Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

O b w i e s z c z e n i e

Starosty Wrzesińskiego

z dnia 12 grudnia 2018 r.

o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę

 

Starosta Wrzesiński na podstawie  art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018, poz. 2081),

 

podaje do publicznej wiadomości

 

że w dniu 12 grudnia 2018 r. została wydana decyzja nr 1017/2018, znak: WB.6740.970.2018 zmieniająca ostateczną decyzję Starosty Wrzesińskiego z dnia 19 lipca 2018 r. nr 555/2018, znak: WB.6740.460.2018 o pozwoleniu na budowę obejmującym:

 

ROZBUDOWĘ  I  PRZEBUDOWĘ  BUDYNKU  PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWEGO

Z  ZAPLECZEM  BIUROWO – SOCJALNYM

/kat. obiektu XVIII/

 

na działkach oznaczonych numerami ewid.: 119/5, 120/16, 130/28, obręb: 303005_5.0302 Białężyce, jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski.

 

Zakres zmian – według projektu zamiennego.

 

Obszar oddziaływania obiektu, dla zakresu objętego zmianą, obejmuje nieruchomości:  działki oznaczone numerami ewid.: 119/5, 120/16, 130/28, obręb: 303005_5.0302 Białężyce, jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski.

 

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji i dokumentacją sprawy zapoznać się można w godzinach: poniedziałek od 12:00 do 16:00, wtorek –  środa od 12:00 do 15:00, czwartek – piątek od 7:00 do 10:00 w Wydziale Budownictwa Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pokój nr 2 (parter), tel. 61 640-44-32.

drukuj (Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jerzy Kaczorowski
    data wytworzenia: 2018-12-12
  • opublikował: Danuta Ogrodowicz
    data publikacji: 2018-12-12 11:24

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.