Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

O b w i e s z c z e n i e

Starosty Wrzesińskiego

z dnia 10 sierpnia 2015 r.

o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę

Starosta wrzesiński na podstawie  art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.  1235 ze zm.),

podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 10 sierpnia 2015 r. została wydana decyzja nr 529/2015 znak: WB.6740.538.2015, o pozwoleniu na budowę: BUDOWY  NAPOWIETRZNEJ  SIECI  ELEKTROENERGETYCZNEJ  110 kV -  WCIĘCIA  W  ISTNIEJĄCĄ  SIEĆ  RELACJI  WRZEŚNIA – MIŁOSŁAW OD  PLANOWANEJ  STACJI  ELEKTROENERGETYCZNEJ  CHOCICZA /kat. obiektu XXVI/

na działkach oznaczonych  numerami ewid.:

dz.: 98/8, 98/5, 98/9, 100/2, 99/5, 102/2, 95/1, 95/2, 92/2, 91/2, 90/5, 84/3, obręb Chocicza Wielka, dz.: 8, 2, 3, 5/3, 5/4,  obręb Chocicza Mała.

Obszar oddziaływania obiektu obejmuje działki oznaczone numerami ewid.:

dz.: 98/8, 98/5, 98/9, 100/2, 99/5, 102/2, 95/1, 95/2, 92/2, 91/2, 90/5, 84/3, obręb Chocicza Wielka. dz.: 8, 2, 3, 5/3, 5/4,  obręb Chocicza Mała,

Decyzji niniejszej nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji i dokumentacją sprawy zapoznać się można w godzinach pracy urzędu: poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek – piątek od 7:00 do 15:00, w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pokój nr 2 (parter), tel. 61 640-44-32.

drukuj (Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Łabęda
    data wytworzenia: 2015-08-10
  • opublikował: Kinga Juchacz
    data publikacji: 2015-08-11 14:31
  • zmodyfikował: Kinga Juchacz
    ostatnia modyfikacja: 2015-08-11 14:34

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.