Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Archiwum programów

Program współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.

 

- został uchwalony przez Radę Powiatu Wrzesińskiego (Uchwała nr 111 / XVI / 2020 z dnia 20 lutego 2020 r.) w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.


 

Program współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.


- został uchwalony przez Radę Powiatu Wrzesińskiego (Uchwała nr 319 / XLIX / 2018 z dnia 25 października 2018 r.) w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.” 

Program współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.

- został uchwalony przez Radę Powiatu Wrzesińskiego (Uchwała nr 228 / XXXVII / 2017 z dnia 8 listopada 2017 r.) w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.”


 

- został uchwalony przez Radę Powiatu we Wrześni (Uchwała Nr 226/XXXVI/2013 z dnia 27.12.2013 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014-2017).


 

- został uchwalony przez Radę Powiatu we Wrześni (Uchwała Nr 223/XXXV/2013 z dnia 28.11.2013 r. w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2013-2016 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2017-2020" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko).


 

Program współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.

- został uchwalony przez Radę Powiatu Wrzesińskiego (Uchwała  nr 151/XXV/2016  z dnia 7 listopada 2016 r.) w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.”


 

Program współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.

- został uchwalony przez Radę Powiatu we Wrześni (Uchwała Nr 61/XI/2015 z dnia 27.10.2015 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r. 


 

- został uchwalony przez Radę Powiatu we Wrześni (Uchwała Nr 280/XLV/2014 z dnia 30.10.2014 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r.


 

- został uchwalony przez Radę Powiatu we Wrześni (Uchwała Nr 251/XL/2014 z dnia 29.04.2014 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego programu na rzecz osób z niepełnosprawnościami na lata 2014-2018).


 

- został uchwalony przez Radę Powiatu we Wrześni (Uchwała Nr 164/XXVI/2013 z dnia 31.01.2013 r. w sprawie uchwalenia powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2013-2015). 


 

- została uchwalona przez Radę Powiatu we Wrześni (Uchwała Nr 157/XXV/04 z dnia 28.12.2004 r. w sprawie Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wrzesińskim na lata 2004 - 2015) oraz zaktualizowana (Uchwała Nr 264/XLII/2010 z dnia 29.09.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 157/XXV/04 z dnia 28.12.2004 r. w sprawie Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wrzesińskim na lata 2004 - 2015)


 

- został uchwalony przez Radę Powiatu we Wrześni (Uchwała Nr 220/XXXV/2013 z dnia 28.11.2013 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2014-2016).


 

Program współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok

- został uchwalony przez Radę Powiatu we Wrześni (Uchwała Nr 219/XXXV/2013 z dnia 28.11.2013 r. w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”).


 

Powiatowy Program Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży

- został uchwalony przez Radę Powiatu we Wrześni (Uchwała Nr 217/XXXV/2013 z dnia 28.11.2013 r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży”).


 

Program współpracy Powiatu Wrzesińskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działaniu pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 r.

- został uchwalony przez Radę Powiatu we Wrześni (Uchwała Nr 141/XXIII/2012 z dnia 30.10.2012 r. w sprawie uchwalenia rocznego "Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2013 r."


 

Powiatowy Program Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży.

- został uchwalony przez Radę Powiatu we Wrześni (Uchwała Nr 121/XIX/2012 z dnia 05.06.2012 r. w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży".


 

Program współpracy Powiatu Wrzesińskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działaniu pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 r.

- został uchwalony przez Radę Powiatu we Wrześni (Uchwała Nr 68/XII/2011 z dnia 20.10.2011 r. w sprawie uchwalenia rocznego "Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2012 r."


 

- został uchwalony przez Radę Powiatu we Wrześni (Uchwała Nr 38/VII/2011 z dnia 23.03.2011 r. w sprawie uchwalenia powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2012).


 

- został uchwalony przez Radę Powiatu we Wrześni (Uchwała Nr 270/XLIII/2010 z dnia 21.10.2010 r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy Powiatu Wrzesińskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2011 r.).


 

- został uchwalony przez Radę Powiatu we Wrześni (Uchwała Nr 210/XXXIV/2009 z dnia 29.12.2009 r. w sprawie przyjęcia "Programu Zdrowotnego Powiatu Wrzesińskiego na lata 2010-2015").


