Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 19 kwietnia 2024 r. została wydana decyzja nr 224/2024, znak: WB.6740.143.2024, o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ na działkach oznaczonych numerami ewid.: 130/26, 121/5, 121/4, 121/8, 130/24, 130/22, obręb: 303005_5.0302 Białężyce, jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski, 42/5, 42/14, obręb: 303005_5.0328 Obłaczkowo, jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 16 kwietnia 2024 r. została wydana decyzja nr 211/2024, znak: WB.6740.174.2024, o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ GULCZEWKO 2C WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ na działce oznaczonej numerem ewid.: 72/4, obręb: 303005_5.0315 Gulczewko, jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski, w ramach realizacji inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej GULCZEWKO 2 na działkach oznaczonych nr ewid.: 75/8, 75/3, 75/11, 72/4, obręb: 303005_5.0315 Gulczewko, jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 11 kwietnia 2024 r. została wydana decyzja nr 195/2024, znak: WB.6740.136.2024, o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ na działce oznaczonej numerem ewid.: 91/36 obręb: 303005_5.0312 Gozdowo, jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 8 kwietnia 2024 r. została wydana decyzja nr 188/2024, znak: WB.6740.99.2024, o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ CHOCICZKA 1 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ TOWARZYSZĄCĄ na działce oznaczonej numerem ewid.: 78 obręb: 303005_5.0308 Chociczka, jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski. 

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 21 marca 2024 r. została wydana decyzja nr 150/2024, znak: WB.6740.74.2024, o zmianie pozwolenia na budowę nr 458/2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r., znak: WB.6740.299.2023, obejmującego: BUDOWĘ ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ na działkach oznaczonych numerami ewid.: dz. 16/4, obręb: 303005_5.0306 Chocicza Mała, jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski, dz. 9/2, 9/3, 15/2, 14, 11, 8/1, 8/3, 17/9, 17/3, 16/2, 13, 102/7, 102/15, 130/26, 122/9, obręb: 303005_5.0302 Białężyce, jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński informuje,

że w dniu 15 marca 2024 r. zostało wszczęte na żądanie spółki P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę STACJI BAZOWEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ SIECI P4 Sp. z o.o. NR WRZ3032B, na działce oznaczonej numerem ewid.: 7, obręb: 303002_5.0001 Białe Piątkowo, jednostka ewid.: 303002_5 Miłosław - obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński informuje,

że w dniu 8 lutego 2024 r. zostało wszczęte na żądanie P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę STACJI  BAZOWEJ  TELEFONII KOMÓRKOWEJ SIECI PLAY NR WRZ3031A, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 29/1, 25 obręb: 303003_5.0202 Chwałszyce, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla - obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 28 lutego 2024 r. została wydana decyzja nr 95/2024, znak: WB.6740.649.2023, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dwóch odcinków dróg gminnych: nr 397564P oraz 397577P, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 51/1 obręb: 303001_2.0102 Borzykowo, jednostka ewidencyjna: 303001_2 Kołaczkowo; 12, 15/2, 13, obręb: 303001_2.0104 Cieśle Małe, jednostka ewidencyjna: 303001_2 Kołaczkowo; 327, 318/1, 318/2, 324, 319, 316, 320/2, 321, 315, 314, 322, 323, 313, 312, 310, 325, 326, 308, 306, 305/1, obręb: 303001_2.0115 Wszembórz, jednostka ewidencyjna: 303001_2 Kołaczkowo; 95/1, 101, 102, obręb: 303004_4.0600 Pyzdry, jednostka ewidencyjna: 303004_4 Pyzdry – miasto.

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 8 lutego 2024 r. została wydana decyzja nr 52/2024, znak: WB.6740.650.2023, o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ GULCZEWKO 2A WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ, na działce oznaczonej numerem ewid.: 75/8 obręb: 303005_5.0315 Gulczewko, jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski, w ramach realizacji inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej GULCZEWKO 2 na działkach oznaczonych nr ewid.: 75/8, 75/3, 75/11, 72/4 obręb: 303005_5.0315 Gulczewko,jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski.

 

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 22 grudnia 2023 r. zostało wszczęte na żądanie Wójta Gminy Kołaczkowo postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dwóch odcinków dróg gminnych: nr 397564P oraz 397577P.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 22 grudnia 2023 r. została wydana decyzja nr 716/2023, znak: WB.6740.617.2023, o pozwoleniu na budowę obejmującym: ROZBUDOWĘ BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO Z CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ WRAZ Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ na działkach oznaczonych numerami ewid.: 22/7, 22/11, 50/10, 39/16, 50/9, 27/16, 23/5, obręb: 303005_5.0306 Chocicza Mała, jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 24 listopada 2023 r. została wydana decyzja nr 665/2023, znak: WB.6740.537.2023, o zmianie pozwolenia na budowę nr 94/2023 z dnia 24 lutego 2023 r., znak: WB.6740.42.2023, obejmującego: BUDOWĘ HALI MAGAZYNOWO-PRODUKCYJNEJ Z CZĘŚCIĄ SOCJALNO-BIUROWĄ ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ na działkach oznaczonych numerami ewid.: 5/4, 5/6, obręb: 303005_5.0306 Chocicza Mała, jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 6 listopada 2023 r. została wydana decyzja nr 623/2023, znak: WB.6740.464.2023, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej w miejscowości Bierzglin polegającej na wykonaniu ścieżki pieszo – rowerowej, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 47/1, 157/4, 79, 113, 178, 177, 80/5, 116, obręb: 303005_5.0303 Bierzglin, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński zawiadamia,

że w dniu 6 listopada 2023 r. została wydana decyzja nr 622/2023, znak: WB.6740.432.2023, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 3766/60, 3766/42, 3766/59, 3766/19, 3758, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

Starosta Wrzesiński zawiadamia,

że w dniu 6 listopada 2023 r. została wydana decyzja nr 624/2023, znak: WB.6740.462.2023, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej na działkach oznaczonych numerami ewid.: 218/1, 327, 15/1, 108/10, 233/1, 248/2, obręb: 303003_5.0204 Gierłatowo, jednostka ewidencyjna: 303003_5 Nekla – obszar wiejski, 245, obręb: 303003_5.0217 Zasutowo, jednostka ewidencyjna: 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 27 października 2023 r. została wydana decyzja nr 607/2023, znak: WB.6740.491.2023, o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ HALI MAGAZYNOWO – DYSTRYBUCYJNEJ
Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ na działkach oznaczonych numerami ewid. 39/20, 39/6, 41/2, 41/10, 46/5, 45/5, 44/1, 43/1, 129/2, 42, 45/3, obręb: 303005_5.0306 Chocicza Mała, jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 16 października 2023 r. została wydana decyzja nr 585/2023, znak: WB.6740.460.2023, o zmianie pozwolenia na budowę nr 825/2021 z dnia 18 października 2021 r., znak: WB.6740.649.2021, przeniesionego decyzją nr 121/2023 z dnia 14 marca 2023 r., znak: WB.6740.66.2023, obejmującego: BUDOWĘ ELEKTROWNI SŁONECZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ na działce oznaczonej numerem ewid. 119/3, obręb: 303003_5.0213 Starczanowo, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 21 września 2023 r. została wydana decyzja nr 538/2023, znak: WB.6740.437.2023, o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ „STROSZKI 1” WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ TOWARZYSZĄCĄ na działce oznaczonej numerem ewid.: 93/4, obręb: 303003_5.0215 Stroszki, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 14 września 2023 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Nekla postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 218/1, 327, 15/1, 108/10, 233/1, 248/2, obręb: 303003_5.0204 Gierłatowo, jednostka ewidencyjna: 303003_5 Nekla – obszar wiejski; 245 obręb: 303003_5.0217 Zasutowo, jednostka ewidencyjna: 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 23 sierpnia 2023 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Września postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 3766/60, 3766/42, 3766/59, 3766/19, 3758, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 19 września 2023 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Września postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej w miejscowości Bierzglin polegającej na wykonaniu ścieżki pieszo – rowerowej, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 47/1, 157/4, 79, 113, 178, 177, 80/5, 116, obręb: 303005_5.0303 Bierzglin, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 19 września 2023 r. została wydana decyzja nr 537/2023, znak: WB.6740.497.2022, o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej w miejscowości Bierzglin polegającej na wykonaniu ścieżki pieszo – rowerowej na działkach oznaczonych numerami ewid.: 47/1, 157/4, 79, 113, 178, 177, 80/5, obręb: 303005_5.0303 Bierzglin, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 6 września 2023 r. została wydana decyzja nr 504/2023, znak: WB.6740.386.2023, o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ GULCZEWKO 1B WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ na działce oznaczonej numerem ewid.: 72/3 obręb: 303005_5.0315 Gulczewko, jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski, w ramach realizacji inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej GULCZEWKO 1
na działkach oznaczonych nr ewid.: 66/1, 75/5, 72/3, obręb: 303005_5.0315 Gulczewko, jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje po publicznej wiadomości

że w dniu 6 września 2023 r. została wydana decyzja nr 505/2023, znak: WB.6740.387.2023, o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ GULCZEWKO 1E WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ na działce oznaczonej numerem ewid.: 75/5 obręb: 303005_5.0315 Gulczewko, jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski,w ramach realizacji inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej GULCZEWKO 1
na działkach oznaczonych nr ewid.: 66/1, 75/5, 72/3, obręb: 303005_5.0315 Gulczewko, jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 6 września 2023 r. została wydana decyzja nr 509/2023, znak: WB.6740.379.2023, o zmianie pozwolenia na budowę nr 594/2021 z dnia 29 lipca 2021 r, znak: WB.6740.440.2021, obejmującego BUDOWĘ ELEKTROWNI SŁONECZNEJ „RACŁAWKI” WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ na działkach oznaczonych numerami ewid.: 3, 6/3, 6/1, 6/2, 7, 19/1, obręb: 303003_5.0212 Racławki, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 25 sierpnia 2023 r. została wydana decyzja nr 474/2023, znak: WB.6740.336.2023, o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ FARMY FOTOWOLTAICZNEJ „MIŁOSŁAW SOLAR PARK” WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ na działce oznaczonej numerem ewid.: 97/1 obręb: 303002_5.0001 Białe Piątkowo, jednostka ewid.: 303002_5 Miłosław – obszar wiejski.

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 17 sierpnia 2023 r. została wydana decyzja nr 458/2023, znak: WB.6740.299.2023, o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ na działkach oznaczonych numerami ewid.: dz. 16/4, obręb: 303005_5.0306 Chocicza Mała, jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski,   dz. 9/2, 9/3, 15/2, 14, 11, 8/1, 8/3, 17/9, 17/3, 16/2, 13, 102/7, 102/15, 130/26, 122/9 obręb: 303005_5.0302 Białężyce, jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński zawiadamia,

że w dniu 20 lipca 2023 r. została wydana decyzja nr 378/2023, znak: WB.6740.293.2023, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie odcinka drogi gminnej nr 397588P na działkach oznaczonych numerami ewid.: 58/3, 35/4, 48, 30/1, 58/2, obręb: 303001_2.0110 Krzywa Góra, jednostka ewidencyjna: 303001_2 Kołaczkowo.

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 18 lipca 2023 r. została wydana decyzja nr 371/2023, znak: WB.6740.216.2023, o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO na działce oznaczonej numerem ewid.: 110/15, obręb: 303002_5.0009 Kozubiec, jednostka ewid.: 303002_5  – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 13 lipca 2023 r. została wydana decyzja nr 367/2023, znak: WB.6740.275.2023, o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ HALI MAGAZYNOWO-PRODUKCYJNEJ Z CZĘŚCIĄ BIUROWO-SOCJALNĄ WRAZ Z OBIEKTAMI I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCYMI na działce oznaczonej numerem ewid.: 258/4, obręb: 303003_4.0209 Nekla, jednostka ewid.: 303003_4 Nekla – miasto.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 7 lipca 2023 r. została wydana decyzja nr 357/2023, znak: WB.6740.219.2023, o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ GULCZEWKO 1A WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ na działce oznaczonej numerem ewid.: 66/1, obręb: 303005_5.0315 Gulczewko, jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski, w ramach realizacji inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej GULCZEWKO 1 na działkach oznaczonych nr ewid.: 66/1, 75/5, 72/3, obręb: 303005_5.0315 Gulczewko, jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński zawiadamia,

że w dniu 20 czerwca 2023 r. zostało wszczęte na żądanie Wójta Gminy Kołaczkowo postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie odcinka drogi gminnej nr 397588P na działkach oznaczonych numerami ewid.: 58/3, 35/4, 48, 30/1, 58/2, obręb: 303001_2.0110 Krzywa Góra, jednostka ewidencyjna: 303001_2 Kołaczkowo.

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 12 czerwca 2023 r. została wydana decyzja nr 307/2023, znak: WB.6740.171.2023, o zmianie pozwolenia na budowę nr 192/2020 z dnia 24 marca 2020 r, znak: WB.6740.79.2020, przeniesionego ostatecznymi decyzjami Starosty Wrzesińskiego nr 446/2020 z dnia 25 czerwca      2020 r. oraz nr 385/2022 z dnia 7 czerwca 2022 r., obejmującego: BUDOWĘ FARMY FOTOWOLTAICZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ na działce oznaczonej numerem ewid.: 141 obręb: 303002_5.0012 Mikuszewo, jednostka ewid.: 303002_5 Miłosław – obszar wiejski.

Wojewoda Wielkopolski zawiadamia

że w dniu 26.05.2023 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu została przekazana skarga na decyzję Wojewody Wielkopolskiego z 24.03.2023 r. (znak:
IR III.7821.8.2016.4) uchylającą w części decyzję Starosty Wrzesińskiego Nr 300/2016 z 18.05.2016 r. (znak: WB.6740.112.2016) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września, i orzekającą w zakresie uchylenia, a w pozostałej części utrzymującą zaskarżoną decyzję w mocy, wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 18 maja 2023 r. została wydana decyzja nr 245/2023, znak: WB.6740.91.2023, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie odcinków dróg gminnych nr 397589P oraz nr 397590P na działkach oznaczonych numerami ewid.: 137/1, 214/7, 214/8, 253, 252/1, 252/3, 254, 255, 273, 368/3, obręb: 303001_2.0110 Krzywa Góra, jednostka ewidencyjna: 303001_2 Kołaczkowo.

Starosta Wrzesiński informuje,

że w dniu 13 kwietnia 2023 r. zostało wszczęte na żądanie P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę STACJI  BAZOWEJ  TELEFONII KOMÓRKOWEJ, na działce oznaczonej numerem ewid.: 177/21, 177/22, obręb: 303003_5.0217 Zasutowo, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 30 marca 2023 r. zostało wszczęte na żądanie P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę STACJI  BAZOWEJ  TELEFONII KOMÓRKOWEJ, na działce oznaczonej numerem ewid.: 148, obręb: 303004_5.0707 Ksawerów, jednostka ewid.: 303004_5 Pyzdry – obszar wiejski.

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 5 maja 2023 r. została wydana decyzja nr 215/2023, znak: WB.6740.118.2023, o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ DWÓCH ZBIORNIKÓW NA ROZTWÓR SALETRZANO - MOCZNIKOWY na działce oznaczonej numerem ewid.: 1320/7, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewid.: 303005_4 Września – miasto.

Starosta Wrzesiński podaj do publicznej wiadomości

że w dniu 8 maja 2023 r. została wydana decyzja nr 217/2023, znak: WB.6740.108.2023, o pozwoleniu na budowę obejmującym: PRZEBUDOWĘ I ROZBUDOWĘ OBIEKTÓW ISTNIEJĄCEGO ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO „AQUILA WRZEŚNIA” O CZĘŚĆ PRODUKCYJNO – MAGAZYNOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ na działkach oznaczonych numerami ewid. 3849/4, 3850/5, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewid.: 303005_4 Września – miasto.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 26 kwietnia 2023 r. została wydana decyzja nr 198/2023, znak: WB.6740.37.2023, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej na działkach oznaczonych numerami ewid.: 247, 243/1, 242/1, 242/10, 243/2, 245, 28, 241, 26, 25, obręb: 303001_2.0115 Wszembórz, jednostka ewidencyjna: 303001_2 Kołaczkowo,60, 62, 64, obręb: 303001_2.0111 Łagiewki, jednostka ewidencyjna: 303001_2 Kołaczkowo, 169/2, 204, 203, 201, 191, 164, 162, 151, obręb: 303001_2.0109 Kołaczkowo, jednostka ewidencyjna: 303001_2 Kołaczkowo.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 11 kwietnia 2023 r. została wydana decyzja nr 167/2023, znak: WB.6740.65.2023, o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ STROSZKI 1.2WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ TOWARZYSZĄCĄ na działce oznaczonej numerem ewid. 89/1, obręb: 303003_5.0215 Stroszki, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – obszar wiejski,

Starosta Wrzesiński zawiadamia,

że w dniu 11 kwietnia 2023 r. została wydana decyzja nr 168/2023, znak: WB.6740.623.2022, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: rozbudowie i przebudowie dróg gminnych ulic: Kilińskiego - Dąbrowskiego - Chrobrego - Batorego we Wrześni na działkach oznaczonych numerami ewid.: 3637/3, 4434/11, 3626/1, 3626/2, 3625/1, 3624, 3605, 3586/16, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

 

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 2 czerwca 2021 r. została wydana decyzja nr 413/2021, znak: WB.6740.229.2021 o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ  ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ na działce oznaczonej numerem ewid. 2/4, obręb: 303005_5.0346 Żerniki, jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 30 marca 2023 r. została wydana decyzja nr 145/2023, znak: WB.6740.55.2023, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: rozbudowie wraz z przebudową ulicy Małej w Nekli na działkach oznaczonych numerami ewid.: 234/3, 234/13, 512/65, 511/1, 512/5, 511/2, 512/56, 512/13, 512/22, 504/9, 506/2, 506/3, 512/9, 512/8, 512/7, 512/32, 507/4, 507/3, 512/45, 512/46, 1371/1, 1371/4, 1371/10, 512/43, 512/42, 510, 518/1, 598/5, 605/6, 605/14, 605/13, 605/15, 605/12, 605/11, 605/10, 516, 605/9, 605/7, 605/3, 604, 587/2, 605/4, obręb: 303003_4.0209 Nekla, jednostka ewidencyjna: 303003_4 Nekla – miasto.

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 5 kwietnia 2023 r. została wydana decyzja nr 165/2023, znak: WB.6740.44.2023, o zatwierdzeniu projektu architektoniczno – budowlanego i udzieleniu pozwoleniu na budowę obejmującego: BUDOWĘ ZADASZENIA NAD PRZEJAZDEM WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ na działkach oznaczonych numerami ewid.: 4/2, 4/4 obręb: 303005_5.0306 Chocicza Mała, jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski, w ramach realizacji inwestycji polegającej na budowie trzech hal magazynowych i wolnostojącego zadaszenia nad przejazdem, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 4/2, 4/4, obręb: 303005_5.0306 Chocicza Mała, jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski,

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 5 kwietnia 2023 r. została wydana decyzja nr 164/2023, znak: WB.6740.43.2023, o zatwierdzeniu projektu architektoniczno – budowlanego i udzieleniu pozwoleniu na budowę obejmującego: BUDOWĘ DWÓCH HAL MAGAZYNOWYCH „E” I „F” WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ na działkach oznaczonych numerami ewid.: 4/2, 4/4 obręb: 303005_5.0306 Chocicza Mała, jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski, w ramach realizacji inwestycji polegającej na budowie trzech hal magazynowych i wolnostojącego zadaszenia nad przejazdem, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 4/2, 4/4, obręb: 303005_5.0306 Chocicza Mała, jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski,

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 28 lutego 2023 r. zostało wszczęte na żądanie Wójta Gminy Kołaczkowo postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie odcinków dróg gminnych nr 397589P oraz nr 397590P na działkach oznaczonych numerami ewid.: 137/1, 214/7, 214/8, 253, 252/1, 252/3, 254, 255, 273, 368/3, obręb: 303001_2.0110 Krzywa Góra, jednostka ewidencyjna: 303001_2 Kołaczkowo

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 30 marca 2023 r. została wydana decyzja nr 148/2023, znak: WB.6740.62.2023, o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ STROSZKI 1.3 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ TOWARZYSZĄCĄ na działce oznaczonej numerem ewid. 89/1, obręb: 303003_5.0215 Stroszki, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 29 marca 2023 r. została wydana decyzja nr 142/2023, znak: WB.6740.63.2023, o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ STROSZKI 1.1 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ TOWARZYSZĄCĄ na działce oznaczonej numerem ewid. 89/1, obręb: 303003_5.0215 Stroszki, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 28 marca 2023 r. została wydana decyzja nr 138/2023, znak: WB.6740.45.2023, o zatwierdzeniu projektu architektoniczno – budowlanego i udzieleniu pozwoleniu na budowę obejmującego: BUDOWĘ HALI MAGAZYNOWEJ „G” WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ na działkach oznaczonych numerami ewid.: 4/2, 4/4 obręb: 303005_5.0306 Chocicza Mała, jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski, w ramach realizacji inwestycji polegającej na budowie trzech hal magazynowych i wolnostojącego zadaszenia nad przejazdem, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 4/2, 4/4, obręb: 303005_5.0306 Chocicza Mała, jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski, oraz zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu dla całości inwestycji.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 15 lutego 2023 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Nekla postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie wraz z przebudową ulicy Małej w Nekli na działkach oznaczonych numerami ewid.: 234/3, 234/13, 512/65, 511/1, 512/5, 511/2, 512/56, 512/13, 512/22, 504/9, 506/2, 506/3, 512/9, 512/8, 512/7, 512/32, 507/4, 507/3, 512/45, 512/46, 1371/1, 1371/4, 1371/10, 512/43, 512/42, 510, 518/1, 598/5, 605/6, 605/14, 605/13, 605/15, 605/12, 605/11, 605/10, 516, 605/9, 605/7, 605/3, 604, 587/2, 605/4, obręb: 303003_4.0209 Nekla, jednostka ewidencyjna: 303003_4 Nekla – miasto.

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 2 marca 2023 r. zostało wszczęte na żądanie P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę STACJI  BAZOWEJ  TELEFONII  KOMÓRKOWEJ na działce oznaczonej numerem ewid.: 26/3 obręb: 303003_2.0213 Starczanowo, jednostka ewid.: 303003_2 Nekla – obszar wiejski.

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 23 lutego 2023 r. została wydana decyzja nr 91/2023, znak: WB.6740.788.2022 o zmianie pozwolenia na budowę nr 940/2020 z dnia 23 listopada 2020 r. znak: WB.6740.818.2020, obejmującego: BUDOWĘ FARMY FOTOWOLTAICZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ na działce oznaczonej numerem ewid.: 16/5 obręb: 303001_2.0111 Łagiewki, jednostka ewid.: 303001_2 Kołaczkowo.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 2 lutego 2023 r. zostało wszczęte na żądanie Wójta Gminy Kołaczkowo postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej na działkach oznaczonych numerami ewid.: 247, 243/1, 242/1, 242/10, 243/2, 245, 28, 241, 26, 25, obręb: 303001_2.0115 Wszembórz, jednostka ewidencyjna: 303001_2 Kołaczkowo, 60, 62, 64, obręb: 303001_2.0111 Łagiewki, jednostka ewidencyjna: 303001_2 Kołaczkowo, 169/2, 204, 203, 201, 191, 164, 162, 151, obręb: 303001_2.0109 Kołaczkowo, jednostka ewidencyjna: 303001_2 Kołaczkowo.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 13 stycznia 2023 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Września postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie dróg gminnych ulic: Kilińskiego – Dąbrowskiego – Chrobrego – Batorego we Wrześni, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 3637/3, 4434/11, 3626/1, 3626/2, 3625/1, 3624, 3605, 3586/16 obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 8 lutego 2023 r. została wydana decyzja nr 67/2023, znak: WB.6740.607.2022, o zmianie pozwolenia na budowę nr 962/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. znak: WB.6740.878.2020, przeniesioną na rzecz Doral Elektrownia PVPL 162 Sp. z o.o., decyzją nr 33/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r., znak: WB.6740.1061.2020, obejmującego: BUDOWĘ FARMY FOTOWOLTAICZNEJWRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ, na działce oznaczonej numerem ewid.: 74 obręb: 303002_5.0015 Pałczyn, jednostka ewid.: 303002_5 Miłosław – obszar wiejski.

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 8 lutego 2023 r. została wydana decyzja nr 66/2023, znak: WB.6740.793.2022, o zmianie pozwolenia na budowę nr 730/2022 z dnia 15 listopada 2022 r. znak: WB.6740.650.2022 obejmującego: BUDOWĘ FARMY FOTOWOLTAICZNEJWRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ na działkach oznaczonych numerami ewid.: 27/12, 23/4, 22/2, 11/8, 16/4 obręb: 303005_5.0306 Chocicza Mała, jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 11 stycznia 2023 r. została wydana decyzja nr 12/2023, znak: WB.6740.723.2022, o pozwoleniu na budowę obejmującym: PRZEBUDOWĘ CZĘŚCI BUDYNKU GOSPODARCZEGOZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA BUDYNEK INWENTARSKI na działce oznaczonej numerem ewid.: 180 obręb: 303003_5.0216 Targowa Górka, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 10 stycznia 2023 r. została wydana decyzja nr 9/2023, znak: WB.6740.743.2022 o pozwoleniu na budowę obejmującym: ROZBIÓRKĘ CZTERECH ZBIORNIKÓW PALIWOWYCH STACJI PALIW, PRZEBUDOWĘ I ROZBUDOWĘ STACJI PALIW na działkach oznaczonych numerami ewid.: 3766/19, 3766/59  obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewid.: 303005_4 Września – miasto,

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 5 stycznia 2023 r. została wydana decyzja nr 4/2023, znak: WB.6740.721.2022, o zmianie pozwolenia na budowę z dnia 25 stycznia 2021 r. nr 37/2021, znak: WB.6740.822.2020,obejmującego:
BUDOWĘ ELEKTROWNI SŁONECZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ
na działce oznaczonej numerem ewid. 45/8, obręb: 303002_5.0017 Skotniki, jednostka ewid.: 303002_5 Miłosław – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 22 grudnia 2022 r. została wydana decyzja nr 798/2022, znak: WB.6740.670.2022, o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie drogi gminnej na działkach oznaczonych numerami ewid.: 247, 243/1, 242/1, 242/10, 243/2, 245, 28, 241, 26, 25, obręb: 303001_2.0115 Wszembórz, jednostka ewidencyjna: 303001_2 Kołaczkowo, 60, 62, 64, obręb: 303001_2.0111 Łagiewki, jednostka ewidencyjna: 303001_2 Kołaczkowo, 169/2, 204, 203, 201, 191, 164, 162, 151, obręb: 303001_2.0109 Kołaczkowo, jednostka ewidencyjna: 303001_2 Kołaczkowo.

