Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 15 października 2018 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Września, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajowa nr 92 na terenie Gminy Września

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 4 października 2018 r. została wydana decyzja nr 810/2018, znak: WB.6740.795.2018 o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ DWÓCH HAL MAGAZYNOWYCH Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ /obiektu XVIII/ na działkach oznaczonych numerami ewid.: 4/10, 4/12, obręb: 303005_5.0306 Chocicza Mała, jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński zawiadamia,

że w dniu 3 października 2018 r. została wydana decyzja nr 807/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w rejonie ulic Jabłoniowej i Wierzbowej w Bierzglinku i Obłaczkowie, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: dz. 301/11, 301/13, 383/5, 308/9, 340/2, 312/9, obręb: 303005_5.0304 Bierzglinek, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski, dz. 280/1, 284, obręb: 303005_5.0328 Obłaczkowo, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski,

Starosta Wrzesiński zawiadamia,

że w dniach 10 września 2018 r. oraz 12 września 2018 r. wniesiono odwołania od decyzji Starosty Wrzesińskiego wydanej w dniu 20 sierpnia 2018 r. nr 646/2018, znak: WB.6740.406.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie skrzyżowania dróg gminnych ulic Kosynierów – Powstańców Wielkopolskich – Wojska Polskiego we Wrześni, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 629/2, 640, 641/2, 641/1, 1172/2, 1171/26, 1153, 1130/3, 1093, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 11 września 2018 r. została wydana decyzja nr 746/2018, znak: WB.6740.578.2018 o pozwoleniu na budowę obejmujące: BUDOWĘ DRÓG GMINNYCH w rejonie osiedla przy ul. Paderewskiego we Wrześni /kat. obiektu XXV/ na działkach oznaczonych numerami ewid.: dz. 866, 4459/80, 355/47, 4459/81, 4485/18, 4459/82, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewid.: 303005_4 Września – miasto,
dz. 112/2, obręb: 303005_5.0335 Przyborki, jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Strarosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że sprostował z urzędu oczywistą omyłkę w decyzji Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 sierpnia 2018 r. nr 646/2018, znak: WB.6740.406.2018 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na: rozbudowie i przebudowie skrzyżowania dróg gminnych ulic Kosynierów – Powstańców Wielkopolskich – Wojska Polskiego we Wrześni.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 10 września 2018 r. wydał postanowienie o uzupełnieniu decyzji nr 646/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie skrzyżowania dróg gminnych ulic Kosynierów – Powstańców Wielkopolskich – Wojska Polskiego we Wrześni na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 629/2, 640, 641/2, 641/1, 1172/2, 1171/26, 1153, 1130/3, 1093 obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 12 września 2018 r. została wydana decyzja nr 751/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej łączącej ul. Platynową z ul. Działkowców we Wrześni na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 911, 776, 893, 4465, 906/3, 890/33, 890/40, 890/41, 890/48, 890/47, 890/46, 886/39, 886/35, 885/42, 885/60 obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 11 września 2018 r. została wydana decyzja nr 746/2018, znak: WB.6740.578.2018 o pozwoleniu na budowę obejmujące: budowę dróg gminnych  w rejonie  osiedla  przy ul. Paderewskiego  we  Wrześni.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 10 września 2018 r. została wydana decyzja nr 745/2018, znak: WB.6740.686.2018 o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 maja 2013 r. nr 244/2013, znak: WB.6740.179.2013 o pozwoleniu na budowę obejmującym: budowę oczyszczalni ścieków z wytwórni pasz dla zwierząt futerkowych.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 30 sierpnia 2018 r. została wydana decyzja nr 706/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w rejonie ulicy Dmowskiego we Wrześni, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 968/10, 4482/1, 968/14, 4482/2, 968/15, 966/1, 966/5, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 20 sierpnia 2018 r. została wydana decyzja nr 646/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie skrzyżowania dróg gminnych ulic Kosynierów – Powstańców Wielkopolskich – Wojska Polskiego we Wrześni na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 629/2, 640, 641/2, 641/1, 1172/2, 1171/26, 1153, 1130/3, 1093, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 31 lipca 2018 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Września, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej łączącej ul. Platynową z ul. Działkowców we Wrześni, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 911, 776, 893, 4465, 906/3, 890/33, 890/40, 890/41, 890/48, 890/47, 890/46, 886/39, 886/35, 885/42, 885/60, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 17 lipca 2018 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Września, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w rejonie ulic Jabłoniowej i Wierzbowej w Bierzglinku i Obłaczkowie, na działkach oznaczonych numerami ewid.: dz. 301/11, 301/13, 383/5, 308/9, 340/2, 312/9, obręb: 303005_5.0304 Bierzglinek, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski, dz. 280/1, 284, 285, obręb: 303005_5.0328 Obłaczkowo, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 11 lipca 2017 r. zostało wszczęte na żądanie Gminy Września postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę obejmującej: BUDOWĘ DRÓG GMINNYCH w rejonie osiedla przy ul. Paderewskiego we Wrześni.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 19 lipca 2018 r. została wydana decyzja nr 555/2018, znak: WB.6740.460.2018 o pozwoleniu na budowę obejmującym: ROZBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ BUDYNKU PRODUKCYJNO – MAGAZYNOWEGO Z ZAPLECZEM BIUROWO - SOCJALNYM /kat. obiektu XVIII/ na działkach oznaczonych  numerami ewid.: 119/5, 120/16, 130/28, obręb:  303005_5.0302 Białężyce,  jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 26 czerwca 2018 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Września, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w rejonie ulicy Dmowskiego we Wrześni, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 968/10, 4482/1, 968/14, 4482/2, 968/15, 966/1, 966/5, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

       że w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie skrzyżowania dróg gminnych ulic: Kosynierów – Powstańców Wielkopolskich – Wojska Polskiego we Wrześni, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 629/2, 640, 641/2, 641/1, 1172/2, 1171/26, 1153, 1130/3, 1093, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto, stronom przed wydaniem decyzji przysługuje prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 21 czerwca 2018 r. została wydana decyzja nr 469/2018, znak: WB.6740.394.2018 o pozwoleniu na budowę obejmującym BUDOWĘ BUDYNKU INWENTARSKIEGO – OBORY, ZBIORNIKA NA GNOJOWICĘ ORAZ ZBIORNIKA B/O NA ŚCIEKI BYTOWE /kat. obiektu II/ na działkach oznaczonych numerami ewid. 209/1, 209/4, 210, obręb: 303001_2.0112 Sokolniki, jednostka ewid.: 303001_2 Kołaczkowo.

Starosta Wrzesiński zawiadamia,

że w dniu 23 maja 2018 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Września, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie skrzyżowania dróg gminnych ulic: Kosynierów – Powstańców Wielkopolskich – Wojska Polskiego we Wrześni, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 629/2, 640, 641/2, 641/1, 1172/2, 1171/26, 1153, 1130/3, 1093, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 13 czerwca 2018 r. została wydana decyzja nr 444/2018, znak: WB.6740.359.2018, zmieniająca ostateczną decyzję Starosty Wrzesińskiego z dnia 26 lipca 2011 r. nr 450/2011, znak: WB.6740.450.2011, o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ  BUDYNKU  INWENTARSKIEGO – OBORY /kat. obiektu II/ na działce oznaczonej numerem ewid. 56, obręb: 303004_5.0708 Lisewo, jednostka ewidencyjna: 303004_5 Pyzdry – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 5 czerwca 2018 r. została wydana decyzja nr 425/2018, znak: WB.6740.399.2018 uchylająca ostateczną decyzję Starosty Wrzesińskiego z dnia 1 lipca 2016 r. nr 444/2016, znak: WB.6740.427.2016 o pozwoleniu na budowę obejmującym: PRZEBUDOWĘ  ODCINKÓW  DRÓG  GMINNYCH  ul. SŁOWACKIEGO  I  STRZYKAŁY  WE  WRZEŚNI w ramach zadania pn. „Budowa drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ul. Słowackiego z ul. Szosa Witkowska we Wrześni” /kat. obiektu XXV/

Starosta wrzesiński zawiadamia,  

że w dniu 17 maja 2018 r. została wydana decyzja nr 366/2018, znak: WB.6740.198.2018  o pozwoleniu na budowę obejmujące: BUDOWĘ STACJI BAZOWEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ /kat. obiektu VIII/ na działce oznaczonej numerem ewid. 44/5, obręb: 303005_5.0332 Psary Małe, jednostka ewidencyjna:  303005_5 Września – obszar wiejski. 

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 25 kwietnia 2018 r. została wydana decyzja nr 300/2018, znak: WB.6740.234.2018 o pozwoleniu na budowę obejmująca: przebudowę i rozbudowę hali produkcyjno - magazynowej z infrastrukturą towarzyszącą.

