Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

O b w i e s z c z e n i e

Starosty Wrzesińskiego

 z dnia 17 października 2018 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą”) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 15 października 2018 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Września, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajowa nr 92 na terenie Gminy Września, na działkach oznaczonych numerami ewid.:

dz.: 197, 202, 213, 212/6, 212/2, 201/1, 200/1, obręb: 303005_5.0318 Gutowo Wielkie, jednostka
        ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski,

dz.: 1312, 1313/1, 1313/7, 1315/1, 1316/3, 1316/5, 1317/3, 1318/4, 1296, 4442/54, 4442/40, 4442/42,
       1310/1, 1310/2, 1311, 4442/45, 828/3, 828/2, 859/10, 860/18, 288, obręb: 303005_4.0500
        Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto,

dz.: 178, 177/5, 176, 172, 141, 133/2, 140, 139, 138/3, 132/24, 154, 148, 149, 147, 133/3, 146, 198,
        177/7, 177/18, 177/26, 177/20, 145/5, 152/4, 152/3, 153, 155, 150/10, 150/4, 130/5, 151, 130/2,
        159, 160, 129/3, 197, 145/1, obręb: 303005_5.0317 Gutowo Małe, jednostka ewidencyjna:
        303005_5 Września – obszar wiejski,

dz.:  318, 317, 313, 25, 26, 27, 22, 21, 20, 18, 17/2, 15, 14/4, 11, 10, 5/1, 136/1, 138/1, 139, 140, obręb:
        303005_5. 0340 Sokołowo, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski,

dz.: 77, 80/9, 80/8, 80/3, 75/2, obręb:303005_5.0315 Gulczewko, jednostka ewidencyjna: 303005_5
        Września – obszar wiejski.

     

Prawnym następstwem wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie przejście na własność Gminy Września powstałych w wyniku podziału geodezyjnego działek oznaczonych numerami ewid.:

- 1313/9 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej numerem ewid. 1313/7, obręb: 303005_4.0500
   Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto;

- 1313/10 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej numerem ewid. 1313/7, obręb: 303005_4.0500
   Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto;

- 1313/11 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej numerem ewid. 1313/7, obręb: 303005_4.0500
    Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto;

- 1310/5 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej numerem ewid. 1310/2, obręb: 303005_4.0500
    Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto;

-  4442/59 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej numerem ewid. 4442/42, obręb: 303005_4.0500
    Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto;

-  4442/66 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej numerem ewid. 4442/54, obręb: 303005_4.0500
    Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto;

-  859/11 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej numerem ewid. 859/10, obręb: 303005_4.0500
    Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto;

-  860/20 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej numerem ewid. 860/18, obręb: 303005_4.0500
    Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto;

-  201/6 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej numerem ewid. 201/1, obręb: 303005_5.0318
     Gutowo Wielkie, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski;

-  200/21 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej numerem ewid. 200/1, obręb: 303005_5.0318
     Gutowo Wielkie, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski;

-  177/45 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej numerem ewid. 177/5, obręb: 303005_5.0317
     Gutowo Małe, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski;

-  176/3 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej numerem ewid. 176, obręb: 303005_5.0317
     Gutowo Małe, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski;

-  176/4 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej numerem ewid. 176, obręb: 303005_5.0317
     Gutowo Małe, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski;

-  141/1 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej numerem ewid. 141, obręb: 303005_5.0317
     Gutowo Małe, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski;

-  147/1 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej numerem ewid. 147, obręb: 303005_5.0317
     Gutowo Małe, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski;

-  148/4 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej numerem ewid. 148, obręb: 303005_5.0317
     Gutowo Małe, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski;

-  149/2 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej numerem ewid. 149, obręb: 303005_5.0317
     Gutowo Małe, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski;

-  153/2 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej numerem ewid. 153, obręb: 303005_5.0317
     Gutowo Małe, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski;

-  155/1 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej numerem ewid. 155, obręb: 303005_5.0317
     Gutowo Małe, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski;

-  130/8 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej numerem ewid. 130/5, obręb: 303005_5.0317
     Gutowo Małe, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski;

-  151/1 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej numerem ewid. 151, obręb: 303005_5.0317
     Gutowo Małe, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski;

-  130/6 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej numerem ewid. 130/2, obręb: 303005_5.0317
     Gutowo Małe, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski;

-  159/2 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej numerem ewid. 159, obręb: 303005_5.0317
     Gutowo Małe, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski;

-  160/2 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej numerem ewid. 160, obręb: 303005_5.0317
     Gutowo Małe, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski;

-  129/5 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej numerem ewid. 129/3, obręb: 303005_5.0317
     Gutowo Małe, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski;

-  318/2 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej numerem ewid. 318, obręb: 303005_5.0340
     Sokołowo, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski;

-  317/2 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej numerem ewid. 317, obręb: 303005_5.0340
     Sokołowo, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski;

-  25/2 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej numerem ewid. 25, obręb: 303005_5.0340
     Sokołowo, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski;

-  27/2 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej numerem ewid. 27, obręb: 303005_5.0340
     Sokołowo, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski;

-  22/3 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej numerem ewid. 22, obręb: 303005_5.0340
     Sokołowo, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski;

-  21/2 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej numerem ewid. 21, obręb: 303005_5.0340
     Sokołowo, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski;

-  20/2 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej numerem ewid. 20, obręb: 303005_5.0340
     Sokołowo, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski;

-  17/4 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej numerem ewid. 17/2, obręb: 303005_5.0340
     Sokołowo, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski;

-  10/3 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej numerem ewid. 10, obręb: 303005_5.0340
     Sokołowo, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski;

