Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

O b w i e s z c z e n i e

Starosty Wrzesińskiego

z dnia 9 listopada 2018 r.

o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę

 

Starosta Wrzesiński na podstawie  art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz.1405),

 

podaje do publicznej wiadomości

 

że w dniu 9 listopada 2018 r. została wydana decyzja nr 917/2018, znak: WB.6740.811.2018 zmieniająca ostateczną decyzję Starosty Wrzesińskiego z dnia 11 października 2016 r. nr 782/2016, znak: WB.6740.646.2016, zmienioną ostateczną decyzją Starosty Wrzesińskiego z dnia 2 lutego     2017 r. nr 79/2017, znak: WB.6740.1012.2016 o pozwoleniu na budowę obejmującym:

 

BUDOWĘ ZESPOŁU TRZECH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH

WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

/kat. obiektu XIII/

na działkach oznaczonych nr ewid.: 849/13, 849/12, 849/11, 849/10, 849/9, 850/24 powstałych w wyniku podziałów geodezyjnych, które nastąpiły po dacie wydania decyzji nr 782/2016 oraz na działce 828/9, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

Zakres zmian – według projektu zamiennego.

 

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, dla zakresu objętego zmianą, obejmuje nieruchomości: działki oznaczone numerami ewid.: 849/13, 849/12, 849/11, 849/10, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji i dokumentacją sprawy zapoznać się można w godzinach: poniedziałek od 12:00 do 16:00, wtorek –  środa od 12:00 do 15:00, czwartek – piątek od 7:00 do 10:00 w Wydziale Budownictwa Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pokój nr 2 (parter), tel. 61 640-44-32.

                                                     

drukuj (Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jerzy Kaczorowski
    data wytworzenia: 2018-11-09
  • opublikował: Magdalena Bazylczuk
    data publikacji: 2018-11-13 09:03

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.