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 19 grudnia 2022 r. została wydana decyzja nr 795/2022, znak: WB.6740.688.2022, o zmianie pozwolenia na budowę z dnia 21 czerwca 2016 r. nr 407/2016, znak: WB.6740.304.2016, przeniesionego ostatecznymi decyzjami nr 951/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. znak: WB.6740.893.2020 oraz nr 831/2021 z dnia 18 października 2021 r. znak: WB.6740.699.2021, zmienionego  ostateczną  decyzją  nr  7/2022  z  dnia 4 stycznia  2022 r.  znak:  WB.6740.879.2021, obejmującego: BUDOWĘ PARKU SOLARNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ, 

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 19 grudnia 2022 r. została wydana decyzja nr 794/2022, znak: WB.6740.704.2022, o zmianie pozwolenia na budowę z dnia 24 maja 2021 r. nr 367/2021, znak: WB.6740.200.2021, obejmującego: BUDOWĘ ELEKTROWNI SŁONECZNEJ „NEKLA” WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 5 grudnia 2022 r. została wydana decyzja nr 770/2022, znak: WB.6740.690.2022, o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ na działce oznaczonej numerem ewid.: 141/1, obręb: 303005_5.0304 Bierzglinek, jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 5 grudnia 2022 r. została wydana decyzja nr 768/2022, znak: WB.6740.702.2022 o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJWRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ na działkach oznaczonych numerami ewid.: dz. 9, 10  obręb: 303005_5.0309 Chwalibogowo, jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski, dz. 142  obręb: 303005_5.0329 Osowo, jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński zawiadamia,

że w dniu 30 listopada 2022 r. została wydana decyzja nr 763/2022, znak: WB.6740.621.2022, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: rozbudowie i przebudowie drogi gminnej Bierzglin – Sołeczno, polegającej na wykonaniu ścieżki pieszo-rowerowej na działkach oznaczonych numerami ewid.: 113, 110, 112, obręb: 303005_5.0303 Bierzglin, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski, 45, 35/2, 70/1, 36/4, 36/3, 36/2, 37/2, 51/1, 51/2, 52, 53, 54/2, 12/2, 71/7, 72/2, 72/1, 73/2, 73/1, 74/4, 74/3, obręb: 303005_5.0341 Sołeczno, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 21 listopada 2022 r. została wydana decyzja nr 741/2022, znak: WB.6740.645.2022, o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ na działkach oznaczonych numerami ewid. 164/1, 164/2, obręb: 303005_5.0310 Gonice, jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 18 listopada 2022 r. została wydana decyzja nr 738/2022, znak: WB.6740.619.2022, o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ FARMY FOTOWOLTAICZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ na działce oznaczonej numerem ewid. 75/15, obręb: 303002_5.0008 Kębłowo, jednostka ewid.: 303002_5 Miłosław – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński zawiadamia,

że w dniu 15 listopada 2022 r. została wydana decyzja nr 731/2022, znak: WB.6740.574.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie drogi gminnej w rejonie ulicy Owocowej we Wrześni na działkach oznaczonych numerami ewid.: 1294/3, 1323, 825/2, 826, 809/1, 828/17, 849/18, 828/10, 828/11, 849/1, 849/6, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

Starosta Wrzesiński zawiadamia,

że w dniu 14 października 2022 r. zostało wszczęte na żądanie Wójta Gminy Kołaczkowo postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej na działkach oznaczonych numerami ewid.: 247, 243/1, 242/1, 242/10, 243/2, 245, 28, 241, 26, 25, obręb: 303001_2.0115 Wszembórz, jednostka ewidencyjna: 303001_2 Kołaczkowo, 60, 62, 64, obręb: 303001_2.0111 Łagiewki, jednostka ewidencyjna: 303001_2 Kołaczkowo oraz 169/2, 204, 203, 201, 191, 164, 162, 151, obręb: 303001_2.0109 Kołaczkowo, jednostka ewidencyjna: 303001_2 Kołaczkowo.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 15 listopada 2022 r. została wydana decyzja nr 730/2022, znak: WB.6740.650.2022, o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ FARMY FOTOWOLTAICZNEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ na działkach oznaczonych numerami ewid.: 27/12, 23/4, 22/2, 11/8, 16/4, obręb: 303005_5.0306 Chocicza Mała, jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 3 listopada 2022 r. została wydana decyzja nr 715/2022, znak: WB.6740.635.2022, o zmianie pozwolenia na budowę z dnia 1 lipca 2020 r. nr 470/2020, znak: WB.6740.357.2020, obejmującego: BUDOWĘ ELEKTROWNI SŁONECZNEJ „STROSZKI I” WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ na działce oznaczonej numerem ewid. 103, obręb: 303003_5.0215 Stroszki, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 3 listopada 2022 r. została wydana decyzja nr 714/2022, znak: WB.6740.634.2022, o zmianie pozwolenia na budowę z dnia 1 lipca 2020 r. nr 471/2020, znak: WB.6740.358.2020, obejmującego: BUDOWĘ ELEKTROWNI SŁONECZNEJ „STROSZKI II” WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ na działce oznaczonej numerem ewid. 103, obręb: 303003_5.0215 Stroszki, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 3 listopada 2022 r. została wydana decyzja nr 713/2022, znak: WB.6740.633.2022, o zmianie pozwolenia na budowę z dnia 12 października 2020 r. nr 807/2020, znak: WB.6740.508.2020, obejmującego: BUDOWĘ ELEKTROWNI SŁONECZNEJ „KOKOSZKI” WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ na działce oznaczonej numerem ewid. 13/11, obręb: 303003_5.0205 Kokoszki, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński zawiadamia,

że w dniu 26 września 2022 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Września postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej Bierzglin – Sołeczno polegającej na wykonaniu ścieżki pieszo – rowerowej, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 113, 110, 112, obręb: 303005_5.0303 Bierzglin, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski; 45, 35/2, 70/1, 36/4, 36/3, 36/2, 37/2, 51/1, 51/2, 52, 53, 54/2, 12/2, 71/7, 72/2, 72/1, 73/2, 73/1, 74/4, 74/3, obręb: 303005_5.0341 Sołeczno, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 19 października 2022 r. została wydana decyzja nr 694/2022, znak: WB.6740.578.2022, o zmianie pozwolenia na budowę z dnia 6 października 2020 r. nr 785/2020, znak: WB.6740.572.2020, obejmującego: BUDOWĘ FARMY FOTOWOLTAICZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ na działce oznaczonej numerem ewid. 69, obręb: 303003_5.0214 Stępocin, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 19 października 2022 r. została wydana decyzja nr 693/2022, znak: WB.6740.577.2022, o zmianie pozwolenia na budowę z dnia 6 października 2020 r. nr 786/2020, znak: WB.6740.573.2020, obejmującego: BUDOWĘ FARMY FOTOWOLTAICZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ na działce oznaczonej numerem ewid. 69, obręb: 303003_5.0214 Stępocin, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński zawiadamia,

że w dniu 28 września 2022 r. została wydana decyzja nr 650/2022, znak: WB.6740.499.2022, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: rozbudowie i przebudowie drogi gminnej Białężyce – Chocicza Wielka, polegającej na wykonaniu ścieżki pieszo-rowerowej, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 56/1, 67/6, 75, 67/8, 67/3, 65/15, 65/18, obręb: 303005_5.0307 Chocicza Wielka, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski, oraz 53, 54/2, 54/3, 55/2, 56, 60, 61/2, 62, 63/4, 102/14, obręb: 303005_5.0302 Białężyce, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński zawiadamia,

że w dniu 2 września 2022 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Września postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w rejonie ulicy Owocowej we Wrześni, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 1294/3, 1323, 825/2, 826, 809/1, 828/17, 849/18, 828/10, 828/11, 849/1, 849/6, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 22 września 2022 r. została wydana decyzja nr 635/2022, znak: WB.6740.569.2022, o zmianie pozwolenia na budowę nr 392/2022 znak: WB.6740.288.2022 z dnia 9 czerwca 2022 r. obejmującym: PRZEBUDOWĘ I ROZBUDOWĘ STACJI SHELL POLEGAJĄCĄ NA BUDOWIE NOWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ORAZ PRZEBUDOWIE I ROZBUDOWIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: DROGOWEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ I ELEKTRYCZNEJ na działce oznaczonej numerem ewid.: 105/22, obręb: 303005_5.0302 Białężyce, jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński informuje,

że w dniu 15 września 2022 r. zostało wszczęte na żądanie P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę STACJI  BAZOWEJ  TELEFONII  KOMÓRKOWEJ na działce oznaczonej numerem ewid.: 81/2, obręb: 303005_5.0329 Osowo, jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński zawiadamia,

że w dniu 23 sierpnia 2022 r. została wydana decyzja nr 565/2022, znak: WB.6740.442.2022, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Grądy Dolne na działkach oznaczonych numerami ewid.: 516, 643, 644/2, 644/3, 645, 646/3, 517, 518, 646/4, 647, 752, 648/6, 753, 649, 664, obręb: 303004_5.0705 Grądy Dolne, jednostka ewidencyjna: 303004_5 Pyzdry – obszar wiejski, oraz 340, obręb: 303004_5.0706 Grądy Górne, jednostka ewidencyjna: 303004_5 Pyzdry – obszar wiejski.

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 6 września 2022 r. została wydana decyzja nr 595/2022, znak: WB.6740.478.2022 o zmianie pozwolenia na budowę z dnia 7 września 2021 r. nr 704/2021, znak: WB.6740.492.2021 obejmującego: BUDOWĘ ELEKTROWNI SŁONECZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ na działce oznaczonej numerami ewid.: 186/57, obręb: 303005_5.0318 Gutowo Wielkie, jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 23 sierpnia 2022 r. została wydana decyzja nr 563/2022, znak: WB.6740.460.2022, o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ – „NEKLA 80” na działkach oznaczonych numerami ewid.: 135/1, 135/2, obręb: 303003_5.0215 Stroszki, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 25 sierpnia 2022 r. została wydana decyzja nr 570/2022, znak: WB.6740.514.2022, o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ na działkach oznaczonych numerami ewid.: 47/3, 230/2, 231/5, 226/11, 141/1, 141/2, 213, 215/7, 256/3, 255/1, 254/3, 253/1, 252/1, obręb: 303005_5.0304 Bierzglinek, jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 27 lipca 2022 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Września postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej Białężyce – Chocicza Wielka polegającej na wykonaniu ścieżki pieszo – rowerowej, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 56/1, 67/6, 75, 67/8, 67/3, 65/15, obręb: 303005_5.0307 Chocicza Wielka, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski, 53, 54/2, 54/3, 55/2, 56, 60, 61/2, 62, 63/4, 102/14, obręb: 303005_5.0302 Białężyce, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 27 lipca 2022 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Września postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej w miejscowości Bierzglin polegającej na wykonaniu ścieżki pieszo – rowerowej, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 47/1, 157/4, 79, 113, 178, 177, 80/5, obręb: 303005_5.0303 Bierzglin, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 3 sierpnia 2022 r. została wydana decyzja nr 514/2022, znak: WB.6740.413.2022, o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ na działkach oznaczonych numerami ewid.: 2, 3, 5, 7, obręb: 303002_5.0010 Książno, jednostka ewid.: 303002_5 Miłosław – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński zawiadamia,

że w dniu 1 lipca 2022 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Pyzdr postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej w m. Grądy Dolne, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 516, 643, 644/2, 644/3, 645, 646/3, 517, 518, 646/4, 647, 752, 648/6, 753, 649, 664, obręb: 303004_5.0705 Grądy Dolne, jednostka ewidencyjna: 303004_5 Pyzdry – obszar wiejski, 340 obręb: 303004_5.0706 Grądy Górne, jednostka ewidencyjna: 303004_5 Pyzdry – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 6 lipca 2022 r. została wydana decyzja nr 448/2022, znak: WB.6740.346.2022 o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ WIATY Z WBUDOWANĄ KOMORĄ LAKIERNICZĄ na działce oznaczonej numerem ewid.: 152/2, obręb: 303005_5.0337 Sędziwojewo, jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 28 czerwca 2022 r. została wydana decyzja nr 430/2022, znak: WB.6740.349.2022, o zmianie pozwolenia na budowę z dnia 7 czerwca 2021 r. nr 417/2021, znak: WB.6740.317.2021, przeniesionego decyzją z dnia 25 listopada 2021 r. nr 962/2021, znak: WB.6740.867.2021, obejmującego:BUDOWĘ FARMY FOTOWOLTAICZNEJ „NEKLA 50” WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ na działkach oznaczonych numerami ewid.: 132/16, 132/17, 132/13, obręb: 303003_5.0215 Stroszki, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński zawiadamia,

że w dniu 21 czerwca 2022 r. została wydana decyzja nr 414/2022, znak: WB.6740.285.2022, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie drogi gminnej na działkach oznaczonych numerami ewid.: 84/31, 84/39, 107, 72, obręb: 303005_5.0335 Przyborki, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 13 czerwca 2022 r. została wydana decyzja nr 400/2022, znak: WB.6740.276.2022, o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ STACJI PALIW PŁYNNYCH WRAZ Z OBIEKTAMI I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCYMI na działce oznaczonej numerem ewid.: 4480/8, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewid.: 303005_4 Września – miasto.

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 9 czerwca 2022 r. została wydana decyzja nr 392/2022, znak: WB.6740.288.2022, o pozwoleniu na budowę obejmującym: PRZEBUDOWĘ I ROZBUDOWĘ STACJI SHELL POLEGAJĄCĄ NA BUDOWIE NOWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ORAZ PRZEBUDOWIE I ROZBUDOWIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: DROGOWEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ I ELEKTRYCZNEJ, na działce oznaczonej numerem ewid.: 105/22, obręb: 303005_5.0302 Białężyce, jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 8 czerwca 2022 r. została wydana decyzja nr 390/2022, znak: WB.6740.321.2022, o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ  ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ „STARCZANOWO 1.1” WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ na działce oznaczonej numerem ewid. 114/7, obręb: 303003_5.0213 Starczanowo, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński zawiadamia,

że w dniu 22 kwietnia 2022 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Września postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 84/31, 84/39, 107, 72, obręb: 303005_5.0335 Przyborki, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 11 maja 2022 r. zostało wydane postanowienie dotyczące sprostowania oczywistej omyłki w decyzji Starosty Wrzesińskiego z dnia 10 maja 2022 r. nr 319/2022, znak: WB.6740.223.2022, o zmianie pozwolenia na budowę nr 378/2005 z dnia 6 lipca 2005 r. obejmującego budowę: KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI na działkach oznaczonych numerami ewid.: 93, 85, 48, 64, 60/6, obręb: 303005_5.0327 Nowy Folwark, jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski; dz. nr 11, obręb: 303005_5.0327 Psary Wielkie, jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski; dz. nr 322/3, 272/6, 270/6, obręb: 303005_5.0333 Psary Polskie, jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 10 maja 2022 r. została wydana decyzja nr 319/2022, znak: WB.6740.223.2022, o zmianie pozwolenia na budowę nr 378/2005 z dnia 6 lipca 2005 r., obejmującego budowę: KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI na działkach oznaczonych numerami ewid.: 93, 85, 48, 64, 60/6, obręb: 303005_5.0327 Nowy Folwark, jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski; dz. nr 11, obręb: 303005_5.0327 Psary Wielkie, jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski; dz. nr 322/3, 272/6, 270/6, obręb: 303005_5.0327 Nowy Folwark, jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski.

OStarosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 28 kwietnia 2022 r. została wydana decyzja nr 293/2022, znak: WB.6740.194.2022, o zmianie pozwolenia na budowę nr 991/2020 z dnia 9 grudnia 2020 r., znak: WB.6740.843.2020, przeniesionego decyzją nr 68/2022 z dnia 2 lutego 2022 r., znak: WB.6740.48.2022 obejmującego BUDOWĘ FARMY FOTOWOLTAICZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, na działce oznaczonej numerem ewid.: 74/1, obręb: 303005_5.0343 Strzyżewo, jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 21 kwietnia 2022 r. została wydana decyzja nr 279/2022, znak: WB.6740.201.2022, o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ FARMY FOTOWOLTAICZNEJ na działce oznaczonej numerem ewid.: 74/1, obręb: 303005_5.0343 Strzyżewo, jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński zawiadamia,

że w dniu 12 kwietnia 2022 r. została wydana decyzja nr 261/2022, znak: WB.6740.121.2022, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie drogi gminnej, ulicy Azaliowej we Wrześni na działkach oznaczonych numerami ewid.: 890/33, 890/40, 890/32, 890/76, 890/36, 906/3, 890/51, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

Starosta Wrzesiński zawiadamia,

że w dniu 30 marca 2022 r. została wydana decyzja nr 215/2022, znak: WB.6740.60.2022, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie i rozbudowie dróg gminnych w miejscowości Borzykowo na działkach oznaczonych numerami ewid.: 108, 149/1, 159/13, 159/40, 159/20, 159/16, 159/41, 159/45, 159/10, 159/19, 160/10, 159/43, 160/38, 160/9, 160/34, 160/11, obręb: 303001_2.0102 Borzykowo, jednostka ewidencyjna: 303001_2 Kołaczkowo.

Starosta Wrzesiński zawiadamia,

że w dniu 16 lutego 2022 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Września postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej, ulicy Azaliowej we Wrześni, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 890/33, 890/40, 890/32, 890/76, 890/36, 906/3, 890/51, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 11 marca 2022 r. została wydana decyzja nr 153/2022, znak: WB.6740.47.2022, o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ BUDYNKU INWENTARSKIEGO ORAZ TRZECH SILOSÓW PASZOWYCH WRAZ Z OBIEKTAMI I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ na działce oznaczonej numerem ewid.: 59/11, obręb: 303005_5.0324 Neryngowo, jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 31 stycznia 2022 r. zostało wszczęte na żądanie Wójta Gminy Kołaczkowo postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie dróg gminnych w miejscowości Borzykowo, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 108, 149/1, 159/13, 159/40, 159/20, 159/16, 159/41, 159/45, 159/10, 159/19, 160/10, 159/43, 160/38, 160/9, 160/34, 160/11, obręb: 303001_2.0102 Borzykowo, jednostka ewidencyjna: 303001_2 Kołaczkowo.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 28 lutego 2022 r. została wydana decyzja nr 122/2022, znak: WB.6740.133.2022, o zmianie pozwolenia na budowę z dnia 26 października 2021 r. nr 859/2021, znak: WB.6740.823.2021, obejmującego: BUDOWĘ HALI MAGAZYNOWEJ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ na działce oznaczonej numerem ewid. 4480/7, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewid.: 303005_4 Września – miasto.

Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego o wydaniu postanowienia,

że w dniu 11 lutego 2022 r. zostało wydane postanowienie dotyczące sprostowania oczywistej omyłki w decyzji Starosty Wrzesińskiego nr 5/2022 z dnia 4 stycznia 2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych w rejonie osiedla ulicy Owocowej we Wrześni, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 767, 4164/3, 4164/2, 4288, 809, 4447, 4171/2, 4178/1, 4298, 810/1, 4289, 3923, 3924/7, 3924/8, 825, 4164/1, 4165/1, 4166, 4167/1, 4168/1, 4169/1, 4170, 4171/1, 4172/1, 4173/1, 4174/1, 4175/1, 4176/1, 4177, 4178/2, 4179/1, 4180/1, 4181/1, 4182/1, 4183/1, 4184/1, 4290, 817/3, 819/3, 820/3, 821/4, 4185/1, 4186/1, 4187/1, 4188/1, 4189/1, 4190/1, 4207/1, 4208/1, 4209/1, 4211/1, 4210/1, 4212/1, 4213/1, 4193/1, 4191/2, 4192/1, 4194/1, 4195/1, 4196/1, 4214/1, 4215/1, 4216/1, 4217/1, 4218/1, 4219/1, 4220/1, 4197/1, 4198/1, 4199/1, 4200/1, 4201/1, 4221/1, 4222/1, 4223/1, 4224, 4225/1, 4226/1, 4227/1, 4202, 4203/1, 4203/2, 4204/1, 4204/2, 4205/1, 4206/1, 4228/1, 4228/2, 4229, 4230/1, 4231/2, 4232/1, 4233/1, 4234/1, 4235/2, 4235/1, 4236/1, 4237/1,  4239/1, 4240/1, 4242, 4243, 4291, 4244/2, 4244/1, 4245/1, 4246/1, 4247/1, 4248, 4249/1, 4250/6, 4250/5, 4251/2, 4251/1, 4252/1, 4253/1, 4254/1, 4255/1, 4256/1, 4257/1, 4258/1, 4296, 4292, 4259/2, 4259/1, 4260/1, 4261/1, 4262/1, 4263/1, 4264, 4265/2, 4266/1, 4293, 4297, 821/3, 4213/2, 4220/2, 4227/2, 4267/2, 4273/2, 4279/2, 4283/1, 4273/3, 4274, 4275/1, 4276, 4277/1, 4278/1, 822/5, 828/9, 822/6, 822/1, 828/8, 813, 3924/5, 4191/3, 4238/1, 4241/1, 4267/1, 4268/1, 4269/1, 4270/1, 4272/1, 4279/1, 4280/1, 4281/1, 4282, 4294, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto. 

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 10 lutego 2022 r. została wydana decyzja nr 84/2022, znak: WB.6740.964.2022,o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ BUDYNKU CHLEWNI WRAZ Z OBIEKTAMI I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ na działce oznaczonej numerem ewid.: 76 obręb: 303001_2.0104 Cieśle Małe, jednostka ewid.: 303001_2.0104 Kołaczkowo.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 11 stycznia 2022 r. została wydana decyzja nr 20/2022, znak: WB.6740.903.2022 o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ 176 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE GRUPOWEJ ORAZ 2 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH  W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ na działkach oznaczonych numerami ewid.: 146/17, 146/18, 146/19, 146/20, 146/21, 146/22, 146/23, 146/24, 146/25, 146/26 obręb: 303005_5.0304 Bierzglinek, jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 4 stycznia 2022 r. została wydana decyzja nr 7/2022, znak: WB.6740.879.2021, o zmianie pozwolenia na budowę z dnia 21 czerwca 2016 r. nr 407/2016, znak: WB.6740.304.2016, przeniesionego decyzjami z dnia 26 listopada 2020 r. nr 951/2020, znak: WB.6740.893.2020, oraz z dnia 18 października 2021 r. nr 831/2021, znak: WB.6740.699.2021, obejmującego: BUDOWĘ PARKU SOLARNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ na działce oznaczonej numerem ewid. 77/2, obręb: 303002_5.0008 Kębłowo, jednostka ewid.: 303002_5 Miłosław – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński zawiadamia,

że w dniu 4 stycznia 2022 r. została wydana decyzja nr 5/2022, znak: WB.6740.795.2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie dróg gminnych w rejonie osiedla ulicy Owocowej we Wrześni

