Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Wydział - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Podstawowe zadania wydziału:
1. Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych oraz zamówień na bazy, mapy i informacje z zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wypisy i wyrysy z operatu ewidencji gruntów i budynków. 
2. Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych oraz zamówień na: wypisy i wyrysy z operatu ewidencji gruntów i budynków, materiały zasobu oraz wgląd do aktów notarialnych i innych dokumentów będących podstawą wpisu do ewidencji gruntów i budynków. 
3. Przyjmowanie zweryfikowanej dokumentacji technicznej z wykonanych prac geodezyjnych, w tym zbiorów danych, do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
4. Wykonywanie czynności technicznych związanych z prowadzeniem, w szczególności: budową, aktualizacją i kontrolą, baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące: ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, rejestru cen i wartości nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych oraz dla terenów miast i zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich: obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500:1:5000 zharmonizowanych z bazami danych, o których mowa w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne. 
5. Zawiadamianie o zmianach dokonanych w ewidencji gruntów i budynków. 
6. Uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych. 
7. Porządkowanie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i wyłączaniem z zasobu materiałów, które utraciły przydatność użytkową oraz przekazywaniem do właściwego archiwum państwowego części, która stanowi materiały archiwalne. 
8. Weryfikacja zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wynik prac geodezyjnych.
9. Naliczanie opłat za zamówione dokumenty i wykonywanie czynności oraz sporządzanie Dokumentu Obliczenia Opłaty. 
10. Prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z ewidencją gruntów i budynków oraz klasyfikacją gleboznawczą gruntów. 
11. Wydawanie zaświadczeń na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie. 
12. Współdziałanie z organami i jednostkami organizacyjnymi realizującymi zadania w zakresie: 
1) planowania gospodarczego, 
2) planowania przestrzennego, 
3) wymiaru podatku i świadczeń, 
4) statystyki publicznej, 
5) gospodarki nieruchomości, 
6) oznaczenia nieruchomości w księgach wieczystych,
7) ewidencji gospodarstw rolnych. 
13. Obsługa organizacyjno-techniczna narad koordynacyjnych. 
14. Udostępnianie zainteresowanym jednostkom informacji o wynikach narad koordynacyjnych. 
15. Obsługa Integrującej Platformy Elektronicznej (IPE). 
16. Przekazywanie Głównemu Geodecie Kraju informacji i zbiorów danych do utworzenia i aktualizacji PRG. 
17. Prowadzenie postępowań administracyjnych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne należących do kompetencji Starosty. 
18. Wydawanie licencji określającej uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu. 
19. Przekazywanie Głównemu Geodecie Kraju i Marszałkowi Województwa należnych części wpływów za udostępnianie materiałów centralnego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
20. Uzgadnianie z wykonawcą prac geodezyjnych i kartograficznych w terminie 10 dni roboczych listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępniania ich kopii za opłatą, o której mowa w art. 40a ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne lub uzgodnienie innego terminu udostępniania materiałów.


Więcej informacji dotyczących zadań realizowanych przez Wydział - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej można znaleźć w zakładce "Jak załatwić sprawę w starostwie".

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
    data wytworzenia: 2016-02-11
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2016-02-11 09:24
  • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
    ostatnia modyfikacja: 2021-01-27 08:35

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.