Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

O b w i e s z c z e n i e

Starosty Wrzesińskiego

z dnia 6 kwietnia 2020 r.

o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę

 

Starosta Wrzesiński na podstawie  art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020, poz. 283),

podaje do publicznej wiadomości

 

że w dniu 6 kwietnia 2020 r. została wydana decyzja nr 236/2020, znak: WB.6740.74.2020 o pozwoleniu na budowę obejmującym:

BUDOWĘ  DROGI  GMINNEJ

na działkach oznaczonych numerami ewid.:

dz.: 78, 121/2, 73/6, 72/2, 71/3, 76, 70, 69, 77, 79, 68, 67, 80, 81/1, 65/1, 66/2, 81/2, 83/2, 66/1, 73/3,
       obręb: 303002_5.0015 Pałczyn, jednostka ewid.: 303002_5 Miłosław – obszar wiejski,

dz.: 91, 69/2, 69/1, 81, 83/4, 93, 84/2, 94, 85, 95/1, 95/4, 95/3, 96, 88, 97/7, 97/6, 97/5, 97/4, 97/3,
       97/2, 97/8, obręb: 303002_5.0010 Książno, jednostka ewid.: 303002_5 Miłosław – obszar wiejski.

 Obszar oddziaływania obiektów, o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, obejmuje nieruchomości: działki oznaczone numerami ewid.:

dz.: 78, 121/2, 73/6, 72/2, 71/3, 76, 70, 69, 77, 79, 68, 67, 80, 81/1, 65/1, 66/2, 81/2, 83/2, 66/1, 73/3,   
       obręb: 303002_5.0015 Pałczyn, jednostka ewid.: 303002_5 Miłosław – obszar wiejski,

dz.: 91, 69/2, 69/1, 81, 83/4, 93, 84/2, 94, 85, 95/1, 95/4, 95/3, 96, 88, 97/7, 97/6, 97/5, 97/4, 97/3,
        97/2, 97/8, obręb: 303002_5.0010 Książno, jednostka ewid.: 303002_5 Miłosław – obszar
        wiejski.

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji i dokumentacją sprawy zapoznać się można w godzinach: poniedziałek od 12:00 do 16:00, wtorek –  środa od 12:00 do 15:00, czwartek – piątek  od 7:00 do 10:00 w Wydziale Budownictwa Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego  we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pokój nr 2 (parter), tel. 61 640-44-32.

                                       

drukuj (Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jerzy Kaczorowski
    data wytworzenia: 2020-04-06
  • opublikował: Danuta Ogrodowicz
    data publikacji: 2020-04-06 11:25
  • zmodyfikował: Danuta Ogrodowicz
    ostatnia modyfikacja: 2020-04-06 14:00

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.