 

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 24 kwietnia 2018 r. została wydana decyzja nr 294/2018, znak: WB.6740.300.2018 zmieniająca ostateczną decyzję Starosty Wrzesińskiego z dnia  8 października 2007 r. nr 654/2007, znak: WB-7351/654/2007, zmienioną decyzjami: z dnia 4 lipca 2008 r. nr 419/2008, znak: WB-7351/419/2008, z dnia 21 kwietnia 2008 r. nr 199/2008 znak: WB-7351/199/2008, o pozwoleniu na budowę obejmującą: budowę hali magazynowo - produkcyjnej + zbiornik b/o + 37 miejsc parkingowych.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 13 kwietnia 2018 r. została wydana decyzja nr 269/2018, znak: WB.6740.727.2017 o pozwoleniu na budowę obejmujące: BUDOWĘ SZEŚCIU KURNIKÓW WRAZ Z BUDOWLAMI I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCYMI W RAMACH ROZBUDOWY FERMY DROBIU /kat. obiektów II/ na działkach oznaczonych numerami ewid.: dz. 3/3, obręb: 303002_5.0016 Rudki, jednostka ewid.: 303002_5 Miłosław – obszar wiejski, dz. 147/16, 148/4, 172/10, obręb: 303002_5.0003 Bugaj, jednostka ewid.: 303002_5 Miłosław – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 10 kwietnia 2018 r. została wydana decyzja nr 255/2018, znak: WB.6740.134.2018 o pozwoleniu na budowę obejmująca: budowę budynku chlewni oraz dwóch silosów paszowych

 

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 22 marca 2018 r. została wydana decyzja nr 201/2018, znak: WB.6740.64.2018, zmieniająca ostateczną decyzję Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 września 2016 r. nr 719/2016, znak: WB.6740.721.2016, o pozwoleniu na budowę obejmującą: budowę budynku inwentarsko - magazynowego w zabudowie zagrodowej.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

dotyczące zawieszenia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Wrzesińskiego Nr 300/2016 z dnia 18.05.2016 r. (znak WB.6740.112.2016) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 1 marca 2018 r. została wydana decyzja nr 131/2018, znak: WB.6740.1012.2018, zmieniająca ostateczną decyzję Starosty Wrzesińskiego z dnia 28 października 2016 r., nr 831/2016, znak: WB.6740.687.2015, sprostowaną postanowieniem z dnia 4 stycznia 2017 r., znak: WB.6740.786.2017, zmienioną decyzją z dnia 13 września 2017 r. nr 756/2017, znak: WB.6740.543.2016 o pozwoleniu na budowę obejmujące: BUDOWĘ, PRZEBUDOWĘ I REMONT OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO GTC /kat. obiektu XVIII/ na działkach oznaczonych numerami ewid.: 407/3, 407/4, 407/5, obręb: 303004_4.0600 Pyzdry, jednostka ewidencyjna: 303004_4 Pyzdry - miasto.    

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 24 stycznia 2018 r. została wydana decyzja nr 42/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej km 0+000,00 do km 0+473,11 w Cieślach Małych na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 40, 16, 15/1, obręb: 303001_2.0104 Cieśle Małe, jednostka ewidencyjna: 303001_2 Kołaczkowo.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 16 stycznia 2018 r. została wydana decyzja nr 29/2018, znak: WB.6740.954.2017, o pozwoleniu na budowę obejmujące: BUDOWĘ ELEKTROWNI SŁONECZNEJ WRAZ Z OBIEKTAMI I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCYMI /kat. obiektu VIII/ na działce oznaczonej numerem ewid.: 38, obręb: 303003_5.0201 Barczyzna, jednostka ewidencyjna: 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 3 stycznia 2018 r. została wydana decyzja nr 3/2018, znak: WB.6740.956.2017, o pozwoleniu na budowę obejmujące: BUDOWĘ BUDYNKU INWENTARSKIEGO – OBORA DLA BYDŁA OPASOWEGO W RAMACH PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY GOSPODARSTWA ROLNEGO /kat. obiektu II/ na działkach oznaczonych numerami ewid.: 81/35, obręb: 303002_5.0007 Gorzyce, jednostka ewidencyjna: 303002_5 Gorzyce – obszar wiejski.

Wojewoda Wielkopolski zawiadamia

o zakończeniu postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Wrzesińskiego Nr 300/2016 z dnia 18.05.2016 r. (znak WB.6740.112.2016) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września, i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 28 listopada 2017 r. została wydana decyzja nr 988/2017, znak: WB.6740.894.2017, o pozwoleniu na budowę obejmujące: BUDOWĘ SIECI: WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ na działkach oznaczonych numerami ewid.: 144/1, 145, 1/3, 146, obręb: 303003_4.0209 Nekla, jednostka ewidencyjna: 303003_4 Nekla – miasto.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 7 grudnia 2017 r. zostało wszczęte na żądanie Wójta Gminy Kołaczkowo, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej km 0+000,00 do km 0+ 473,11 w Cieślach Małych, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 40, 16, 15/1, obręb: 303001_2.0104 Cieśle Małe, jednostka ewidencyjna: 303001_2 Kołaczkowo.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 28 listopada 2017 r. została wydana decyzja nr 988/2017, znak: WB.6740.894.2017 o pozwoleniu na budowę obejmujące: BUDOWĘ SIECI: WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ na działkach oznaczonych numerami ewid.: 144/1, 145, 1/3, 146, obręb: 303003_4.0209 Nekla, jednostka ewidencyjna: 303003_4 Nekla – miasto.

Starosta Wrzesiński informuje

że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia pana Alfreda Kotowicza, zam. Zasutowo ul. Sosnowa 22, 62-330 Nekla, dotyczącego rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce ozn. nr ewid. 186/9, obręb: 303003_5.0217 Zasutowo, jednostka ewidencyjna: 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 17 listopada 2017 r. została wydana decyzja nr 955/2017, znak: WB.6740.829.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie drogi gminnej w rejonie ulicy Wierzbowej w Bierzglinku na działkach oznaczonych nr ewid.: 282/3, 282/1, 282/5, 342, 283, 331, 325/2, 325/1, 326, 327, 287/7, 287/6, 287/5, 287/1, 330, 333/1, 288, 289/11, 332, 289/13, 333/3, 290/4, 290/3, 292/1, 334, 335, 294/4, 295/3, 295/2, 336, 337, 338, 295/1, 296/6, 296/9, 296/11, 296/10, 298/5, 341, 339, 340, 287/2, obręb: 303005_5.0304 Bierzglinek, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 15 listopada 2017 r. została wydana decyzja nr 949/2017, znak: WB.6740.779.2017   o pozwoleniu na budowę obejmujące: PRZEBUDOWĘ ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO – LIKWIDACJA OTWORÓW OKIENNEGO I DRZWIOWEGO  ORAZ WYKONANIE OTWORU BRAMOWEGO na działce oznaczonej numerem ewid. 228, obręb: 303005_5.0340 Sokołowo, jednostka ewidencyjna:  303005_5 Września – obszar wiejski. 

Starosta Wrzesiński zawiadamia

Starosta Wrzesiński zawiadamia, że w dniu 18 października 2017 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Września, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w rejonie ul. Wierzbowej w Bierzglinku, na działkach oznaczonych nr ewid.: 282/3, 282/1, 282/5, 342, 283, 331, 325/2, 325/1, 326, 327, 287/7, 287/6, 287/5, 287/1, 330, 333/1, 288, 289/11, 332, 289/13, 333/3, 290/4, 290/3, 292/1, 334, 335, 294/4, 295/3, 295/2, 336, 337, 338, 295/1, 296/6, 296/9, 296/11, 296/10, 298/5, 341, 339, 340, 287/2, obręb: 303005_5.0304 Bierzglinek jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 12 października 2017 r. została wydana decyzja nr 851/2017, znak: WB.6740.771.2017, zmieniająca ostateczną decyzję Starosty Wrzesińskiego z dnia 3 czerwca 2016 r. nr 342/2016, znak: WB.6740. 344.2016 sprostowaną postanowieniem z dnia 23 czerwca 2016 r. znak: WB.6740. 344.2016, zmienioną decyzją z dnia 20 kwietnia 2017 r. nr 264/2017, znak: WB.6740.212.2017, o pozwoleniu na budowę obejmujące: budowę hali produkcyjno - magazynowej wraz z infrastruktura towarzyszącą na terenie istniejącego zakładu.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 13 września 2017 r. została wydana decyzja nr 756/2017, znak: WB.6740.543.2017, zmieniająca ostateczną decyzję Starosty Wrzesińskiego z dnia 28 października 2016 r., nr 831/2016, znak: WB.6740.687.2015, sprostowaną postanowieniem z dnia 4 stycznia 2017 r., znak: WB.6740.786.2017 o pozwoleniu na budowę obejmujące: BUDOWĘ, PRZEBUDOWĘ I REMONT OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO GTC /kat. obiektu XVIII/ na działkach oznaczonych numerami ewid.: 407/3, 407/4, 407/5, obręb: 303004_4.0600 Pyzdry, jednostka ewidencyjna: 303004_4 Pyzdry - miasto.    

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 4 września 2017 r. została wydana decyzja nr 725/2017, znak: WB.6740.538.2017 o pozwoleniu na budowę obejmujące: BUDOWĘ  DRÓG GMINNYCH W m.NEKIELKA - ul. JANA PAWŁA II, NEKIELSKA I WILCZA  /kat. obiektu XXV/ na działkach oznaczonych numerami ewid.: 193, 194/5, 194/4, 96/3, 180/12, 180/2, 182/2, 179/5, 156/6, 178/4, 178/11, 177/8, 154/7, 176/3, 176/5, 152/2, 175/6, 175/4, 174/5, 173/20, 173/16, 173/4, 149/15, 173/8, 171/1, 170/7, 146/5, 146/4, 170/6, 182/1, 169/10, 123/7 obręb: 303003_5.0208 Nekielka, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – wieś.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 23 sierpnia 2017 r. została wydana decyzja nr 678/2017, znak: WB.6740.626.2017, o pozwoleniu na budowę obejmujące: BUDOWĘ DOŁÓW WARZELNIANYCH WRAZ Z INSTALACJĄ ODZYSKU CIEPŁA Z KOTŁOWNI ORAZ WYKONANIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH TOWARZYSZĄCYCH na działkach oznaczonych numerami ewid.: 271/6, 271/7, 271/11, 271/12, 271/15, 271/19, obręb: 303002_5.0014 Orzechowo, jednostka ewidencyjna: 303002_5 Miłosław – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 2 sierpnia 2017 r. została wydana decyzja nr 612/2017, znak: WB.6740.450.2017, o pozwoleniu na budowę obejmujące: BUDOWĘ ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ WRAZ ZE STACJĄ TRAFO I INFRASTRUKTURĄ UZUPEŁNIAJĄCĄ /kat. obiektu VIII/ na działce oznaczonej numerem ewid.: 69/14, obręb: 303003_5.0213 Starczanowo, jednostka ewidencyjna: 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje po publicznej wiadomości

