Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Wydział Informatyki i Bezpieczeństwa

Podstawowe zadania wydziału w zakresie organizacji i funkcjonowania Starostwa:
1. W zakresie administrowania siecią informatyczną starostwa:
• nadzorowanie pracy systemu informatycznego
• zarządzanie kontami i uprawnieniami użytkowników
• konfiguracja, instalowanie i aktualizacja oprogramowania
• dbanie o bezpieczeństwo systemu i danych w systemach
• asystowanie i współpraca z zewnętrznymi podmiotami przy pracach instalacyjnych, konfiguracyjnych i naprawczych
• tworzenie i kontrolowanie spójności kopii zapasowych
• realizacja zadań związanych z ochroną danych osobowych, dotyczących systemów informatycznych,


2. W zakresie spraw obronnych i bezpieczeństwa publicznego:
• realizowanie programów wynikających z polityki województwa w zakresie spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
• organizowanie akcji doręczania kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, 
• prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej powiatu, 
• prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, 
• współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Starostwa w zakresie realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, 
• opracowanie i aktualizacja planu operacyjnego funkcjonowania powiatu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz nadzór nad opracowaniem kart realizacji zadań operacyjnych przez ich wykonawców, 
• planowanie i organizacja szkolenia obronnego, 
• organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej,
• realizowanie zadań związanych z przygotowaniem systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym na szczeblu powiatu,
• prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem publicznym, współpraca w tym zakresie z funkcjonującymi na terenie powiatu służbami, inspekcjami i strażami oraz jednostkami organizacyjnymi powiatu,
• obsługa administracyjno-biurowa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,


3. W zakresie zarządzania kryzysowego:
•    merytoryczna i kancelaryjno–biurowa obsługa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, 
•    stały monitoring nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, 
•    uruchamianie procedur reagowania kryzysowego oraz systemu alarmowania członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, 
• nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania ludności, 
• opracowywanie i uaktualnianie przy udziale powiatowych służb, straży i inspekcji Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego, 
• opracowywanie programów i procedur reagowania kryzysowego, 
• planowanie i organizowanie szkoleń oraz ćwiczeń z problematyki zarządzania kryzysowego, 
• wykonywanie zadań wynikających ze struktury organizacyjnej wobec Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni.
• prowadzenie działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Powiat Wrzesiński

W ramach Wydziału funkcjonuje Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego powołane zarządzeniem Starosty Wrzesińskiego.

  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2021-01-27 08:58

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.