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 20 grudnia 2021 r. została wydana decyzja nr 1042/2021, znak: WB.6740.848.2021, o pozwoleniu na budowę obejmującym: ROZBUDOWĘ BUDYNKU PRODUKCYJNEGO Z CZĘŚCIĄ SOCJALNO-BIUROWĄ na działce oznaczonej numerem ewid.: 4442/43, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewid.: 303005_4 Września – miasto.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 13 grudnia 2021 r. została wydana decyzja nr 1024/2021, znak: WB.6740.775.2021, o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO na działce oznaczonej numerem ewid. 110/13, obręb: 303002_5.0009 Kozubiec, jednostka ewid.: 303002_5 Miłosław – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 10 grudnia 2021 r. została wydana decyzja nr 1017/2021, znak: WB.6740.887.2021, o pozwoleniu na budowę obejmującym BUDOWĘ  FARMY  FOTOWOLTAICZNEJ Z  NIEZBĘDNĄ  INFRASTRUKTURĄ  TOWARZYSZĄCĄ – NEKLA 80 na działce oznaczonej numerem ewid.: 142/11 obręb 303003_5.0215 Stroszki, jednostka ewid. 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 6 grudnia 2021 r. została wydana decyzja nr 996/2021, znak: WB.6740.855.2021, o pozwoleniu na budowę obejmującym PRZEBUDOWĘ BUDYNKU STODOŁY WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA BUDYNEK CHLEWNI ORAZ PRZEBUDOWĘ BUDYNKU CHLEWNI na działce oznaczonej numerem ewid.: 251 obręb 303001_2.0112 Sokolniki, jednostka ewid. 303001_2 Kołaczkowo.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 2 grudnia 2021 r. została wydana decyzja nr 990/2021, znak: WB.6740.890.2021, o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ  FARMY  FOTOWOLTAICZNEJ WRAZ  Z  INFRASTRUKTURĄ  TOWARZYSZĄCĄ na działce oznaczonej numerem ewid.: 112/2, obręb 303003_5.0213 Starczanowo, jednostka ewid. 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 30 listopada 2021 r. została wydana decyzja nr 982/2021, znak: WB.6740.629.2021, o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ BUDYNKU INWENTARSKIEGO – OBORY ORAZ PŁYTY OBORNIKOWEJ ZE ZBIORNIKIEM NA GNOJÓWKĘ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ na działce oznaczonej numerem ewid. 566/1, obręb: 303004_5.0708 Lisewo, jednostka ewid.: 303004_5 Pyzdry – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 30 listopada 2021 r. została wydana decyzja nr 980/2021, znak: WB.6740.893.2021, o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ NEKLA 2.4 WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ TOWARZYSZĄCĄ na działce oznaczonej numerem ewid.: 131/16, obręb 303003_5.0215 Stroszki, jednostka ewid. 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 30 listopada 2021 r. została wydana decyzja nr 979/2021, znak: WB.6740.892.2021, o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ NEKLA 2.2 WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ TOWARZYSZĄCĄ na działce oznaczonej numerem ewid.: 131/16, obręb 303003_5.0215 Stroszki, jednostka ewid. 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 30 listopada 2021 r. została wydana decyzja nr 978/2021, znak: WB.6740.891.2021, o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ NEKLA 2.1 WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ TOWARZYSZĄCĄ na działce oznaczonej numerem ewid.: 131/16, obręb 303003_5.0215 Stroszki, jednostka ewid. 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 30 listopada 2021 r. została wydana decyzja nr 977/2021, znak: WB.6740.889.2021 o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ NEKLA 2.3 WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ TOWARZYSZĄCĄ na działce oznaczonej numerem ewid.: 131/16, obręb 303003_5.0215 Stroszki, jednostka ewid. 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 30 listopada 2021 r. została wydana decyzja nr 976/2021, znak: WB.6740.888.2021 o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ NEKLA 2.5  WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ TOWARZYSZĄCĄ na działce oznaczonej numerem ewid.: 131/16, obręb 303003_5.0215 Stroszki, jednostka ewid. 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 23 listopada 2021 r. została wydana decyzja nr 950/2021, znak: WB.6740.797.2021, o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ na działce oznaczonej numerem ewid.: 118 obręb 303005_5.0341 Sołeczno, jednostka ewid. 303005_5 Września – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 10 listopada 2021 r. zostało wszczęte na żądanie P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę STACJI  BAZOWEJ  TELEFONII  KOMÓRKOWEJ na działce oznaczonej numerem ewid.: 289/1 obręb: 303005_5.0344 Węgierki, jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Wojewoda Wielkopolski zawiadamiania

o zakończeniu postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Wrzesińskiego z dnia 17.04.2019 r. (znak: WB.6740.80.2019) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej na działkach położonych w obrębach Przyborki i Psary Polskie, i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 30 września 2021 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Września postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych w rejonie osiedla ulicy Owocowej we Wrześni, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 767, 4164/3, 4164/2, 4288, 809, 4447, 4171/2, 4178/1, 4298, 810/1, 4289, 3923, 3924/7, 3924/8, 825, 4164/1, 4165/1, 4166, 4167/1, 4168/1, 4169/1, 4170, 4171/1, 4172/1, 4173/1, 4174/1, 4175/1, 4176/1, 4177, 4178/2, 4179/1, 4180/1, 4181/1, 4182/1, 4183/1, 4184/1, 4290, 817/3, 819/3, 820/3, 821/4, 4185/1, 4186/1, 4187/1, 4188/1, 4189/1, 4190/1, 4207/1, 4208/1, 4209/1, 4211/1, 4210/1, 4212/1, 4213/1, 4193/1, 4191/2, 4192/1, 4194/1, 4195/1, 4196/1, 4214/1, 4215/1, 4216/1, 4217/1, 4218/1, 4219/1, 4220/1, 4197/1, 4198/1, 4199/1, 4200/1, 4201/1, 4221/1, 4222/1, 4223/1, 4224, 4225/1, 4226/1, 4227/1, 4202, 4203/1, 4203/2, 4204/1, 4204/2, 4205/1, 4206/1, 4228/1, 4228/2, 4229, 4230/1, 4231/2, 4232/1, 4233/1, 4234/1, 4235/2, 4235/1, 4236/1, 4237/1,  4239/1, 4240/1, 4242, 4243, 4291, 4244/2, 4244/1, 4245/1, 4246/1, 4247/1, 4248, 4249/1, 4250/6, 4250/5, 4251/2, 4251/1, 4252/1, 4253/1, 4254/1, 4255/1, 4256/1, 4257/1, 4258/1, 4296, 4292, 4259/2, 4259/1, 4260/1, 4261/1, 4262/1, 4263/1, 4264, 4265/2, 4266/1, 4293, 4297, 821/3, 4213/2, 4220/2, 4227/2, 4267/2, 4273/2, 4279/2, 4283/1, 4273/3, 4274, 4275/1, 4276, 4277/1, 4278/1, 822/5, 828/9, 822/6, 822/1, 828/8, 813, 3924/5, 4191/3, 4238/1, 4241/1, 4267/1, 4268/1, 4269/1, 4270/1, 4272/1, 4279/1, 4280/1, 4281/1, 4282, 4294, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 9 listopada 2021 r. została wydana decyzja nr 906/2021, znak: WB.6740.368.2021, o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ FARMY FOTOWOLTAICZNEJ STARCZANOWO I WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ TOWARZYSZĄCĄ na działce oznaczonej numerem ewid.: 123/4 obręb 303003_5.0213 Starczanowo, jednostka ewid. 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 5 listopada 2021 r. została wydana decyzja nr 892/2021, znak: WB.6740.368.2021, o pozwoleniu na budowę obejmującym:   BUDOWĘ  FARMY  FOTOWOLTAICZNEJ  STARCZANOWO  II   WRAZ  Z  NIEZBĘDNĄ  INFRASTRUKTURĄ  TECHNICZNĄ  TOWARZYSZĄCĄ na działce oznaczonej numerem ewid.: 123/4 obręb 303003_5.0213 Starczanowo, jednostka ewid. 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 29 października 2021 r. została wydana decyzja nr 875/2021, znak: WB.6740.696.2021, o zmianie pozwolenia na budowę z dnia 4 listopada 2020 r. nr 879/2020, znak: WB.6740.762.2020, przeniesionego decyzjami z dnia 30 listopada 2020 r. nr 963/2020, znak: WB.6740.965.2020, oraz z dnia 5 maja 2021 r. nr 314/2021, znak: WB.6740.279.2021, obejmującego: BUDOWĘ  ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ na działkach oznaczonych numerami ewid. 1/24, 1/29, obręb: 303003_5.0215 Stroszki, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 26 października 2021 r. została wydana decyzja nr 859/2021, znak: WB.6740.823.2021, o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ HALI MAGAZYNOWEJ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ na działce oznaczonej numerem ewid.: 4480/7, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewid.: 303005_4 Września – miasto.

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 18 października 2021 r. została wydana decyzja nr 832/2021, znak: WB.6740.650.2021, o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ na działce oznaczonej numerem ewid.: 60/6, obręb: 303005_5.0314 Grzymysławice, jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 18 października 2021 r. została wydana decyzja nr 825/2021, znak: WB.6740.649.2021 o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ ELEKTROWNI SŁONECZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ na działce oznaczonej numerem ewid.: 119/3, obręb: 303003_5.0213 Starczanowo, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 7 października 2021 r. została wydana decyzja nr 796/2021, znak: WB.6740.616.2021, o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ FARMY FOTOWOLTAICZNEJ PV KSIĄŻNO V WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ TOWARZYSZĄCĄ na działce oznaczonej numerem ewid.: 84/2 obręb 303002_5.0010 Książno, jednostka ewid.: 303002_5 Miłosław – obszar wiejski.

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 7 października 2021 r. została wydana decyzja nr 795/2021, znak: WB.6740.615.2021 o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ FARMY FOTOWOLTAICZNEJ PV KSIĄŻNO VIWRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ TOWARZYSZĄCĄ na działce oznaczonej numerem ewid.: 84/2 obręb 303002_5.0010 Książno, jednostka ewid.: 303002_5 Miłosław – obszar wiejski.

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

 że w dniu 7 października 2021 r. została wydana decyzja nr 794/2021, znak: WB.6740.614.2021, o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ FARMY FOTOWOLTAICZNEJ PV KSIĄŻNO VIII WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ TOWARZYSZĄCĄ na działce oznaczonej numerem ewid.: 85 obręb 303002_5.0010 Książno, jednostka ewid.: 303002_5 Miłosław – obszar wiejski

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 7 października 2021 r. została wydana decyzja nr 793/2021, znak: WB.6740.613.2021 o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ FARMY FOTOWOLTAICZNEJ PV KSIĄŻNO VIIWRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ TOWARZYSZĄCĄ na działce oznaczonej numerem ewid.: 84/2, obręb 303002_5.0010 Książno, jednostka ewid.: 303002_5 Miłosław – obszar wiejski.

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

 że w dniu 6 października 2021 r. została wydana decyzja nr 791/2021, znak: WB.6740.658.2021, o zmianie pozwolenia na budowę z dnia 20 listopada 2020 r. nr 934/2020, znak: WB.6740.824.2020, obejmującego: BUDOWĘ FARMY FOTOWOLTAICZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ na działce oznaczonej numerem ewid. 73/4, obręb: 303005_5.0301 Bardo, jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski. 

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 7 września 2021 r. została wydana decyzja nr 704/2021, znak: WB.6740.492.2021, o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ ELEKTROWNI SŁONECZNEJ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ na działce oznaczonej numerem ewid.: 186/57, obręb: 303005_5.0318 Gutowo Wielkie, jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski. 

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 24 sierpnia 2021 r. została wydana decyzja nr 677/2021, znak: WB.6740.573.2021, o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ STACJI PALIW Z OBIEKTAMI I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ na działce oznaczonej numerem ewid. 1313/13 obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewid.: 303005_4 Września – miasto.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 17 sierpnia 2021 r. została wydana decyzja nr 642/2021, znak: WB.6740.489.2021, o zmianie pozwolenia na budowę z dnia 7 lipca 2020 r. nr 494/2020, znak: WB.6740.21.2020, przeniesionego decyzją z dnia 9 września 2020 r. nr 697/2020, znak: WB.6740.659.2020, obejmującego: BUDOWĘ FARMY FOTOWOLTAICZNEJ na działce oznaczonej numerem ewid. 6/1, obręb: 303003_5.0203 Gąsiorowo, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 15 lipca 2021 r. zostało wszczęte na żądanie P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę STACJI  BAZOWEJ  TELEFONII  KOMÓRKOWEJ w rejonie ulicy Ogrodowej we Wrześni, na działce oznaczonej numerem ewid.: 1305/1, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewid.: 303005_4 Września – miasto.

Współrzędne projektowanego obiektu: N 52º 1933.96, E 17º3505.00   

Wysokość całkowita: 43,30 m n.p.t.

W skład systemu antenowego wchodzić będą:
1) 3 anteny sektorowe typu AS15_3 pracujące w paśmie 900/1900/2100 MHz - moc pojedyńczej anteny 684,0 W
2) 3 anteny sektorowe typu AS15_3 pracujące w paśmie 800/2600 MHz - moc pojedyńczej anteny 1305,0 W

 

Znak sprawy: WB.6740.533.2021

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2021-07-19
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2021-08-12 08:20
 • zmodyfikował: Patrycja Jarzyna
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-12 08:20

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 29 lipca 2021 r. została wydana decyzja nr 594/2021, znak: WB.6740.440.2021, o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ ELEKTROWNI SŁONECZNEJ „RACŁAWKI” WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ na działkach oznaczonych numerami ewid. 3, 6/3, 6/1, 6/2, 7, 19/1, obręb: 303003_5.0212 Racławki, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

 że w dniu 27 lipca 2021 r. została wydana decyzja nr 583/2021, znak: WB.6740.429.2021, o zmianie pozwolenia na budowę z dnia 11 stycznia 2021 r. nr 11/2021, znak sprawy: WB.6740.826.2021, obejmującego: BUDOWĘ HALI MAGAZYNOWO – DYSTRYBUCYJNEJ WRAZ Z TOWARZYSZĄCYMI OBIEKTAMI ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I KOMUNIKACYJNĄ na działkach oznaczonych numerami ewid. 39/18, 39/1, 41/8, 48/19, 46/2, 46/3, 48/20, obręb: 303005_5.0306 Chocicza Mała, jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski. Zakres zmian – według projektu zamiennego. Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, dla zakresu objętego zmianą, obejmuje nieruchomości: 39/18, 39/1, 41/8, 48/19, 46/2, 46/3, 48/20, obręb: 303005_5.0306 Chocicza Mała, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski. Pozostałe warunki pozwolenia na budowę z dnia 11 stycznia 2021 r. nr 11/2021, znak: WB.6740.826.2020 nie ulegają zmianie. 

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 5 lipca 2021 r. została wydana decyzja nr 515/2021, znak: WB.6740.338.2021, o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ FARMY FOTOWOLTAICZNEJ PV KSIĄŻNO IV na działce oznaczonej numerem ewid.: 85, obręb 303002_5.0010 Książno, jednostka ewid.: 303002_5 Miłosław – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 5 lipca 2021 r. została wydana decyzja nr 514/2021, znak: WB.6740.337.2021, o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ FARMY FOTOWOLTAICZNEJ PV KSIĄŻNO III na działce oznaczonej numerem ewid.: 84/2, obręb 303002_5.0010 Książno, jednostka ewid.: 303002_5 Miłosław – obszar wiejski.

Wojewoda Wielkopolski zawiadamia

że postanowieniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29.06.2021 r. (IR-III.7821.5.2019.4) podjęto z urzędu zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie odwołania od decyzji Starosty Wrzesińskiego z dnia 17.04.2019 r. (znak: WB.6740.80.2019) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej na działkach położonych w obrębach Przyborki i Psary Polskie.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 9 czerwca 2021 r. została wydana decyzja nr 432/2021, znak: WB.6740.293.2021, o zmianie pozwolenia na budowę z dnia 1 października 2019 r. nr 850/2019, znak sprawy: WB.6740.655.2019, obejmującego: BUDOWĘ ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ na działce oznaczonej numerem ewid.: 1/25 obręb: 303003_5.0215 Stroszki, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – obszar wiejski, w ramach budowy farmy fotowoltaicznej na działkach oznaczonych numerem ewid. 1/20, 1/25, 1/21, 1/26, 1/22, 1/27 obręb: 303003_5.0215 Stroszki, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – obszar wiejski, oraz zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu dla całości inwestycji

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 9 czerwca 2021 r. została wydana decyzja nr 431/2021, znak: WB.6740.292.2021, o zmianie pozwolenia na budowę z dnia 4 października 2019 r. nr 858/2019, znak sprawy: WB.6740.653.2019, obejmującego: BUDOWĘ ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ na działkach oznaczonych numerami ewid.: 1/25, 1/26, obręb: 303003_5.0215 Stroszki, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – obszar wiejski, w ramach budowy farmy fotowoltaicznej na działkach oznaczonych numerem ewid. 1/20, 1/25, 1/21, 1/26, 1/22, 1/27, obręb: 303003_5.0215 Stroszki, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 9 czerwca 2021 r. została wydana decyzja nr 430/2021, znak: WB.6740.291.2021, o zmianie pozwolenia na budowę z dnia 4 października 2019 r. nr 859/2019, znak sprawy: WB.6740.654.2019, obejmującego: BUDOWĘ ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ na działkach oznaczonych numerami ewid.: 1/26, 1/27, obręb: 303003_5.0215 Stroszki, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – obszar wiejski, w ramach budowy farmy fotowoltaicznej na działkach oznaczonych numerem ewid. 1/20, 1/25, 1/21, 1/26, 1/22, 1/27, obręb: 303003_5.0215 Stroszki, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 9 czerwca 2021 r. została wydana decyzja nr 429/2021, znak: WB.6740.290.2021, o zmianie pozwolenia na budowę z dnia 4 października 2019 r. nr 860/2019, znak sprawy: WB.6740.656.2019, obejmującego: BUDOWĘ ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ na działkach oznaczonych numerami ewid.: 1/20, 1/25, obręb: 303003_5.0215 Stroszki, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – obszar wiejski, w ramach budowy farmy fotowoltaicznej na działkach oznaczonych numerem ewid. 1/20, 1/25, 1/21, 1/26, 1/22, 1/27, obręb: 303003_5.0215 Stroszki, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – obszar wiejski. 

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 11 czerwca 2021 r. została wydana decyzja nr 442/2021, znak: WB.6740.239.2021 o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ BUDYNKU OBORY ORAZ WIATY NA MASZYNY ROLNICZE na działce oznaczonej numerem ewid. 376/1, obręb: 303004_5.0712 Ruda Komorska, jednostka ewid.: 303004_5 Pyzdry – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 9 czerwca 2021 r. została wydana decyzja nr 436/2021, znak: WB.6740.289.2021, o zmianie pozwolenia na budowę z dnia 4 października 2019 r. nr 864/2019, znak sprawy: WB.6740.660.2019, obejmującego: BUDOWĘ ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ na działkach oznaczonych numerami ewid.: 1/22, 1/27, obręb: 303003_5.0215 Stroszki, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 9 czerwca 2021 r. została wydana decyzja nr 435/2021, znak: WB.6740.288.2021, o zmianie pozwolenia na budowę z dnia 4 października 2019 r. nr 863/2019, znak sprawy: WB.6740.659.2019, obejmującego: BUDOWĘ ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ na działkach oznaczonych numerami ewid.: 1/21, 1/26, 1/22, 1/27, obręb: 303003_5.0215 Stroszki, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 9 czerwca 2021 r. została wydana decyzja nr 434/2021, znak: WB.6740.287.2021, o zmianie pozwolenia na budowę z dnia 4 października 2019 r. nr 862/2019, znak sprawy: WB.6740.658.2019, obejmującego: BUDOWĘ ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ na działkach oznaczonych numerami ewid.: 1/20, 1/21, 1/25, 1/26, obręb: 303003_5.0215 Stroszki, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 9 czerwca 2021 r. została wydana decyzja nr 433/2021, znak: WB.6740.286.2021, o zmianie pozwolenia na budowę z dnia 4 października 2019 r. nr 861/2019, znak sprawy: WB.6740.657.2019, obejmującego: BUDOWĘ ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ na działkach oznaczonych numerami ewid.: 1/20, 1/25, obręb: 303003_5.0215 Stroszki, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 9 czerwca 2021 r. została wydana decyzja nr 439/2021, znak: WB.6740.296.2021 o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ „WRZEŚNIA 6” WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ na działce oznaczonej numerem ewid.: 192, obręb 303005_5.0312 Gozdowo, jednostka ewid. 303005_5 Września – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 7 czerwca 2021 r. została wydana decyzja nr 417/2021, znak: WB.6740.317.2021 o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ FARMY FOTOWOLTAICZNEJ „NEKLA 50” WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ na działkach oznaczonych numerami ewid. 132/16, 132/17, 132/13, obręb: 303003_5.0215 Stroszki, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 2 czerwca 2021 r. została wydana decyzja nr 413/2021, znak: WB.6740.229.2021 o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ  ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ na działce oznaczonej numerem ewid. 2/4, obręb: 303005_5.0346 Żerniki, jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński zawiadamia,

że w dniu 26 maja 2021 r. została wydana decyzja nr 373/2021, znak: WB.6740.43.2021, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie drogi gminnej łączącej ulicę Gendka z ulicą Strzykały we Wrześni na działkach oznaczonych numerami ewid.: 4442/5, 4442/6, 4442/37, 4442/40, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto

 

 

 

 

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

 

O b w i e s z c z e n i e

Starosty Wrzesińskiego

z dnia 24 maja 2021 r.

o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę

 

Starosta Wrzesiński na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247),

podaje do publicznej wiadomości,

 że w dniu 24 maja 2021 r. została wydana decyzja nr 366/2021, znak: WB.6740.866.2020
o pozwoleniu na budowę obejmującym:

 BUDOWĘ  FARMY  FOTOWOLTAICZNEJ  Z  INFRASTRUKTURĄ  TOWARZYSZĄCĄ

 na działkach oznaczonych numerami ewid. 32, 33, obręb: 303002_5.0010 Książno, jednostka ewid.: 303002_5 Miłosław – obszar wiejski.

Obszar oddziaływania obiektów, o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, obejmuje nieruchomości: działki oznaczone numerami ewid. 32, 33, obręb: 303002_5.0010 Książno, jednostka ewid.: 303002_5 Miłosław – obszar wiejski.

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji i dokumentacją sprawy zapoznać się można w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrześni, w godzinach urzędowania: poniedziałek od 8:00    do 16:00, wtorek – piątek od 7:00 do 15:00.

                                                     

 

                

 

                                                                                       

drukuj (Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2021-05-24
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2021-05-24 13:28

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 5 maja 2021 r. została wydana decyzja nr 311/2021, znak: WB.6740.17.2021, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie drogi gminnej łączącej ulicę Rubinową z ulicą Świętokrzyską we Wrześni na działkach oznaczonych numerami ewid.: 341/73, 4459/91, 4459/30, 341/59, 341/33, 341/69, 337/1, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

Starosta Wrzesiński zawiadamia,

że w dniu 9 kwietnia 2021 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Września postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej łączącej ulicę Gendka z ulicą Strzykały we Wrześni, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 4442/5, 4442/6, 4442/37, 4442/40, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 26 kwietnia 2021 r. została wydana decyzja nr 288/2021, znak: WB.6740.140.2021, o pozwoleniu na budowę obejmującym: ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WRZEŚNI dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków we Wrześni” na działkach oznaczonych numerami ewid. 1321/17, 1320/1, 1318/3, 1320/5, 1319/2, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewid.: 303005_4 Września – miasto.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

 

że w dniu 16 kwietnia 2021 r. została wydana decyzja nr 270/2021, znak: WB.6740.112.2021 o zmianie pozwolenia na budowę z dnia z dnia 12 czerwca 2019 r. nr 514/2019, znak: WB.6740.389.2019, przeniesionego decyzją nr 214/2020 z dnia 27 marca 2020 r., znak WB.6740.170.2020 obejmującego:

BUDOWĘ FARMY FOTOWOLTAICZNEJ „MIŁOSŁAW I”

WRAZ Z OBIEKTAMI I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

na działce oznaczonej numerem ewid. 12 obręb: 303002_5.0007 Gorzyce, jednostka ewid.: 303002_5 Miłosław – obszar wiejski,

 

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 19 kwietnia 2021 r. została wydana decyzja nr 277/2021, znak: WB.6740.162.2021 o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ OBIEKTU KONTENEROWEGO O FUNKCJI PORTIERNI, BUDOWĘ PŁYTY FUNDAMENTOWEJ POD ZBIORNIK NA GAZ TECHNICZNY WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI MAGAZYNOWEJ HALI PRODUKCYJNO – MAGAZYNOWEJ NA FUNKCJĘ PRODUKCYJNĄ na działkach oznaczonych numerami ewid. 550/4, 550/11, 553/9, obręb: 303002_5.0014 Orzechowo, jednostka ewid.: 303002_5 Miłosław – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 16 kwietnia 2021 r. została wydana decyzja nr 272/2021, znak: WB.6740.121.2021 o zmianie pozwolenia na budowę z dnia 12 czerwca 2019 r. nr 515/2019, znak: WB.6740.390.2019, przeniesionego decyzją z dnia 27 marca 2020 r. nr 213/2020, znak: WB.6740.171.2020, obejmującego: BUDOWĘ FARMY FOTOWOLTAICZNEJ „MIŁOSŁAW II” WRAZ Z OBIEKTAMI I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ na działce oznaczonej numerem ewid. 86/3, obręb: 303002_5.0009 Kozubiec, jednostka ewid.: 303002_5 Miłosław – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 13 kwietnia 2021 r. została wydana decyzja nr 254/2021, znak: WB.6740.101.2021 o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ OBIEKTÓW WYSTAWY EKOLOGICZNYCH PLACÓW ZABAW  Z DOPUSZCZENIEM ICH UŻYTKOWANIA ORAZ OBIEKTÓW ZAPLECZA  USŁUGOWO - SOCJALNO - SANITARNEGO I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ UZUPEŁNIAJĄCEJ, na działce oznaczonej numerem ewid. 259/10, obręb: 303003_4.0209 Nekla, jednostka ewid.: 303003_4 Nekla - miasto.

 

 

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 12 kwietnia 2021 r. została wydana decyzja nr 248/2021, znak: WB.6740.73.2021 o zmianie pozwolenia na budowę z dnia 22 listopada 2019 r. nr 1017/2019, znak: WB.6740.827.2019 obejmującego: BUDOWĘ ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ na działkach oznaczonych numerem ewid. 1/23, 1/24 obręb: 303003_5.0215 Stroszki, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – obszar wiejski, w ramach budowy farmy fotowoltaicznej na działkach oznaczonych numerem ewid. 1/23, 1/24, 1/28, 1/29, obręb: 303003_5.0215 Stroszki, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 12 kwietnia 2021 r. została wydana decyzja nr 247/2021, znak: WB.6740.71.2021 o zmianie pozwolenia na budowę z dnia 22 listopada 2019 r. nr 1018/2019, znak: WB.6740.828.2019 obejmującego: BUDOWĘ ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ, na działkach oznaczonych numerem ewid. 1/23, 1/24, 1/28, 1/29 obręb: 303003_5.0215 Stroszki, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – obszar wiejski, w ramach budowy farmy fotowoltaicznej na działkach oznaczonych numerem ewid. 1/23, 1/24, 1/28, 1/29, obręb: 303003_5.0215 Stroszki, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

 

 

Starosta Wrzesiński zawiadamia,

że w dniu 7 kwietnia 2021 r. została wydana decyzja nr 233/2021, znak: WB.6740.11.2021, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie drogi gminnej łączącej ulicę Paderewskiego z ulicą Cyrkoniową we Wrześni na działkach oznaczonych numerami ewid.: 866, 890/7, 890/45, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto 

Starosta Wrzesiński zawiadamia,

że w dniu 19 marca 2021 r. zostało wydane postanowienie dotyczące sprostowania oczywistej omyłki w decyzji nr 547/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie układu drogowego w ciągu ul. Działkowców we Wrześni wraz z budową wiaduktów kolejowych – tuneli pod liniami kolejowymi.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 16 marca 2021 r. została wydana decyzja nr 177/2021, znak: WB.6740.72.2021 o zmianie pozwolenia na budowę z dnia 22 listopada 2019 r. nr 1016/2019, znak: WB.6740.826.2019 obejmującego: BUDOWĘ ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ na działkach oznaczonych numerem ewid. 1/28, 1/29, obręb: 303003_5.0215 Stroszki, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – obszar wiejski, w ramach budowy farmy fotowoltaicznej na działkach oznaczonych numerem ewid. 1/23, 1/24, 1/28, 1/29, obręb: 303003_5.0215 Stroszki, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 11 marca 2021 r. została wydana decyzja nr 159/2021, znak: WB.6740.35.2021 o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ  FARMY  FOTOWOLTAICZNEJ  O  MOCY  DO  1 MW na działce oznaczonej numerem ewid. 5, obręb: 303005_5.0322 Marzenin, jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński zawiadamia,

że w dniu 11 stycznia 2021 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Września postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej łączącej ulicę Rubinową z ulicą Świętokrzyską we Wrześni, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 341/73, 4459/91, 4459/30, 341/59, 341/33, 341/69, 337/1, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

Starosta Wrzesiński zawiadamia,

że w dniu 11 stycznia 2021 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Września postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej łączącej ulicę Paderewskiego z ulicą Cyrkoniową we Wrześni, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 866, 890/7, 890/45 obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 16 lutego 2021 r. została wydana decyzja nr 94/2021, znak: WB.6740.13.2021 o zmianie pozwolenia na budowę z dnia 30 lipca 2020 r. nr 579/2020, znak: WB.6740.503.2020, obejmującego: BUDOWĘ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH BAZY TRANSPORTOWO – MAGAZYNOWEJ ZE STACJĄ PALIW PŁYNNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ na działce oznaczonej numerem ewid. 105/15 obręb: 303005_5.0302 Białężyce, jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski. 