-  14/8 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej numerem ewid. 14/4, obręb: 303005_5.0340
     Sokołowo, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski;

-  148/6 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej numerem ewid. 148, obręb: 303005_5.0317
     Gutowo Małe, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski;

-  148/2 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej numerem ewid. 148, obręb: 303005_5.0317
      Gutowo Małe, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski;

-  132/25 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej numerem ewid. 132/24, obręb: 303005_5.0317
     Gutowo Małe, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski;

-  149/1 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej numerem ewid. 149, obręb: 303005_5.0317
     Gutowo Małe, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski;

-  149/3 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej numerem ewid. 149, obręb: 303005_5.0317
     Gutowo Małe, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski;

-  147/2 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej numerem ewid. 147, obręb: 303005_5.0317
     Gutowo Małe, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski;

-  150/12 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej numerem ewid. 150/10, obręb: 303005_5.0317
     Gutowo Małe, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski;

-  151/1 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej numerem ewid. 151, obręb: 303005_5.0317
     Gutowo Małe, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski;

-  10/4 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej numerem ewid. 10, obręb: 303005_5.0340
     Sokołowo, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski;

-  138/4 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej numerem ewid. 138/1, obręb: 303005_5.0340
     Sokołowo, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski;

-  212/8 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej numerem ewid. 212/2, obręb: 303005_5.0318
     Gutowo Wielkie, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski;

-  1315/6 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej numerem ewid. 1315/1, obręb: 303005_4.0500
    Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto;

-  1316/16 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej numerem ewid. 1316/3, obręb: 303005_4.0500
    Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto;

-  1316/18 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej numerem ewid. 1316/5, obręb: 303005_4.0500
    Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto;

-  1311/1 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej numerem ewid. 1311, obręb: 303005_4.0500
    Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto;

-  1296/1 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej numerem ewid. 1296, obręb: 303005_4.0500
    Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto;

- 4442/62 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej numerem ewid. 4442/45, obręb:
     303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto;

-  1317/9 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej numerem ewid. 1317/3, obręb: 303005_4.0500
    Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto;

-  1318/11 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej numerem ewid. 1318/4, obręb: 303005_4.0500
    Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto;

-  1310/3 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej numerem ewid. 1310/1, obręb: 303005_4.0500
    Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto;

-  5/2 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej numerem ewid. 5/1, obręb: 303005_5.0340
     Sokołowo, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski;

-  139/1 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej numerem ewid. 139, obręb: 303005_5.0340
     Sokołowo, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski;

-  140/1 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej numerem ewid. 140, obręb: 303005_5.0340
     Sokołowo, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski;

-  75/9 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej numerem ewid. 75/2, obręb: 303005_5.0315
     Gulczewko, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski;

-  80/57 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej numerem ewid. 80/9, obręb: 303005_5.0315
     Gulczewko, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski;

-  80/61 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej numerem ewid. 80/8, obręb: 303005_5.0315
     Gulczewko, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski;

-  80/59 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej numerem ewid. 80/3, obręb: 303005_5.0315
     Gulczewko, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski;

-  176/1 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej numerem ewid. 176, obręb: 303005_5.0317
     Gutowo Małe, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski;

-  177/47 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej numerem ewid. 177/7, obręb: 303005_5.0317
     Gutowo Małe, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski;

-  177/38 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej numerem ewid. 177/18, obręb: 303005_5.0317
     Gutowo Małe, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski;

-  177/42 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej numerem ewid. 177/26, obręb: 303005_5.0317
     Gutowo Małe, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski;

-  177/40 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej numerem ewid. 177/20, obręb: 303005_5.0317
     Gutowo Małe, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski;

-  145/6 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej numerem ewid. 145/1, obręb: 303005_5.0317
     Gutowo Małe, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski;

-  145/8 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej numerem ewid. 145/5, obręb: 303005_5.0317
     Gutowo Małe, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski;

-  139/1 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej numerem ewid. 139, obręb: 303005_5.0317
     Gutowo Małe, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski;

-  148/1 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej numerem ewid. 148, obręb: 303005_5.0317
     Gutowo Małe, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski;

-  154/1 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej numerem ewid. 154, obręb: 303005_5.0317
     Gutowo Małe, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski;

-  132/26 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej numerem ewid. 132/24, obręb: 303005_5.0317
     Gutowo Małe, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski;

-  22/2 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej numerem ewid. 22, obręb: 303005_5.0340
     Sokołowo, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski;

-  22/4 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej numerem ewid. 22, obręb: 303005_5.0340
     Sokołowo, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski;

 

Zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z dniem niniejszego zawiadomienia nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem tego zakazu jest nieważna.

 

Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia t.j. od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni, w Biuletynach Informacji Publicznej tych urzędów oraz w prasie lokalnej.

 

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrześni, Wydział Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa, ul. Chopina 10, 63-300 Września, pokój nr 2, w godzinach: poniedziałek od 12:00 do 16:00, wtorek - środa od 12:00 do 15:00, czwartek - piątek od 7:00 do 10:00 oraz składać ewentualne wnioski, uwagi i zastrzeżenia pisemnie na adres starostwa lub ustnie
do protokołu do dnia 8 listopada 2018 r.

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

 

drukuj (Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jerzy Kaczorowski
    data wytworzenia: 2018-10-17
  • opublikował: Danuta Ogrodowicz
    data publikacji: 2018-10-18 09:39
  • zmodyfikował: Danuta Ogrodowicz
    ostatnia modyfikacja: 2018-10-18 09:46

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.