Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

O B W I E S Z C Z E N I E

STAROSTY  WRZESIŃSKIEGO

z dnia 6 sierpnia 2015 r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

            Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity  Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że  w dniu 6 sierpnia 2015 r.  została   wydana  decyzja  nr 527/2015, znak:  WB.6740.497.2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej – ul. Wymysłowskiej w Pyzdrach

na działkach oznaczonych nr ewid.: dz. 95/4, 400/3, 605/2, 582/3, 582/9, 576/6, 582/10, 576/8, 576/12, 400/2, 576/10, 575, 574, 573/2, 573/1, 399, 400/1 , obręb Pyzdry, dz. 163, 162/1, 162/2, 161, 160, 144, obręb Dłusk, gmina Pyzdry.

Prawnym następstwem wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie przejście w całości na własność gminy Pyzdry działek oznaczonych nr ewid.:

dz.: 576/6, 576/8, 576/12, 576/10, obręb Pyzdry,

oraz powstałych w wyniku podziałów geodezyjnych działek oznaczonych nr ewid.:

dz. 605/3 (z podziału dz. 605/2), dz. 582/11 (z podziału dz. 582/9), dz. 582/13 (z podziału dz. 582/10), dz. 575/1 (z podziału dz. 575), dz. 574/1 (z podziału dz. 574),  dz. 573/5 (z podziału dz. 573/2), dz. 573/3 (z podziału dz. 573/1), dz. 399/1 (z podziału dz. 399), obręb Pyzdry,

dz. 163/1 (z podziału dz. 163), dz. 162/3 (z podziału dz. 162/1), dz. 162/5 (z podziału dz. 162/2), dz. 161/1 (z podziału dz. 161), dz. 160/1 (z podziału dz. 160), obręb Dłusk, gmina Pyzdry.

Decyzji niniejszej nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Z treścią decyzji zapoznać się można w godzinach: poniedziałek od 12:00 do 16:00, wtorek – środa od 12:00 do 15:00, czwartek – piątek od 7:00 do 10:00 w Wydziale Budownictwa Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pokój nr 2 (parter), tel. 61 640-44-32.

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Wrzesińskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez wnioskodawcę, daty otrzymania zawiadomienia o jej wydaniu przez pozostałe strony oraz jej doręczenia w drodze publicznego ogłoszenia poprzez niniejsze obwieszczenie.

Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia t.j. od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, na stronach internetowych oraz w prasie lokalnej.

drukuj (Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Łabęda
    data wytworzenia: 2015-08-10
  • opublikował: Danuta Ogrodowicz
    data publikacji: 2015-08-10 11:04
  • zmodyfikował: Danuta Ogrodowicz
    ostatnia modyfikacja: 2015-08-11 07:33

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.