/XXXVI/2013 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 27 grudnia 2013 r.


 

- Program został przyjęty Uchwałą Nr 61/XI/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 27 października 2015 r. 


 

- Program został przyjęty Uchwałą Nr 280/XLV/2014 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30 października 2014 r. 


 

- Program został przyjęty Uchwałą Nr 226/XXXVI/2013 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 27 grudnia 2013 r.


 

- Program został przyjęty Uchwałą Nr 219/XXXV/2013 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 listopada 2013 r. 


 

- Program został przyjęty Uchwałą Nr 141/XXIII/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30 października 2012 r. 


 

- Aktualizacja programu została przyjęta Uchwałą Nr 197/XXXI/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 24 września 2009 r.


 

- Program został przyjęty Uchwałą Nr 68/XII/2011 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 20 października 2011 r.


 

- stanowi załącznik nr 5 do protokołu XVIII/2012 z posiedzenia Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 26.04.2012 r. Program został przyjęty Uchwałą Nr 270/XLIII/2010 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 21 października 2010 r.


 

- stanowi załącznik nr 4 do protokołu XXIII/2008 z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 29.12.2008 r. Program Integracji Społecznej i Rehabilitacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w latach 2006-2008 został przyjęty Uchwałą Nr 266/XLI/06 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30 marca 2006 r.


 

- stanowi załącznik nr 6 do protokołu XIX/2008 z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 25.09.2008 r. Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wrzesińskim na lata 2004-2015 została przyjęta Uchwałą Nr 157/XXV/04 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 grudnia 2004 r.


 

-zostało uchwalone przez Zarząd Powiatu we Wrześni (Uchwała nr 142/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 19.11.2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego) oraz stanowi załącznik nr 4 do protokołu XIII/2007 z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 13.12.2007 r.. Sprawozdanie przedstawia realizację założeń programu na dzień 30.09.2007 r.


 

- stanowi załącznik nr 6 do protokołu X/2007 z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 27.09.2007 r. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2005-2008 został przyjęty Uchwałą Nr 244/XXXVII/2005 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 20 grudnia 2005 r. Sprawozdanie z realizacji programu dotyczy stanu na październik 2007 r. Głównym celem strategicznym programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w powiecie wrzesińskim.


 

- zostało uchwalone przez Zarząd Powiatu we Wrześni (Uchwała nr 86/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 19.06.2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wrzesińskiego) oraz stanowi załącznik nr 4 do protokołu VIII/2007 z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 28.06.2007 r.. Zgodnie z obowiązującym prawem zarząd powiatu przedkłada radzie powiatu oraz zarządowi województwa w terminie do 30 czerwca, po upływie okresu sprawozdawczego sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami w celu uzyskania informacji o zaawansowaniu w realizacji założeń tego planu. Okresem sprawozdawczym jest okres dwóch lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres.


 

- stanowi załącznik nr 5 do protokołu VII/2007 z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 31.05.2007 r. Powiatowy Program Integracji Społecznej i Rehabilitacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych na lata 2006-2008 został przyjęty Uchwałą Nr 266/XLI/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30 marca 2006 r. Sprawozdanie z realizacji programu dotyczy 2006 r. Obowiązek stworzenia tego typu programu został nałożony na powiaty w wyniku nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.). W Programie zdiagnozowano możliwie wszystkie aspekty życia osób niepełnosprawnych i wyznaczono kierunki, w jakich winny być prowadzone działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Program wyznacza kierunki, w jakich powinny zmierzać działania na rzecz osób niepełnosprawnych zapewniające im godne i aktywne życie, a także pomoc dostosowaną do rzeczywistych potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności. Program ten jest elementem polityki społecznej zawartej w przyjętej strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie wrzesińskim na lata 2004 – 2015. Głównym celem strategicznym Programu jest „Umożliwienie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym”.


 

- stanowi załącznik nr 5 do protokołu XLIII / 2006 z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 25.05.2006 r.


 

- stanowi załącznik nr 4 do protokołu XXXVII / 2005 z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 20.12.2005 r. Sprawozdanie stanowi analizę stanu zaawansowania Planu Rozwoju Lokalnego i jego zgodności z postawionymi założeniami. Jego istotą jest wyciągnięcie wniosków z tego co zostało i nie zostało zrobione w celu dokonania oceny stopnia realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Wrzesińskiego na lata 2004-2006.


 

Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego 

- stanowi załącznik nr 4 do protokołu XXXIV / 2005 z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 29.09.2005 r.


 

Informacja o realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wrzesińskiego 

- stanowi załącznik nr 4 do protokołu XXXI / 2005 z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 31.05.2005 r.


 

- stanowi załącznik nr 5 do protokołu XXXI / 2005 z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 31.05.2005 r.


 


 

 • opublikował: Mateusz Maserak
  data publikacji: 2021-04-01 07:44

drukuj całą stronę

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.