Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Strarosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

STAROSTA WRZESIŃSKI                                                                                                                                       Września, 10 września 2018 r. 

           ul. Chopina 10

        62-300 Września 

 

WB.6740.406.2018

Postanowienie

 

Na  podstawie  art. 113  ustawy  z  dnia 14 czerwca  1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego  (Dz. U. z  2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) Starosta Wrzesiński

 

postanawia

sprostować z urzędu oczywistą omyłkę w decyzji Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 sierpnia 2018 r.nr 646/2018, znak: WB.6740.406.2018 o  zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej  polegającej  na: rozbudowie i przebudowie skrzyżowania dróg gminnych ulic Kosynierów – Powstańców Wielkopolskich – Wojska Polskiego we Wrześni

 

w następujący sposób:

wprowadzony na stronie 4 w pkt. 3 pkt. lit. a zapis , który brzmi:

a/ istniejących obiektów budowlanych nie przewidzianych do dalszego użytkowania – nie dotyczy

 

zastępuje się zapisem który brzmi:

 

a/ istniejących obiektów budowlanych nie przewidzianych do dalszego użytkowania -  nie później niż   do dnia złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy.

 

Uzasadnienie

W sentencji decyzji Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 sierpnia 2018 r. nr 646/2018, znak: WB.6740.406.2018 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, jak wyżej, popełniono oczywistą omyłkę polegającą na błędnym określeniu terminu rozbiórki tymczasowych obiektów budowlanych. Z analizy projektu budowlanego i uwarunkowań technicznych jednoznacznie wynika, że istniejące obiekty budowlane, których lokalizacja koliduje z projektowanym obiektem drogowym muszą być rozebrane nie później niż do dnia złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy. Dokonane sprostowanie tej oczywistej omyłki nie powoduje ponownego rozstrzygnięcia sprawy, odmiennego od pierwotnego.

 

Art.113 § 1 k.p.a. stanowi, że organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony sprostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach.

 

Wobec powyższego postanowiono jak wyżej.          

 

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Wojewody Wielkopolskiego, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego postanowienia.

drukuj (Strarosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jerzy Kaczorowski
    data wytworzenia: 2018-09-10
  • opublikował: Danuta Ogrodowicz
    data publikacji: 2018-09-13 14:03

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.