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 1 sierpnia 2017 r. została wydana decyzja nr 609/2017, znak:WB.6740.423.2017, o pozwoleniu na budowę obejmujące: ROZBUDOWĘ WYTWÓRNI BETONU POPRZEZ BUDOWĘ WĘZŁA BETONIARSKIEGO na działce oznaczonej numerem ewid. 191/1, obręb: 303001_2.0102 Borzykowo, jednostka ewid.: 303001_2 Kołaczkowo.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

Starosta Wrzesiński zawiadamia, że w dniu 26 lipca 2017 r. została wydana decyzja nr 589/2017, znak: WB.6740.409.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie drogi gminnej km 0+000,00 do km 0+714,50 na działkach oznaczonych nr ewid.: 180/1, 47/9, 39, 37/1, 37/2, 41/2, 41/1, 47/2, 47/8, 47/3, 42/3, 42/2, 47/4, 41/3, 47/5, 45/2, 45/1, 47/6, 48/2, 48/3, 47/11, 51/2, 51/3, 50/1, 53/7, obręb: 303003_5.0213 Starczanowo, jednostka ewidencyjna: 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 24 lipca 2017 r. została wydana decyzja nr 583/2017, znak: WB.6740.483.2017, o pozwoleniu na budowę obejmujące: BUDOWĘ DWÓCH ZBIORNIKÓW GAZU PŁYNNEGO WRAZ Z NIEZBĘDNYMI INSTALACJAMI PODŁĄCZENIOWYMI W RAMACH ROZBUDOWY ROZLEWNI GAZU PŁYNNEGO /kat. obiektu XX/

Starosta Wrzesiński zawiadamia

Starosta Wrzesiński zawiadamia, że w dniu 5 lipca 2017 r. zostało wszczęte na żądanie Gminy Nekla postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę:DRÓG GMINNYCH W M. NEKIELKA - UL. JANA PAWŁA II, NEKIELSKA I WILCZA /kat. obiektu XXV/
na działkach oznaczonych numerami ewid.: 193, 194/5, 194/4, 96/3, 180/12, 180/2, 182/2, 179/5, 156/6, 178/4, 178/11, 177/8, 154/7, 176/3, 176/5, 152/2, 175/6, 175/4, 174/5, 173/20, 173/16, 173/4, 149/15, 173/8, 171/1, 170/7, 146/5, 146/4, 170/6, 182/1, 169/10, 123/7 obręb: 303003_5.0208 Nekielka, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – wieś.

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

O b w i e s z c z e n i e

Starosty Wrzesińskiego

z dnia 19 października 2016 r.

o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę

Starosta Wrzesiński na podstawie  art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.),

podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 19 października 2016 r. została wydana decyzja nr 798/2016, znak: WB.6740.650.2016 o pozwoleniu na budowę:

HALI  PRODUKCYJNEJ  WRAZ  Z  CZĘŚCIĄ  BIUROWO – SOCJALNĄ

 ORAZ  INFRASTRUKTURĄ  TOWARZYSZACĄ

/kat. obiektu: XVIII/VIII/

na działce oznaczonej numerem ewid. 65/23, obręb: 303005_5.0307 Chocicza Wielka, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Obszar oddziaływania obiektów, o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, obejmuje nieruchomości: działkę oznaczoną 65/23, obręb: 303005_5.0307 Chocicza Wielka, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski.

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji i dokumentacją sprawy zapoznać się można w godzinach: poniedziałek od 12:00 do 16:00, wtorek - środa od 12:00 do 15:00, czwartek – piątek od 7:00 do 10:00 w Wydziale Budownictwa Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pokój nr 2 (parter), tel. 61 640-44-32.

drukuj (Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Łabęda
  data wytworzenia: 2016-10-19
 • opublikował: Danuta Ogrodowicz
  data publikacji: 2017-07-19 14:14

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 26 maja 2017 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Nekla, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej km 0+000,00 do km 0+714,50 na działkach oznaczonych nr ewid.: 180/1, 47/9, 39, 37/1, 37/2, 41/2, 41/1, 47/2, 47/8, 47/3, 42/3, 42/2, 47/4, 41/3, 47/5, 45/2, 45/1, 47/6, 48/2, 48/3, 47/11, 51/2, 51/3, 50/1, 53/7, obręb: 303003_5.0213 Starczanowo, jednostka ewidencyjna: 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 14 czerwca 2017 r. została wydana decyzja nr 425/2017, znak: WB.6740.456.2017, zmieniająca ostateczną decyzję Starosty Wrzesińskiego z dnia 30 czerwca 2016 r., nr 440/2016, znak WB.6740.472.2016, zmienionej decyzją nr 630/2016, znak;WB.6740.668.2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. o pozwoleniu na budowę obejmujące: BUDOWĘ BUDYNKU PRODUKCYJNO – MAGAZYNOWEGO WRAZ Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ „Projekt realizowany w ramach Programu 1.5.2 WRPO Rozwój Poznańskiej Palarni Kawy ASTRA poprzez wdrożenie efektu prac B+R w postaci innowacyjnej technologii produkcji kawy o obniżonej zawartości substancji drażniących na terenie gminy Nekla” /kat. obiektu XVIII/ na działce oznaczonej numerem ewid. 351/4, obręb: 303003_5.0213 Starczanowo, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 7 czerwca 2017 r. została wydana decyzja nr 411/2017, znak: WB.6740.167.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej  na:  budowie drogi gminnej w rejonie ul. Piastów we Wrześni na działkach oznaczonych nr ewid.: 1306, 1309/2, 1308 obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 30 maja 2017 r. została wydana decyzja nr 370/2017, znak: WB.6740.386.2017,zmieniająca ostateczną decyzję Starosty Wrzesińskiego z dnia 15 listopada 2016 r. nr 873/2016, znak: WB.6740.809.2016 o pozwoleniu na budowę obejmujące:budowę sieci kanalizacji sanitarnej

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 15 maja 2017 r. została wydana decyzja nr 322/2017, znak: WB.6740.311.2017,o pozwoleniu na budowę obejmujące: BUDOWĘ  BUDYNKU  INWENTARSKO – MAGAZYNOWEGO (obora z magazynem pasz) /kat. obiektu II/ na działce oznaczonej numerem ewid.: 120/2, obręb: 303001_2.0116 Zieliniec, jednostka ewidencyjna: 303001_2 Kołaczkowo. 

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 12 maja 2017 r. została wydana decyzja nr 319/2017, znak: WB.6740.187.2017, zmieniająca ostateczną decyzję Starosty Wrzesińskiego z dnia 9 listopada 2015 r., nr 797/2015, znak: WB.6740.687.2015 o pozwoleniu na budowę obejmujące: DOBUDOWĘ HALI MAGAZYNOWO - PRODUKCYJNEJ Z CZĘŚCIĄ SOCJALNO – TECHNICZNĄ I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ DO BUDYNKU MAGAZYNOWO - PRODUKCYJNEGO /kat. obiektu XVIII/ na działkach oznaczonych numerami ewid.: 466/6, 467, 468, obręb: 303003_4.0209 Nekla, jednostka ewidencyjna: 303003_4 Nekla – miasto.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 20 kwietnia 2017 r. została wydana decyzja nr 264/2017, znak: WB.6740.212.201, zmieniająca ostateczną decyzję Starosty Wrzesińskiego z dnia 3 czerwca 2016 r., nr 342/2016, znak: WB.6740.344.2016 o pozwoleniu na budowę obejmujące:BUDOWĘ HALI PRODUKCYJNO – MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE ISTNIEJĄCEGO ZAKŁADU /kat. obiektu XVIII/, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 110, 111/1, 112 obręb: 303005_5.0332 Psary Małe, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Psary Małe – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 15 marca 2017 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Września, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w rejonie ul. Piastów we Wrześni, na działkach oznaczonych    nr ewid.: 1306, 1309/2, 1308 obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 24 marca 2017 r. została wydana decyzja nr 194/2017, znak: WB.6740.73.2017, o pozwoleniu na budowę obejmujące: budowe budynku inwentarskiego - obory.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 22 marca 2017 r. została wydana decyzja nr 181/2017, znak: WB.6740.82.2017, o pozwoleniu na budowę obejmujące: budowę farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 2 marca 2017 r. została wydana decyzja nr 131/2017, znak: WB.6740.963.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej  na:  budowie drogi gminnej w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni na działkach oznaczonych nr ewid.: 767, 4284, 822/1, 4250, 4296, 4258/2, 4258/1, 4266/2, 4266/1, 4285, 4286, 4287/1, 4297, 822/2, 828/8, 828/7, 828/9, 850/3, 850/6, 851/5, 850/4, 850/7, 850/14, 850/15, 849/6, 849/7, 849/1, 828/10, 828/11 obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 1 marca 2017 r. została wydana decyzja nr 127/2017, znak: WB.6740.8.2017, o pozwoleniu na budowę obejmujące:BUDOWĘ, PRZEBUDOWĘ I REMONT OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO GTC /kat. obiektu XVI/XVIII/ na działce oznaczonej numerem ewid. 407/4, obręb: 303004_4.0600 Pyzdry, jednostka ewidencyjna: 303004_4 Pyzdry – miasto.  

