Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Wydział Dróg Powiatowych

Podstawowe zadania wydziału:
1. opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
2. opracowanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
3. utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
4. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
5. przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych,
6. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
7. prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,
8. sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
9. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego,
10. badanie wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego,
11. wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
12. wprowadzenie ograniczeń tonażowych i wykonywanie innych czynności mających na celu przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
13. dokonywanie kontroli zabezpieczenia robót i wykonywanie innych czynności mających na celu przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
14. wprowadzenie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
15. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
16. utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,
17. inne obowiązki wynikające z przepisów prawa w zakresie zarządzania, utrzymania i ochrony dróg powiatowych,
18. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny,
19. opiniowanie i wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych,
20. zatwierdzanie stałej i tymczasowej organizacji ruchu na drogach,
21. koordynacja robót w pasie drogowym,
22. prowadzenie spraw związanych z liniami kolejowymi,
23. opiniowanie dotyczące zaliczania i ustalania przebiegu dróg gminnych na terenie powiatu oraz dróg powiatowych na terenie powiatów sąsiednich,
24. uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego.


Więcej informacji dotyczących zadań realizowanych przez Wydział Dróg Powiatowych można znaleźć w zakładce "Jak załatwić sprawę w starostwie".

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Jakubowski
    data wytworzenia: 2015-04-20
  • opublikował: Łukasz Jakubowski
    data publikacji: 2015-04-20 11:53
  • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
    ostatnia modyfikacja: 2021-03-11 12:34

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.