Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Starosta Wrzesiński zawiadamia

O b w i e s z c z e n i e

Starosty Wrzesińskiego

 z dnia 2 lipca 2015 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego

      

Na  podstawie  art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o  szczególnych  zasadach  przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.  zwanej dalej „ustawą”) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 25 czerwca 2015 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Pyzdr postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej

na działkach oznaczonych nr ewid.:

dz.: 95/4, 400/3, 605/2, 582/3, 582/9, 576/6, 582/10, 576/8, 576/12, 400/2, 576/10, 575, 574, 573/2, 573/1, 399, 400/1 , obręb m. Pyzdry, gmina Pyzdry

dz.: 163, 162/1, 162/2, 161, 160, 144, obręb Dłusk, gmina Pyzdry.

Prawnym następstwem wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie przejście w całości na własność gminy Pyzdry działek oznaczonych nr ewid.:

dz.: 576/6, 576/8, 576/12, 576/10, obręb m. Pyzdry, gmina Pyzdry

oraz powstałych w wyniku podziałów geodezyjnych działek oznaczonych nr ewid.:

dz. 605/3 (z podziału dz. 605/2), dz. 582/11 (z podziału dz. 582/9), dz. 582/13 (z podziału dz. 582/10), dz. 575/1 (z podziału dz. 575), dz. 574/1 (z podziału dz. 574),  dz. 573/5 (z podziału dz. 573/2), dz. 573/3 (z podziału dz. 573/1), dz. 399/1 (z podziału dz. 399), obręb m. Pyzdry, gmina Pyzdry

dz. 163/1 (z podziału dz. 163), dz. 162/3 (z podziału dz. 162/1), dz. 162/5 (z podziału dz. 162/2), dz. 161/1     (z podziału dz. 161), dz. 160/1 (z podziału dz. 160), obręb Dłusk, gmina Pyzdry.

Strony, w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia w drodze publicznego ogłoszenia, zapoznać się mogą z aktami sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrześni, Wydział Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa, ul. Chopina 10, 63-300 Września, pokój nr 2, w godzinach: poniedziałek od 12:00 do 16:00, wtorek - środa od 12:00 do 15:00, czwartek - piątek od 7:00 do 10:00 oraz składać ewentualne wnioski, uwagi i zastrzeżenia pisemnie na adres starostwa lub ustnie do protokołu.

Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia t.j. od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, na stronach internetowych oraz w prasie lokalnej.

Niniejsze zawiadomienie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 § 1  ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

drukuj (Starosta Wrzesiński zawiadamia)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Łabęda
    data wytworzenia: 2015-07-02
  • opublikował: Magdalena Bazylczuk
    data publikacji: 2015-07-02 12:56
  • zmodyfikował: Magdalena Bazylczuk
    ostatnia modyfikacja: 2015-07-02 12:55

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.