Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

O b w i e s z c z e n i e

Starosty Wrzesińskiego

z dnia 24 sierpnia 2015 r.

o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę

Starosta Wrzesiński na podstawie  art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.  1235 ze zm.),

podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 24 sierpnia 2015 r. została wydana decyzja nr 567/2015 znak: WB.6740.517.2015, o pozwoleniu na :

BUDOWĘ STACJI GAZOWEJ REDUKCYJNO – POMIAROWEJ WYSOKIEGO CIŚNIENIA O PRZEPUSTOWOŚCI Q = 20 000 m3/h WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ             

/kat. obiektu XXVI/

ORAZ ROZBIÓRKĘ (DEMONTAŻ) ISTNIEJĄCEJ STACJI GAZOWEJ REDUKCYJNO – POMIAROWEJ WYSOKIEGO CIŚNIENIA O PRZEPUSTOWOŚCI Q = 5000 m3/h

na działkach oznaczonych nr ewid.: 885/5, 885/6, 885/11, 885/38 obręb miasto Września.

Obszar oddziaływania obiektu obejmuje działki oznaczone numerami ewid.: 885/5, 885/6, 885/11, 885/38, 885/19, 4481, 885/42, 886/35, 886/42, 886/41, 886/36, 885/41, 885/40, 885/56, 885/35, 885/33, 885/31, 885/39, 885/52, 885/8, 885/53, 885/55, 885/9, 885/16, 885/54, 885/57, 885/10, 885/58, 885/14, 883/2, 883/1, 878, 885/18, obręb miasto Września.

Decyzji niniejszej nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji i dokumentacją sprawy zapoznać się można w godzinach: poniedziałek od 12:00 do 16:00, wtorek - środa od 12:00 do 15:00, czwartek - piątek od 7:00 do 10:00 w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pokój nr 2 (parter), tel. 61 640-44-32.

drukuj (Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Łabęda
    data wytworzenia: 2015-08-24
  • opublikował: Magdalena Bazylczuk
    data publikacji: 2015-08-26 08:12

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.