Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Wydział Kadr i Szkoleń

Podstawowe zadania wydziału w zakresie spraw kadrowych i szkoleniowych:
1. prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa, kierowników jednostek organizacyjnych, kierowników służb, inspekcji i straży z wyłączeniem kierowników szkół i placówek oświatowych,
2. prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie i Środowiskowego domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie,
3. ewidencja czasu pracy pracowników Starostwa i jednostki, o której mowa w pkt. 2),
4. kontrola dyscypliny pracy w Starostwie,
5. załatwianie spraw rentowych i emerytalnych pracowników,
6. prowadzenie spraw dotyczących podróży służbowych pracowników Starostwa, 
7. wykonywanie zadań związanych z naborem kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze,
8. przygotowywanie opinii kandydatów na stanowiska w rządowej administracji zespolonej,
9. konstruowanie i koordynowanie planu szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników,
10. prowadzenie spraw związanych ze składaniem oświadczeń majątkowych, lustracyjnych oraz zgłoszenia do rejestru korzyści osób zobowiązanych do ich składania,
11. prowadzenie spraw związanych z okresowymi ocenami kierowników komórek organizacyjnych Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych,
12. prowadzenie spraw związanych z organizowaniem służby przygotowawczej i egzaminów końcowych,
13. prowadzenie spraw związanych z odbywaniem w Starostwie praktyki uczniów szkół średnich oraz studentów,
14. koordynacja spraw związanych ze stażami, pracami interwencyjnymi i robotami publicznymi,
15. współpraca z osobą zatrudnioną na stanowisku do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w sprawie kierowania pracowników na badania profilaktyczne z zakresu medycyny pracy,
16. sporządzanie okresowych sprawozdań do GUS i PFRON (dot. PCPR),
17. prowadzenie spraw związanych z występowaniem z wnioskami o nadanie odznaczeń dla pracowników Starostwa,
18. przygotowywanie zestawień do ZFŚS,
19. prowadzenie spraw związanych z publikacją i przekazywaniem do Urzędu Skarbowego oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia,
20. wydawanie zaświadczeń dotyczących zatrudnienia, duplikatów świadectw pracy, itp. dla obecnych i byłych pracowników,
21. archiwizowanie akt pracowniczych oraz prowadzenie ewidencji tych akt.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Jakubowski
    data wytworzenia: 2015-04-20
  • opublikował: Łukasz Jakubowski
    data publikacji: 2015-04-20 11:53
  • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
    ostatnia modyfikacja: 2021-01-27 08:55

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.