Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Wydział Finansowy

W zakresie obsługi budżetu powiatu: 
1. sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo – księgowymi Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu:
2. Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni,
3. Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni,
4. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni,
5. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni,
6. Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni,
7. Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie,
8. Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie,
9. Środowiskowego Domu Samopomocy „Na skarpie” w Gozdowie,
10. Bursy Międzyszkolnej we Wrześni,
11. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości, 
12. opracowanie i wykonywanie budżetu powiatu i planów finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
13. nadzorowanie prawidłowości opracowań i zatwierdzanie planów finansowych jednostek organizacyjnych powiatu, projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie, 
14. przygotowywanie i dokonywanie analiz wykonywania budżetu, 
15. nadzorowanie gospodarki finansowej straży oraz inspekcji będących zespoloną administracją powiatową poprzez: 
a) terminowe przekazywanie środków finansowych, 
b) kontrolowanie gospodarki finansowej oraz sprawozdań budżetowych, 
16. realizacja budżetu poprzez dysponowanie środkami finansowymi na rzecz jednostek budżetowych, 
17. sporządzanie harmonogramu dochodów i wydatków oraz analiza ich realizacji, 
18. analiza wniosków wydziałów i jednostek organizacyjnych powiatu dotyczących planowania i zmian w budżecie, 
19. nadzorowanie prawidłowego wykonania budżetu, 
20. przygotowanie i wykonywanie analiz, opinii, ocen dotyczących zobowiązań finansowych oraz prognoz dochodów dla polityki kredytowej, 
21. kontrolowanie poziomu deficytu budżetowego, 
22. kontrolowanie realizacji wykonania budżetu i wnioskowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny budżetowej, 
23. sporządzanie informacji i sprawozdań dla Zarządu, Rady i Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz innych uprawnionych organów
o wykonaniu budżetu powiatu, 
24. sporządzanie bilansu budżetu powiatu,
25. sporządzanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ocena realizacji wykorzystanych środków finansowych. 


W zakresie zadań obsługi finansowo – księgowej: 
1. prowadzenie ewidencji księgowej Starostwa oraz jednostek organizacyjnych powiatu: 
2. Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni,
3. Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni,
4. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni,
5. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni,
6. Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni,
7. Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie,
8. Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie,
9. Środowiskowego Domu Samopomocy „Na skarpie” w Gozdowie,
10. Bursy Międzyszkolnej we Wrześni,
11. prowadzenie ewidencji i wstępnej windykacji należności dochodów Starostwa, 
12. prowadzenie ewidencji i wstępnej windykacji należności dochodów jednostek, o których mowa w pkt. 1, 
13. prowadzenie ewidencji wydatków i dochodów Starostwa, 
14. prowadzenie ewidencji wydatków i dochodów jednostek wymienionych w pkt. 1,
15. prowadzenie dokumentacji i rozliczeń podatku od towarów i usług VAT powiatu i jednostek wymienionych w pkt. 1, 
16. wstępna windykacja należności Skarbu Państwa, 
17. naliczanie płac i ich rozliczanie poprzez wystawianie obowiązkowych dokumentów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego dla Starostwa oraz jednostek wymienionych w pkt. 1, 
18. prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego dla Starostwa oraz jednostek wymienionych w pkt. 1, 
19. współdziałanie z Urzędami Skarbowymi, Bankami oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, 
20. prowadzenie obsługi finansowej projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa, 
21. sporządzanie sprawozdań i bilansów Starostwa i jednostek wymienionych w pkt. 1, 
22. obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa i jednostek wymienionych w pkt. 1, 
23. kontrola wykonania planu finansowego, 
24. opracowywanie przepisów wewnętrznych dotyczących polityki rachunkowości.

 

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Jakubowski
    data wytworzenia: 2015-04-20
  • opublikował: Łukasz Jakubowski
    data publikacji: 2015-04-20 11:53
  • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
    ostatnia modyfikacja: 2021-03-11 12:35

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.