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 8 lutego 2021 r. została wydana decyzja nr 75/2021, znak: WB.6740.998.2020 o zmianie pozwolenia na budowę z dnia 11 października 2016 r. nr 782/2016, znak: WB.6740.646.2016, zmienionego ostatecznymi decyzjami Starosty Wrzesińskiego: z dnia 2 lutego 2017 r. nr 79/2017, znak: WB.6740.1012.2016 oraz z dnia 9 listopada 2018 r. nr 917/2018, znak: WB.6740.811.2018 obejmującego: BUDOWĘ ZESPOŁU TRZECH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ na działkach oznaczonych nr ewid.: 849/9, 849/10, 849/11, 849/13, 849/14, 849/15, 849/16, 850/24, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto. 

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 26 stycznia 2021 r. została wydana decyzja nr 47/2021, znak: WB.6740.923.2020, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: rozbudowie drogi gminnej, obwodnicy m. Września, łączącej drogę powiatową nr 2162P (ul. Powidzka) z drogą krajową nr 15 na odcinku od km 1+288 do km 1+899 i od km 2+383 do km 2+518, polegającej na budowie dodatkowych jezdni na działkach oznaczonych numerami ewid.: 154/2, 133/2, 132/26, 132/27, 131/2, 154/4, 149/2, 149/4, 153/1, 130/9, 130/7, 159/3, 160/3, 160/2, obręb: 303005_5.0317 Gutowo Małe, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski, 317/2, 317/3, 313/3, obręb: 303005_5.0340 Sokołowo, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński zawiadamia,

że w dniu 26 stycznia 2021 r. została wydana decyzja nr 43/2021, znak: WB.6740.917.2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej, obwodnicy m. Września, łączącej drogę krajową nr 92 z drogą powiatową nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 0+175 i od km 0+629 do km 1+029 polegająca na budowie dodatkowych jezdni na działkach oznaczonych numerami ewid.: 4442/65, 828/15 obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto, 200/22, 200/20, 200/21 obręb: 303005_5.0318 Gutowo Wielkie, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski, 178, 177/46, 177/44, 177/45, 176/4 obręb: 303005_5.0317 Gutowo Małe, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski. 

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 25 stycznia 2021 r. została wydana decyzja nr 41/2021, znak: WB.6740.996.2020, o zmianie pozwolenia na budowę z dnia 4 września 2019 r. nr 753/2019, znak: WB.6740.586.2019, obejmującego: BUDOWĘ FARMY FOTOWOLTAICZNEJ WRAZ Z OBIEKTAMI I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ na działce oznaczonej numerem ewid. 112/2, obręb: 303003_5.0213 Starczanowo, jednostka ewidencyjna: 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 25 stycznia 2021 r. została wydana decyzja nr 40/2021, znak: WB.6740.995.2020 o zmianie pozwolenia na budowę z dnia 9 sierpnia 2019 r. nr 662/2019, znak: WB.6740.555.2019 obejmującego: BUDOWĘ FARMY FOTOWOLTAICZNEJ WRAZ Z OBIEKTAMI I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ na działce oznaczonej numerem ewid. 139, obręb: 303003_5.0213 Starczanowo, jednostka ewidencyjna: 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 25 stycznia 2021 r. została wydana decyzja nr 37/2021, znak: WB.6740.822.2021 o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ ELEKTROWNI SŁONECZNEJ WRAZ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ na działce oznaczonej numerem ewid. 45/8, obręb: 303002_5.0017 Skotniki, jednostka ewidencyjna: 303002_5 Miłosław – obszar wiejski. Obszar oddziaływania obiektów, o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, obejmuje nieruchomości: działkę oznaczoną nr ewidencyjnym 45/8, obręb: 303002_5.0017 Skotniki, jednostka ewidencyjna: 303002_5 Miłosław – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 11 stycznia 2021 r. została wydana decyzja nr 11/2021, znak: WB.6740.826.2020 o pozwoleniu na budowę obejmującym BUDOWĘ HALI MAGAZYNOWO – DYSTRYBUCYJNEJ WRAZ Z TOWARZYSZĄCYMI OBIEKTAMI ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I KOMUNIKACYJNĄ na działkach oznaczonych numerami ewid. 39/18, 39/1, 41/8, 48/19, 46/2, 46/3, 48/20, obręb: 303005_5.0306 Chocicza Mała, jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 21 grudnia 2020 r. została wydana decyzja nr 1030/2020, znak: WB.6740.889.2020 zmieniająca ostateczną decyzję Starosty Wrzesińskiego nr 181/2017 z dnia 22 marca 2017 r. znak: WB.6740.82.2017 o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ  FARMY  FOTOWOLTAICZNEJ WRAZ  Z  INFRASTRUKTURĄ  TOWARZYSZĄCĄ na działce oznaczonej numerem ewid. 6, obręb: 303003_5.0206 Mała Górka, jednostka ewidencyjna: 303003_5 Nekla – obszar wiejski.  

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 9 grudnia 2020 r. została wydana decyzja nr 991/2020, znak: WB.6740.843.2020 o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ  FARMY FOTOWOLTAICZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ na działce oznaczonej numerem ewid. 74/1, obręb: 303005_5.0343 Strzyżewo, jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 5 listopada 2020 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Września postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej, obwodnicy m. Września, łączącej drogę powiatową nr 2162P (ul. Powidzka) z drogą krajową nr 15 na odcinku od km 1+288 do km 1+899 i od km 2+383 do km 2+518 polegająca na budowie dodatkowych jezdni na działkach oznaczonych numerami ewid.: 154/2, 133/2, 132/26, 132/27, 131/2, 154/4, 149/2, 149/4, 153/1, 130/9, 130/7, 159/3, 160/3, 160/2, obręb: 303005_5.0317 Gutowo Małe, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski; 317/2, 317/3, 313/3 obręb: 303005_5.0340 Sokołowo, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 5 listopada 2020 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Września postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej, obwodnicy m. Września, łączącej drogę krajową nr 92 z drogą powiatową nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 0+175 i od km 0+629 do km 1+029 polegająca na budowie dodatkowych jezdni na działkach oznaczonych numerami ewid.: 4442/65, 828/15, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto; 200/22, 200/20, 200/21, obręb: 303005_5.0318 Gutowo Wielkie, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski; 178, 177/46, 177/44, 177/45, 176/4, obręb: 303005_5.0317 Gutowo Małe, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 3 grudnia 2020 r. została wydana decyzja nr 974/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 397546P w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 2917P, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 135, 134/5, obręb: 303001_2.0116 Zieliniec, jednostka ewidencyjna: 303001_2 Kołaczkowo; 10/6, 8, obręb: 303001_2.0117 Żydowo, jednostka ewidencyjna: 303001_2 Kołaczkowo.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 30 listopada 2020 r. została wydana decyzja nr 962/2020, znak: WB.6740.878.2020 o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ FARMY FOTOWOLTAICZNEJ  WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ, na działce oznaczonej numerem ewid. 74, obręb: 303002_5.0015 Pałczyn, jednostka ewidencyjna: 303002_5 Miłosław – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 20 listopada 2020 r. została wydana decyzja nr 934/2020, znak: WB.6740.824.2020 o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ FARMY FOTOWOLTAICZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ na działce oznaczonej numerem ewid. 73/4, obręb: 303005_5.0301 Bardo, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 23 listopada 2020 r. została wydana decyzja nr 940/2020, znak: WB.6740.818.2020 o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ  FARMY FOTOWOLTAICZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ na działce oznaczonej numerem ewid. 16/5, obręb: 303001_2.0111 Łagiewki, jednostka ewid.: 303001_2 Kołaczkowo.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 16 listopada 2020 r. została wydana decyzja nr 912/2020, znak: WB.6740.773.2020 o zmianie pozwolenia na budowę z dnia 24 kwietnia 2019 r., nr 331/2019, znak: WB.6740.202.2019 obejmującego: BUDOWĘ FARMY FOTOWOLTAICZNEJ „NEKLA IV” WRAZ Z OBIEKTAMI I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ na działkach oznaczonych numerami ewid. 116/2, 116/3, 116/4, obręb: 303003_5.0213 Starczanowo, jednostka ewidencyjna: 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 16 listopada 2020 r. została wydana decyzja nr 911/2020, znak: WB.6740.772.2020 o zmianie pozwolenia na budowę z dnia 24 kwietnia 2019 r., nr 333/2019, znak: WB.6740.200.2019 obejmującego: BUDOWĘ FARMY FOTOWOLTAICZNEJ „NEKLA III” WRAZ Z OBIEKTAMI I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ na działkach oznaczonych numerami ewid. 116/2, 116/3, 116/4, obręb: 303003_5.0213 Starczanowo, jednostka ewidencyjna: 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 16 listopada 2020 r. została wydana decyzja nr 910/2020, znak: WB.6740.771.2020 o zmianie pozwolenia na budowę z dnia 9 maja 2019 r., nr 389/2019, znak: WB.6740.201.2019 obejmującego: BUDOWĘ FARMY FOTOWOLTAICZNEJ „NEKLA II” WRAZ Z OBIEKTAMI I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ na działce oznaczonej numerem ewid. 116/2, obręb: 303003_5.0213 Starczanowo, jednostka ewidencyjna: 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 4 listopada 2020 r. została wydana decyzja nr 879/2020, znak: WB.6740.762.2020 o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ ELEKTROWNII FOTOWOLTAICZNEJ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ na działkach oznaczonych numerami ewid. 1/24, 1/29, obręb: 303003_5.0215 Stroszki, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje po publicznej wiadomości

że w dniu 4 listopada 2020 r. została wydana decyzja nr 881/2020, znak: WB.6740.812.2020 o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ DROGI GMINNEJ WRAZ Z ODCINKIEM DROGI WEWNĘTRZNEJ na działkach oznaczonych numerami ewid. 157, 142, obręb: 303001_2.0114 Szamarzewo, jednostka ewid. 303001_2 Kołaczkowo.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

Starosta Wrzesiński zawiadamia, że w dniu 24 września 2020 r. zostało wszczęte na żądanie Wójta Gminy Kołaczkowo postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 397546P w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 2917P na działkach oznaczonych numerami ewid.: 135, 134/5, obręb: 303001_2.0116 Zieliniec, jednostka ewidencyjna: 303001_2 Kołaczkowo; 10/6, 8, obręb: 303001_2.0117 Żydowo, jednostka ewidencyjna: 303001_2 Kołaczkowo.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 12 października 2020 r. została wydana decyzja nr 807/2020, znak: WB.6740.508.2020 o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ ELEKTROWNI SŁONECZNEJ „KOKOSZKI” WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ na działce oznaczonej numerem ewid. 13/11, obręb: 303003_5.0205 Kokoszki, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 6 października 2020 r. została wydana decyzja nr 786/2020, znak: WB.6740.573.2020 o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ FARMY FOTOWOLTAICZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ na działce oznaczonej numerem ewid. 69 obręb: 303003_5.0214 Stępocin, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 6 października 2020 r. została wydana decyzja nr 785/2020, znak: WB.6740.572.2020 o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ FARMY FOTOWOLTAICZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ na działce oznaczonej numerem ewid. 69 obręb: 303003_5.0214 Stępocin, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – obszar wiejski. 

Starosta Wrzesiński zawiadamia,

że w dniu 22 września 2020 r. została wydana decyzja nr 751/2020, znak: WB.6740.575.2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej, na działkach oznaczonych numerami ewid.: -   dz. 146/4, 122/4, 119/2, 123/2, 119/1, 122/1, 123/1 obręb: 303005_5.0333 Psary Polskie, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września –    obszar wiejski, -   dz. 89/1, 97, 91, 92/2, 92/1, 94 obręb: 303005_5.0338 Słomowo, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski,

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 16 września 2020 r. została wydana decyzja nr 717/2020 (znak: WB.6740.594.2020) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 429, 431, 400/1, 206, 207/2, 207/1, 208, 212, obręb: 303004_5.0718 Zapowiednia, jednostka ewidencyjna: 303004_5 Pyzdry – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński zawiadamia,

że w dniu 23 lipca 2020 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Września postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej na działkach oznaczonych numerami ewid.: - dz. 146/4, 122/4, 119/2, 123/2, 119/1, 122/1, 123/1 obręb: 303005_5.0333 Psary Polskie, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski, - dz. 89/1, 97, 91, 92/2, 92/1, 94 obręb: 303005_5.0338 Słomowo, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski, 

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 29 lipca 2020 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Pyzdr postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej na działkach oznaczonych numerami ewid.: 429, 431, 400/1, 206, 207/2, 207/1, 208, 212, obręb: 303004_5.0718 Zapowiednia, jednostka ewidencyjna: 303004_5 Pyzdry – obszar wiejski.

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 30 lipca 2020 r. została wydana decyzja nr 579/2020, znak: WB.6740.503.2020 o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH BAZY TRANSPORTOWO – MAGAZYNOWEJ ZE STACJĄ PALIW PŁYNNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ na działce oznaczonej numerem ewid. 105/15 obręb: 303005_5.0302 Białężyce, jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski. 

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 13 lipca 2020 r. została wydana decyzja nr 521/2020, znak: WB.6740.411.2020 o zmianie pozwolenia na budowę z dnia 2 sierpnia 2017 r., nr 612/2017, znak: WB.6740.450.2017 obejmującego: BUDOWĘ ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ WRAZ ZE STACJĄ TRAFO I INFRASTRUKTURĄ UZUPEŁNIAJĄCĄ na działkach oznaczonych numerami ewid. 69/36 i 69/38, obręb: 303003_5.0213 Starczanowo, jednostka ewidencyjna: 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 7 lipca 2020 r. została wydana decyzja nr 494/2020, znak: WB.6740.21.2020 o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ FARMY FOTOWOLTAICZNEJ na działce oznaczonej numerem ewid. 6/1 obręb: 303003_5.0203 Gąsiorowo, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – obszar wiejski. 

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu 1 lipca 2020 r. została wydana decyzja nr 471/2020, znak: WB.6740.358.2020 o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ  ELEKTROWNI  SŁONECZNEJ  „STROSZKI II” WRAZ  Z  INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ na działce oznaczonej numerem ewid. 103 obręb: 303003_5.0215 Stroszki, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 1 lipca 2020 r. została wydana decyzja nr 470/2020, znak: WB.6740.357.2020 o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ ELEKTROWNI SŁONECZNEJ „STROSZKI I” WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ na działce oznaczonej numerem ewid. 103 obręb: 303003_5.0215 Stroszki, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 17 kwietnia 2020 r. została wydana decyzja nr 257/2020, znak: WB.6740.179.2020 o pozwoleniu na budowę obejmującym: roboty budowlane zwiazane z przebudowa i rozbudową obiektów i infrastruktury towarzyszącej stacji paliw.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 6 kwietnia 2020 r. została wydana decyzja nr 236/2020, znak: WB.6740.74.2020  o pozwoleniu na budowę obejmującym: budowę drogi gminnej Pałczyn, Książno.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 24 marca 2020 r. została wydana decyzja nr 192/2020, znak: WB.6740.79.2020 o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ FARMY FOTOWOLTAICZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ na działce oznaczonej numerem ewid. 141 obręb: 303002_5.0012 Mikuszewo, jednostka ewid.: 303002_5 Miłosław – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 24 marca 2020 r. została wydana decyzja nr 191/2020, znak: WB.6740.78.2020 o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ FARMY FOTOWOLTAICZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ na działce oznaczonej numerem ewid. 141 obręb: 303002_5.0012 Mikuszewo, jednostka ewid.: 303002_5 Miłosław – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu  9 marca 2020 r. została wydana decyzja nr 153/2020, znak: WB.6740.116.2020 zmieniająca ostateczną decyzję Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 października 2019 r. nr 868/2019, znak: WB.6740.837. 2019 o pozwoleniu na budowę obejmującym: rozbudowę hali produkcyjnej  wraz z obiektami i infrastruktura towarzyszącą. 

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 4 marca 2020 r. została wydana decyzja nr 135/2020, znak: WB.6740.1076.2019 o pozwoleniu na budowę obejmującym: budowę podstacji trakcyjnej Podstolice wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 23 grudnia 2019 r. została wydana decyzja nr 1020/2019, znak: WB.6740.880.2019 o pozwoleniu na budowę obejmującym: budowę dróg gminych we Wrześni ulic: Krzyżagórskich, A. Romanowicza, T. Hernesa i H. Cegielskiego.

 

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu  26 lutego 2020 r. została wydana decyzja nr 116/2020, znak: WB.6740.114.2020 zmieniająca ostateczną decyzję Starosty Wrzesińskiego z dnia 25 października 2018 r. nr 874/2018, znak: WB.6740.869.2018  o pozwoleniu na budowę obejmującym: budowę hali produkcyjno - magazynowej wraz z zapleczem socjalno - technicznym i towarzyszącą infrastrukturą oraz przebudowę hali produkcyjno - magazynowej.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu  13 lutego 2020 r. została wydana decyzja nr 86/2020, znak: WB.6740.1072.2019 zmieniająca ostateczną decyzję Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 marca 2017 r. nr 181/2017, znak: WB.6740.82.2017  o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ FARMY FOTOWOLTAICZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ na działce oznaczonej numerem ewid.: 6 obręb: 303003_5.0206 Mała Górka, jednostka ewidencyjna: 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński zawiadamia,

że w dniu 3 lutego 2020 r. została wydana decyzja nr 68/2020 (znak: WB.6740.966.2019)o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie odcinka drogi gminnej w rejonie ulicy Wierzbowej w Bierzglinku, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 298/14, 340/4, 339/2, 298/34 obręb: 303005_5.0004 Bierzglinek, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu  10 stycznia 2020 r. została wydana decyzja nr 16/2020, znak: WB.6740.1030.2019 zmieniająca ostateczną decyzję Starosty Wrzesińskiego z dnia  11 sierpnia 2016 r. nr 567/2016, znak: WB.6740.449.2016 o pozwoleniu na budowę obejmującym: budowę stacji elektroenergetycznej SN/110 kV GPO wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

O b w i e s z c z e n i e Starosty Wrzesińskiego z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie odcinka drogi gminnej w rejonie ulicy Wierzbowej w Bierzglinku, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 298/14, 340/4, 339/2, 298/34, obręb: 303005_5.0304 Bierzglinek, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 23 grudnia 2019 r. została wydana decyzja nr 1119/2019 o zmianie pozwolenia na budowę    z dnia 16 stycznia 2018 r., nr 29/2018 znak: WB.6740.954.2017 obejmującym: BUDOWĘ  ELEKTROWNI SŁONECZNEJ WRAZ Z OBIEKTAMI I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCYMI na działce oznaczonej numerem ewid.: 38, obręb: 303003_5.0201 Barczyzna, jednostka ewidencyjna: 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 6 listopada 2019 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Września, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie odcinka drogi gminnej w rejonie ulicy Wierzbowej w Bierzglinku, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 298/14, 340/4, 339/2, 298/34, obręb: 303005_5.0304 Bierzglinek, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 22 listopada 2019 r. została wydana decyzja nr 1017/2019 o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ  ELEKTROWNI  FOTOWOLTAICZNEJ na działkach oznaczonych numerami ewid.: 1/23, 1/28, 1/24, 1/29 obręb: 303003_5.0215 Stroszki, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – obszar wiejski, w ramach budowy farmy fotowoltaicznej na działkach oznaczonych numerami ewid.: 1/23, 1/24, 1/28, 1/29, obręb: 303003_5.0215 Stroszki, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 22 listopada 2019 r. została wydana decyzja nr 1016/2019 o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ  ELEKTROWNI  FOTOWOLTAICZNEJ na działkach oznaczonych numerami ewid.: 1/23, 1/28, obręb: 303003_5.0215 Stroszki, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – obszar wiejski, w ramach budowy farmy fotowoltaicznej na działkach oznaczonych numerami ewid.: 1/23, 1/24, 1/28, 1/29, obręb: 303003_5.0215 Stroszki, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – obszar wiejski. oraz zatwierdzono projekt zagospodarowania terenu dla całości inwestycji

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 22 listopada 2019 r. została wydana decyzja nr 1018/2019 o pozwoleniu na budowę obejmującym: budowę elektrowni fotowoltaicznej.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 10 października 2019 r. zostało wszczęte na żądanie Gminy Września postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ DRÓG GMINNYCH WE WRZEŚNI: ULIC W. GAWĘCKIEGO I T. DZIAMY na działkach oznaczonych numerami ewid.: 851/5, 850/3, 852/10, 853/8, 854/9, 855/39, 855/30, 855/34, 859/9, 860/17, 861/9, obręb 303005_4.0500 Września, jednostka ewid.: 303005_4 Września – miasto.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 10 października 2019 r. zostało wszczęte na żądanie Gminy Września postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ DRÓG GMINNYCH WE WRZEŚNI: ULIC KRZYŻAGÓRSKICH, A. ROMANOWICZA, T. HERNESA I H. CEGIELSKIEGO na działkach oznaczonych numerami ewid.: 851/17, 850/3, 850/6, 851/18, 852/5, 853/3, 854/3, 855/16, 855/23, 855/46, 855/49, 859/1, 860/7, 861/12, 861/15, 862/3, 851/27, 852/7, 853/6, 854/6, 855/36, 855/30, 855/52, 859/6, 860/12, 861/6, 862/13, obręb 303005_4.0500 Września, jednostka ewid.: 303005_4 Września – miasto.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 18 listopada 2019 r. została wydana decyzja nr 991/2019 o pozwoleniu na budowę obejmującym: budowę sześciu kurników wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszacą.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 14 listopada 2019 r. została wydana decyzja nr 988/2019, znak: WB.6740.805.2019 o zmianie pozwolenia na budowę nr 490/2013 z dnia 31 lipca 2013 r., znak sprawy WB.6740.338.2013 wydanego dla DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o., ul. Odzieżowa 12C/1, 71-502 Szczecin, przeniesionego decyzją nr 372/2014 z dnia 6 czerwca 2014 r., znak sprawy WB.6740.351.2014 na rzecz EW Niechanowo Sp. z o.o., ul. Wagonowa 2C, 53-609 Wrocław, zmienionego decyzjami: nr 701/2014 z dnia 8 października 2014 r., znak sprawy WB.6740.564.2014, nr 714/2015 z dnia 7 października 2015 r., znak sprawy WB.6740.604.2015 obejmującym: BUDOWĘ  ZESPOŁU  ELEKTROWNI  WIATROWYCH  WRZEŚNIA na działkach oznaczonych numerami ewid.: dz. 102/8, 104/6, 101/1, 19/3, 105, 100/2, obręb: 303003_5.0211 Podstolice, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – obszar wiejski; dz. 12, obręb: 303003_5.0202 Chwałszyce, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – obszar wiejski;

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 24 października 2019 r. została wydana decyzja nr 935/2019, znak: WB.6740.758.2019
o pozwoleniu na budowę obejmującym: budowę leśnej drogi pożarowej.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 22 października 2019 r. wydał postanowienie o uzupełnieniu decyzji nr 850/2019, znak sprawy WB.6740.655.2019, o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ na działkach oznaczonych numerami ewid.: 1/20, 1/25 obręb: 303003_5.0215 Stroszki, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – obszar wiejski, w ramach budowy farmy fotowoltaicznej na działkach oznaczonych numerami ewid.: 1/20, 1/25, 1/21, 1/26, 1/22, 1/27, obręb: 303003_5.0215 Stroszki, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński Podaje do publicznej informacji,

że w dniu 21 października 2019 r. została wydana decyzja nr 915/2019, znak: WB.6740.767.2019 o pozwoleniu na budowę obejmującym: PRZEBUDOWĘ PAWILONU STACJI PALIW  WRAZ Z ROZBUDOWĄ O DYSTRYBUTORY MPD I LPG, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 569/2, 570/2, 571/2, 842/2, obręb: 303002_4.0400 Miłosław, jednostka ewid.: 303002_4 Miłosław - miasto.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 9 października 2019 r. została wydana decyzja nr 877/2019, znak: WB.6740.772.2019 o zmianie pozwolenia na budowę z dnia 27 kwietnia 2019 r. nr 350/2019, znak: WB.6740.236.2019 obejmującym: BUDOWĘ HALI ROZLEWNI Z CZĘŚCIĄ BIUROWO – SOCJALNĄ ORAZ OBIEKTAMI I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ na działkach oznaczonych numerami ewid.: 282, 279/13, 279/12, 279/11, 822, 279/1, 279/2, 279/9, obręb: 303002_4.0400 Miłosław, jednostka ewidencyjna: 303002_ Miłosław – miasto.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 4 października 2019 r. została wydana decyzja nr 860/2019, znak: WB.6740.656.2019 o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ na działkach oznaczonych numerami ewid.: 1/20, 1/21, 1/25, 1/26, obręb: 303003_5.0215 Stroszki, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 4 października 2019 r. została wydana decyzja nr 862/2019, znak: WB.6740.658.2019 o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ na działkach oznaczonych numerami ewid.: 1/21, 1/26, obręb: 303003_5.0215 Stroszki, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 4 października 2019 r. została wydana decyzja nr 863/2019, znak: WB.6740.659.2019 o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ na działkach oznaczonych numerami ewid.: 1/21, 1/22, 1/26, 1/27, obręb: 303003_5.0215 Stroszki, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 8 października 2019 r. została wydana decyzja nr 868/2019, znak: WB.6740.837.2019 o pozwoleniu na budowę obejmującym: rozbudowę hali produkcyjnej wraz z budową obiektów i infrastruktury towarzyszącej.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 4 października 2019 r. została wydana decyzja nr 864/2019, znak: WB.6740.660.2019 o pozwoleniu na budowę obejmującym: budowę elektrowni fotowoltaicznej.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 4 października 2019 r. została wydana decyzja nr 861/2019, znak: WB.6740.657.2019 o pozwoleniu na budowę obejmującym: budowę elektrowni fotowoltaicznej.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 4 października 2019 r. została wydana decyzja nr 859/2019, znak: WB.6740.654.2019 o pozwoleniu na budowę obejmującym: budowę elektrowni fotowoltaicznej.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 4 października 2019 r. została wydana decyzja nr 858/2019, znak: WB.6740.653.2019
o pozwoleniu na budowę obejmującym: budowę elektrowni fotowoltaicznej.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 1 października 2019 r. została wydana decyzja nr 850/2019, znak: WB.6740.655.2019 o pozwoleniu na budowę obejmującym: budowę elektrowni fotowoltaicznej.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 28 sierpnia 2019 r. została wydana decyzja nr 722/2019, znak: WB.6740.638.2019 o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ HALI PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWEJ Z CZĘŚCIĄ BIUROWO - SOCJALNĄ, SUSZARNI KONTENEROWEJ, BUDYNKU TECHNICZNEGO, ZBIORNIKA NA BIOMASĘ ORAZ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ na działkach oznaczonych numerami ewid.: 545/53, 545/54 obręb: 303002_5.0014 Orzechowo, jednostka ewid.: 303002_5 Miłosław – obszar wiejski.