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 2 lutego 2017 r. została wydana decyzja nr 78/2017, znak: WB.6740.1012.2016, zmieniająca ostateczną decyzję Starosty Wrzesińskiego z dnia 11 października 2016 r. nr 782/2016, znak: WB.6740.646.2016 o pozwoleniu na budowę zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszacą.

Starosta Wrzesiński podaje do publiczej wiadomości

Starosta Wrzesiński zawiadamia, że w dniu 7 grudnia 2016 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Września, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni, na działkach oznaczonych nr ewid.: 767, 4284, 822/1, 4250, 4296, 4258/2, 4258/1, 4266/2, 4266/1, 4285, 4286, 4287/1, 4297, 822/2, 828/8, 828/7, 828/9, 850/3, 850/6, 851/5, 850/4, 850/7, 850/14, 850/15, 849/6, 849/7, 849/1, 828/10, 828/11 obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

Starosta Wrzesiński podaje do publiczej wiadomości

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17 stycznia 2017 r. została wydana decyzja nr 36/2017, znak: WB.6740.953.2016, o pozwoleniu na budowę obejmujące: BUDOWĘ BUDYNKU INWENTARSKIEGO – OBORY DLA BYDŁA OPASOWEGO WRAZ Z PŁYTĄ PRZEŁADUNKOWĄ OBORNIKA ORAZ ZBIORNIKIEM NA GNOJOWICĘ W RAMACH PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY GOSPODARSTWA ROLNEGO na działce ozn. nr ewid. 81/35 obręb: 303002_5.0007 Gorzyce, jednostka ewidencyjna: 303002_5 Miłosław – obszar wiejski.

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 22 grudnia 2016 r. została wydana decyzja nr 1011/2016, znak: WB.6740.896.2016, o pozwoleniu na budowę obejmujące: przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kołaczkowie.

Starosta Wrzesiński podaje do publiczej wiadomości

Starosta Wrzesiński, podaje do publicznej wiadomości że w dniu 16 grudnia 2016 r. została wydana decyzja nr 986/2016, znak: WB.6740.900.2016, o pozwoleniu na budowę obejmujące: BUDOWĘ BUDYNKU INWENTARSKIEGO – CHLEWNI na działce oznaczonej numerem ewid. 198/3 obręb: 303004_5.0710 Pietrzyków Kolonia, jednostka ewidencyjna: 303004_5 Pyzdry – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publiczej wiadomości

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 grudnia 2016 r. została wydana decyzja nr 978/2016, znak: WB.6740.867.2016, zmieniająca ostateczną decyzję Starosty Wrzesińskiego  Starosty Wrzesińskiego z dnia l lipca 2005 r. nr 378/2005 zmienioną decyzjami Starosty Wrzesińskiego: z dnia 5 czerwca 2012 r. nr 351/2012, znak: WB.6740.340.2012, z dnia 18 czerwca 2014 r. nr 396/2014, znak: WB.6740.370.2014, z dnia 2 lipca 2015 r. nr 427/2015, znak: WB.6740.334.2015, z dnia 9 listopada 2016 r. nr 858/2016, znak: WB.6740.764.2016 o pozwoleniu na budowę KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI, ETAP I, ETAP II, ETAP III

Wojewoda Wielkopolski zawiadamia

ze dnia 12.12.2016 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu została przekazana skarga na decyzję Wojewody Wielkopolskiego (znak IR-111.7821.8.2016.4) uchylającą częściowo decyzję Starosty Wrzesińskiego Nr 300/2016 z dnia 18.05.2016 r. (znak WB.6740.112.2016) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września, i orzekającą w zakresie uchylenia, a w pozostałej części utrzymującą zaskarżoną decyzję w mocy, wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy.

Starosta Wrzesiński podaje do publiczej wiadomości

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 listopada 2016 r. została wydana decyzja nr 920/2016, znak: WB.6740.791.2016, o pozwoleniu na budowę obejmujące Rozbudowę budynku inwentarskiego - chlewni oraz budowę dwóch silosów na działce oznaczonej numerem ewid. 199, obręb: 303005_5.0326 Nowa Wieś Królewska, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Wojewoda Wielkopolski zawiadamia

że dnia 15 listopada 2016 r. została wydana decyzja Wojewody Wielkopolskiego (znak IR-III.7821.9.2016.4) uchylająca częściowo decyzję Starosty Wrzesińskiego nr 328/2016 z dnia 31 maja 2016 r. (znak WB.6740.233.2016) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą", i orzekająca w zakresie uchylenia, a w pozostałej części utrzymująca zaskarżoną decyzję w mocy.

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 17 listopada 2016 r. została wydana decyzja nr 884/2016, znak: WB.6740.801.2016, o pozwoleniu na budowę obejmujące: budowę budynku inwentarskiego - obory wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Starosta wrzesiński zawiadamia

że w dniu 17 listopada 2016 r. została wydana decyzja nr 881/2016, znak: WB.6740.672.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej  na:  budowie drogi gminnej łączącej ul. Witkowską z ul. Wojska Polskiego we Wrześni.

Starosta Wrzesiński podaje do publiczej wiadomości

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15 listopada 2016 r. została wydana decyzja nr 873/2016, znak: WB.6740.809.2016, o pozwoleniu na budowę obejmujące: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej na działkach oznaczonych numerami ewid.: 195, 220, 200/10, 209/3, 199/7, 196/4, 207/5, 197, 1/3, 163/1 obręb: 303003_4.0209 Nekla, jednostka ewidencyjna: 303003_4 Nekla – miasto.

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 9 listopada 2016 r. została wydana decyzja nr 858/2016, znak: WB.6740.764.2016, zmieniająca ostateczną decyzję Starosty Wrzesińskiego  Starosty Wrzesińskiego z dnia l lipca 2005 r. nr 378/2005 zmienioną decyzjami Starosty Wrzesińskiego: z dnia 5 czerwca 2012 r. nr 351/2012, znak: WB.6740.340.2012, z dnia 18 czerwca 2014 r. nr 396/2014, znak: WB.6740.370.2014, z dnia2 lipca 2015 r. nr 427/2015, znak: WB.6740.334.2015 o pozwoleniu na budowę obejmujące: budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - etap I, II i III.

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 3 listopada 2016 r. została wydana decyzja nr 844/2016, znak: WB.6740.811.2016 zmieniająca ostateczną decyzję Starosty Wrzesińskiego z dnia 3 czerwca 2015 r. nr 338/2015, znak: WB.6740.227.2015 o pozwoleniu na budowę obejmujące: budowę budynku biurowego.

Starosta Wrzesiński podaje do publiczej wiadomości

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 października 2016 r. została wydana decyzja nr 831/2016, znak: WB.6740.786.2016 o pozwoleniu na budowę, przebudowę i remont obiektów budowlanych i infrastruktury towarzyszącej zakładu produkcyjnego GTC na działce ozn. nr ewid. 407/3, 407/4, 407/5 obręb: 303004_4.0600 Pyzdry, jednostka ewidencyjna: 303004_4 Pyzdry - miasto.

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 28 października 2016 r. została wydana decyzja nr 833/2016, znak: WB.6740.674.2016, o pozwoleniu na budowę obejmujące: budowę drogi gminnej wraz ze zjazdami indywidualnymi.

Starosta Wrzesiński podaje do publiczej wiadomości

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27 pażdziernika 2016 r. została wydana decyzja nr 830/2016 znak: WB.6740.685.2016 o pozwoleniu na budowę hali produkcyjnej - szwalni oraz rozbudowę hali warsztatowej o wiatrołap wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ozn. nr ewid. 176/8 obręb: 303003_5.0204 Gierłatowo, jednostka ewidencyjna: 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 28 października 2016 r. została wydana decyzja nr 832/2016, znak: WB.6740.820.2016, o pozwoleniu na budowę obejmujące: budowę sieci kanalizacji sanitarnej.

Starosta Wrzesiński podaje do publiczej wiadomości

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 października 2016 r. została wydana decyzja nr 782/2016, znak: WB.6740.646.2016 o pozwoleniu na budowę ZESPOŁU TRZECH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ na działkach oznaczonych nr ewid.: 849/3, 850/13 obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 19 października 2016 r. została wydana decyzja nr 798/2016, znak: WB.6740.650.2016 o pozwoleniu na budowę: hali produkcyjnej z częścią biurowo - socjalną oraz infrastrukturą towarzyszacą.

Wojewoda Wielkopolski zawiadamia

że dnia 14.10.2016 r. została wydana decyzja Wojewody Wielkopolskiego (znak IR-111.7821.8.2016.4) uchylająca częściowo decyzję Starosty Wrzesińskiego Nr 300/2016 z dnia 18.05.2016 r. (znak WB.6740.112.2016) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września, i orzekająca w zakresie uchylenia, a w pozostałej części utrzymująca zaskarżoną decyzję w mocy.

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 10 października  2016 r. została wydana decyzja nr 770/2016, znak: WB.6740.694.2016 zmieniająca ostateczną decyzję Starosty Wrzesińskiego z dnia 17 października 2012 r. nr 720/2012, znak: WB.6740.686.2012 o pozwoleniu na budowę obejmujące: rozbudowę hali produkcyjno - magazynowej.

Starosta Wrzesiński podaje do publiczej wiadomości

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22 września 2016 r. została wydana decyzja nr 719/2016, znak: WB.6740.721.2016 o pozwoleniu na BUDOWĘ BUDYNKU INWENTARSKO – MAGAZYNOWEGO W ZABUDOWIE ZAGRODOWEJ

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 25 sierpnia 2016 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Września, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej łączącej ul. Witkowską z ul. Wojska Polskiego we Wrześni, na działkach oznaczonych nr ewid.: 1248/1, 1252, 1259/15, 1259/14, 1262, 1265, 1264/4, 1266, 1263/6, 1263/7, 1263/5, 1269,/3, 1270, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

Wojewoda Wielkopolski zawiadamia

o zakończeniu postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Wrzesińskiego Nr 328/2016 z dnia 31 maja 2016 r. (znak WB.6740.233.2016) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą", i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia.

