Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

O b w i e s z c z e n i e

Starosty Wrzesińskiego

z dnia 3 sierpnia 2015 r.

o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę

Starosta Wrzesiński na podstawie  art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.  1235 ze zm.),

podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 3 sierpnia 2015 r. została wydana decyzja nr 522/2015, znak: WB.6740.449.2015 o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 lipca 2014 r. nr 458/2014 znak: WB.6740.307.2014 o pozwoleniu na budowę:

ELEKTROWNI WIATROWEJ

WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

/kat. obiektu XXIX/

obejmującej budowę:

-  pojedynczej turbiny wiatrowej o mocy 1,0 MW,

-  zjazdu publicznego z drogi powiatowej,

-  tymczasowego utwardzenia drogi wewnętrznej, placów montażowych i miejsc

   postojowych,

na działkach oznaczonych numerami ewid.: 105, 86, obręb Gałęzewice.

Współrzędne geograficzne:  N 52º 14 48.56

                                              E 17º  44 34.84

Zakres zmian:

- według projektu zamiennego.

Obszar oddziaływania obiektu dla zakresu objętego zmianami obejmuje działki oznaczone numerami ewid.: 105, 86 obręb Gałęzewice.

Pozostałe warunki pozwolenia na budowę z dnia 8 lipca 2014 r. nr 458/2014, znak: 6740.307.2014 nie ulegają zmianie.

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji i dokumentacją sprawy zapoznać się można w godzinach: poniedziałek od 12:00 do 16:00, wtorek - środa od 12:00 do 15:00, czwartek – piątek od 7:00 do 10:00 w Wydziale Budownictwa Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pokój nr 2 (parter), tel. 61 640-44-32.

drukuj (Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Łabęda
    data wytworzenia: 2015-08-03
  • opublikował: Magdalena Bazylczuk
    data publikacji: 2015-08-06 07:25
  • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
    ostatnia modyfikacja: 2015-08-12 09:35

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.