Wojewoda Wielkopolski zawiadamia,

że dnia 13.08.2019 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu została przekazana skarga na decyzję Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13.06.2019 r. (znak IR-III.7821.19.2018.4) uchylającą w części decyzję Starosty Wrzesińskiego nr 646/2018 z dnia 20.08.2018 r. (znak WB.6740.406.2018) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie skrzyżowania dróg gminnych ulic Kosynierów - Powstańców Wielkopolskich - Wojska Polskiego we Wrześni i orzekającą w zakresie uchylenia, a w pozostałej części utrzymującą zaskarżoną decyzję w mocy, wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 12 sierpnia 2019 r. została wydana decyzja nr 673/2019, znak: WB.6740.568.2019 o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ 24 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ na działce oznaczonej numerem ewid.: 199/15 obręb: 303005_5.0338 Słomowo, jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 12 sierpnia 2019 r. została wydana decyzja nr 675/2019, znak: WB.6740.567.2019 o zmianie pozwolenia na budowę z dnia 6 maja 2014 r. nr 280/2014, znak: WB.6740.200.2014 obejmującym: budowę węzła betoniarskiego z infrastrukturą towarzyszącą.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 12 sierpnia 2019 r. została wydana decyzja nr 674/2019, znak: WB.6740.601.2019 o zmianie pozwolenia na budowę z dnia 4 października 2018 r. nr 810/2018, znak: WB.6740.795. obejmującym: budowe dwóch hal magazynowych z infrastrukturą towarzyszącą.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 9 sierpnia 2019 r. została wydana decyzja nr 662/2019, znak: WB.6740.555.2019 o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ FARMY FOTOWOLTAICZNEJ WRAZ Z OBIEKTAMI I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ na działce oznaczonej numerem ewid.: 139 obręb: 303003_5.0213 Starczanowo, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Wojewoda Wielkopolski zawiadamia, że

postanowieniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4.07.2019 r. (IR-III.7821.5.2019.4) zawieszono z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie odwołania od decyzji Starosty Wrzesińskiego z dnia 17.04.2019 r. (znak: WB.6740.80.2019) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej na działkach położonych w obrębach Przyborki i Psary Polskie.

Wojewoda Wielkopolski zawiadamia,

że dnia 4.07.2019 r. została wydana decyzja Wojewody Wielkopolskiego (znak IRIII.7821.26.2018.4) uchylająca w części decyzję Starosty Wrzesińskiego Nr 807/2018 z dnia 3.10.2018 r. (znak: WB.6740.599.2018) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w rejonie ulic Jabłoniowej i Wierzbowej w Bierzglinku i Obłaczkowie i orzekająca  w zakresie uchylenia, a w pozostałej części utrzymująca zaskarżoną decyzję w mocy.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 28 czerwca 2019 r. została wydana decyzja nr 551/2019, znak: WB.6740.446.2019,zmieniająca ostateczną decyzję Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 lutego 2019 r. nr 142/2019, znak: WB.6740.1061.2018 o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ HALI PRODUKCYJNEJ Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ
ORAZ PRZEBUDOWĘ BUDYNKU PRODUKCYJNEGO na działkach oznaczonych numerami ewid.: 271/7, 271/9, 271/10, 271/11, 271/12, 271/15, 271/19, obręb: 303002_5.0014 Orzechowo, jednostka ewid.: 303002_5 Miłosław – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński zawiadamia,

że w dniu 26 czerwca 2019 r. została wydana decyzja nr 547/2019 (znak: WB.6740.347.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie układu drogowego w ciągu ul. Działkowców we Wrześni wraz z budową wiaduktów kolejowych – tuneli pod liniami kolejowymi, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 3835/2, 3771/3, 3775, 4480, 3768, 3767/7, 3767/5, 3769, 3755/1, 4439/3, 4439/2, 3758, 3766/36, 3766/42, 3766/26, 3766/19, 3767/2, 3756/2, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 18 czerwca 2019 r. została wydana decyzja nr 530/2019, znak: WB.6740.444.2019  o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ  STAWU  ZIEMNEGO na działkach oznaczonych numerami ewid.: 648/5, 649, obręb: 303004_5.0705 Grądy Dolne, jednostka ewid.: 303004_5 Pyzdry – obszar wiejski.

Wojewoda Wielkopolski zawiadamia,

- dnia 12.06.2019 r. zostało wydane postanowienie Wojewody Wielkopolskiego (znak IRIII.7821.19.2018.4) uchylające postanowienie Starosty Wrzesińskiego z dnia 10.09.2018 r. (znak: WB.6740.406.2018) o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki w decyzji Starosty Wrzesińskiego z dnia 20.08.2018 r. (znak: WB.6740.406.2018) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie skrzyżowania dróg gminnych ulic Kosynierów - Powstańców Wielkopolskich - Wojska Polskiego we Wrześni; ­

- dnia 13.06.2019 r. została wydana decyzja Wojewody Wielkopolskiego (znak IRIII.7821.19.2018.4) uchylająca w części decyzję Starosty Wrzesińskiego nr 646/2018 z dnia 20.08.2018 r. (znak WB.6740.406.2018) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie skrzyżowania dróg gminnych ulic Kosynierów - Powstańców Wielkopolskich - Wojska Polskiego we Wrześni, i orzekająca w zakresie uchylenia, a w pozostałej części utrzymująca zaskarżoną decyzję w mocy.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 12 czerwca 2019 r. została wydana decyzja nr 515/2019, znak: WB.6740.390.2019  o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ  FARMY  FOTOWOLTAICZNEJ  „MIŁOSŁAW II” WRAZ  Z  OBIEKTAMI  I  INFRASTRUKTURĄ  TOWARZYSZĄCĄ na działce oznaczonej numerem ewid.: 86, obręb: 303002_5.0009 Kozubiec, jednostka ewid.: 303002_5 Miłosław – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 12 czerwca 2019 r. została wydana decyzja nr 514/2019, znak: WB.6740.389.2019 o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ  FARMY  FOTOWOLTAICZNEJ  „MIŁOSŁAW I” WRAZ  Z  OBIEKTAMI  I  INFRASTRUKTURĄ  TOWARZYSZĄCĄ na działce oznaczonej numerem ewid.: 12, obręb: 303002_5.0007 Gorzyce, jednostka ewid.: 303002_5 Miłosław – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 12 czerwca 2019 r. została wydana decyzja nr 509/2019, znak: WB.6740.436.2019 o pozwoleniu na budowę obejmującym: budowę budynku inwentarskiego - chlewni oraz dwóch silosów paszowych wraz z obiektami i infrastruktura towarzyszącą.

 

Wojewoda Wielkopolski zawiadamia,

o zakończeniu postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Wrzesińskiego z dnia 3.10.2018 r. (znak: WB.6740.599.2018) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w rejonie ulic Jabłoniowej i Wierzbowej w Bierzglinku i Obłaczkowie, i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia.

Starosta Wrzesiński zawiadamia,

że w dniu 29 kwietnia 2019 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Września, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie układu drogowego w ciągu ul. Działkowców we Wrześni wraz z budową wiaduktów kolejowych – tuneli pod liniami kolejowymi, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 3835/2, 3771/3, 3775, 4480, 3768, 3767/7, 3767/5, 3769, 3755/1, 4439/3, 4439/2, 3758, 3766/36, 3766/42, 3766/26, 3766/19, 3767/2, 3756/2, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 10 maja 2019 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Września, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie skrzyżowania dróg gminnych ulic Azaliowej i Cyrkoniowej we Wrześni, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 890/33, 890/37, 890/38, 890/39, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomosci

że w dniu 9 maja 2019 r. została wydana decyzja nr 389/2019, znak: WB.6740.201.2019 o pozwoleniu na budowę obejmującym: budowę farmy fotowoltaicznej „NEKLA II” wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 27 kwietnia 2019 r. została wydana decyzja nr 350/2019, znak: WB.6740.236.2019 o pozwoleniu na budowę obejmującym: budowę hali rozlewni z częścią biurowo - socjalną oraz obiektami i infrastrukturą towarzyszącą.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 25 kwietnia 2019 r. wniesiono odwołanie od decyzji Starosty Wrzesińskiego wydanej w dniu 17 kwietnia 2019 r. nr 305/2019, znak: WB.6740.80.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 38/2, 141, 64/2, 123, 124, 125, 126, 55, 56, 54/2, 114/2, 127, 128, 129, 130, 115/2, 116/2, 117/2, 118/2, 131, 132, 119/2, 120, 121, 122, obręb: 303005_5.0335 Przyborki, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski; 299/4, 299/3, obręb: 303005_5.0333 Psary Polskie, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 24 kwietnia 2019 r. została wydana decyzja nr 331/2019, znak: WB.6740.202.2019 o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ  FARMY FOTOWOLTAICZNEJ „NEKLA IV” WRAZ Z OBIEKTAMI I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ na działkach oznaczonych numerami ewid.: 116/2, 116/3, 116/4, obręb: 303003_5.0213 Starczanowo, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 24 kwietnia 2019 r. została wydana decyzja nr 333/2019, znak: WB.6740.200.2019 o pozwoleniu na budowę obejmującym:budowę farmy fotowoltaicznej 'NEKLA III"  wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszacą.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 17 kwietnia 2019 r. została wydana decyzja nr 305/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 38/2, 141, 64/2, 123, 124, 125, 126, 55, 56, 54/2, 114/2, 127, 128, 129, 130, 115/2, 116/2, 117/2, 118/2, 131, 132, 119/2, 120, 121, 122, obręb: 303005_5.0335 Przyborki, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski;299/4, 299/3, obręb: 303005_5.0333 Psary Polskie, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 17 kwietnia 2019 r. została wydana decyzja nr 304/2019 (znak: WB.6740.81.2019) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w rejonie ulicy Czerniejewskiej we Wrześni, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 435, 431/2, 434/2, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 5 kwietnia 2019 r. została wydana decyzja nr 269/2019, znak: WB.6740.85.2019 o pozwoleniu na budowę obejmująca: BUDOWĘ DRÓG GMINNYCH WE WRZEŚNI ULICE GWIAŹDZISTA I KSIĘŻYCOWA na działkach oznaczonych numerami ewid.: 4459/82, 4459/83, 4459/78, 4459/79, 355/48, 4459/80, 355/47, obręb 303005_4.0500 Września, jednostka ewid.: 303005_4 Września – miasto.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

o zakończeniu postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Wrzesińskiego z dnia 20.08.2018 r. (znak: WB.6740.406.2018) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie skrzyżowania dróg gminnych ulic Kosynierów - Powstańców Wielkopolskich - Wojska Polskiego we Wrześni, i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 1 marca 2019 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Września, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej łączącej ul. Pilską z drogą serwisową w obrębie ul. Objazdowej we Wrześni, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 3840/10, 3840/11, 3851, 3852, 3855/4, 3843/2, 3840/8, 3836 obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 28 marca 2019 r. została wydana decyzja nr 238/2019, znak: WB.6740.95.2019  o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ FARMY FOTOWOLTAICZNEJ  WRAZ Z OBIEKTAMI I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ na działce oznaczonej numerem ewid. 84/2, obręb: 303002_5.0010 Książno, jednostka ewid.: 303002_5 Miłosław – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 27 marca 2019 r. została wydana decyzja nr 231/2019, znak: WB.6740.138.2019 zmieniająca ostateczną decyzję Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 lipca 2018 r. nr 556/2018, znak; WB.6740.436.2018, zmienioną decyzja z dnia 29 października 2018 r. nr 875/2018, znak; WB.6740.760.2018, o pozwoleniu na budowę obejmującym: budowę budynku produkcyjnego z obiektami i infrastrukturą towarzyszacą.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 26 marca 2019 r. została wydana decyzja nr 230/2019, znak: WB.6740.79.2019 o pozwoleniu na budowę obejmująca: budowę dróg gminnych ulic: Cyrkoniowej, Ametystowej i Kwarcowej.

 

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 21 marca 2019 r. została wydana decyzja nr 213/2019, znak: WB.6740.98.2019 o pozwoleniu na budowę obejmującym: budowę farmy fotowoltaicznej wraz z obiektami i infrastruktura towarzyszącą.

 

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 7 lutego 2019 r. zostało wszczęte na żądanie Gminy Września postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ DRÓG GMINNYCH WE WRZEŚNI: ULICE GWIAŹDZISTA I KSIĘŻYCOWA WE WRZEŚNI /kat. obiektów XXV, IV, XXVI/ na działkach oznaczonych numerami ewid.: 4459/82, 4459/83, 4459/78, 4459/79, 355/48, 4459/80, 355/47, obręb 303005_4.0500 Września, jednostka ewid.: 303005_4 Września – miasto.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

podaje do publicznej wiadomości że w dniu 6 marca 2018 r. została wydana decyzja nr 168/2019, znak: WB.6740.89.2019
zmieniająca ostateczną decyzję Starosty Wrzesińskiego z dnia 10 kwietnia 2018 r. nr 255/2018, znak: WB.6740.134.2018 o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ BUDYNKU CHLEWNI
ORAZ DWÓCH SILOSÓW PASZOWYCH na działce oznaczonej numerem ewid.: 180, obręb: 303003_5.0216 Targowa Górka, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 6 lutego 2019 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Września, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 435, 431/2, 434/2, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 5 lutego 2019 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Września, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej, na działkach oznaczonych numerami ewid.:
- 38/2, 141, 64/2, 123, 124, 125, 126, 55, 56, 54/2, 114/2, 127, 128, 129, 130, 115/2, 116/2, 117/2, 118/2, 131, 132, 119/2, 120, 121, 122, obręb: 303005_5.0335 Przyborki, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski;
- 299/4, 299/3, obręb: 303005_5.0333 Psary Polskie, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 26 lutego 2019 r. została wydana decyzja nr 148/2019, znak: WB.6740.1070.2018 o pozwoleniu na budowę obejmujące: BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ na działkach oznaczonych numerami ewid.: 375/22, 375/29, 375/60, 375/9, 375/36, 375/110, 375/16 obręb 303005_5.0304 Bierzglinek, jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 22 lutego 2019 r. została wydana decyzja nr 142/2019, znak: WB.6740.1061.2018 o pozwoleniu na budowę obejmująca: BUDOWĘ HALI PRODUKCYJNEJ Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ORAZ PRZEBUDOWĘ BUDYNKU PRODUKCYJNEGO na działkach oznaczonych numerami ewid.: 271/7, 271/9, 271/10, 271/11, 271/12, 271/15, 271/19, obręb: 303002_5.0014 Orzechowo, jednostka ewid.: 303002_5 Miłosław – obszar wiejski.

Starosta wrzesiński zawiadamia

że w dniu 6 lutego 2019 r. zostało wszczęte na żądanie Gminy Września postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę obejmującym: budowę dróg gminnych ulic Cyrkoniowej, Ametystowej i Kwarcowej.

 

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 14 lutego 2019 r. została wydana decyzja nr 121/2019, znak: WB.6740.1050.2018 o pozwoleniu na budowę obejmująca: BUDOWĘ BUDYNKU INWENTARSKIEGO – OBORY, PŁYTY OBORNIKOWEJ WRAZ ZE ZBIORNIKIEM NA GNOJÓWKĘ na działce oznaczonej numerem ewid. 32 obręb: 303001_2.0114 Szamarzewo, jednostka ewid.: 303001_2 Kołaczkowo.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 15 lutego 2019 r. została wydana decyzja nr 127/2019, znak: WB.6740.3.2019 o pozwoleniu na budowę obejmująca:    BUDOWĘ CHLEWNI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ na działce oznaczonej numerem ewid. 134 obręb: 303001_2.0106 Gałęzewice, jednostka ewid.: 303001_2 Kołaczkowo.

Starosta Wrzesiński zawiadamia,

że w dniu 28 grudnia 2018 r. zostało wszczęte na żądanie Gminy Września postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ /kat. obiektu XXVI/, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 375/22, 375/29, 375/60, 375/9, 375/36, 375/110, 375/16 obręb 303005_5.0304 Bierzglinek, jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Obszar oddziaływania obiektu obejmuje działki oznaczone numerami ewid.: 375/22, 375/29, 375/60, 375/9, 375/36, 375/110, 375/16, 375/88, 375/86, 375/84, 375/82, 375/80, 375/79, 375/78, 375/89, 375/87, 375/85, 375/81, 375/90, 375/91, 375/92, 375/93, 375/94, 375/95, 375/96, 375/77, 139/81, 139/80, 139/78, 375/76, 375/75, 375/74, 375/73, 375/23, 375/24, 375/71, 375/72, 375/97, 375/98, 375/99, 375/100, 375/101, 375/165, 375/102, 375/105, 375/108, 375/157, 375/158, 375/69, 375/68, 375/67, 375/66, 375/65, 375/64, 375/103, 375/104, 375/62, 375/63, 375/25, 375/26, 375/27, 375/28, 375/30, 375/31, 375/32, 375/33, 375/34, 375/35, 375/39, 375/38, 375/41, 375/51, 375/44, 375/58, 375/59, 375/57, 375/56, 375/55, 375/54, 375/112, 375/113, 375/114, 375/52, 375/53, 375/50, 375/49, 375/48, 375/47, 375/46, 375/45, 375/120, 375/121, 375/126, 375/42, 375/43, 375/40, 375/128, 375/134, 375/135, 375/136, 375/138, 375/133, 375/125, 375/140, 375/141, 375/142, 375/137, 375/139, 375/147, 375/149, 375/152, 375/145, 375/144, 375/143, 375/146, 375/148, 375/150, 375/151, 375/159, 375/160, 375/161, 375/162, 375/163, 375/124, 375/123, 375/117, 375/119, 375/115, 375/116, 375/118, 375/156, 375/155, 375/154, 375/106, 375/107, 375/109, obręb 303005_5.0304 Bierzglinek, jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 21 stycznia 2019 r. została wydana decyzja nr 47/2019, znak: WB.6740.902.2018 o pozwoleniu na budowę obejmującym  BUDOWĘ LEŚNEJ DROGI POŻAROWEJ, na działkach oznaczonych numerami ewid.: dz. 310, 311, obręb: 303002_5.0003 Bugaj, jednostka ewid.: 303002_5 Miłosław – obszar wiejski, dz. 631, 632, 633, 641, 96, obręb: 303002_5.0006 Czeszewo, jednostka ewid.: 303002_5 Miłosław – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 28 grudnia 2018 r. została wydana decyzja nr 1054/2018 (znak: WB.6740.886.2018) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września, której nadano klauzulę natychmiastowej wykonalności.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

O b w i e s z c z e n i e

Starosty Wrzesińskiego

z dnia 17 grudnia 2018 r.

o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę

 

Starosta Wrzesiński na podstawie  art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018, poz. 2081),

 

podaje do publicznej wiadomości

 

że w dniu 17 grudnia 2018 r. została wydana decyzja nr 1028/2018, znak: WB.6740.995.2018 o pozwoleniu na budowę obejmująca:                      

   BUDOWĘ  CHLEWNI  Z  WYBIEGIEM  ZEWNĘTRZNYM  Z  ZADASZONYM  ŁĄCZNIKIEM  WRAZ  Z  INFRASTRUKTURĄ  TOWARZYSZĄCĄ  ORAZ  CZTERECH  SILOSÓW  PASZOWYCH

na działce oznaczonej numerem ewid. 251, obręb: 303001_2.0112 Sokolniki, jednostka ewidencyjna: 303001_2 Kołaczkowo.

 

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, dla zakresu objętego zmianą, obejmuje nieruchomości: obejmuje działkę oznaczoną numerem ewid.: 251, obręb: 303001_2.0112 Sokolniki, jednostka ewidencyjna: 303001_2 Kołaczkowo.

 

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji i dokumentacją sprawy zapoznać się można w godzinach: poniedziałek od 12:00 do 16:00, wtorek –  środa od 12:00 do 15:00, czwartek – piątek od 7:00 do 10:00 w Wydziale Budownictwa Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pokój nr 2 (parter), tel. 61 640-44-32.

                                                     

 

drukuj (Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jerzy Kaczorowski
  data wytworzenia: 2018-12-17
 • opublikował: Danuta Ogrodowicz
  data publikacji: 2018-12-17 10:46

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 12 grudnia 2018 r. została wydana decyzja nr 1017/2018, znak: WB.6740.970.2018 zmieniająca ostateczną decyzję Starosty Wrzesińskiego z dnia 19 lipca 2018 r. nr 555/2018, znak: WB.6740.460.2018 o pozwoleniu na budowę obejmującym: rozbudowę i przebudowę budynku produkcyjno - magazynowego z zapleczem socjalno - biurowym.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 30 listopada 2018 r. została wydana decyzja nr 984/2018, znak: WB.6740.946.2018 zmieniająca ostateczną decyzję Starosty Wrzesińskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. nr 984/2018, znak: WB.6740.234.2018 o pozwoleniu na budowę obejmującym: przebudowę i rozbudowę hali produkcyjno - magazynowej z infrastrukturą towarzyszącą.

 

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Wrześni, stronom przed wydaniem decyzji przysługuje prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Starosta wrzesiński zawiadamia,

że w dniu 28 listopada 2018 r. została wydana decyzja nr 979/2018, znak: WB.6740.875.2018  o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ  W LOKALU MIESZKALNYM W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM lokal nr 8, budynek nr 18 B, na działce oznaczonej numerem ewid.: 2419/1 obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewid.: 303003_4 Września – miasto.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 13 listopada 2018 r. została wydana decyzja nr 921/2018, znak: WB.6740.802.2018 zmieniająca ostateczną decyzję Starosty Wrzesińskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. nr 469/2018, znak: WB.6740.394.2018 o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ BUDYNKU INWENTARSKIEGO – OBORY, ZBIORNIKA NA GNOJOWICĘ ORAZ ZBIORNIKA B/O NA ŚCIEKI BYTOWE /kat. obiektu II/ na działkach oznaczonych nr ewid.: 209/1, 209/4, 210 obręb: 303001_2.0112 Sokolniki, jednostka ewid.: 303001_2 Kołaczkowo.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 9 listopada 2018 r. została wydana decyzja nr 917/2018, znak: WB.6740.811.2018 zmieniająca ostateczną decyzję Starosty Wrzesińskiego z dnia 11 października 2016 r. nr 782/2016, znak: WB.6740.646.2016, zmienioną ostateczną decyzją Starosty Wrzesińskiego z dnia 2 lutego     2017 r. nr 79/2017, znak: WB.6740.1012.2016 o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ ZESPOŁU TRZECH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ /kat. obiektu XIII/ na działkach oznaczonych nr ewid.: 849/13, 849/12, 849/11, 849/10, 849/9, 850/24 powstałych w wyniku podziałów geodezyjnych, które nastąpiły po dacie wydania decyzji nr 782/2016 oraz na działce 828/9, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 29 października 2018 r. została wydana decyzja nr 875/2018, znak: WB.6740.760.2018 zmieniająca ostateczną decyzję Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 lipca 2018 r. nr 556/2018, znak: WB.6740.436.2018 o pozwoleniu na budowę obejmującą: budowę budynku produkcyjnego z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą.

