Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

O b w i e s z c z e n i e

Starosty Wrzesińskiego

z dnia 23 grudnia 2019 r.

o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę

             Na  podstawie  art. 49a  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks   postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 23 grudnia 2019 r. została wydana decyzja nr 1020/2019, znak: WB.6740.880.2019 o pozwoleniu na budowę obejmującym:

BUDOWĘ  DRÓG  GMINNYCH  WE  WRZEŚNI

ULIC: KRZYŻAGÓRSKICH,  A. ROMANOWICZA,  T. HERNESA  I  H. CEGIELSKIEGO

na działkach oznaczonych numerami ewid.: 851/17, 850/3, 850/6, 851/18, 852/5, 853/3, 854/3, 855/16, 855/23, 855/46, 855/49, 859/1, 860/7, 861/12, 861/15, 862/3, 851/27, 852/7, 853/6, 854/6, 855/36, 855/30, 855/52, 859/6, 860/12, 861/6, 862/13, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewid.: 303005_4 Września – miasto.

Z treścią decyzji zapoznać się można w godzinach: poniedziałek od 12:00 do 16:00, wtorek – środa od 12:00 do 15:00, czwartek – piątek od 7:00 do 10:00 w Wydziale Budownictwa Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pokój nr 2 (parter), tel. 61 640-44-32.

Od decyzji stronom przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia w drodze publicznego ogłoszenia poprzez niniejsze obwieszczenie.

Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia t.j. od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Września oraz w Biuletynach Informacji Publicznej tych urzędów.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jerzy Kaczorowski
    data wytworzenia: 2019-12-23
  • opublikował: Danuta Ogrodowicz
    data publikacji: 2019-12-23 12:28
  • zmodyfikował: Danuta Ogrodowicz
    ostatnia modyfikacja: 2019-12-23 12:37

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.