 

- został uchwalony przez Radę Powiatu we Wrześni (Uchwała Nr 201/XXXII/2009 z dnia 29.10.2009 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010).


 

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla powiatu wrzesińskiego

- została uchwalona przez Radę Powiatu we Wrześni (Uchwała Nr 197/XXXI/2009 z dnia 24.09.2009 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji "Programu Ochrony Środowiska dla powiatu wrzesińskiego"). Oprócz:

uchwała zawiera także:


 

- został uchwalony przez Radę Powiatu we Wrześni (Uchwała Nr 179/XXVIII/2009 z dnia 22.05.2009 r. w sprawie przyjęcia programu wspierania osób niepełnosprawnych w Powiecie Wrzesińskim na lata 2009-2013).


 

- został uchwalony przez Radę Powiatu we Wrześni (Uchwała Nr 148/XXII/2008 z dnia 11.12.2008 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009).


 

Powiatowy Program Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży

- został uchwalony przez Radę Powiatu we Wrześni (Uchwała Nr 134/XVIII/2008 z dnia 21.08.2008 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży).  Wzory wniosków do ww. programuzostały przyjęte Uchwałą Nr 247/2008 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 21.08.2008 r.


 

- został przedstawiony podczas XVII Sesji Rady Powiatu we Wrześni w dniu 27.06.2008 r. Regulamin udzielania pomocy finansowej w 2009 r. przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest wraz z wnioskiem został przyjęty Uchwałą Nr 347/2009 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 21.04.2009 r.


 

- został uchwalony przez Radę Powiatu we Wrześni (Uchwała Nr 75/XI/07 z dnia 30.10.2007 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008).


 

- został uchwalony przez Radę Powiatu we Wrześni (Uchwała Nr 73/XI/07 z dnia 30.10.2007 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Wrzesińskiego na lata 2007-2013).


 

- został uchwalony przez Radę Powiatu we Wrześni (Uchwała Nr 25/IV/07 z dnia 08.02.2007 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007).


 

- został uchwalony przez Radę Powiatu we Wrześni (Uchwała Nr 295/XLV/06 z dnia 24.08.2006 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Wspierania Edukacji i Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży).


 

- został uchwalony przez Radę Powiatu we Wrześni (Uchwała Nr 266/XLI/06 z dnia 30.03.2006 r. w sprawie uchwalenia programu o nazwie „Program integracji społecznej i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych na lata 2006-2008”).


 

- został uchwalony przez Radę Powiatu we Wrześni (Uchwała Nr 245/XXXVII/05 z dnia 20.12.2005 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2006).


 

- został uchwalony przez Radę Powiatu we Wrześni (Uchwała Nr 244/XXXVII/05 z dnia 20.12.2005 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2005 – 2008).


 

- została uchwalona przez Radę Powiatu we Wrześni (Uchwała Nr 212/XXXI/05 z dnia 31.05.2005 r. w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju sportu i rekreacji w powiecie wrzesińskim na lata 2005-2012”).


 

- został uchwalony przez Radę Powiatu we Wrześni (Uchwała Nr 158/XXV/04 z dnia 28.12.2004 r. w sprawie ustalenia Programu Współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005).


 

- został uchwalony przez Radę Powiatu we Wrześni (Uchwała Nr 149/XXII/04 z dnia 29.09.2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Wrzesińskiego na lata 2004-2006) oraz dokonano zmiany w tejże uchwale (uchwała Nr 243 / XXXVII / 2005 z dnia 20.12.2005 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni Nr 149/XXII/2004r. z dnia 29 września 2004r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Wrzesińskiego na lata 2004-2006).


 

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego

- został uchwalony przez Radę Powiatu we Wrześni (Uchwała Nr 148/XXII/2004 z dnia 29.09.2004 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego).

Treść programu:


 

- został uchwalony przez Radę Powiatu we Wrześni (Uchwała Nr 118/XIX/04 z dnia 29.04.2004 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2004).


 

Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami

- został uchwalony przez Radę Powiatu we Wrześni (Uchwała Nr 114/XVIII/2004 z dnia 26.02.2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wrzesińskiego).


 

- został uchwalony przez Radę Powiatu we Wrześni (Uchwała Nr 49/VIII/2003 z dnia 29.05.2003 r. w sprawie Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy). Program realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni, będący jednostką organizacyjną powiatu.


 

drukuj całą stronę

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.