Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

O B W I E S Z C Z E N I E

STAROSTY  WRZESIŃSKIEGO

z dnia 16 maja 2019 r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m,

że w dniu 16 maja 2019 r. została wydana decyzja nr 420/2019 (znak: WB.6740.156.2019) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej łączącej ul. Pilską z drogą serwisową w obrębie ul. Objazdowej we Wrześni, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 3840/10, 3840/11, 3851, 3852, 3855/4, 3843/2, 3840/8, 3836, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

W liniach rozgraniczających projektowanej drogi znajdują się następujące działki:

działka

nr ewid.

z podziału działki

nr ewid.

obręb:

jednostka ewidencyjna:

3840/40

3840/8

303005_4.0500 Września

303005_4 Września – miasto

3852/2

3852

303005_4.0500 Września

303005_4 Września – miasto

3851/2

3851

303005_4.0500 Września

303005_4 Września – miasto

Z treścią decyzji zapoznać się można w godzinach: poniedziałek od 12:00 do 16:00, wtorek – środa od 12:00 do 15:00, czwartek – piątek od 7:00 do 10:00 w Wydziale Budownictwa Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pokój nr 2 (parter), tel. 61 640-44-32.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez wnioskodawcę, daty otrzymania zawiadomienia o jej wydaniu przez pozostałe strony oraz jej doręczenia w drodze publicznego ogłoszenia poprzez niniejsze obwieszczenie.

Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa doręczenie zawiadomienia stronom postępowania o wydanej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia t.j. od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni, na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta i Gminy Września, w Biuletynach Informacji Publicznej tych urzędów.

 

drukuj (Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jerzy Kaczorowski
    data wytworzenia: 2019-05-16
  • opublikował: Danuta Ogrodowicz
    data publikacji: 2019-05-16 13:21

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.