Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Starosta Wrzesiński zawiadamia

O b w i e s z c z e n i e

Starosty Wrzesińskiego

z dnia 2 lipca 2015 r.

o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę

Na  podstawie  art. 5a  ustawy  Prawo  budowlane  (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz art. 49  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks   postępowania   administracyjnego   (tekst jednolity Dz. U. z  2013 r. poz. 267 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że   w   dniu   2 lipca 2015 r.   została   wydana  decyzja   nr 427/2015, znak:  WB.6740.334.2015       o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego nr 378/2005, znak: WB-7351/318/2005 z dnia    6 lipca 2005 r., o pozwoleniu na budowę:

KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI

ETAP I

KANALIZACJI WSI PSARY POLSKIE WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW PPP

ETAP II

KANALIZACJI WSI NOWY FOLWARK WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI: PNF1, PN 2, PNF 3,

KANALIZACJI OSIEDLA LIPÓWKA WE WRZEŚNI WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW PL,

KANALIZACJI WSI PRZYBORKI WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW PPR,

ETAP III

KANALIZACJI WSI PSARY MAŁE WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW PPM,

KANALIZACJI WSI SŁOMÓWKO WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW PSŁ 1 i PSŁ 2,

KANALIZACJI SANITARNEJ WSI PSARY WIELKIE WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW PPW

/kat. obiektu XXVI/

Zakres zmian:

- według projektu zamiennego

na działkach oznaczonych numerami ewid.: dz. 146/9, 146/6, 106/4, 157, 81/3, 81/4, 146/7, 48/1, 48/2, 26/4, 26/5, 146/1, 146/2, obręb Psary Polskie,  dz. 320, 429, 430, 431/2, obręb miasto Września.

Obszar oddziaływania obiektu dla zakresu objętego zmianą obejmuje teren działek oznaczonych numerami ewid.: 146/9, 146/6, 106/4, 157, 81/3, 81/4, 146/7, 48/1, 48/2, 26/4, 26/5, 146/1, 146/2, 153/4, 159/3, 159/4, 106/7, 106/2, 106/3, 328/1, 101/1, 162/2, 99, 162/3, 164, 163/1, 98, 166/3, 97, 92, 167/1, 169/1, 91, 90, 88, 85, 171/1, 84, 172/1, 173, 83, 80/4, 80/3, 70/2, 176/1, 177/5, 79, 78/1, 72/1, 179/2, 73, 180/1, 181/3, 64/2, 182/2, 62/3, 62/4, 61/2, 182/3, 185/1, 186/1, 187/1, 60/2, 60/1, 188/1, 189/1, 190/1, 59/1, 191/1, 58, 57, 192/1, 56/2, 194/1, 56/1, 53, 52, 51/1, 196/1, 197/1, 49/3, 49/6, 49/5, 198/5, 48/3, 49/8, 50, 54, 66/2, 47/12, 47/10, 45, 44/2, 42/1, 200/23, 200/20, 46, 44/1, 326, 200/17, 43, 42/2, 200/23, 200/20, 46, 44/1, 326, 200/17, 43, 42/2, 41, 202/16, 39/3, 203/1, 38/2, 203/2, 204/1, 205, 34/6, 206, 207/4, 34/3, 208, 32/2, 209, 31/2, 210/1, 30/2, 211/2, 212/3, 29/2, 212/4, 213/1, 214/1, 29/1, 215/5, 28, 215/4, obręb Psary Polskie,

dz. 320, 429, 430, 431/2, 10/1, 12, 3905/1, 13/3, 433/4, 436, 24/12, 434/8, obręb miasto Września.

Pozostałe warunki pozwolenia na budowę z dnia 6 lipca 2005 r. nr 378/2005, znak: WB-7351/318/2005 nie ulegają zmianie.

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni, pokój nr 2, w  godzinach: poniedziałek od 12:00 do 16:00, wtorek - środa od 12:00 do 15:00, czwartek - piątek od 7:00 do 10:00.

Od decyzji stronom przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Wrzesińskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.  

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.  

drukuj (Starosta Wrzesiński zawiadamia)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Łabęda
    data wytworzenia: 2015-07-02
  • opublikował: Magdalena Bazylczuk
    data publikacji: 2015-07-03 08:02

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.