Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Wojewoda Wielkopolski zawiadamia, że

Poznań, 4.07.2019 r.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

IR-III.7821.5.2019.4

 OBWIESZCZENIE

Na  podstawie  art. 10  i  art. 125  § 1  ustawy  z  dnia  14 czerwca  1960 r.  -  Kodeks postępowania  administracyjnego  (Dz.U.  z 2018 r.  poz. 2096  ze zm.),  zwanej  dalej  k.p.a., w związku  z  art. 11c  i art. 11f  ust. 7  ustawy  z  dnia  10 kwietnia  2003 r.  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1474), zwanej dalej ustawą,

zawiadamiam, że

postanowieniem  Wojewody  Wielkopolskiego  z  dnia  4.07.2019 r.  (IR-III.7821.5.2019.4) zawieszono z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie odwołania od decyzji Starosty Wrzesińskiego  z  dnia  17.04.2019 r.  (znak:  WB.6740.80.2019)  o  zezwoleniu  na realizację inwestycji  drogowej  polegającej  na rozbudowie  i przebudowie  drogi  gminnej  na działkach położonych w obrębach Przyborki i Psary Polskie.

Strony  postępowania  mogą  się  zapoznać  z  treścią  postanowienia  w  Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, al. Niepodległości 16/18, budynek C, pok. 104 (tel. 61-854-12-91), w godzinach obsługi klientów: poniedziałek od 8.15 do 16.00; środa, piątek od 8.15 do 15.15, wtorek, czwartek od 12.00 do 15.15.

Na powyższe postanowienie stronie służy prawo zażalenia się do  Ministra  Inwestycji i Rozwoju  za  pośrednictwem  Wojewody  Wielkopolskiego  w  terminie  7  dni  od daty  jego doręczenia  lub  zawiadomienia  pozostałych  stron  o  jego  wydaniu.  Zgodnie  z art. 11f  ust. 7 ustawy i art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni  od  dnia  9  lipca  2019 r.,  tj.  dnia  w  którym  nastąpiło  publiczne  obwieszczenie odpowiednio  w  Wielkopolskim  Urzędzie  Wojewódzkim  w  Poznaniu,  a  także  w urzędach gmin  właściwych  ze  względu  na przebieg  drogi  oraz  w urzędowych  publikatorach teleinformatycznych - Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów.
 

z up. Wojewody Wielkopolskiego
Marcin Karpiński
Zastępca Dyrektora  
Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa  
Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

drukuj (Wojewoda Wielkopolski zawiadamia, że)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Karpiński
    data wytworzenia: 2019-07-04
  • opublikował: Kinga Juchacz
    data publikacji: 2019-07-09 08:12
  • zmodyfikował: Kinga Juchacz
    ostatnia modyfikacja: 2019-07-09 08:14

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.