Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

O b w i e s z c z e n i e

Starosty Wrzesińskiego

z dnia 14 listopada 2019 r.

o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę

Starosta Wrzesiński na podstawie  art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018, poz. 2081 z późn. zm.),

podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 14 listopada 2019 r. została wydana decyzja nr 988/2019, znak: WB.6740.805.2019 o zmianie pozwolenia na budowę nr 490/2013 z dnia 31 lipca 2013 r., znak sprawy WB.6740.338.2013 wydanego dla DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o., ul. Odzieżowa 12C/1, 71-502 Szczecin, przeniesionego decyzją nr 372/2014 z dnia 6 czerwca 2014 r., znak sprawy WB.6740.351.2014 na rzecz EW Niechanowo Sp. z o.o., ul. Wagonowa 2C, 53-609 Wrocław, zmienionego decyzjami: nr 701/2014 z dnia 8 października 2014 r., znak sprawy WB.6740.564.2014, nr 714/2015 z dnia 7 października 2015 r., znak sprawy WB.6740.604.2015 obejmującym:

BUDOWĘ  ZESPOŁU  ELEKTROWNI  WIATROWYCH  WRZEŚNIA

na działkach oznaczonych numerami ewid.: dz. 102/8, 104/6, 101/1, 19/3, 105, 100/2, obręb: 303003_5.0211 Podstolice, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – obszar wiejski;

dz. 12, obręb: 303003_5.0202 Chwałszyce, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – obszar wiejski;

Zakres zmian: korekta układu dróg dojazdowych i placów montażowych.

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, obejmuje nieruchomości: działki oznaczone numerami ewid.: dz. 102/8, 104/6, 101/1, 19/3, 105, 100/2, obręb: 303003_5.0211 Podstolice, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – obszar wiejski; dz. 12, obręb: 303003_5.0202 Chwałszyce, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – obszar wiejski;

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji i dokumentacją sprawy zapoznać się można w godzinach: poniedziałek od 12:00 do 16:00, wtorek –  środa od 12:00 do 15:00, czwartek – piątek od 7:00 do 10:00 w Wydziale Budownictwa Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pokój nr 2 (parter), tel. 61 640-44-32    

Pozostałe warunki pozwolenia na budowę z dnia 31 lipca 2013 r. nr 490/2013, znak: WB.6740.338.2019  nie ulegają zmianie.

drukuj (Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jerzy Kaczorowski
    data wytworzenia: 2019-11-14
  • opublikował: Magdalena Bazylczuk
    data publikacji: 2019-11-18 09:10

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.