Wojewoda Wielkopolski zawiadamia

o zakończeniu postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Wrzesińskiego Nr 300/2016 z dnia 18.05.2016 r. (znak WB .6740.112.2016) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września, i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 sierpnia 2016 r. została wydana decyzja nr 564/2016, znak: WB.6740.460.2016 o pozwoleniu na budowę
obejmujące:BUDOWĘ  ELEKTROWNI WIATROWEJ EW 14, EW 15, EW 16 I EW 17 WRAZ  Z  INFRASTRUKTURĄ  TOWARZYSZĄCĄ w ramach inwestycji pn. „Zespół elektrowni wiatrowych Słupca – Kołaczkowo”

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 30 sierpnia 2016 r. została wydana decyzja nr 630/2016, znak: WB.6740.668.2016, zmieniająca ostateczną decyzję Starosty Wrzesińskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. nr 440/2016, znak; WB.6740.472.2016 o pozwoleniu na budowę obejmujące: budowę budynku produkcyjno - magazynowego wraz z częścią biurową i infrastrukturą towarzyszącą.

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 29 sierpnia 2016 r. została wydana decyzja nr 624/2016, znak: WB.6740.533.2016 o pozwoleniu na budowę obejmujące budowę budynku inwentarskiego - bukaciarni.

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 17 sierpnia 2016 r. została wydana decyzja o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego o pozwoleniu na budowę z dnia 19 września 2014 r. nr 650/2014, znak: WB.6740.615.2014 obejmujacej: budowę fabryki samochodów nowej generacji Crafter we Wrzesni.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 sierpnia 2016 r. została wydana decyzja nr 567/2016, znak: WB.6740.449.2016 o pozwoleniu na budowę obejmujące: BUDOWĘ STACJI ELELTROENERGETYCZNEJ SN/100 kV GPO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ  TOWARZYSZĄCĄ w ramach inwestycji pn. „Zespół elektrowni wiatrowych Słupca – Kołaczkowo”

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 sierpnia 2016 r. została wydana decyzja nr 566/2016, znak: WB.6740.448.2016 o pozwoleniu na budowę obejmujące: BUDOWĘ  ELEKTROWNI WIATROWEJ EW 5, EW 6, EW 7, EW 8, EW9 I EW 12 WRAZ  Z  INFRASTRUKTURĄ  TOWARZYSZĄCĄ w ramach inwestycji pn. „Zespół elektrowni wiatrowych Słupca – Kołaczkowo”

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomosci, że w dniu 11 sierpnia 2016 r. została wydana decyzja nr 565/2016, znak: WB.6740.454.2016 o pozwoleniu na budowę obejmujące: BUDOWĘ  ELEKTROWNI WIATROWEJ EW 1, EW 2, I EW 3 WRAZ  Z  INFRASTRUKTURĄ  TOWARZYSZĄCĄ w ramach inwestycji pn. „Zespół elektrowni wiatrowych Słupca – Kołaczkowo”

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 11 sierpnia 2016 r. została wydana decyzja nr 563/2016, znak: WB.6740.447.2016 o pozwoleniu na budowę obejmujące: BUDOWĘ  ELEKTROWNI WIATROWEJ EW 10 I EW 11 WRAZ  Z  INFRASTRUKTURĄ  TOWARZYSZACĄ w ramach inwestycji pn. „Zespół elektrowni wiatrowych Słupca – Kołaczkowo”

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 8 sierpnia 2016 r. została wydana decyzja nr 554/2016, znak: WB.6740.446.2016 o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego o pozwoleniu na budowę z dnia 29 października 2015 r. nr 776/2015, znak: WB.6740.648.2015

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 29 lipca 2016 r. została wydana decyzja nr 533/2016, znak: WB.6740.331.2016 o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2013 r., znak: WB.6740.331.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w rejonie ul. Strzykały we Wrześni. Działki objęte inwestycją z uwzględnieniem podziałów wynikających z decyzji nr 751/2013 to działki oznaczone numerami ewid.: 4442/40, 828/5, 851/13, 828/6, 828/11, 851/10, 850/9, 849/1, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 29 lipca 2016 r. została wydana decyzja nr 529/2016, znak: WB.6740.337.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ul. Słowackiego z ul. Szosa Witkowska we Wrześni na działkach oznaczonych nr ewid.: 851/12, 853/10, 854/11, 855/40, 854/10, 855/41, 855/25, 855/34, 855/39, 855/38, 855/30, 855/33, 855/32, 855/36, 855/19, 855/22, 855/21, 855/18, 855/16, 855/15, 855/12, 855/29, 767, 904, 855/23, 851/13, 828/5, 828/6, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 27 lipca 2016 r. została wydana decyzja nr 521/2016, znak: WB.6740.417.2016 o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego o pozwoleniu na budowę z dnia 19 września 2014 r. nr 650/2014, znak: WB.6740.615.2014

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 28 lipca 2016 r. została wydana decyzja nr 527/2016, znak: WB.6740.542.2016, o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego o pozwoleniu na budowę z dnia 27 maja 2010 r. nr 343/2010 r., znak: WB-7351/343/2010 pozwoleniu na budowę obejmujące: budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami.

 

BUDOWĘ  SIECI  KANALIZACJI  SANITARNEJ, PRZEPOMPOWNI  ŚCIEKÓW 

Z  ZASILANIEM  ENERGETYCZNYM  ORAZ  ROZBUDOWĘ  SIECI WODOCIĄGOWEJ

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 19 lipca 2016 r. została wydana decyzja nr 492/2016, znak: WB.6740.365.2016, o pozwoleniu na budowę obejmujące: BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI /kat. obiektu XXVI/ na działkach oznaczonych numerami ewid.: 181, 324, 179/1, 179/2, 180/1, 25/1, 47/9, 239/3, 200/59, 206/3, obręb: 303003_5.0213 Starczanowo, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – obszar wiejski

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 18 lipca 2016 r. została wydana decyzja nr 484/2016, znak: WB.6740.402.2016, o pozwoleniu na budowę obejmujące: rozbudowę stacji demontażu pojazdów ze zmianą sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego na cele mieszkalne.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 7 lipca 2016 r. została wydana decyzja nr 458/2016, znak: WB.6740.366.2016, o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego o pozwoleniu na budowę z dnia 14 kwietnia 2015 r., nr 215/2015, znak: WB.6740.126.2015, zmienionej decyzjami o zmianie pozwolenia na budowę: nr 646/2015, znak: WB.6740.587.2015 z dnia 15 września 2015 r., nr 198/2016, znak: WB.6740.121.2016 z dnia 8 kwietnia 2016 r. obejmujące: ROZBUDOWĘ  ZAKŁADU  PRODUKCYJNEGO  GESTAMP  POLSKA /kat. obiektów: XVIII, VIII/

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 28 czerwca 2016 r. wniesiono odwołania od decyzji Starosty Wrzesińskiego wydanej w dniu 31 maja 2016 r., nr 328/2016, znak: WB.6740.233.2016 zatwierdzającej projekt budowlany  i zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 931/70, 930, 931/18, 931/71, 934, 931/56, 931/63, 936/5, 937/5, 949/15, 937/6, 4478, 931/57, 949/16, 931/59, 931/61, 931/51, 4475, 931/15, 931/13, 931/14, 931/16, 926/6, 926/7, 927/7, 927/4, 928/6, 968/13, 968/7, 968/12, 968/1, 968/10, 4482, 969/6, 968/11, 965/2, 928/2, 928/1, 967, 954, 953, 1037, 1324, 928/4, 928/5, 1387/9, 4451/3, 1390/5, 3699, 939/2, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 1 lipca 2016 r. została wydana decyzja nr 444/2016, znak: WB.6740.427.2016 o pozwoleniu na budowę obejmujące: przebudowę odcinków dróg gminnych ul. Słowackiego i Strzykały we Wrześni.

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 30 czerwca 2016 r. została wydana decyzja nr 440/2016, znak: WB.6740.472.2016, o pozwoleniu na budowę obejmujące: budowę budynku produkcyjno - magazynowego wraz z częścią biurową oraz infrastrukturą towarzyszącą.

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 22 czerwca 2016 r. zostało wydane postanowienie znak: WB.6740.344.2016 o sprostowaniu oczywistych omyłek w ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego z dnia 3 czerwca 2016 r., nr 342/2016, znak: WB.6740.344.2016, o pozwoleniu na budowę hali produkcyjno – magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie istniejącego zakładu, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 111/1, 112, 110.

Starosta wrzesiński zawiadamia

że w dniu 6 maja 2016 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Września postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2013 r. nr 751/2013, znak: WB.6740.561.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie odcinka drogi gminnej w rejonie ul. Strzykały we Wrześni.

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 21 czerwca 2016 r. została wydana decyzja nr 407/2016, znak: WB.6740.304.2016, o pozwoleniu na budowę obejmujące: budowę parku solarnego wraz z infrastrukturą towarzyszacą.

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 20 czerwca 2016 r. została wydana decyzja nr 406/2016, znak: WB.6740.7.2013 umarzająca w całości jako bezprzedmiotowe prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę obejmujące: budowę biogazowni o mocy 1,0 MW.