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 25 października 2018 r. została wydana decyzja nr 874/2018, znak: WB.6740.869.2018 o pozwoleniu na budowę obejmującym:BUDOWĘ HALI PRODUKCYJNO – MAGAZYNOWEJ  WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNO – TECHNICZNYM I TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ ORAZ PRZEBUDOWĘ HALI PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWEJ /kat. obiektu:  XVIII, VIII/

Starosta Wrzesiński zawiadamia,

że w dniu 22 października 2018 r. wniesiono odwołanie od decyzji Starosty Wrzesińskiego wydanej   w dniu 3 października 2018 r. nr 807/2018, znak: WB.6740.599.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w rejonie ulic Jabłoniowej i Wierzbowej   w Bierzglinku i Obłaczkowie na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: dz. 301/11, 301/13, 383/5, 308/9, 340/2, 312/9, obręb: 303005_5.0304 Bierzglinek, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski, dz. 280/1, 284,  obręb: 303005_5.0328 Obłaczkowo, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski,

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 15 października 2018 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Września, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajowa nr 92 na terenie Gminy Września

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 4 października 2018 r. została wydana decyzja nr 810/2018, znak: WB.6740.795.2018 o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ DWÓCH HAL MAGAZYNOWYCH Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ /obiektu XVIII/ na działkach oznaczonych numerami ewid.: 4/10, 4/12, obręb: 303005_5.0306 Chocicza Mała, jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński zawiadamia,

że w dniu 3 października 2018 r. została wydana decyzja nr 807/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w rejonie ulic Jabłoniowej i Wierzbowej w Bierzglinku i Obłaczkowie, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: dz. 301/11, 301/13, 383/5, 308/9, 340/2, 312/9, obręb: 303005_5.0304 Bierzglinek, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski, dz. 280/1, 284, obręb: 303005_5.0328 Obłaczkowo, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski,

Starosta Wrzesiński zawiadamia,

że w dniach 10 września 2018 r. oraz 12 września 2018 r. wniesiono odwołania od decyzji Starosty Wrzesińskiego wydanej w dniu 20 sierpnia 2018 r. nr 646/2018, znak: WB.6740.406.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie skrzyżowania dróg gminnych ulic Kosynierów – Powstańców Wielkopolskich – Wojska Polskiego we Wrześni, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 629/2, 640, 641/2, 641/1, 1172/2, 1171/26, 1153, 1130/3, 1093, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 11 września 2018 r. została wydana decyzja nr 746/2018, znak: WB.6740.578.2018 o pozwoleniu na budowę obejmujące: BUDOWĘ DRÓG GMINNYCH w rejonie osiedla przy ul. Paderewskiego we Wrześni /kat. obiektu XXV/ na działkach oznaczonych numerami ewid.: dz. 866, 4459/80, 355/47, 4459/81, 4485/18, 4459/82, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewid.: 303005_4 Września – miasto,
dz. 112/2, obręb: 303005_5.0335 Przyborki, jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Strarosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że sprostował z urzędu oczywistą omyłkę w decyzji Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 sierpnia 2018 r. nr 646/2018, znak: WB.6740.406.2018 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na: rozbudowie i przebudowie skrzyżowania dróg gminnych ulic Kosynierów – Powstańców Wielkopolskich – Wojska Polskiego we Wrześni.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 10 września 2018 r. wydał postanowienie o uzupełnieniu decyzji nr 646/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie skrzyżowania dróg gminnych ulic Kosynierów – Powstańców Wielkopolskich – Wojska Polskiego we Wrześni na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 629/2, 640, 641/2, 641/1, 1172/2, 1171/26, 1153, 1130/3, 1093 obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 12 września 2018 r. została wydana decyzja nr 751/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej łączącej ul. Platynową z ul. Działkowców we Wrześni na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 911, 776, 893, 4465, 906/3, 890/33, 890/40, 890/41, 890/48, 890/47, 890/46, 886/39, 886/35, 885/42, 885/60 obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 11 września 2018 r. została wydana decyzja nr 746/2018, znak: WB.6740.578.2018 o pozwoleniu na budowę obejmujące: budowę dróg gminnych  w rejonie  osiedla  przy ul. Paderewskiego  we  Wrześni.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 10 września 2018 r. została wydana decyzja nr 745/2018, znak: WB.6740.686.2018 o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 maja 2013 r. nr 244/2013, znak: WB.6740.179.2013 o pozwoleniu na budowę obejmującym: budowę oczyszczalni ścieków z wytwórni pasz dla zwierząt futerkowych.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 30 sierpnia 2018 r. została wydana decyzja nr 706/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w rejonie ulicy Dmowskiego we Wrześni, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 968/10, 4482/1, 968/14, 4482/2, 968/15, 966/1, 966/5, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 20 sierpnia 2018 r. została wydana decyzja nr 646/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie skrzyżowania dróg gminnych ulic Kosynierów – Powstańców Wielkopolskich – Wojska Polskiego we Wrześni na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 629/2, 640, 641/2, 641/1, 1172/2, 1171/26, 1153, 1130/3, 1093, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 31 lipca 2018 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Września, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej łączącej ul. Platynową z ul. Działkowców we Wrześni, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 911, 776, 893, 4465, 906/3, 890/33, 890/40, 890/41, 890/48, 890/47, 890/46, 886/39, 886/35, 885/42, 885/60, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 17 lipca 2018 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Września, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w rejonie ulic Jabłoniowej i Wierzbowej w Bierzglinku i Obłaczkowie, na działkach oznaczonych numerami ewid.: dz. 301/11, 301/13, 383/5, 308/9, 340/2, 312/9, obręb: 303005_5.0304 Bierzglinek, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski, dz. 280/1, 284, 285, obręb: 303005_5.0328 Obłaczkowo, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 11 lipca 2017 r. zostało wszczęte na żądanie Gminy Września postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę obejmującej: BUDOWĘ DRÓG GMINNYCH w rejonie osiedla przy ul. Paderewskiego we Wrześni.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 19 lipca 2018 r. została wydana decyzja nr 555/2018, znak: WB.6740.460.2018 o pozwoleniu na budowę obejmującym: ROZBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ BUDYNKU PRODUKCYJNO – MAGAZYNOWEGO Z ZAPLECZEM BIUROWO - SOCJALNYM /kat. obiektu XVIII/ na działkach oznaczonych  numerami ewid.: 119/5, 120/16, 130/28, obręb:  303005_5.0302 Białężyce,  jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 26 czerwca 2018 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Września, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w rejonie ulicy Dmowskiego we Wrześni, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 968/10, 4482/1, 968/14, 4482/2, 968/15, 966/1, 966/5, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

       że w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie skrzyżowania dróg gminnych ulic: Kosynierów – Powstańców Wielkopolskich – Wojska Polskiego we Wrześni, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 629/2, 640, 641/2, 641/1, 1172/2, 1171/26, 1153, 1130/3, 1093, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto, stronom przed wydaniem decyzji przysługuje prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 21 czerwca 2018 r. została wydana decyzja nr 469/2018, znak: WB.6740.394.2018 o pozwoleniu na budowę obejmującym BUDOWĘ BUDYNKU INWENTARSKIEGO – OBORY, ZBIORNIKA NA GNOJOWICĘ ORAZ ZBIORNIKA B/O NA ŚCIEKI BYTOWE /kat. obiektu II/ na działkach oznaczonych numerami ewid. 209/1, 209/4, 210, obręb: 303001_2.0112 Sokolniki, jednostka ewid.: 303001_2 Kołaczkowo.

Starosta Wrzesiński zawiadamia,

że w dniu 23 maja 2018 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Września, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie skrzyżowania dróg gminnych ulic: Kosynierów – Powstańców Wielkopolskich – Wojska Polskiego we Wrześni, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 629/2, 640, 641/2, 641/1, 1172/2, 1171/26, 1153, 1130/3, 1093, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 13 czerwca 2018 r. została wydana decyzja nr 444/2018, znak: WB.6740.359.2018, zmieniająca ostateczną decyzję Starosty Wrzesińskiego z dnia 26 lipca 2011 r. nr 450/2011, znak: WB.6740.450.2011, o pozwoleniu na budowę obejmującym: BUDOWĘ  BUDYNKU  INWENTARSKIEGO – OBORY /kat. obiektu II/ na działce oznaczonej numerem ewid. 56, obręb: 303004_5.0708 Lisewo, jednostka ewidencyjna: 303004_5 Pyzdry – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 5 czerwca 2018 r. została wydana decyzja nr 425/2018, znak: WB.6740.399.2018 uchylająca ostateczną decyzję Starosty Wrzesińskiego z dnia 1 lipca 2016 r. nr 444/2016, znak: WB.6740.427.2016 o pozwoleniu na budowę obejmującym: PRZEBUDOWĘ  ODCINKÓW  DRÓG  GMINNYCH  ul. SŁOWACKIEGO  I  STRZYKAŁY  WE  WRZEŚNI w ramach zadania pn. „Budowa drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ul. Słowackiego z ul. Szosa Witkowska we Wrześni” /kat. obiektu XXV/

Starosta wrzesiński zawiadamia,  

że w dniu 17 maja 2018 r. została wydana decyzja nr 366/2018, znak: WB.6740.198.2018  o pozwoleniu na budowę obejmujące: BUDOWĘ STACJI BAZOWEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ /kat. obiektu VIII/ na działce oznaczonej numerem ewid. 44/5, obręb: 303005_5.0332 Psary Małe, jednostka ewidencyjna:  303005_5 Września – obszar wiejski. 

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 25 kwietnia 2018 r. została wydana decyzja nr 300/2018, znak: WB.6740.234.2018 o pozwoleniu na budowę obejmująca: przebudowę i rozbudowę hali produkcyjno - magazynowej z infrastrukturą towarzyszącą.

 

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 24 kwietnia 2018 r. została wydana decyzja nr 294/2018, znak: WB.6740.300.2018 zmieniająca ostateczną decyzję Starosty Wrzesińskiego z dnia  8 października 2007 r. nr 654/2007, znak: WB-7351/654/2007, zmienioną decyzjami: z dnia 4 lipca 2008 r. nr 419/2008, znak: WB-7351/419/2008, z dnia 21 kwietnia 2008 r. nr 199/2008 znak: WB-7351/199/2008, o pozwoleniu na budowę obejmującą: budowę hali magazynowo - produkcyjnej + zbiornik b/o + 37 miejsc parkingowych.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 13 kwietnia 2018 r. została wydana decyzja nr 269/2018, znak: WB.6740.727.2017 o pozwoleniu na budowę obejmujące: BUDOWĘ SZEŚCIU KURNIKÓW WRAZ Z BUDOWLAMI I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCYMI W RAMACH ROZBUDOWY FERMY DROBIU /kat. obiektów II/ na działkach oznaczonych numerami ewid.: dz. 3/3, obręb: 303002_5.0016 Rudki, jednostka ewid.: 303002_5 Miłosław – obszar wiejski, dz. 147/16, 148/4, 172/10, obręb: 303002_5.0003 Bugaj, jednostka ewid.: 303002_5 Miłosław – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 10 kwietnia 2018 r. została wydana decyzja nr 255/2018, znak: WB.6740.134.2018 o pozwoleniu na budowę obejmująca: budowę budynku chlewni oraz dwóch silosów paszowych

 

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 22 marca 2018 r. została wydana decyzja nr 201/2018, znak: WB.6740.64.2018, zmieniająca ostateczną decyzję Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 września 2016 r. nr 719/2016, znak: WB.6740.721.2016, o pozwoleniu na budowę obejmującą: budowę budynku inwentarsko - magazynowego w zabudowie zagrodowej.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

dotyczące zawieszenia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Wrzesińskiego Nr 300/2016 z dnia 18.05.2016 r. (znak WB.6740.112.2016) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 1 marca 2018 r. została wydana decyzja nr 131/2018, znak: WB.6740.1012.2018, zmieniająca ostateczną decyzję Starosty Wrzesińskiego z dnia 28 października 2016 r., nr 831/2016, znak: WB.6740.687.2015, sprostowaną postanowieniem z dnia 4 stycznia 2017 r., znak: WB.6740.786.2017, zmienioną decyzją z dnia 13 września 2017 r. nr 756/2017, znak: WB.6740.543.2016 o pozwoleniu na budowę obejmujące: BUDOWĘ, PRZEBUDOWĘ I REMONT OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO GTC /kat. obiektu XVIII/ na działkach oznaczonych numerami ewid.: 407/3, 407/4, 407/5, obręb: 303004_4.0600 Pyzdry, jednostka ewidencyjna: 303004_4 Pyzdry - miasto.    

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 24 stycznia 2018 r. została wydana decyzja nr 42/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej km 0+000,00 do km 0+473,11 w Cieślach Małych na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 40, 16, 15/1, obręb: 303001_2.0104 Cieśle Małe, jednostka ewidencyjna: 303001_2 Kołaczkowo.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 16 stycznia 2018 r. została wydana decyzja nr 29/2018, znak: WB.6740.954.2017, o pozwoleniu na budowę obejmujące: BUDOWĘ ELEKTROWNI SŁONECZNEJ WRAZ Z OBIEKTAMI I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCYMI /kat. obiektu VIII/ na działce oznaczonej numerem ewid.: 38, obręb: 303003_5.0201 Barczyzna, jednostka ewidencyjna: 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 3 stycznia 2018 r. została wydana decyzja nr 3/2018, znak: WB.6740.956.2017, o pozwoleniu na budowę obejmujące: BUDOWĘ BUDYNKU INWENTARSKIEGO – OBORA DLA BYDŁA OPASOWEGO W RAMACH PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY GOSPODARSTWA ROLNEGO /kat. obiektu II/ na działkach oznaczonych numerami ewid.: 81/35, obręb: 303002_5.0007 Gorzyce, jednostka ewidencyjna: 303002_5 Gorzyce – obszar wiejski.

Wojewoda Wielkopolski zawiadamia

o zakończeniu postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Wrzesińskiego Nr 300/2016 z dnia 18.05.2016 r. (znak WB.6740.112.2016) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września, i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 28 listopada 2017 r. została wydana decyzja nr 988/2017, znak: WB.6740.894.2017, o pozwoleniu na budowę obejmujące: BUDOWĘ SIECI: WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ na działkach oznaczonych numerami ewid.: 144/1, 145, 1/3, 146, obręb: 303003_4.0209 Nekla, jednostka ewidencyjna: 303003_4 Nekla – miasto.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 7 grudnia 2017 r. zostało wszczęte na żądanie Wójta Gminy Kołaczkowo, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej km 0+000,00 do km 0+ 473,11 w Cieślach Małych, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 40, 16, 15/1, obręb: 303001_2.0104 Cieśle Małe, jednostka ewidencyjna: 303001_2 Kołaczkowo.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 28 listopada 2017 r. została wydana decyzja nr 988/2017, znak: WB.6740.894.2017 o pozwoleniu na budowę obejmujące: BUDOWĘ SIECI: WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ na działkach oznaczonych numerami ewid.: 144/1, 145, 1/3, 146, obręb: 303003_4.0209 Nekla, jednostka ewidencyjna: 303003_4 Nekla – miasto.

Starosta Wrzesiński informuje

że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia pana Alfreda Kotowicza, zam. Zasutowo ul. Sosnowa 22, 62-330 Nekla, dotyczącego rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce ozn. nr ewid. 186/9, obręb: 303003_5.0217 Zasutowo, jednostka ewidencyjna: 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 17 listopada 2017 r. została wydana decyzja nr 955/2017, znak: WB.6740.829.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie drogi gminnej w rejonie ulicy Wierzbowej w Bierzglinku na działkach oznaczonych nr ewid.: 282/3, 282/1, 282/5, 342, 283, 331, 325/2, 325/1, 326, 327, 287/7, 287/6, 287/5, 287/1, 330, 333/1, 288, 289/11, 332, 289/13, 333/3, 290/4, 290/3, 292/1, 334, 335, 294/4, 295/3, 295/2, 336, 337, 338, 295/1, 296/6, 296/9, 296/11, 296/10, 298/5, 341, 339, 340, 287/2, obręb: 303005_5.0304 Bierzglinek, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 15 listopada 2017 r. została wydana decyzja nr 949/2017, znak: WB.6740.779.2017   o pozwoleniu na budowę obejmujące: PRZEBUDOWĘ ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO – LIKWIDACJA OTWORÓW OKIENNEGO I DRZWIOWEGO  ORAZ WYKONANIE OTWORU BRAMOWEGO na działce oznaczonej numerem ewid. 228, obręb: 303005_5.0340 Sokołowo, jednostka ewidencyjna:  303005_5 Września – obszar wiejski. 

Starosta Wrzesiński zawiadamia

Starosta Wrzesiński zawiadamia, że w dniu 18 października 2017 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Września, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w rejonie ul. Wierzbowej w Bierzglinku, na działkach oznaczonych nr ewid.: 282/3, 282/1, 282/5, 342, 283, 331, 325/2, 325/1, 326, 327, 287/7, 287/6, 287/5, 287/1, 330, 333/1, 288, 289/11, 332, 289/13, 333/3, 290/4, 290/3, 292/1, 334, 335, 294/4, 295/3, 295/2, 336, 337, 338, 295/1, 296/6, 296/9, 296/11, 296/10, 298/5, 341, 339, 340, 287/2, obręb: 303005_5.0304 Bierzglinek jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 12 października 2017 r. została wydana decyzja nr 851/2017, znak: WB.6740.771.2017, zmieniająca ostateczną decyzję Starosty Wrzesińskiego z dnia 3 czerwca 2016 r. nr 342/2016, znak: WB.6740. 344.2016 sprostowaną postanowieniem z dnia 23 czerwca 2016 r. znak: WB.6740. 344.2016, zmienioną decyzją z dnia 20 kwietnia 2017 r. nr 264/2017, znak: WB.6740.212.2017, o pozwoleniu na budowę obejmujące: budowę hali produkcyjno - magazynowej wraz z infrastruktura towarzyszącą na terenie istniejącego zakładu.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 13 września 2017 r. została wydana decyzja nr 756/2017, znak: WB.6740.543.2017, zmieniająca ostateczną decyzję Starosty Wrzesińskiego z dnia 28 października 2016 r., nr 831/2016, znak: WB.6740.687.2015, sprostowaną postanowieniem z dnia 4 stycznia 2017 r., znak: WB.6740.786.2017 o pozwoleniu na budowę obejmujące: BUDOWĘ, PRZEBUDOWĘ I REMONT OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO GTC /kat. obiektu XVIII/ na działkach oznaczonych numerami ewid.: 407/3, 407/4, 407/5, obręb: 303004_4.0600 Pyzdry, jednostka ewidencyjna: 303004_4 Pyzdry - miasto.    

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 4 września 2017 r. została wydana decyzja nr 725/2017, znak: WB.6740.538.2017 o pozwoleniu na budowę obejmujące: BUDOWĘ  DRÓG GMINNYCH W m.NEKIELKA - ul. JANA PAWŁA II, NEKIELSKA I WILCZA  /kat. obiektu XXV/ na działkach oznaczonych numerami ewid.: 193, 194/5, 194/4, 96/3, 180/12, 180/2, 182/2, 179/5, 156/6, 178/4, 178/11, 177/8, 154/7, 176/3, 176/5, 152/2, 175/6, 175/4, 174/5, 173/20, 173/16, 173/4, 149/15, 173/8, 171/1, 170/7, 146/5, 146/4, 170/6, 182/1, 169/10, 123/7 obręb: 303003_5.0208 Nekielka, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – wieś.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 23 sierpnia 2017 r. została wydana decyzja nr 678/2017, znak: WB.6740.626.2017, o pozwoleniu na budowę obejmujące: BUDOWĘ DOŁÓW WARZELNIANYCH WRAZ Z INSTALACJĄ ODZYSKU CIEPŁA Z KOTŁOWNI ORAZ WYKONANIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH TOWARZYSZĄCYCH na działkach oznaczonych numerami ewid.: 271/6, 271/7, 271/11, 271/12, 271/15, 271/19, obręb: 303002_5.0014 Orzechowo, jednostka ewidencyjna: 303002_5 Miłosław – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 2 sierpnia 2017 r. została wydana decyzja nr 612/2017, znak: WB.6740.450.2017, o pozwoleniu na budowę obejmujące: BUDOWĘ ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ WRAZ ZE STACJĄ TRAFO I INFRASTRUKTURĄ UZUPEŁNIAJĄCĄ /kat. obiektu VIII/ na działce oznaczonej numerem ewid.: 69/14, obręb: 303003_5.0213 Starczanowo, jednostka ewidencyjna: 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje po publicznej wiadomości

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 1 sierpnia 2017 r. została wydana decyzja nr 609/2017, znak:WB.6740.423.2017, o pozwoleniu na budowę obejmujące: ROZBUDOWĘ WYTWÓRNI BETONU POPRZEZ BUDOWĘ WĘZŁA BETONIARSKIEGO na działce oznaczonej numerem ewid. 191/1, obręb: 303001_2.0102 Borzykowo, jednostka ewid.: 303001_2 Kołaczkowo.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

Starosta Wrzesiński zawiadamia, że w dniu 26 lipca 2017 r. została wydana decyzja nr 589/2017, znak: WB.6740.409.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie drogi gminnej km 0+000,00 do km 0+714,50 na działkach oznaczonych nr ewid.: 180/1, 47/9, 39, 37/1, 37/2, 41/2, 41/1, 47/2, 47/8, 47/3, 42/3, 42/2, 47/4, 41/3, 47/5, 45/2, 45/1, 47/6, 48/2, 48/3, 47/11, 51/2, 51/3, 50/1, 53/7, obręb: 303003_5.0213 Starczanowo, jednostka ewidencyjna: 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 24 lipca 2017 r. została wydana decyzja nr 583/2017, znak: WB.6740.483.2017, o pozwoleniu na budowę obejmujące: BUDOWĘ DWÓCH ZBIORNIKÓW GAZU PŁYNNEGO WRAZ Z NIEZBĘDNYMI INSTALACJAMI PODŁĄCZENIOWYMI W RAMACH ROZBUDOWY ROZLEWNI GAZU PŁYNNEGO /kat. obiektu XX/

Starosta Wrzesiński zawiadamia

Starosta Wrzesiński zawiadamia, że w dniu 5 lipca 2017 r. zostało wszczęte na żądanie Gminy Nekla postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę:DRÓG GMINNYCH W M. NEKIELKA - UL. JANA PAWŁA II, NEKIELSKA I WILCZA /kat. obiektu XXV/
na działkach oznaczonych numerami ewid.: 193, 194/5, 194/4, 96/3, 180/12, 180/2, 182/2, 179/5, 156/6, 178/4, 178/11, 177/8, 154/7, 176/3, 176/5, 152/2, 175/6, 175/4, 174/5, 173/20, 173/16, 173/4, 149/15, 173/8, 171/1, 170/7, 146/5, 146/4, 170/6, 182/1, 169/10, 123/7 obręb: 303003_5.0208 Nekielka, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – wieś.

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

O b w i e s z c z e n i e

Starosty Wrzesińskiego

z dnia 19 października 2016 r.

o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę

Starosta Wrzesiński na podstawie  art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.),

podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 19 października 2016 r. została wydana decyzja nr 798/2016, znak: WB.6740.650.2016 o pozwoleniu na budowę:

HALI  PRODUKCYJNEJ  WRAZ  Z  CZĘŚCIĄ  BIUROWO – SOCJALNĄ

 ORAZ  INFRASTRUKTURĄ  TOWARZYSZACĄ

/kat. obiektu: XVIII/VIII/

na działce oznaczonej numerem ewid. 65/23, obręb: 303005_5.0307 Chocicza Wielka, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Obszar oddziaływania obiektów, o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, obejmuje nieruchomości: działkę oznaczoną 65/23, obręb: 303005_5.0307 Chocicza Wielka, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski.

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji i dokumentacją sprawy zapoznać się można w godzinach: poniedziałek od 12:00 do 16:00, wtorek - środa od 12:00 do 15:00, czwartek – piątek od 7:00 do 10:00 w Wydziale Budownictwa Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pokój nr 2 (parter), tel. 61 640-44-32.

drukuj (Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Łabęda
  data wytworzenia: 2016-10-19
 • opublikował: Danuta Ogrodowicz
  data publikacji: 2017-07-19 14:14

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 26 maja 2017 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Nekla, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej km 0+000,00 do km 0+714,50 na działkach oznaczonych nr ewid.: 180/1, 47/9, 39, 37/1, 37/2, 41/2, 41/1, 47/2, 47/8, 47/3, 42/3, 42/2, 47/4, 41/3, 47/5, 45/2, 45/1, 47/6, 48/2, 48/3, 47/11, 51/2, 51/3, 50/1, 53/7, obręb: 303003_5.0213 Starczanowo, jednostka ewidencyjna: 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 14 czerwca 2017 r. została wydana decyzja nr 425/2017, znak: WB.6740.456.2017, zmieniająca ostateczną decyzję Starosty Wrzesińskiego z dnia 30 czerwca 2016 r., nr 440/2016, znak WB.6740.472.2016, zmienionej decyzją nr 630/2016, znak;WB.6740.668.2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. o pozwoleniu na budowę obejmujące: BUDOWĘ BUDYNKU PRODUKCYJNO – MAGAZYNOWEGO WRAZ Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ „Projekt realizowany w ramach Programu 1.5.2 WRPO Rozwój Poznańskiej Palarni Kawy ASTRA poprzez wdrożenie efektu prac B+R w postaci innowacyjnej technologii produkcji kawy o obniżonej zawartości substancji drażniących na terenie gminy Nekla” /kat. obiektu XVIII/ na działce oznaczonej numerem ewid. 351/4, obręb: 303003_5.0213 Starczanowo, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 7 czerwca 2017 r. została wydana decyzja nr 411/2017, znak: WB.6740.167.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej  na:  budowie drogi gminnej w rejonie ul. Piastów we Wrześni na działkach oznaczonych nr ewid.: 1306, 1309/2, 1308 obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 30 maja 2017 r. została wydana decyzja nr 370/2017, znak: WB.6740.386.2017,zmieniająca ostateczną decyzję Starosty Wrzesińskiego z dnia 15 listopada 2016 r. nr 873/2016, znak: WB.6740.809.2016 o pozwoleniu na budowę obejmujące:budowę sieci kanalizacji sanitarnej

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 15 maja 2017 r. została wydana decyzja nr 322/2017, znak: WB.6740.311.2017,o pozwoleniu na budowę obejmujące: BUDOWĘ  BUDYNKU  INWENTARSKO – MAGAZYNOWEGO (obora z magazynem pasz) /kat. obiektu II/ na działce oznaczonej numerem ewid.: 120/2, obręb: 303001_2.0116 Zieliniec, jednostka ewidencyjna: 303001_2 Kołaczkowo. 

