Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Wojewoda Wielkopolski zawiadamia

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

      Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz. U. z2013 r., poz. 267 ze zm.), zwanej dalej „k.p.a.”, oraz art. lic, art. lid ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 687 ze zm.)

zawiadamiam

o zakończeniu postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Wrzesińskiego nr 254/2015 z dnia 6.05.2015 r. (znak WB.6740.118.2015) zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej łączącej istniejąca drogę w rejonie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenu inwestycyjnego P4 ze skrzyżowaniem typu rondo w obrębie węzła autostrady A2, i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia.

      Strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, Wydział InfrastrukturyRolnictwa, al. Niepodległości 16/18, budynek C, pok. 4 (tel. 61-8541289) i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji przez organ, w terminie do dnia 14 sierpnia 2015 r.

         Zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, na stronach internetowych tych gmin, a także w prasie lokalnej.

      Ponadto, na podstawie art. 36 ust. 1 i 2 k.p.a. zawiadamiam o braku możliwości załatwienia sprawy w terminie. Niemożność załatwienia sprawy w terminie wynika z konieczności złożenia wyjaśnień i uzupełnienia materiału dowodowego przez właściwego zarządcę drogi oraz konieczności zapewnienia stronom postępowania możliwości wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji. W związku z powyższym wskazuję termin załatwienia sprawy do dnia 31 sierpnia 2015 r.

 

z up. Wojewody Wielkopolskiego

Marcin Karpiński

Z-ca Kierownika Oddziału

Zagospodarowania Przestrzennego

drukuj (Wojewoda Wielkopolski zawiadamia)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Karpiński
  • opublikował: Magdalena Bazylczuk
    data publikacji: 2015-07-27 14:30

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.