Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Starosta wrzesiński zawiadamia,

O b w i e s z c z e n i e

Starosty Wrzesińskiego

z dnia 28 listopada 2018 r.

o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę

 

Na  podstawie  art. 49a  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks   postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)

 

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 28 listopada 2018 r. została wydana decyzja nr 979/2018, znak: WB.6740.875.2018  o pozwoleniu na budowę obejmującym:

 

BUDOWĘ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ 

W LOKALU MIESZKALNYM W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

 

lokal nr 8, budynek nr 18 B, na działce oznaczonej numerem ewid.: 2419/1 obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewid.: 303003_4 Września – miasto.

 

Obszar oddziaływania obiektu obejmuje działkę oznaczoną numerem ewid.: 2419/1 obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewid.: 303003_4 Września – miasto.

 

Z treścią decyzji zapoznać się można w godzinach: poniedziałek od 12:00 do 16:00, wtorek – środa od 12:00 do 15:00, czwartek – piątek od 7:00 do 10:00 w Wydziale Budownictwa Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pokój
nr 2 (parter), tel. 61 640-44-32.

 

Od decyzji stronom przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia w drodze publicznego ogłoszenia poprzez niniejsze obwieszczenie.

 

Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia t.j. od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Września oraz w Biuletynach Informacji Publicznej tych urzędów.

drukuj (Starosta wrzesiński zawiadamia,)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jerzy Kaczorowski
    data wytworzenia: 2018-11-28
  • opublikował: Magdalena Bazylczuk
    data publikacji: 2018-11-29 10:52

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.