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 12 maja 2017 r. została wydana decyzja nr 319/2017, znak: WB.6740.187.2017, zmieniająca ostateczną decyzję Starosty Wrzesińskiego z dnia 9 listopada 2015 r., nr 797/2015, znak: WB.6740.687.2015 o pozwoleniu na budowę obejmujące: DOBUDOWĘ HALI MAGAZYNOWO - PRODUKCYJNEJ Z CZĘŚCIĄ SOCJALNO – TECHNICZNĄ I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ DO BUDYNKU MAGAZYNOWO - PRODUKCYJNEGO /kat. obiektu XVIII/ na działkach oznaczonych numerami ewid.: 466/6, 467, 468, obręb: 303003_4.0209 Nekla, jednostka ewidencyjna: 303003_4 Nekla – miasto.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 20 kwietnia 2017 r. została wydana decyzja nr 264/2017, znak: WB.6740.212.201, zmieniająca ostateczną decyzję Starosty Wrzesińskiego z dnia 3 czerwca 2016 r., nr 342/2016, znak: WB.6740.344.2016 o pozwoleniu na budowę obejmujące:BUDOWĘ HALI PRODUKCYJNO – MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE ISTNIEJĄCEGO ZAKŁADU /kat. obiektu XVIII/, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 110, 111/1, 112 obręb: 303005_5.0332 Psary Małe, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Psary Małe – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 15 marca 2017 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Września, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w rejonie ul. Piastów we Wrześni, na działkach oznaczonych    nr ewid.: 1306, 1309/2, 1308 obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 24 marca 2017 r. została wydana decyzja nr 194/2017, znak: WB.6740.73.2017, o pozwoleniu na budowę obejmujące: budowe budynku inwentarskiego - obory.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 22 marca 2017 r. została wydana decyzja nr 181/2017, znak: WB.6740.82.2017, o pozwoleniu na budowę obejmujące: budowę farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 2 marca 2017 r. została wydana decyzja nr 131/2017, znak: WB.6740.963.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej  na:  budowie drogi gminnej w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni na działkach oznaczonych nr ewid.: 767, 4284, 822/1, 4250, 4296, 4258/2, 4258/1, 4266/2, 4266/1, 4285, 4286, 4287/1, 4297, 822/2, 828/8, 828/7, 828/9, 850/3, 850/6, 851/5, 850/4, 850/7, 850/14, 850/15, 849/6, 849/7, 849/1, 828/10, 828/11 obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 1 marca 2017 r. została wydana decyzja nr 127/2017, znak: WB.6740.8.2017, o pozwoleniu na budowę obejmujące:BUDOWĘ, PRZEBUDOWĘ I REMONT OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO GTC /kat. obiektu XVI/XVIII/ na działce oznaczonej numerem ewid. 407/4, obręb: 303004_4.0600 Pyzdry, jednostka ewidencyjna: 303004_4 Pyzdry – miasto.  

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 2 lutego 2017 r. została wydana decyzja nr 78/2017, znak: WB.6740.1012.2016, zmieniająca ostateczną decyzję Starosty Wrzesińskiego z dnia 11 października 2016 r. nr 782/2016, znak: WB.6740.646.2016 o pozwoleniu na budowę zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszacą.

Starosta Wrzesiński podaje do publiczej wiadomości

Starosta Wrzesiński zawiadamia, że w dniu 7 grudnia 2016 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Września, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni, na działkach oznaczonych nr ewid.: 767, 4284, 822/1, 4250, 4296, 4258/2, 4258/1, 4266/2, 4266/1, 4285, 4286, 4287/1, 4297, 822/2, 828/8, 828/7, 828/9, 850/3, 850/6, 851/5, 850/4, 850/7, 850/14, 850/15, 849/6, 849/7, 849/1, 828/10, 828/11 obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

Starosta Wrzesiński podaje do publiczej wiadomości

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17 stycznia 2017 r. została wydana decyzja nr 36/2017, znak: WB.6740.953.2016, o pozwoleniu na budowę obejmujące: BUDOWĘ BUDYNKU INWENTARSKIEGO – OBORY DLA BYDŁA OPASOWEGO WRAZ Z PŁYTĄ PRZEŁADUNKOWĄ OBORNIKA ORAZ ZBIORNIKIEM NA GNOJOWICĘ W RAMACH PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY GOSPODARSTWA ROLNEGO na działce ozn. nr ewid. 81/35 obręb: 303002_5.0007 Gorzyce, jednostka ewidencyjna: 303002_5 Miłosław – obszar wiejski.

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 22 grudnia 2016 r. została wydana decyzja nr 1011/2016, znak: WB.6740.896.2016, o pozwoleniu na budowę obejmujące: przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kołaczkowie.

Starosta Wrzesiński podaje do publiczej wiadomości

Starosta Wrzesiński, podaje do publicznej wiadomości że w dniu 16 grudnia 2016 r. została wydana decyzja nr 986/2016, znak: WB.6740.900.2016, o pozwoleniu na budowę obejmujące: BUDOWĘ BUDYNKU INWENTARSKIEGO – CHLEWNI na działce oznaczonej numerem ewid. 198/3 obręb: 303004_5.0710 Pietrzyków Kolonia, jednostka ewidencyjna: 303004_5 Pyzdry – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publiczej wiadomości

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 grudnia 2016 r. została wydana decyzja nr 978/2016, znak: WB.6740.867.2016, zmieniająca ostateczną decyzję Starosty Wrzesińskiego  Starosty Wrzesińskiego z dnia l lipca 2005 r. nr 378/2005 zmienioną decyzjami Starosty Wrzesińskiego: z dnia 5 czerwca 2012 r. nr 351/2012, znak: WB.6740.340.2012, z dnia 18 czerwca 2014 r. nr 396/2014, znak: WB.6740.370.2014, z dnia 2 lipca 2015 r. nr 427/2015, znak: WB.6740.334.2015, z dnia 9 listopada 2016 r. nr 858/2016, znak: WB.6740.764.2016 o pozwoleniu na budowę KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI, ETAP I, ETAP II, ETAP III

Wojewoda Wielkopolski zawiadamia

ze dnia 12.12.2016 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu została przekazana skarga na decyzję Wojewody Wielkopolskiego (znak IR-111.7821.8.2016.4) uchylającą częściowo decyzję Starosty Wrzesińskiego Nr 300/2016 z dnia 18.05.2016 r. (znak WB.6740.112.2016) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września, i orzekającą w zakresie uchylenia, a w pozostałej części utrzymującą zaskarżoną decyzję w mocy, wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy.

Starosta Wrzesiński podaje do publiczej wiadomości

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 listopada 2016 r. została wydana decyzja nr 920/2016, znak: WB.6740.791.2016, o pozwoleniu na budowę obejmujące Rozbudowę budynku inwentarskiego - chlewni oraz budowę dwóch silosów na działce oznaczonej numerem ewid. 199, obręb: 303005_5.0326 Nowa Wieś Królewska, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Wojewoda Wielkopolski zawiadamia

że dnia 15 listopada 2016 r. została wydana decyzja Wojewody Wielkopolskiego (znak IR-III.7821.9.2016.4) uchylająca częściowo decyzję Starosty Wrzesińskiego nr 328/2016 z dnia 31 maja 2016 r. (znak WB.6740.233.2016) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą", i orzekająca w zakresie uchylenia, a w pozostałej części utrzymująca zaskarżoną decyzję w mocy.

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 17 listopada 2016 r. została wydana decyzja nr 884/2016, znak: WB.6740.801.2016, o pozwoleniu na budowę obejmujące: budowę budynku inwentarskiego - obory wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Starosta wrzesiński zawiadamia

że w dniu 17 listopada 2016 r. została wydana decyzja nr 881/2016, znak: WB.6740.672.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej  na:  budowie drogi gminnej łączącej ul. Witkowską z ul. Wojska Polskiego we Wrześni.

Starosta Wrzesiński podaje do publiczej wiadomości

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15 listopada 2016 r. została wydana decyzja nr 873/2016, znak: WB.6740.809.2016, o pozwoleniu na budowę obejmujące: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej na działkach oznaczonych numerami ewid.: 195, 220, 200/10, 209/3, 199/7, 196/4, 207/5, 197, 1/3, 163/1 obręb: 303003_4.0209 Nekla, jednostka ewidencyjna: 303003_4 Nekla – miasto.

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 9 listopada 2016 r. została wydana decyzja nr 858/2016, znak: WB.6740.764.2016, zmieniająca ostateczną decyzję Starosty Wrzesińskiego  Starosty Wrzesińskiego z dnia l lipca 2005 r. nr 378/2005 zmienioną decyzjami Starosty Wrzesińskiego: z dnia 5 czerwca 2012 r. nr 351/2012, znak: WB.6740.340.2012, z dnia 18 czerwca 2014 r. nr 396/2014, znak: WB.6740.370.2014, z dnia2 lipca 2015 r. nr 427/2015, znak: WB.6740.334.2015 o pozwoleniu na budowę obejmujące: budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - etap I, II i III.

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 3 listopada 2016 r. została wydana decyzja nr 844/2016, znak: WB.6740.811.2016 zmieniająca ostateczną decyzję Starosty Wrzesińskiego z dnia 3 czerwca 2015 r. nr 338/2015, znak: WB.6740.227.2015 o pozwoleniu na budowę obejmujące: budowę budynku biurowego.

Starosta Wrzesiński podaje do publiczej wiadomości

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 października 2016 r. została wydana decyzja nr 831/2016, znak: WB.6740.786.2016 o pozwoleniu na budowę, przebudowę i remont obiektów budowlanych i infrastruktury towarzyszącej zakładu produkcyjnego GTC na działce ozn. nr ewid. 407/3, 407/4, 407/5 obręb: 303004_4.0600 Pyzdry, jednostka ewidencyjna: 303004_4 Pyzdry - miasto.

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 28 października 2016 r. została wydana decyzja nr 833/2016, znak: WB.6740.674.2016, o pozwoleniu na budowę obejmujące: budowę drogi gminnej wraz ze zjazdami indywidualnymi.

Starosta Wrzesiński podaje do publiczej wiadomości

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27 pażdziernika 2016 r. została wydana decyzja nr 830/2016 znak: WB.6740.685.2016 o pozwoleniu na budowę hali produkcyjnej - szwalni oraz rozbudowę hali warsztatowej o wiatrołap wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ozn. nr ewid. 176/8 obręb: 303003_5.0204 Gierłatowo, jednostka ewidencyjna: 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 28 października 2016 r. została wydana decyzja nr 832/2016, znak: WB.6740.820.2016, o pozwoleniu na budowę obejmujące: budowę sieci kanalizacji sanitarnej.

Starosta Wrzesiński podaje do publiczej wiadomości

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 października 2016 r. została wydana decyzja nr 782/2016, znak: WB.6740.646.2016 o pozwoleniu na budowę ZESPOŁU TRZECH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ na działkach oznaczonych nr ewid.: 849/3, 850/13 obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 19 października 2016 r. została wydana decyzja nr 798/2016, znak: WB.6740.650.2016 o pozwoleniu na budowę: hali produkcyjnej z częścią biurowo - socjalną oraz infrastrukturą towarzyszacą.

Wojewoda Wielkopolski zawiadamia

że dnia 14.10.2016 r. została wydana decyzja Wojewody Wielkopolskiego (znak IR-111.7821.8.2016.4) uchylająca częściowo decyzję Starosty Wrzesińskiego Nr 300/2016 z dnia 18.05.2016 r. (znak WB.6740.112.2016) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września, i orzekająca w zakresie uchylenia, a w pozostałej części utrzymująca zaskarżoną decyzję w mocy.

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 10 października  2016 r. została wydana decyzja nr 770/2016, znak: WB.6740.694.2016 zmieniająca ostateczną decyzję Starosty Wrzesińskiego z dnia 17 października 2012 r. nr 720/2012, znak: WB.6740.686.2012 o pozwoleniu na budowę obejmujące: rozbudowę hali produkcyjno - magazynowej.

Starosta Wrzesiński podaje do publiczej wiadomości

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22 września 2016 r. została wydana decyzja nr 719/2016, znak: WB.6740.721.2016 o pozwoleniu na BUDOWĘ BUDYNKU INWENTARSKO – MAGAZYNOWEGO W ZABUDOWIE ZAGRODOWEJ

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 25 sierpnia 2016 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Września, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej łączącej ul. Witkowską z ul. Wojska Polskiego we Wrześni, na działkach oznaczonych nr ewid.: 1248/1, 1252, 1259/15, 1259/14, 1262, 1265, 1264/4, 1266, 1263/6, 1263/7, 1263/5, 1269,/3, 1270, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

Wojewoda Wielkopolski zawiadamia

o zakończeniu postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Wrzesińskiego Nr 328/2016 z dnia 31 maja 2016 r. (znak WB.6740.233.2016) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą", i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia.

Wojewoda Wielkopolski zawiadamia

o zakończeniu postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Wrzesińskiego Nr 300/2016 z dnia 18.05.2016 r. (znak WB .6740.112.2016) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września, i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 sierpnia 2016 r. została wydana decyzja nr 564/2016, znak: WB.6740.460.2016 o pozwoleniu na budowę
obejmujące:BUDOWĘ  ELEKTROWNI WIATROWEJ EW 14, EW 15, EW 16 I EW 17 WRAZ  Z  INFRASTRUKTURĄ  TOWARZYSZĄCĄ w ramach inwestycji pn. „Zespół elektrowni wiatrowych Słupca – Kołaczkowo”

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 30 sierpnia 2016 r. została wydana decyzja nr 630/2016, znak: WB.6740.668.2016, zmieniająca ostateczną decyzję Starosty Wrzesińskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. nr 440/2016, znak; WB.6740.472.2016 o pozwoleniu na budowę obejmujące: budowę budynku produkcyjno - magazynowego wraz z częścią biurową i infrastrukturą towarzyszącą.

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 29 sierpnia 2016 r. została wydana decyzja nr 624/2016, znak: WB.6740.533.2016 o pozwoleniu na budowę obejmujące budowę budynku inwentarskiego - bukaciarni.

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 17 sierpnia 2016 r. została wydana decyzja o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego o pozwoleniu na budowę z dnia 19 września 2014 r. nr 650/2014, znak: WB.6740.615.2014 obejmujacej: budowę fabryki samochodów nowej generacji Crafter we Wrzesni.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 sierpnia 2016 r. została wydana decyzja nr 567/2016, znak: WB.6740.449.2016 o pozwoleniu na budowę obejmujące: BUDOWĘ STACJI ELELTROENERGETYCZNEJ SN/100 kV GPO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ  TOWARZYSZĄCĄ w ramach inwestycji pn. „Zespół elektrowni wiatrowych Słupca – Kołaczkowo”

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 sierpnia 2016 r. została wydana decyzja nr 566/2016, znak: WB.6740.448.2016 o pozwoleniu na budowę obejmujące: BUDOWĘ  ELEKTROWNI WIATROWEJ EW 5, EW 6, EW 7, EW 8, EW9 I EW 12 WRAZ  Z  INFRASTRUKTURĄ  TOWARZYSZĄCĄ w ramach inwestycji pn. „Zespół elektrowni wiatrowych Słupca – Kołaczkowo”

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomosci, że w dniu 11 sierpnia 2016 r. została wydana decyzja nr 565/2016, znak: WB.6740.454.2016 o pozwoleniu na budowę obejmujące: BUDOWĘ  ELEKTROWNI WIATROWEJ EW 1, EW 2, I EW 3 WRAZ  Z  INFRASTRUKTURĄ  TOWARZYSZĄCĄ w ramach inwestycji pn. „Zespół elektrowni wiatrowych Słupca – Kołaczkowo”

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 11 sierpnia 2016 r. została wydana decyzja nr 563/2016, znak: WB.6740.447.2016 o pozwoleniu na budowę obejmujące: BUDOWĘ  ELEKTROWNI WIATROWEJ EW 10 I EW 11 WRAZ  Z  INFRASTRUKTURĄ  TOWARZYSZACĄ w ramach inwestycji pn. „Zespół elektrowni wiatrowych Słupca – Kołaczkowo”

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 8 sierpnia 2016 r. została wydana decyzja nr 554/2016, znak: WB.6740.446.2016 o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego o pozwoleniu na budowę z dnia 29 października 2015 r. nr 776/2015, znak: WB.6740.648.2015

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 29 lipca 2016 r. została wydana decyzja nr 533/2016, znak: WB.6740.331.2016 o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2013 r., znak: WB.6740.331.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w rejonie ul. Strzykały we Wrześni. Działki objęte inwestycją z uwzględnieniem podziałów wynikających z decyzji nr 751/2013 to działki oznaczone numerami ewid.: 4442/40, 828/5, 851/13, 828/6, 828/11, 851/10, 850/9, 849/1, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 29 lipca 2016 r. została wydana decyzja nr 529/2016, znak: WB.6740.337.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ul. Słowackiego z ul. Szosa Witkowska we Wrześni na działkach oznaczonych nr ewid.: 851/12, 853/10, 854/11, 855/40, 854/10, 855/41, 855/25, 855/34, 855/39, 855/38, 855/30, 855/33, 855/32, 855/36, 855/19, 855/22, 855/21, 855/18, 855/16, 855/15, 855/12, 855/29, 767, 904, 855/23, 851/13, 828/5, 828/6, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 27 lipca 2016 r. została wydana decyzja nr 521/2016, znak: WB.6740.417.2016 o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego o pozwoleniu na budowę z dnia 19 września 2014 r. nr 650/2014, znak: WB.6740.615.2014

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 28 lipca 2016 r. została wydana decyzja nr 527/2016, znak: WB.6740.542.2016, o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego o pozwoleniu na budowę z dnia 27 maja 2010 r. nr 343/2010 r., znak: WB-7351/343/2010 pozwoleniu na budowę obejmujące: budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami.

 

BUDOWĘ  SIECI  KANALIZACJI  SANITARNEJ, PRZEPOMPOWNI  ŚCIEKÓW 

Z  ZASILANIEM  ENERGETYCZNYM  ORAZ  ROZBUDOWĘ  SIECI WODOCIĄGOWEJ

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 19 lipca 2016 r. została wydana decyzja nr 492/2016, znak: WB.6740.365.2016, o pozwoleniu na budowę obejmujące: BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI /kat. obiektu XXVI/ na działkach oznaczonych numerami ewid.: 181, 324, 179/1, 179/2, 180/1, 25/1, 47/9, 239/3, 200/59, 206/3, obręb: 303003_5.0213 Starczanowo, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – obszar wiejski

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 18 lipca 2016 r. została wydana decyzja nr 484/2016, znak: WB.6740.402.2016, o pozwoleniu na budowę obejmujące: rozbudowę stacji demontażu pojazdów ze zmianą sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego na cele mieszkalne.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 7 lipca 2016 r. została wydana decyzja nr 458/2016, znak: WB.6740.366.2016, o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego o pozwoleniu na budowę z dnia 14 kwietnia 2015 r., nr 215/2015, znak: WB.6740.126.2015, zmienionej decyzjami o zmianie pozwolenia na budowę: nr 646/2015, znak: WB.6740.587.2015 z dnia 15 września 2015 r., nr 198/2016, znak: WB.6740.121.2016 z dnia 8 kwietnia 2016 r. obejmujące: ROZBUDOWĘ  ZAKŁADU  PRODUKCYJNEGO  GESTAMP  POLSKA /kat. obiektów: XVIII, VIII/

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 28 czerwca 2016 r. wniesiono odwołania od decyzji Starosty Wrzesińskiego wydanej w dniu 31 maja 2016 r., nr 328/2016, znak: WB.6740.233.2016 zatwierdzającej projekt budowlany  i zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 931/70, 930, 931/18, 931/71, 934, 931/56, 931/63, 936/5, 937/5, 949/15, 937/6, 4478, 931/57, 949/16, 931/59, 931/61, 931/51, 4475, 931/15, 931/13, 931/14, 931/16, 926/6, 926/7, 927/7, 927/4, 928/6, 968/13, 968/7, 968/12, 968/1, 968/10, 4482, 969/6, 968/11, 965/2, 928/2, 928/1, 967, 954, 953, 1037, 1324, 928/4, 928/5, 1387/9, 4451/3, 1390/5, 3699, 939/2, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 1 lipca 2016 r. została wydana decyzja nr 444/2016, znak: WB.6740.427.2016 o pozwoleniu na budowę obejmujące: przebudowę odcinków dróg gminnych ul. Słowackiego i Strzykały we Wrześni.

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 30 czerwca 2016 r. została wydana decyzja nr 440/2016, znak: WB.6740.472.2016, o pozwoleniu na budowę obejmujące: budowę budynku produkcyjno - magazynowego wraz z częścią biurową oraz infrastrukturą towarzyszącą.

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 22 czerwca 2016 r. zostało wydane postanowienie znak: WB.6740.344.2016 o sprostowaniu oczywistych omyłek w ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego z dnia 3 czerwca 2016 r., nr 342/2016, znak: WB.6740.344.2016, o pozwoleniu na budowę hali produkcyjno – magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie istniejącego zakładu, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 111/1, 112, 110.

Starosta wrzesiński zawiadamia

że w dniu 6 maja 2016 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Września postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2013 r. nr 751/2013, znak: WB.6740.561.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie odcinka drogi gminnej w rejonie ul. Strzykały we Wrześni.

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 21 czerwca 2016 r. została wydana decyzja nr 407/2016, znak: WB.6740.304.2016, o pozwoleniu na budowę obejmujące: budowę parku solarnego wraz z infrastrukturą towarzyszacą.

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 20 czerwca 2016 r. została wydana decyzja nr 406/2016, znak: WB.6740.7.2013 umarzająca w całości jako bezprzedmiotowe prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę obejmujące: budowę biogazowni o mocy 1,0 MW.

Starosta wrzesiński zawiadamia

że wniesiono odwołanie od wydanej w dniu 18 maja 2016 r. decyzji nr 300/2016, znak: WB.6740.112.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 30 maja 2016 r. została wydana decyzja nr 320/2016, znak: WB.6740.148.2016 o umorzeniu postępowania administracyjnego z wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Września, złożonego w dniu 2 marca 2016 r.,  w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg gminnych – ul. Laskowskiego i Jana Pawła II we Wrześni, na działkach oznaczonych nr ewid..: 1348, 1338, 1333, 1337/2, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

Starosta wrzesiński podaje

że w dniu 3 czerwca 2016 r. została wydana decyzja nr 342/2016, znak: WB.6740.344.2016 o pozwoleniu na budowę obejmujące: budowę hali produkcyjno - magazynowej wraz infrastrukturą towarzysząca na terenie istniejącego zakładu.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 31 maja 2016 r. została wydana decyzja nr 328/2016, znak: WB.6740.233.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą”, na działkach oznaczonych nr ewid.: 931/70, 930, 931/18, 931/71, 934, 931/56, 931/63, 936/5, 937/5, 949/15, 937/6, 4478, 931/57, 949/16, 931/59, 931/61, 931/51, 4475, 931/15, 931/13, 931/14, 931/16, 926/6, 926/7, 927/7, 927/4, 928/6, 968/13, 968/7, 968/12, 968/1, 968/10, 4482, 969/6, 968/11, 965/2, 928/2, 928/1, 967, 954, 953, 1037, 1324, 928/4, 928/5, 1387/9, 4451/3, 1390/5, 3699, 939/2, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

Starosta wrzesiński zawiadamia

że w dniu 18 maja 2016 r. została wydana decyzja nr 300/2016, znak: WB.6740.112.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 17 maja 2016 r. została wydana decyzja nr 296/2016, znak: WB.6740.230.2016 o pozwoleniu na budowę: BUDYNKU INWENTARSKIEGO – OBORY DLA BYDŁA OPASOWEGO Z POMIESZCZENIAMI SOCJALNYMI, SILOSU PASZOWEGO NBIN 60 ORAZ ZBIORNIKA b/o NA ŚCIEKI BYTOWE /kat. obiektu II/ na działce oznaczonej numerem ewid.: 79/1, obręb: 303004_5.0705 Grądy Dolne, jednostka ewidencyjna: 303004_5 Pyzdry – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 16 maja 2016 r. została wydana decyzja nr 291/2016, znak: WB.6740.260.2016 o pozwoleniu na budowę: BUDYNKU INWENTARSKIEGO – BUKACIARNI WOLNOSTANOWISKOWEJ ORAZ ZBIORNIKA b/o NA ŚCIEKI BYTOWE /kat. obiektu II/ na działce oznaczonej numerem ewid.: 63/2, obręb: 303004_5.0706 Grądy Górne, jednostka ewidencyjna: 303004_5 Pyzdry – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 10 maja 2016 r. została wydana decyzja nr 275/2016, znak: WB.6740.200.2016 o pozwoleniu na budowę: STAWU ZIEMNEGO /kat. obiektu VIII/, na działce oznaczonej numerem ewid.: 547, obręb: 303004_5.0705 Grądy Dolne, jednostka ewidencyjna: 303004_5 Pyzdry – obszar wiejski.

Starosta wrzesiński podaje

że w dniu 2 maja 2016 r. została wydana decyzja nr 257/2016, znak: WB.6740.161.2016 o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego o pozwoleniu na budowę z dnia 19 września 2014 r. nr 650/2014, znak: WB.6740.615.2014, obejmujące: budowę fabryki samochodów nowej generacji CRAFTER we Wrześni.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 2 maja 2016 r. została wydana decyzja nr 258/2016, znak: WB.6740.158.2016 o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego o pozwoleniu na budowę z dnia 13 marca 2015 r., nr 154/2015, znak: WB.6740.108.2015, zmienionej decyzją Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 października 2015 r., nr 771/2015, znak: WB.6740.659.2015, obejmujące budowę: - portierni samochodów ciężarowych,- centrum odpadów,- portierni pracowników, /kat. obiektów XVIII/ w ramach realizacji   inwestycji   polegającej  na  budowie   Fabryki   Samochodów  Nowej  Generacji Crafter we Wrześni

Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego

że w dniu 2 marca 2016 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Września postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg gminnych – ul. Laskowskiego i Jana Pawła II we Wrześni, na działkach oznaczonych nr ewid.: 1348, 1338, 1333, 1337/2, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 21 kwietnia 2016 r. została wydana decyzja nr 231/2016, znak: WB.6740.218.2016, o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego z dnia 7 stycznia 2014 r. nr 4/2014 znak: WB.6740.834.2013, o pozwoleniu na budowę dla: pana Wiesława Grabowskiego ul. Wrzesińska 2, 62-302 Węgierki obejmujące: BUDOWĘ STACJI DEMONTAŻU POJAZDÓW WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI /kat. obiektów: XVII/

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 4 kwietnia 2016 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Września postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą”, na działkach oznaczonych nr ewid.: 931/70, 930, 931/18, 931/71, 934, 931/56, 931/63, 936/5, 937/5, 949/15, 937/6, 4478, 931/57, 949/16, 931/59, 931/61, 931/51, 4475, 931/15, 931/13, 931/14, 931/16, 926/6, 926/7, 927/7, 927/4, 928/6, 968/13, 968/7, 968/12, 968/1, 968/10, 4482, 969/6, 968/11, 965/2, 928/2, 928/1, 967, 954, 953, 1037, 1324, 928/4, 928/5, 1387/9, 4451/3, 1390/5, 3699, 939/2, 937/2, 926/8, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

Starosta wrzesiński podaje

że w dniu 19 kwietnia 2016 r. została wydana decyzja nr 221/2016, znak: WB.6740.135.2016, o pozwoleniu na budowę budynku inwentarskiego - chlewni oraz dwóch silosów paszowych.

