Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Geodeta Powiatowy

Podstawowe zadania Geodety Powiatowego:
1. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym: 
1) prowadzenie dla obszaru powiatu: 
a) ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych ewidencji gruntów i budynków, 
b) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, 
c) gleboznawczej klasyfikacji gruntów, 
2) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych: rejestru cen i wartości nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych oraz obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500:1:5000 zharmonizowanych z bazami danych, o których mowa w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne,
3) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000. 
2. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
3. Zakładanie osnów szczegółowych. 
4. Przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości. 
5. Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz wykonywanie prac związanych z przeglądem i konserwacją znaków osnowy szczegółowej. 
6. Sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów. 
7. Przekazywanie nie rzadziej niż co pół roku baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie do właściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego. 
8. Przeprowadzanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków. 
9. Zapewnienie przeprowadzania okresowych weryfikacji danych ewidencyjnych. 
10. Ochrona danych ewidencyjnych przed ich utratą, zniszczeniem, niepożądaną modyfikacją, nieuprawnionym do nich dostępem i ujawnieniem. 
11. Tworzenie, aktualizacja i udostępnianie metadanych infrastruktury informacji przestrzennej oraz tworzenie, utrzymywanie i rozwijanie infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie kompetencji Starosty w sprawach geodezji i kartografii. 
12. Wykonywanie zadań związanych z ustaleniem granic gmin i powiatu. 
13. Wypełnianie obowiązków należących do kompetencji Starosty związanych z państwowym rejestrem granic. 
14. Współdziałanie z właściwą jednostką Wojska Polskiego w zakresie wykonywania prac mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa. 
15. Realizacja postanowień rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych, w zakresie kompetencji starosty. 
16. Realizacja zadań wynikających z ustawy o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych, w zakresie kompetencji Starosty. 
17. Realizacja zadań wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania, i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie kompetencji starosty. 
18. Przygotowywanie wymaganej przepisami prawa sprawozdawczości. 
19. Zatwierdzanie projektów osnów szczegółowych. 
20. Zgłaszanie do ewidencji zbioru objętego infrastrukturą informacji przestrzennej oraz dotyczących tego zbioru usług. 
21. Współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju przy tworzeniu i utrzymaniu zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach. 

  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2019-06-04 10:15
  • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
    ostatnia modyfikacja: 2021-01-27 08:31

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.