Starosta wrzesiński zawiadamia

że wniesiono odwołanie od wydanej w dniu 18 maja 2016 r. decyzji nr 300/2016, znak: WB.6740.112.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 30 maja 2016 r. została wydana decyzja nr 320/2016, znak: WB.6740.148.2016 o umorzeniu postępowania administracyjnego z wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Września, złożonego w dniu 2 marca 2016 r.,  w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg gminnych – ul. Laskowskiego i Jana Pawła II we Wrześni, na działkach oznaczonych nr ewid..: 1348, 1338, 1333, 1337/2, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

Starosta wrzesiński podaje

że w dniu 3 czerwca 2016 r. została wydana decyzja nr 342/2016, znak: WB.6740.344.2016 o pozwoleniu na budowę obejmujące: budowę hali produkcyjno - magazynowej wraz infrastrukturą towarzysząca na terenie istniejącego zakładu.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 31 maja 2016 r. została wydana decyzja nr 328/2016, znak: WB.6740.233.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą”, na działkach oznaczonych nr ewid.: 931/70, 930, 931/18, 931/71, 934, 931/56, 931/63, 936/5, 937/5, 949/15, 937/6, 4478, 931/57, 949/16, 931/59, 931/61, 931/51, 4475, 931/15, 931/13, 931/14, 931/16, 926/6, 926/7, 927/7, 927/4, 928/6, 968/13, 968/7, 968/12, 968/1, 968/10, 4482, 969/6, 968/11, 965/2, 928/2, 928/1, 967, 954, 953, 1037, 1324, 928/4, 928/5, 1387/9, 4451/3, 1390/5, 3699, 939/2, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

Starosta wrzesiński zawiadamia

że w dniu 18 maja 2016 r. została wydana decyzja nr 300/2016, znak: WB.6740.112.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 17 maja 2016 r. została wydana decyzja nr 296/2016, znak: WB.6740.230.2016 o pozwoleniu na budowę: BUDYNKU INWENTARSKIEGO – OBORY DLA BYDŁA OPASOWEGO Z POMIESZCZENIAMI SOCJALNYMI, SILOSU PASZOWEGO NBIN 60 ORAZ ZBIORNIKA b/o NA ŚCIEKI BYTOWE /kat. obiektu II/ na działce oznaczonej numerem ewid.: 79/1, obręb: 303004_5.0705 Grądy Dolne, jednostka ewidencyjna: 303004_5 Pyzdry – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 16 maja 2016 r. została wydana decyzja nr 291/2016, znak: WB.6740.260.2016 o pozwoleniu na budowę: BUDYNKU INWENTARSKIEGO – BUKACIARNI WOLNOSTANOWISKOWEJ ORAZ ZBIORNIKA b/o NA ŚCIEKI BYTOWE /kat. obiektu II/ na działce oznaczonej numerem ewid.: 63/2, obręb: 303004_5.0706 Grądy Górne, jednostka ewidencyjna: 303004_5 Pyzdry – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 10 maja 2016 r. została wydana decyzja nr 275/2016, znak: WB.6740.200.2016 o pozwoleniu na budowę: STAWU ZIEMNEGO /kat. obiektu VIII/, na działce oznaczonej numerem ewid.: 547, obręb: 303004_5.0705 Grądy Dolne, jednostka ewidencyjna: 303004_5 Pyzdry – obszar wiejski.

Starosta wrzesiński podaje

że w dniu 2 maja 2016 r. została wydana decyzja nr 257/2016, znak: WB.6740.161.2016 o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego o pozwoleniu na budowę z dnia 19 września 2014 r. nr 650/2014, znak: WB.6740.615.2014, obejmujące: budowę fabryki samochodów nowej generacji CRAFTER we Wrześni.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 2 maja 2016 r. została wydana decyzja nr 258/2016, znak: WB.6740.158.2016 o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego o pozwoleniu na budowę z dnia 13 marca 2015 r., nr 154/2015, znak: WB.6740.108.2015, zmienionej decyzją Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 października 2015 r., nr 771/2015, znak: WB.6740.659.2015, obejmujące budowę: - portierni samochodów ciężarowych,- centrum odpadów,- portierni pracowników, /kat. obiektów XVIII/ w ramach realizacji   inwestycji   polegającej  na  budowie   Fabryki   Samochodów  Nowej  Generacji Crafter we Wrześni

Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego

że w dniu 2 marca 2016 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Września postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg gminnych – ul. Laskowskiego i Jana Pawła II we Wrześni, na działkach oznaczonych nr ewid.: 1348, 1338, 1333, 1337/2, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 21 kwietnia 2016 r. została wydana decyzja nr 231/2016, znak: WB.6740.218.2016, o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego z dnia 7 stycznia 2014 r. nr 4/2014 znak: WB.6740.834.2013, o pozwoleniu na budowę dla: pana Wiesława Grabowskiego ul. Wrzesińska 2, 62-302 Węgierki obejmujące: BUDOWĘ STACJI DEMONTAŻU POJAZDÓW WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI /kat. obiektów: XVII/

Starosta wrzesiński podaje

że w dniu 19 kwietnia 2016 r. została wydana decyzja nr 221/2016, znak: WB.6740.135.2016, o pozwoleniu na budowę budynku inwentarskiego - chlewni oraz dwóch silosów paszowych.

Starosta wrzesiński podaje

że w dniu 14 kwietnia 2016 r. została wydana decyzja nr 213/2016, znak: WB.6740.180.2016, o pozwoleniu na budowę budynku inwentarskiego - chlewni oraz pięciu silosów paszowych wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 4 kwietnia 2016 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Września postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą”, na działkach oznaczonych nr ewid.: 931/70, 930, 931/18, 931/71, 934, 931/56, 931/63, 936/5, 937/5, 949/15, 937/6, 4478, 931/57, 949/16, 931/59, 931/61, 931/51, 4475, 931/15, 931/13, 931/14, 931/16, 926/6, 926/7, 927/7, 927/4, 928/6, 968/13, 968/7, 968/12, 968/1, 968/10, 4482, 969/6, 968/11, 965/2, 928/2, 928/1, 967, 954, 953, 1037, 1324, 928/4, 928/5, 1387/9, 4451/3, 1390/5, 3699, 939/2, 937/2, 926/8, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 13 kwietnia 2016 r. została wydana decyzja nr 208/2016, znak: WB.6740.215.2016, o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. nr 425/2014 znak: WB.6740.296.2014, przeniesionej decyzjami Starosty Wrzesińskiego: decyzją nr 311/2015, znak: WB.6740.340.2015 z dnia 25 maja 2015 r., decyzją nr 852/2015 znak: WB.6740.837.2015 z dnia 30.11.2015 r. oraz zmienionej decyzją nr 27/2016 znak: WB.6740.847.2015 z dnia 21 stycznia 2016 r. o pozwoleniu na budowę dla: Września Galeria Handlowa Sp. z o.o., ul. Gwiaździsta 7A/1, 06-651 Warszawa obejmujące budowę: CENTRUM HANDLOWO – USŁUGOWEGO „KARUZELA” / kat. obiektu XVII/

Starosta wrzesiński zawiadamia

strony przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo o prawie do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Starosta wrzesiński podaje

że w dniu 8 kwietnia 2016 r. została wydana decyzja nr 198/2016, znak: WB.6740.121.2016, o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego o pozwoleniu na budowę z dnia 14 kwietnia 2015 r. nr 215/2015, znak: WB.6740.126.2015, zmienionej decyzją o zmianie pozwolenia na budowę z dnia 15 września 2015 r. nr 646/2015, znak: WB.6740.587.2015 obejmujące: rozbudowę zakładu produkcyjnego GESTAMP POLSKA

Starosta wrzesiński podaje

,że w dniu 7 kwietnia 2016 r. została wydana decyzja nr 194/2016, znak: WB.6740.70.2016 o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego o pozwoleniu na budowę z dnia 19 września 2014 r. nr 650/2014, znak: WB.6740.615.2014

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 6 kwietnia 2016 r. została wydana decyzja nr 192/2016, znak: WB.6740.89.2016  o pozwoleniu na budowę: DROGI GMINNEJ – ul. Kosińskiego w Nekli /kat. obiektu XXV/

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 6 kwietnia 2016 r. została wydana decyzja nr 191/2016, znak: WB.6740.88.2016  o pozwoleniu na budowę: DROGI GMINNEJ – ul. Orzeszkowej w Nekli   /kat. obiektu XXV/

Starosta wrzesiński podaje

że w dniu 6 kwietnia 2016 r. została wydana decyzja nr 188/2016, znak: WB.6740.93.2016 o pozwoleniu na budowę

Starosta wrzesiński podaje

że w dniu 6 kwietnia 2016 r. została wydana decyzja nr 188/2016, znak: WB.6740.93.2016 o pozwoleniu na budowę

Starosta wrzesiński podaje

że w dniu 6 kwietnia 2016 r. została wydana decyzja nr 190/2016, znak: WB.6740.134.2016, o pozwoleniu na budowę

Starosta wrzesiński podaje

że w dniu 31 marca 2016 r. została wydana decyzja nr 170/2016, znak: WB.6740.165.2016, o pozwoleniu na budowę obejmujące:

przebudowę drogi gminnej w m. Walga, gm. Pyzdry

Starosta wrzesiński podaje

że w dniu 22 marca 2016 r. została wydana decyzja nr 148/2016, znak: WB.6740.64.2016, o pozwoleniu na budowę: STACJI DIAGNOSTYCZNEJ POŁUDNIOWEJ w ramach realizacji inwestycji polegającej na budowie Fabryki Samochodów Nowej Generacji Crafter we Wrześni

