Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Starosta Wrzesiński zawiadamia,

O B W I E S Z C Z E N I E

STAROSTY  WRZESIŃSKIEGO

z dnia 30 września 2015 r.

o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistych omyłek w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. nr 527/2015, znak: WB.6740.497.2015

            Na podstawie art. 113 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity  Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)

 z a w i a d a m i a m

 że  w dniu 30 września 2015 r. zostało wydane postanowienie znak: WB.6740.497.2015 o sprostowaniu oczywistych omyłek w decyzji Starosty Wrzesińskiego z dnia 6 sierpnia 2015 r.  nr 527/2015, znak:  WB.6740.497.2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej – ul. Wymysłowskiej w Pyzdrach,

 na działkach oznaczonych nr ewid.:

dz.: 95/4, 400/3, 605/2, 582/3, 582/9, 576/6, 582/10, 576/8, 576/12, 400/2, 576/10, 575, 574, 573/2, 573/1, 399, 400/1 , obręb Pyzdry,

dz.: 163, 162/1, 162/2, 161, 160, 144, obręb Dłusk, gmina Pyzdry.

W związku z powyższym informuje, że z treścią postanowienia i aktami sprawy zapoznać się można w godzinach pracy urzędu: poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek – piątek od 7:00 do 15:00, w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni, pokój nr 2 (parter), tel. 61 640-44-32. Treść obwieszczenia została również zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pyzdrach oraz Starostwa Powiatowego we Wrześni.

Na postanowienie przysługuje stronom  prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Wielkopolskiego al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, za moim pośrednictwem  w terminie 7 dni od dnia dokonania się obwieszczenia o wydaniu postanowienia.

Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa doręczenie postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia t.j. od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyzdrach oraz na stronach internetowych.

drukuj (Starosta Wrzesiński zawiadamia,)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Łabęda
    data wytworzenia: 2015-10-01
  • opublikował: Danuta Ogrodowicz
    data publikacji: 2015-10-01 09:23
  • zmodyfikował: Danuta Ogrodowicz
    ostatnia modyfikacja: 2015-10-01 09:44

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.