Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Starosta Wrzesiński zawiadamia

O b w i e s z c z e n i e

Starosty Wrzesińskiego

z dnia 5 kwietnia 2019 r.

o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę

 

Na  podstawie  art. 5a  ustawy  Prawo  budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.). oraz art. 49  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks   postępowania   administracyjnego (Dz. U. z  2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m           

że w dniu 5 kwietnia 2019 r. została wydana decyzja nr 269/2019, znak: WB.6740.85.2019  o pozwoleniu na budowę obejmująca:

BUDOWĘ  DRÓG  GMINNYCH  WE  WRZEŚNI

ULICE GWIAŹDZISTA I KSIĘŻYCOWA  

na działkach oznaczonych numerami ewid.: 4459/82, 4459/83, 4459/78, 4459/79, 355/48, 4459/80, 355/47, obręb 303005_4.0500 Września, jednostka ewid.: 303005_4 Września – miasto.

Obszar oddziaływania obiektów, o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,  nieruchomości: obejmuje nieruchomości: działki oznaczone numerami ewid.: 4459/82, 4459/83, 4459/78, 4459/79, 355/48, 4459/80, 355/47, 4459/56, 4459/55, 4459/54, 4459/53, 4459/52, 4459/51, 4459/50, 4459/49, 4459/48, 4459/47, 4459/46, 4459/45, 4459/44, 4459/43, 4459/42, 4459/29, 4459/26, 4459/25, 4459/24, 4459/23, 4459/22, 4459/21, 4459/20, 4459/19, 4459/18, 4459/17, 4459/16, 4459/15, 4459/14, 4459/13, 4459/12, 4459/11, 4459/10, 4459/57, 4459/58, 355/49, 4469, 4459/61, 4489/2, 4489/1, 4487/1, 4487/2, 4487/3, 4487/4, 4487/5, 4487/6, 4487/7, 4487/8, 4487/9, 4487/10, 4459/37, 4459/38, 4459/39, 4459/72, 4459/71, 4459/70, 355/43, 355/37, 355/36, obręb 303005_4.0500 Września, jednostka ewid.: 303005_4 Września – miasto.

Z treścią decyzji zapoznać się można w godzinach: poniedziałek od 12:00 do 16:00, wtorek – środa od 12:00 do 15:00, czwartek – piątek od 7:00 do 10:00 w Wydziale Budownictwa Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pokój nr 2 (parter), tel. 61 640-44-32.

Od decyzji stronom przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia w drodze publicznego ogłoszenia poprzez niniejsze obwieszczenie.

Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia t.j. od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Września oraz w Biuletynach Informacji Publicznej tych urzędów.

drukuj (Starosta Wrzesiński zawiadamia)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jerzy Kaczorowski
    data wytworzenia: 2019-04-05
  • opublikował: Kinga Juchacz
    data publikacji: 2019-04-05 14:48
  • zmodyfikował: Kinga Juchacz
    ostatnia modyfikacja: 2019-04-05 14:49

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.