Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Wydział Organizacyjny

1. Podstawowe zadania wydziału w zakresie organizacji i funkcjonowania Starostwa:
1) wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,
2) prowadzenie archiwum Starostwa,
3) administrowanie Biuletynem Informacji Publicznej,
4) prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej,
5) prowadzenie rejestru petycji,
6) sporządzanie testamentów w obecności Starosty lub Sekretarza powiatu,
7) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa,
8) prowadzenie zbioru upoważnień i pełnomocnictw do załatwiania spraw w imieniu Starosty. 
9) opracowywanie projektu Statutu i jego nowelizacji,
10) opracowywanie projektu Regulaminu oraz kontrola jego realizacji,
11) opracowanie Raportu o stanie powiatu,
12) prowadzenie książki kontroli zewnętrznych oraz zbioru protokołów kontroli Starostwa,
13) prowadzenie spraw związanych z załatwianiem skarg i wniosków, 
14) wykonywanie zadań związanych z wyborami,
15) przekazywanie materiałów do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. W zakresie organizacji i funkcjonowania sekretariatu i kancelarii ogólnej:
• zapewnienie właściwego funkcjonowania sekretariatu Starosty i Wicestarosty,
• przygotowywanie i prowadzenie zbioru zarządzeń Starosty,
• prowadzenie rozdziału korespondencji wpływającej do Starostwa, zgodnie z postanowieniami instrukcji kancelaryjnej,
• prowadzenie biura obsługi interesanta.

3. W zakresie kontroli:
1) koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z realizacją kontroli zarządczej poziomu I i II,
2) prowadzenie kontroli w komórkach organizacyjnych Starostwa oraz jednostkach organizacyjnych powiatu,
2) opracowywanie planów kontroli,
3) sporządzanie sprawozdań z realizacji planów kontroli,
4) sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli,
5) przygotowywanie wniosków pokontrolnych oraz kontrola realizacji tych wniosków,
7) współpraca z zewnętrznymi instytucjami kontrolnymi. 
Szczegółowe zasady organizacji i wykonywania kontroli określa Starosta w formie zarządzenia.


4. W zakresie obsługi Rady:
• gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych do pracy Rady i Komisji,
• protokołowanie obrad Rady i posiedzeń Komisji,
• prowadzenie rejestru uchwał Rady, wniosków i opinii Komisji, interpelacji i zapytań radnych,
• przekazywanie do realizacji uchwał Rady, wniosków Komisji właściwym kierownikom komórek organizacyjnych Starostwa oraz kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych,
• przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady,
• udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego.


5. W zakresie obsługi Zarządu:
1) przygotowywanie projektów uchwał i materiałów informacyjnych,
2) protokołowanie obrad,
3) prowadzenie rejestru uchwał Zarządu,
4) przekazywanie do realizacji uchwał Zarządu właściwym kierownikom komórek organizacyjnych Starostwa oraz kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych,
5) przekazywanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej uchwał Zarządu objętych zakresem nadzoru izby.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Jakubowski
    data wytworzenia: 2015-04-20
  • opublikował: Łukasz Jakubowski
    data publikacji: 2015-04-20 11:53
  • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
    ostatnia modyfikacja: 2021-01-27 12:41

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.