Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Wojewoda Wielkopolski zawiadamia,

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11f ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1474), zwanej dalej ustawą,

zawiadamiam, że: ­

- dnia 12.06.2019 r. zostało wydane postanowienie Wojewody Wielkopolskiego (znak IRIII.7821.19.2018.4) uchylające postanowienie Starosty Wrzesińskiego z dnia 10.09.2018 r. (znak: WB.6740.406.2018) o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki w decyzji Starosty Wrzesińskiego z dnia 20.08.2018 r. (znak: WB.6740.406.2018) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie skrzyżowania dróg gminnych ulic Kosynierów - Powstańców Wielkopolskich - Wojska Polskiego we Wrześni; ­

- dnia 13.06.2019 r. została wydana decyzja Wojewody Wielkopolskiego (znak IRIII.7821.19.2018.4) uchylająca w części decyzję Starosty Wrzesińskiego nr 646/2018 z dnia 20.08.2018 r. (znak WB.6740.406.2018) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie skrzyżowania dróg gminnych ulic Kosynierów - Powstańców Wielkopolskich - Wojska Polskiego we Wrześni, i orzekająca w zakresie uchylenia, a w pozostałej części utrzymująca zaskarżoną decyzję w mocy.

Strony postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy z treścią ww. rozstrzygnięć mogą zapoznać się w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, al. Niepodległości 16/18, budynek C, pok. 104 (tel. 61- 8541291), w następujących godzinach: poniedziałek od 8.15 do 16.00, środa, piątek od 8.15 do 15.15, wtorek, czwartek od 12.00 do 15.15.

Na postanowienie przysługuje stronie prawo złożenia skargi w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia skarżącemu. Od skargi pobiera się wpis stały w wysokości 100 zł.

Na decyzję przysługuje stronie prawo złożenia skargi w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Od skargi pobiera się wpis stały w wysokości 500 zł.

Skargę na rozstrzygnięcie składa się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, przy ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego. Wpisy pobierane są zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2003 r., Nr 221, poz. 2193 ze zm.). Strony mają możliwość ubiegania się o zwolnienie od kosztów albo przyznanie pomocy prawnej. Skarga na rozstrzygnięcie powinna spełniać wymogi formalne wskazane w art. 46 i 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm.).

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia 17.06.2019 r., tj. dnia w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, w Biuletynach Informacji Publicznej tych urzędów, a także w prasie lokalnej.

z up. Wojewody Wielkopolskiego

Marcin Karpiński

Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa

 

 

drukuj (Wojewoda Wielkopolski zawiadamia,)

  • opublikował: Patrycja Jarzyna
    data publikacji: 2019-06-17 13:54

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.