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 21 marca 2016 r. została wydana decyzja nr 143/2016, znak: WB.6740.62.2015, o pozwoleniu na budowę: STACJI DIAGNOSTYCZNEJ PÓŁNOCNEJ w ramach realizacji inwestycji polegającej na budowie Fabryki Samochodów Nowej Generacji Crafter we Wrześni /kat. XVIII/ na działkach oznaczonych numerami ewid.: dz. 27/12, 11/1, 11/8, 16/4, 39/7, 22/2, 18, 49/3, 51/3, 51/2, 52, 19, 55, 57, 56, 54, 53, 20, 23/4, 50/3, 41/3, obręb nr 303005_5.0306 Chocicza Mała, jednostka ewidencyjna 303005_5 Września – obszar wiejski, dz. 14, 15/2, 11, 8/1, 8/3, 4, 3/3, 13, 16/2, 12, 7/1, 7/3, 3/2, 122/9, 130/26, 130/17, 132/2, 132/1, 130/24 130/22, 130/13, 130/3, 102/15, 102/7, 2, 129, 131, 127, 17/4, 17/3, 17/9, 9/2, 9/3, 121/8, 121/4, 121/5, 130/14, obręb nr 303005_5.0302 Białężyce, jednostka ewidencyjna 303005_5 Września – obszar wiejski, dz. 44, 42/11, 42/10, 42/9, 39/1, 40/1, 42/6, 42/7, 40/6, 42/5, obręb nr 303005_5.0328 Obłaczkowo, jednostka ewidencyjna 303005_5 Września – obszar wiejski, dz. 52, 53/4, 53/1, 51/2, 45/4, 55/1, 50, obręb nr 303005_5.0314 Grzymysławice, jednostka ewidencyjna 303005_5 Września – obszar wiejski,

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 11 lutego 2016 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Nekla postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę:DROGI  GMINNEJ – ul. Orzeszkowej w Nekli /kat. obiektu XXV/ na działkach oznaczonych numerami ewid.: 269/4, 970, 1061, 1017 obręb: 303003_4.0209 Nekla, jednostka ewidencyjna: 303003_4 Nekla – miasto.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 11 lutego 2016 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Nekla postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę: DROGI  GMINNEJ – ul. Kosińskiego w Nekli /kat. obiektu XXV/ na działkach oznaczonych numerami ewid.: 1010, 970 obręb: 303003_4.0209 Nekla, jednostka ewidencyjna: 303003_4 Nekla – miasto.

Starosta wrzesiński zawiadamia

że w dniu 11 lutego 2016 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Nekla postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę drogi gminnej - ul. Linke w Nekli.

 

 

Starosta wrzesiński zawiadamia

że w dniu 19 lutego 2016 r. zostało wszczęte na żądanie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września, na działkach oznaczonych nr ewid.: 3530, 3548, 3787/6, 3787/9, 3637, 3629/3, 3646, 3789/1, 3790/1, 3790/2, 3898, 4418/23, 4386/8, 3015, 3896/20, 3896/14, 3896/9, 3896/10, 3896/4, 3896/16, 3896/22, 3896/21, 774, 3787/10, 4371, 4418/42, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 27 stycznia 2016 r. została wydana decyzja nr 36/2016, znak: WB.6740.894.2015, o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego z dnia 15 maja 2015 r. nr 279/2015, znak: WB.6740.200.15

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 23 grudnia 2015 r. została wydana decyzja nr 905/2015, znak: WB.6740.885.2015, o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego o pozwoleniu na budowę z dnia 19 września 2014 r. nr 650/2014, znak: WB.6740.615.2014, sprostowanej postanowieniem Starosty Wrzesińskiego z dnia 15 października 2014 r. i następnie zmienionej decyzjami Starosty Wrzesińskiego: 19 grudnia 2014 r. nr 870/2014, znak: WB.6740.832.2014, z dnia 13 marca 2015 r. nr 155/2015, znak: WB.6740.179.2015 oraz z dnia 27 października 2015 r. nr 769/2015, znak: WB.6740.661.2015

Starosta Wrzesiński Podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 21 stycznia 2016 r. została wydana decyzja nr 27/2016, znak: WB.6740.847.2016, o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. nr 425/2014 znak: WB.6740.296.2014, przeniesioną decyzjami Starosty Wrzesińskiego: nr 311/2015, znak: WB.6740.340.2015 z dnia 25 maja 2015 r., nr 852/2015 znak: WB.6740.837.2015 z dnia 30.11.2015 r. o pozwoleniu na budowę dla: Września Galeria Handlowa Sp. z o.o., ul. Gwiaździsta 7A/1, 06-651 Warszawa obejmujące budowę: CENTRUM HANDLOWO – USŁUGOWEGO „KARUZELA”/ kat. obiektu XVII/ na działkach oznaczonych  nr ewid.: 940/4, 949/13, 949/12, 949/11, 949/10, 940/3, 948/1, 949/3, 949/14, 949/5, 950/3, 952/4, 952/3, 952/8, 927/7, 947 obręb 303004_5.0500 Września, jednostka ewidencyjna 303004_5 Września – miasto, gmina Września.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 22 stycznia 2016 r. została wydana decyzja nr 29/2016, znak: WB.6740.855.2015 o pozwoleniu na budowę: BOCZNICY KOLEJOWEJ /kat. XXV/ na działkach oznaczonych numerami ewid.: 39/1, 40/6, 42/11, 44, 42/6, obręb nr 303005_5.0328 Obłaczkowo, jednostka ewidencyjna 303005_5 Września – obszar wiejski, gmina Września,

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 20 stycznia 2016 r. została wydana decyzja nr 23/2016, znak: WB.6740.861.2015, o pozwoleniu na budowę: BUDYNKU  INWENTARSKIEGO ORAZ DWÓCH SILOSÓW PASZOWYCH /kat. obiektu II i VIII/

Starosta Wrzesiński zawiadamia,

że  w dniu 30 września 2015 r. zostało wydane postanowienie znak: WB.6740.497.2015 o sprostowaniu oczywistych omyłek w decyzji Starosty Wrzesińskiego z dnia 6 sierpnia 2015 r.  nr 527/2015, znak: WB.6740. 497.2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej – ul. Wymysłowskiej w Pyzdrach,

na działkach oznaczonych nr ewid.:

dz.: 95/4, 400/3, 605/2, 582/3, 582/9, 576/6, 582/10, 576/8, 576/12, 400/2, 576/10, 575, 574, 573/2, 573/1, 399, 400/1 , obręb Pyzdry,

dz.: 163, 162/1, 162/2, 161, 160, 144, obręb Dłusk, gmina Pyzdry.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 15 stycznia 2016 r. została wydana decyzja nr 16/2016, znak: WB.6740.889.2016, o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego z dnia 13 marca 2015 r. nr 156/2015 znak: WB.6740.119.2015, zmienionej decyzją Starosty Wrzesińskiego nr 770/2015, znak: WB.6740.660.2015 z dnia 27 października 2015 r. o pozwoleniu na budowę: hali budowy pojazdów specjalnych, budynku Centrum Zaopatrzenia składającego się z części magazynowej oraz administracyjno – socjalnej /kat. obiektów XVIII/, w ramach realizacji inwestycji polegającej na budowie Fabryki Samochodów Nowej Generacji Crafter we Wrześni,

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 12 stycznia 2016 r. została wydana decyzja nr 9/2016, znak: WB.6740.818.2015, o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego z dnia 13 lutego 2013 r., nr 76/2013 znak: WB.6740.913.2012 o pozwoleniu na budowę: ELEKTROWNI  WIATROWEJ WRAZ  Z  INFRASTRUKTURĄ  TOWARZYSZĄCĄ /kat. obiektu VIII/ na działkach oznaczonych numerami ewid. 58, 55, 57, obręb Pałczyn, gmina Miłosław.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 12 stycznia 2016 r. została wydana decyzja nr 7/2016, znak: WB.6740.844.2015 o pozwoleniu na budowę

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 11 stycznia 2016 r. została wydana decyzja nr 4/2016, znak: WB.6740.845.2015, o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 grudnia 2012 r. nr 904/2012 znak: WB.6740.779.2012 o pozwoleniu na budowę

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 23 grudnia 2015 r. została wydana decyzja nr 904/2015, znak: WB.6740.814.2015, o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego o pozwoleniu na budowę z dnia 14 sierpnia 2015 r., nr 543/2015, znak: WB.6740.451.2015, zmienionej decyzją Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 października 2015 r., nr 752/2015, znak: WB.6740.643.2015 obejmujące: BUDOWĘ  HALI  MAGAZYNOWEJ  Z  CZĘŚCIĄ  BIUROWO – SOCJALNĄ ORAZ  INFRASTRUKTURĄ  TOWARZYSZĄCĄ

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 18 grudnia 2015 r. została wydana decyzja nr 892/2015, znak: WB.6740.819.2015, o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego z dnia 21 grudnia 2012 r., nr 903/2012 znak: WB.6740.781.2013 o pozwoleniu na budowę: ELEKTROWNI WIATROWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 16 grudnia 2015 r. została wydana decyzja nr 883/2015, znak: WB.6740.738.2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Psary Małe – Nowy Folwark, na działkach oznaczonych nr ewid.: 21/5, 131/2, 125, obręb Psary Wielkie, gmina Września.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 24 listopada 2015 r. została wydana decyzja nr 837/2015, znak: WB.6740.805.2015, o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego z dnia 10 marca 2015 r. nr 140/2015, znak: WB.6740.65.2015 o pozwoleniu na budowę

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 18 listopada 2015 r. została wydana decyzja nr 830/2015, znak: WB.6740.782.2015, o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego z dnia 12 października 2015 r. nr 724/2015, znak: WB.6740.740.2015 o pozwoleniu na budowę