Starosta wrzesiński podaje

że w dniu 14 kwietnia 2016 r. została wydana decyzja nr 213/2016, znak: WB.6740.180.2016, o pozwoleniu na budowę budynku inwentarskiego - chlewni oraz pięciu silosów paszowych wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 13 kwietnia 2016 r. została wydana decyzja nr 208/2016, znak: WB.6740.215.2016, o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. nr 425/2014 znak: WB.6740.296.2014, przeniesionej decyzjami Starosty Wrzesińskiego: decyzją nr 311/2015, znak: WB.6740.340.2015 z dnia 25 maja 2015 r., decyzją nr 852/2015 znak: WB.6740.837.2015 z dnia 30.11.2015 r. oraz zmienionej decyzją nr 27/2016 znak: WB.6740.847.2015 z dnia 21 stycznia 2016 r. o pozwoleniu na budowę dla: Września Galeria Handlowa Sp. z o.o., ul. Gwiaździsta 7A/1, 06-651 Warszawa obejmujące budowę: CENTRUM HANDLOWO – USŁUGOWEGO „KARUZELA” / kat. obiektu XVII/

Starosta wrzesiński zawiadamia

strony przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo o prawie do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Starosta wrzesiński podaje

że w dniu 8 kwietnia 2016 r. została wydana decyzja nr 198/2016, znak: WB.6740.121.2016, o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego o pozwoleniu na budowę z dnia 14 kwietnia 2015 r. nr 215/2015, znak: WB.6740.126.2015, zmienionej decyzją o zmianie pozwolenia na budowę z dnia 15 września 2015 r. nr 646/2015, znak: WB.6740.587.2015 obejmujące: rozbudowę zakładu produkcyjnego GESTAMP POLSKA

Starosta wrzesiński podaje

,że w dniu 7 kwietnia 2016 r. została wydana decyzja nr 194/2016, znak: WB.6740.70.2016 o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego o pozwoleniu na budowę z dnia 19 września 2014 r. nr 650/2014, znak: WB.6740.615.2014

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 6 kwietnia 2016 r. została wydana decyzja nr 192/2016, znak: WB.6740.89.2016  o pozwoleniu na budowę: DROGI GMINNEJ – ul. Kosińskiego w Nekli /kat. obiektu XXV/

Starosta wrzesiński podaje

że w dniu 6 kwietnia 2016 r. została wydana decyzja nr 188/2016, znak: WB.6740.93.2016 o pozwoleniu na budowę

Starosta wrzesiński zawiadamia

że w dniu 11 lutego 2016 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Nekla postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę drogi gminnej - ul. Linke w Nekli.

 

 

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 6 kwietnia 2016 r. została wydana decyzja nr 191/2016, znak: WB.6740.88.2016  o pozwoleniu na budowę: DROGI GMINNEJ – ul. Orzeszkowej w Nekli   /kat. obiektu XXV/

Starosta wrzesiński podaje

że w dniu 6 kwietnia 2016 r. została wydana decyzja nr 188/2016, znak: WB.6740.93.2016 o pozwoleniu na budowę

Starosta wrzesiński podaje

że w dniu 6 kwietnia 2016 r. została wydana decyzja nr 190/2016, znak: WB.6740.134.2016, o pozwoleniu na budowę

Starosta wrzesiński podaje

że w dniu 31 marca 2016 r. została wydana decyzja nr 170/2016, znak: WB.6740.165.2016, o pozwoleniu na budowę obejmujące:

przebudowę drogi gminnej w m. Walga, gm. Pyzdry

Starosta wrzesiński podaje

że w dniu 22 marca 2016 r. została wydana decyzja nr 148/2016, znak: WB.6740.64.2016, o pozwoleniu na budowę: STACJI DIAGNOSTYCZNEJ POŁUDNIOWEJ w ramach realizacji inwestycji polegającej na budowie Fabryki Samochodów Nowej Generacji Crafter we Wrześni

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 21 marca 2016 r. została wydana decyzja nr 143/2016, znak: WB.6740.62.2015, o pozwoleniu na budowę: STACJI DIAGNOSTYCZNEJ PÓŁNOCNEJ w ramach realizacji inwestycji polegającej na budowie Fabryki Samochodów Nowej Generacji Crafter we Wrześni /kat. XVIII/ na działkach oznaczonych numerami ewid.: dz. 27/12, 11/1, 11/8, 16/4, 39/7, 22/2, 18, 49/3, 51/3, 51/2, 52, 19, 55, 57, 56, 54, 53, 20, 23/4, 50/3, 41/3, obręb nr 303005_5.0306 Chocicza Mała, jednostka ewidencyjna 303005_5 Września – obszar wiejski, dz. 14, 15/2, 11, 8/1, 8/3, 4, 3/3, 13, 16/2, 12, 7/1, 7/3, 3/2, 122/9, 130/26, 130/17, 132/2, 132/1, 130/24 130/22, 130/13, 130/3, 102/15, 102/7, 2, 129, 131, 127, 17/4, 17/3, 17/9, 9/2, 9/3, 121/8, 121/4, 121/5, 130/14, obręb nr 303005_5.0302 Białężyce, jednostka ewidencyjna 303005_5 Września – obszar wiejski, dz. 44, 42/11, 42/10, 42/9, 39/1, 40/1, 42/6, 42/7, 40/6, 42/5, obręb nr 303005_5.0328 Obłaczkowo, jednostka ewidencyjna 303005_5 Września – obszar wiejski, dz. 52, 53/4, 53/1, 51/2, 45/4, 55/1, 50, obręb nr 303005_5.0314 Grzymysławice, jednostka ewidencyjna 303005_5 Września – obszar wiejski,

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 11 lutego 2016 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Nekla postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę:DROGI  GMINNEJ – ul. Orzeszkowej w Nekli /kat. obiektu XXV/ na działkach oznaczonych numerami ewid.: 269/4, 970, 1061, 1017 obręb: 303003_4.0209 Nekla, jednostka ewidencyjna: 303003_4 Nekla – miasto.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 11 lutego 2016 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Nekla postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę: DROGI  GMINNEJ – ul. Kosińskiego w Nekli /kat. obiektu XXV/ na działkach oznaczonych numerami ewid.: 1010, 970 obręb: 303003_4.0209 Nekla, jednostka ewidencyjna: 303003_4 Nekla – miasto.

Starosta wrzesiński zawiadamia

że w dniu 19 lutego 2016 r. zostało wszczęte na żądanie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września, na działkach oznaczonych nr ewid.: 3530, 3548, 3787/6, 3787/9, 3637, 3629/3, 3646, 3789/1, 3790/1, 3790/2, 3898, 4418/23, 4386/8, 3015, 3896/20, 3896/14, 3896/9, 3896/10, 3896/4, 3896/16, 3896/22, 3896/21, 774, 3787/10, 4371, 4418/42, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 27 stycznia 2016 r. została wydana decyzja nr 36/2016, znak: WB.6740.894.2015, o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego z dnia 15 maja 2015 r. nr 279/2015, znak: WB.6740.200.15

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 23 grudnia 2015 r. została wydana decyzja nr 905/2015, znak: WB.6740.885.2015, o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego o pozwoleniu na budowę z dnia 19 września 2014 r. nr 650/2014, znak: WB.6740.615.2014, sprostowanej postanowieniem Starosty Wrzesińskiego z dnia 15 października 2014 r. i następnie zmienionej decyzjami Starosty Wrzesińskiego: 19 grudnia 2014 r. nr 870/2014, znak: WB.6740.832.2014, z dnia 13 marca 2015 r. nr 155/2015, znak: WB.6740.179.2015 oraz z dnia 27 października 2015 r. nr 769/2015, znak: WB.6740.661.2015

Starosta Wrzesiński Podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 21 stycznia 2016 r. została wydana decyzja nr 27/2016, znak: WB.6740.847.2016, o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. nr 425/2014 znak: WB.6740.296.2014, przeniesioną decyzjami Starosty Wrzesińskiego: nr 311/2015, znak: WB.6740.340.2015 z dnia 25 maja 2015 r., nr 852/2015 znak: WB.6740.837.2015 z dnia 30.11.2015 r. o pozwoleniu na budowę dla: Września Galeria Handlowa Sp. z o.o., ul. Gwiaździsta 7A/1, 06-651 Warszawa obejmujące budowę: CENTRUM HANDLOWO – USŁUGOWEGO „KARUZELA”/ kat. obiektu XVII/ na działkach oznaczonych  nr ewid.: 940/4, 949/13, 949/12, 949/11, 949/10, 940/3, 948/1, 949/3, 949/14, 949/5, 950/3, 952/4, 952/3, 952/8, 927/7, 947 obręb 303004_5.0500 Września, jednostka ewidencyjna 303004_5 Września – miasto, gmina Września.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 22 stycznia 2016 r. została wydana decyzja nr 29/2016, znak: WB.6740.855.2015 o pozwoleniu na budowę: BOCZNICY KOLEJOWEJ /kat. XXV/ na działkach oznaczonych numerami ewid.: 39/1, 40/6, 42/11, 44, 42/6, obręb nr 303005_5.0328 Obłaczkowo, jednostka ewidencyjna 303005_5 Września – obszar wiejski, gmina Września,

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 20 stycznia 2016 r. została wydana decyzja nr 23/2016, znak: WB.6740.861.2015, o pozwoleniu na budowę: BUDYNKU  INWENTARSKIEGO ORAZ DWÓCH SILOSÓW PASZOWYCH /kat. obiektu II i VIII/

Starosta Wrzesiński zawiadamia,

że  w dniu 30 września 2015 r. zostało wydane postanowienie znak: WB.6740.497.2015 o sprostowaniu oczywistych omyłek w decyzji Starosty Wrzesińskiego z dnia 6 sierpnia 2015 r.  nr 527/2015, znak: WB.6740. 497.2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej – ul. Wymysłowskiej w Pyzdrach,

na działkach oznaczonych nr ewid.:

dz.: 95/4, 400/3, 605/2, 582/3, 582/9, 576/6, 582/10, 576/8, 576/12, 400/2, 576/10, 575, 574, 573/2, 573/1, 399, 400/1 , obręb Pyzdry,

dz.: 163, 162/1, 162/2, 161, 160, 144, obręb Dłusk, gmina Pyzdry.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 15 stycznia 2016 r. została wydana decyzja nr 16/2016, znak: WB.6740.889.2016, o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego z dnia 13 marca 2015 r. nr 156/2015 znak: WB.6740.119.2015, zmienionej decyzją Starosty Wrzesińskiego nr 770/2015, znak: WB.6740.660.2015 z dnia 27 października 2015 r. o pozwoleniu na budowę: hali budowy pojazdów specjalnych, budynku Centrum Zaopatrzenia składającego się z części magazynowej oraz administracyjno – socjalnej /kat. obiektów XVIII/, w ramach realizacji inwestycji polegającej na budowie Fabryki Samochodów Nowej Generacji Crafter we Wrześni,

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 12 stycznia 2016 r. została wydana decyzja nr 9/2016, znak: WB.6740.818.2015, o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego z dnia 13 lutego 2013 r., nr 76/2013 znak: WB.6740.913.2012 o pozwoleniu na budowę: ELEKTROWNI  WIATROWEJ WRAZ  Z  INFRASTRUKTURĄ  TOWARZYSZĄCĄ /kat. obiektu VIII/ na działkach oznaczonych numerami ewid. 58, 55, 57, obręb Pałczyn, gmina Miłosław.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 12 stycznia 2016 r. została wydana decyzja nr 7/2016, znak: WB.6740.844.2015 o pozwoleniu na budowę

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 11 stycznia 2016 r. została wydana decyzja nr 4/2016, znak: WB.6740.845.2015, o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 grudnia 2012 r. nr 904/2012 znak: WB.6740.779.2012 o pozwoleniu na budowę

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 23 grudnia 2015 r. została wydana decyzja nr 904/2015, znak: WB.6740.814.2015, o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego o pozwoleniu na budowę z dnia 14 sierpnia 2015 r., nr 543/2015, znak: WB.6740.451.2015, zmienionej decyzją Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 października 2015 r., nr 752/2015, znak: WB.6740.643.2015 obejmujące: BUDOWĘ  HALI  MAGAZYNOWEJ  Z  CZĘŚCIĄ  BIUROWO – SOCJALNĄ ORAZ  INFRASTRUKTURĄ  TOWARZYSZĄCĄ

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 18 grudnia 2015 r. została wydana decyzja nr 892/2015, znak: WB.6740.819.2015, o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego z dnia 21 grudnia 2012 r., nr 903/2012 znak: WB.6740.781.2013 o pozwoleniu na budowę: ELEKTROWNI WIATROWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 16 grudnia 2015 r. została wydana decyzja nr 883/2015, znak: WB.6740.738.2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Psary Małe – Nowy Folwark, na działkach oznaczonych nr ewid.: 21/5, 131/2, 125, obręb Psary Wielkie, gmina Września.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 24 listopada 2015 r. została wydana decyzja nr 837/2015, znak: WB.6740.805.2015, o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego z dnia 10 marca 2015 r. nr 140/2015, znak: WB.6740.65.2015 o pozwoleniu na budowę

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 18 listopada 2015 r. została wydana decyzja nr 830/2015, znak: WB.6740.782.2015, o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego z dnia 12 października 2015 r. nr 724/2015, znak: WB.6740.740.2015 o pozwoleniu na budowę

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 12 listopada 2015 r. została wydana decyzja nr 809/2015, znak:WB.6740.665.2015, o pozwoleniu na budowę dla: PRZEBUDOWY ODCINKA NAPOWIETRZNEJ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ WN 110 kV RELACJI MIŁOSŁAW – ŚRODA WLKP.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 9 listopada 2015 r. została wydana decyzja nr 797/2015, znak: WB.6740.687.2015, o pozwoleniu na budowę dla: DOBUDOWY HALI MAGAZYNOWO - PRODUKCYJNEJ Z CZĘŚCIĄ SOCJALNO – TECHNICZNĄ I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ DO BUDYNKU MAGAZYNOWO - PRODUKCYJNEGO

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 6 listopada 2015 r. została wydana decyzja nr 793/2015, znak: WB.6740.673.2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w rejonie ul. Miłosławskiej we Wrześni na działkach oznaczonych nr ewid.: 3699, 3711, 3710/3, 3712/1, 3712/2, obręb m. Września, gm. Września.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 5 października 2015 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Września postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Psary Małe – Nowy Folwark, na działkach oznaczonych nr ewid.: 21/5, 131/2, 125, obręb Psary Wielkie, gmina Września.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 3 listopada 2015 r. została wydana decyzja nr 783/2015, znak: WB.6740.676.2015, o pozwoleniu na budowę dla: ROZBUDOWY BUDYNKU CHLEWNI

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 29 października 2015 r. została wydana decyzja nr 776/2015, znak: WB.6740.648.2015, o pozwoleniu na budowę obiektów: - budynku biurowo – socjalno – technicznego przy parkingu załadowczym, - budynku pompowni instalacji tryskaczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach realizacji inwestycji polegającej na budowie Fabryki Samochodów Nowej Generacji Crafter we Wrześni

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 27 października 2015 r. została wydana decyzja nr 771/2015, znak: WB.6740.659.2015, o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego z dnia 13 marca 2015 r. nr 154/2015 znak: WB.6740.108.2015 o pozwoleniu na budowę: - portierni samochodów ciężarowych, - centrum odpadów, - portierni pracowników, /kat. obiektów XVIII/ w ramach realizacji inwestycji polegającej na budowie Fabryki Samochodów Nowej Generacji Crafter we Wrześni

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 27 października 2015 r. została wydana decyzja nr 770/2015, znak: WB.6740.660.2015, o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego z dnia 13 marca 2015 r. nr 156/2015 znak: WB.6740.119.2015 o pozwoleniu na budowę: - hali budowy pojazdów specjalnych, - budynku Centrum Zaopatrzenia składającego się z części magazynowej oraz administracyjno – ocjalnej /kat. obiektów XVIII/ w ramach realizacji inwestycji polegającej na budowie Fabryki Samochodów Nowej Generacji Crafter we Wrześni,

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomosci

że w dniu 27 października 2015 r. została wydana decyzja nr 769/2015, znak: WB.6740.661.2015, o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego z dnia 19 września 2014 r. nr 650/2014 znak: WB.6740.615.2014 o pozwoleniu na budowę: FABRYKI SAMOCHODÓW NOWEJ GENERACJI CRAFTER WE WRZEŚN /kat. obiektów: XVIII, XIX, XX/

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 14 października 2015 r. została wydana decyzja nr 737/2015, znak: WB.6740.748.2015,o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego z dnia 7 września 2011 r. nr 563/2011, znak: WB.6740.563.2011 o pozwoleniu na budowę: BUDYNKU WARSZTATU MECHANIKI POJAZDOWEJ na działce oznaczonej nr ewid. 205/3, obręb Gutowo Małe, gm. Września.

Starosta Wrzesiński podaje,

że w dniu 7 października 2015 r. została wydana decyzja nr 714/2015, znak: WB.6740.604.2015, o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego z dnia 31 lipca 2013 r. nr 490/2013 znak: WB.6740.338.2013 o pozwoleniu na budowę:

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 21 lipca 2015 r. została wydana decyzja nr 500/2015, znak: WB.6740.448.2015,
o pozwoleniu na budowę: BUDYNKU OBORY NR 1 WRAZ Z PŁYTĄ PRZEŁADUNKOWĄ OBORNIKA ORAZ ZBIORNIKIEM BEZODPŁYWOWYM NA WODY GNOJOWE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO POLEGAJĄCEGO NA PRZEBUDOWIE I ROZBUDOWIE ISTNIEJĄCEWGO GOSPODARSTWA ROLNEGO /kategoria obiektów: II i VIII/

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 21 lipca 2015 r. została wydana decyzja nr 501/2015, znak: WB.6740.447.2015, o pozwoleniu na budowę: BUDYNKU OBORY NR 2 WRAZ Z PŁYTĄ PRZEŁADUNKOWĄ OBORNIKA ORAZ ZBIORNIKIEM BEZODPŁYWOWYM NA WODY GNOJOWE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO POLEGAJĄCEGO NA PRZEBUDOWIE I ROZBUDOWIE ISTNIEJĄCEWGO GOSPODARSTWA ROLNEGO /kategoria obiektów: II i VIII/

Starosta Wrzesiński podaje,

że w dniu 4 września 2015 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza miasta i gminy Września postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w rejonie ul. Miłosławskiej we Wrześni na działkach oznaczonych nr ewid.: dz.: 3699, 3711, 3710/3, 3712/1, 3712/2, obręb m. Września, gm. Września.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 25 czerwca 2015 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Pyzdr postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 24 czerwca 2015 r. została wydana decyzja nr 404/2015, znak: WB.6740.307.2015, o pozwoleniu na budowę dla: przebudowy dwóch budynków inwentarskich ze zmianą sposobu użytkowania na kurniki, budowy dwóch silosów paszowych, rozbudowy instalacji zbiornikowej na gaz płynny + jeden zbiornik /kat. obiektów II, VIII/

Wojewoda Wielkopolski zawiadamia

o zakończeniu postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Wrzesińskiego nr 254/2015 z dnia 6.05.2015 r. (znak WB.6740.118.2015) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej łączącej istniejąca drogę w rejonie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenu inwestycyjnego P4 ze skrzyżowaniem typu rondo w obrębie węzła autostrady A2, i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 3 sierpnia 2015 r. została wydana decyzja nr 522/2015, znak: WB.6740.449.2015 o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 lipca 2014 r. nr 458/2014 znak: WB.6740.307.2014 o pozwoleniu na budowę: ELEKTROWNI WIATROWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ /kat. obiektu XXIX/

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Łabęda
  data wytworzenia: 2015-08-06
 • opublikował: Kinga Juchacz
  data publikacji: 2015-08-11 14:18

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 5 sierpnia 2015 r. została wydana decyzja nr 526/2015 znak: WB.6740.471.2015, o pozwoleniu na budowę: ZESPOŁU HAL MAGAZYNOWYCH Z ZAPLECZEM SOCJALNO - BIUROWYM ORAZ OBIEKTAMI I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ TOWARZYSZĄCĄ /kat. obiektów: XVIII, VIII/

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 2 lipca 2015 r. została wydana decyzja nr 427/2015, znak: WB.6740.334.2015 o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego nr 378/2005, znak: WB-7351/318/2005 z dnia 6 lipca 2005 r., o pozwoleniu na budowę: KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI ETAP I KANALIZACJI WSI PSARY POLSKIE WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW PPP ETAP II KANALIZACJI WSI NOWY FOLWARK WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI: PNF1, PN 2, PNF 3, KANALIZACJI OSIEDLA LIPÓWKA WE WRZEŚNI WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW PL, KANALIZACJI WSI PRZYBORKI WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW PPR, ETAP III KANALIZACJI WSI PSARY MAŁE WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW PPM, KANALIZACJI WSI SŁOMÓWKO WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW PSŁ 1 i PSŁ 2, KANALIZACJI SANITARNEJ WSI PSARY WIELKIE WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW PPW /kat. obiektu XXVI/

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że  w dniu 6 sierpnia 2015 r.  została   wydana  decyzja  nr 527/2015, znak: WB.6740.497.2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej – ul. Wymysłowskiej w Pyzdrach.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 15 września 2015 r. została wydana decyzja nr 646/2015 znak: WB.6740.587.2015, o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego z dnia 14 kwietnia 2015 r. nr 215/2015 znak: WB.6740.126.2015 o pozwoleniu na budowę dla:
ROZBUDOWY ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO GESTAMP POLSKA

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 28 sierpnia 2015 r. została wydana decyzja nr 589/2015, znak: WB.6740.499.2015,o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 grudnia 2012 r. nr 589/2015 znak: WB.6740.499.2015 o pozwoleniu na budowę: ELEKTROWNI WIATROWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ /kat. obiektu VIII/

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 24 sierpnia 2015 r. została wydana decyzja nr 567/2015 znak: WB.6740.517.2015, o pozwoleniu na: BUDOWĘ STACJI GAZOWEJ REDUKCYJNO – POMIAROWEJ WYSOKIEGO CIŚNIENIA O PRZEPUSTOWOŚCI Q = 20 000 m3/h WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ  /kat. obiektu XXVI/ ORAZ ROZBIÓRKĘ (DEMONTAŻ) ISTNIEJĄCEJ STACJI GAZOWEJ REDUKCYJNO – POMIAROWEJ WYSOKIEGO CIŚNIENIA O PRZEPUSTOWOŚCI Q = 5000 m3/h

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 10 sierpnia 2015 r. została wydana decyzja nr 529/2015 znak: WB.6740.538.2015, o pozwoleniu na budowę: BUDOWY NAPOWIETRZNEJ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ 110 kV - WCIĘCIA W ISTNIEJĄCĄ SIEĆ RELACJI WRZEŚNIA – MIŁOSŁAW OD PLANOWANEJ STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ CHOCICZA /kat. obiektu XXVI/

Decyzja nr 527/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

polegająca na rozbudowie drogi gminnej – ul. Wymysłowskiej w Pyzdrach

Wojewoda Wlkp

 • opublikował: Magdalena Bazylczuk
  data publikacji: 2019-06-03 13:03

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 18 listopada 2019 r. została wydana decyzja nr 991/2019 o pozwoleniu na budowę obejmującym: budowę sześciu kurników wraz z obiektami i infrastruktura towarzyszącą.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

O b w i e s z c z e n i e

Starosty Wrzesińskiego

z dnia 1 października 2019 r.

o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę

Starosta Wrzesiński na podstawie  art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018, poz. 2081 z późn. zm.),

podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 1 października 2019 r. została wydana decyzja nr 850/2019, znak: WB.6740.655.2019 o pozwoleniu na budowę obejmującym:

BUDOWĘ  ELEKTROWNI  FOTOWOLTAICZNEJ

na działkach oznaczonych numerami ewid.: 1/20, 1/25 obręb: 303003_5.0215 Stroszki, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – obszar wiejski,

w ramach budowy farmy fotowoltaicznej

na działkach oznaczonych numerami ewid.: 1/20, 1/25, 1/21, 1/26, 1/22, 1/27, obręb: 303003_5.0215 Stroszki, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, obejmuje nieruchomości: działki oznaczone numerami ewid.: 1/20, 1/25, 1/21, 1/26, 1/22, 1/27, 1/30, obręb: 303003_5.0215 Stroszki, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji i dokumentacją sprawy zapoznać się można w godzinach: poniedziałek od 12:00 do 16:00, wtorek –  środa od 12:00 do 15:00, czwartek – piątek od 7:00 do 10:00 w Wydziale Budownictwa Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pokój nr 2 (parter), tel. 61 640-44-32.                                                    

 

 • opublikował: Danuta Ogrodowicz
  data publikacji: 2019-10-01 11:05

Starosta Wrzesiński informuje,

że w dniu 8 lutego 2024 r. zostało wszczęte na żądanie P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę STACJI  BAZOWEJ  TELEFONII KOMÓRKOWEJ SIECI PLAY NR WRZ3031A, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 29/1, 25 obręb: 303003_5.0202 Chwałszyce, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla - obszar wiejski.

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.