Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

17 / III / 2018 z dnia 13.12.2018 r.

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok

16 / III / 2018 z dnia 13.12.2018 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 - 2027

15 / III / 2018 z dnia 13.12.2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

14 / III / 2018 z dnia 13.12.2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 - 2027

13 / III / 2018 z dnia 13.12.2018 r.

w sprawie: delegowania radnych Rady Powiatu Wrzesińskiego do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

12 / III / 2018 z dnia 13.12.2018 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Wrzesińskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji i sposobu jej rozliczania

11 / III / 2018 z dnia 13.12.2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni o dofinansowanie projektu w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne — projekty konkursowe realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (nabór NR RPWP.07.02.02-IZ-00-30-002/18)

10 / III / 2018 z dnia 13.12.2018 r.

zmieniająca uchwalę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej

9 / II / 2018 z dnia 28.11.2018 r.

w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Powiatu Wrzesińskiego VI kadencji

8 / II / 2018 z dnia 28.11.2018 r.

w sprawie powołania oraz ustalenia przedmiotu działania komisji stałych Rady Powiatu Wrzesińskiego VI kadencji

7 / I / 2018 z dnia 19.11.2018 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Wrzesińskiego

6 / I / 2018 z dnia 19.11.2018 r.

w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Wrzesińskiego

5 / I / 2018 z dnia 19.11.2018 r.

w sprawie wyboru Wicestarosty Wrzesińskiego

4 / I / 2018 z dnia 19.11.2018 r.

w sprawie wyboru Starosty Wrzesińskiego

3 / I / 2018 z dnia 19.11.2018 r.

w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Wrzesińskiego

2 / I / 2018 z dnia 19.11.2018 r.

w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Powiatu Wrzesińskiego

1 / I / 2018 z dnia 19.11.2018 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Powiatu Wrzesińskiego

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.