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 12 listopada 2015 r. została wydana decyzja nr 809/2015, znak:WB.6740.665.2015, o pozwoleniu na budowę dla: PRZEBUDOWY ODCINKA NAPOWIETRZNEJ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ WN 110 kV RELACJI MIŁOSŁAW – ŚRODA WLKP.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 9 listopada 2015 r. została wydana decyzja nr 797/2015, znak: WB.6740.687.2015, o pozwoleniu na budowę dla: DOBUDOWY HALI MAGAZYNOWO - PRODUKCYJNEJ Z CZĘŚCIĄ SOCJALNO – TECHNICZNĄ I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ DO BUDYNKU MAGAZYNOWO - PRODUKCYJNEGO

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 6 listopada 2015 r. została wydana decyzja nr 793/2015, znak: WB.6740.673.2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w rejonie ul. Miłosławskiej we Wrześni na działkach oznaczonych nr ewid.: 3699, 3711, 3710/3, 3712/1, 3712/2, obręb m. Września, gm. Września.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 5 października 2015 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Września postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Psary Małe – Nowy Folwark, na działkach oznaczonych nr ewid.: 21/5, 131/2, 125, obręb Psary Wielkie, gmina Września.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 3 listopada 2015 r. została wydana decyzja nr 783/2015, znak: WB.6740.676.2015, o pozwoleniu na budowę dla: ROZBUDOWY BUDYNKU CHLEWNI

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 29 października 2015 r. została wydana decyzja nr 776/2015, znak: WB.6740.648.2015, o pozwoleniu na budowę obiektów: - budynku biurowo – socjalno – technicznego przy parkingu załadowczym, - budynku pompowni instalacji tryskaczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach realizacji inwestycji polegającej na budowie Fabryki Samochodów Nowej Generacji Crafter we Wrześni

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 27 października 2015 r. została wydana decyzja nr 771/2015, znak: WB.6740.659.2015, o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego z dnia 13 marca 2015 r. nr 154/2015 znak: WB.6740.108.2015 o pozwoleniu na budowę: - portierni samochodów ciężarowych, - centrum odpadów, - portierni pracowników, /kat. obiektów XVIII/ w ramach realizacji inwestycji polegającej na budowie Fabryki Samochodów Nowej Generacji Crafter we Wrześni

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 27 października 2015 r. została wydana decyzja nr 770/2015, znak: WB.6740.660.2015, o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego z dnia 13 marca 2015 r. nr 156/2015 znak: WB.6740.119.2015 o pozwoleniu na budowę: - hali budowy pojazdów specjalnych, - budynku Centrum Zaopatrzenia składającego się z części magazynowej oraz administracyjno – ocjalnej /kat. obiektów XVIII/ w ramach realizacji inwestycji polegającej na budowie Fabryki Samochodów Nowej Generacji Crafter we Wrześni,

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomosci

że w dniu 27 października 2015 r. została wydana decyzja nr 769/2015, znak: WB.6740.661.2015, o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego z dnia 19 września 2014 r. nr 650/2014 znak: WB.6740.615.2014 o pozwoleniu na budowę: FABRYKI SAMOCHODÓW NOWEJ GENERACJI CRAFTER WE WRZEŚN /kat. obiektów: XVIII, XIX, XX/

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 14 października 2015 r. została wydana decyzja nr 737/2015, znak: WB.6740.748.2015,o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego z dnia 7 września 2011 r. nr 563/2011, znak: WB.6740.563.2011 o pozwoleniu na budowę: BUDYNKU WARSZTATU MECHANIKI POJAZDOWEJ na działce oznaczonej nr ewid. 205/3, obręb Gutowo Małe, gm. Września.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 21 lipca 2015 r. została wydana decyzja nr 500/2015, znak: WB.6740.448.2015,
o pozwoleniu na budowę: BUDYNKU OBORY NR 1 WRAZ Z PŁYTĄ PRZEŁADUNKOWĄ OBORNIKA ORAZ ZBIORNIKIEM BEZODPŁYWOWYM NA WODY GNOJOWE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO POLEGAJĄCEGO NA PRZEBUDOWIE I ROZBUDOWIE ISTNIEJĄCEWGO GOSPODARSTWA ROLNEGO /kategoria obiektów: II i VIII/

Starosta Wrzesiński podaje,

że w dniu 7 października 2015 r. została wydana decyzja nr 714/2015, znak: WB.6740.604.2015, o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego z dnia 31 lipca 2013 r. nr 490/2013 znak: WB.6740.338.2013 o pozwoleniu na budowę:

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 21 lipca 2015 r. została wydana decyzja nr 501/2015, znak: WB.6740.447.2015, o pozwoleniu na budowę: BUDYNKU OBORY NR 2 WRAZ Z PŁYTĄ PRZEŁADUNKOWĄ OBORNIKA ORAZ ZBIORNIKIEM BEZODPŁYWOWYM NA WODY GNOJOWE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO POLEGAJĄCEGO NA PRZEBUDOWIE I ROZBUDOWIE ISTNIEJĄCEWGO GOSPODARSTWA ROLNEGO /kategoria obiektów: II i VIII/

Starosta Wrzesiński podaje,

że w dniu 4 września 2015 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza miasta i gminy Września postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w rejonie ul. Miłosławskiej we Wrześni na działkach oznaczonych nr ewid.: dz.: 3699, 3711, 3710/3, 3712/1, 3712/2, obręb m. Września, gm. Września.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 25 czerwca 2015 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Pyzdr postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 24 czerwca 2015 r. została wydana decyzja nr 404/2015, znak: WB.6740.307.2015, o pozwoleniu na budowę dla: przebudowy dwóch budynków inwentarskich ze zmianą sposobu użytkowania na kurniki, budowy dwóch silosów paszowych, rozbudowy instalacji zbiornikowej na gaz płynny + jeden zbiornik /kat. obiektów II, VIII/

Wojewoda Wielkopolski zawiadamia

o zakończeniu postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Wrzesińskiego nr 254/2015 z dnia 6.05.2015 r. (znak WB.6740.118.2015) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej łączącej istniejąca drogę w rejonie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenu inwestycyjnego P4 ze skrzyżowaniem typu rondo w obrębie węzła autostrady A2, i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 3 sierpnia 2015 r. została wydana decyzja nr 522/2015, znak: WB.6740.449.2015 o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 lipca 2014 r. nr 458/2014 znak: WB.6740.307.2014 o pozwoleniu na budowę: ELEKTROWNI WIATROWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ /kat. obiektu XXIX/

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Łabęda
  data wytworzenia: 2015-08-06
 • opublikował: Kinga Juchacz
  data publikacji: 2015-08-11 14:18

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 5 sierpnia 2015 r. została wydana decyzja nr 526/2015 znak: WB.6740.471.2015, o pozwoleniu na budowę: ZESPOŁU HAL MAGAZYNOWYCH Z ZAPLECZEM SOCJALNO - BIUROWYM ORAZ OBIEKTAMI I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ TOWARZYSZĄCĄ /kat. obiektów: XVIII, VIII/

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 2 lipca 2015 r. została wydana decyzja nr 427/2015, znak: WB.6740.334.2015 o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego nr 378/2005, znak: WB-7351/318/2005 z dnia 6 lipca 2005 r., o pozwoleniu na budowę: KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI ETAP I KANALIZACJI WSI PSARY POLSKIE WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW PPP ETAP II KANALIZACJI WSI NOWY FOLWARK WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI: PNF1, PN 2, PNF 3, KANALIZACJI OSIEDLA LIPÓWKA WE WRZEŚNI WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW PL, KANALIZACJI WSI PRZYBORKI WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW PPR, ETAP III KANALIZACJI WSI PSARY MAŁE WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW PPM, KANALIZACJI WSI SŁOMÓWKO WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW PSŁ 1 i PSŁ 2, KANALIZACJI SANITARNEJ WSI PSARY WIELKIE WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW PPW /kat. obiektu XXVI/

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że  w dniu 6 sierpnia 2015 r.  została   wydana  decyzja  nr 527/2015, znak: WB.6740.497.2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej – ul. Wymysłowskiej w Pyzdrach.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 15 września 2015 r. została wydana decyzja nr 646/2015 znak: WB.6740.587.2015, o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego z dnia 14 kwietnia 2015 r. nr 215/2015 znak: WB.6740.126.2015 o pozwoleniu na budowę dla:
ROZBUDOWY ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO GESTAMP POLSKA

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 28 sierpnia 2015 r. została wydana decyzja nr 589/2015, znak: WB.6740.499.2015,o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 grudnia 2012 r. nr 589/2015 znak: WB.6740.499.2015 o pozwoleniu na budowę: ELEKTROWNI WIATROWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ /kat. obiektu VIII/

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 24 sierpnia 2015 r. została wydana decyzja nr 567/2015 znak: WB.6740.517.2015, o pozwoleniu na: BUDOWĘ STACJI GAZOWEJ REDUKCYJNO – POMIAROWEJ WYSOKIEGO CIŚNIENIA O PRZEPUSTOWOŚCI Q = 20 000 m3/h WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ  /kat. obiektu XXVI/ ORAZ ROZBIÓRKĘ (DEMONTAŻ) ISTNIEJĄCEJ STACJI GAZOWEJ REDUKCYJNO – POMIAROWEJ WYSOKIEGO CIŚNIENIA O PRZEPUSTOWOŚCI Q = 5000 m3/h

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 10 sierpnia 2015 r. została wydana decyzja nr 529/2015 znak: WB.6740.538.2015, o pozwoleniu na budowę: BUDOWY NAPOWIETRZNEJ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ 110 kV - WCIĘCIA W ISTNIEJĄCĄ SIEĆ RELACJI WRZEŚNIA – MIŁOSŁAW OD PLANOWANEJ STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ CHOCICZA /kat. obiektu XXVI/

Decyzja nr 527/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

polegająca na rozbudowie drogi gminnej – ul. Wymysłowskiej w Pyzdrach

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.