Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Starosta Wrzesiński zawiadamia

O B W I E S Z C Z E N I E

STAROSTY  WRZESIŃSKIEGO

z dnia 16 września 2020 r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m,

że w dniu 16 września 2020 r. została wydana decyzja nr 717/2020 (znak: WB.6740.594.2020) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 429, 431, 400/1, 206, 207/2, 207/1, 208, 212, obręb: 303004_5.0718 Zapowiednia, jednostka ewidencyjna: 303004_5 Pyzdry – obszar wiejski.

Powstałe w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczone nr ewid.:

 • 431/1 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 431, obręb 303004_5.0718 Zapowiednia, jednostka ewidencyjna: 303004_5 Pyzdry – obszar wiejski,
 • 212/1 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 212, obręb 303004_5.0718 Zapowiednia, jednostka ewidencyjna: 303004_5 Pyzdry – obszar wiejski,
 • 207/3 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 207/1, obręb 303004_5.0718 Zapowiednia, jednostka ewidencyjna: 303004_5 Pyzdry – obszar wiejski,
 • 207/5 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 207/2, obręb 303004_5.0718 Zapowiednia, jednostka ewidencyjna: 303004_5 Pyzdry – obszar wiejski,
 • 208/1 z podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 208, obręb 303004_5.0718 Zapowiednia, jednostka ewidencyjna: 303004_5 Pyzdry – obszar wiejski,

stają się z mocy prawa własnością Gminy Pyzdry z dniem kiedy decyzja ta stała się ostateczna.

Termin wydania nieruchomości Burmistrzowi Pyzdr ustalono na 120 dzień od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna. 

Dotychczasowym właścicielom nieruchomości przysługuje odszkodowanie za utracone prawo własności. Decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje Starosta Wrzesiński w terminie 30 dni od dnia w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. W przypadku wydania nieruchomości nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% jej wartości. 

Z treścią decyzji zapoznać się można w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrześni, w godzinach urzędowania: poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek – piątek od 7:00 do 15:00.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez wnioskodawcę, daty otrzymania zawiadomienia o jej wydaniu przez pozostałe strony oraz jej doręczenia w drodze publicznego ogłoszenia poprzez niniejsze obwieszczenie.

Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa doręczenie zawiadomienia stronom postępowania o wydanej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia t.j. od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, w Biuletynach Informacji Publicznej tych urzędów, prasie lokalnej „Przegląd Powiatowy”.

drukuj (Starosta Wrzesiński zawiadamia)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jerzy Kaczorowski
  data wytworzenia: 2020-09-16
 • opublikował: Kinga Juchacz
  data publikacji: 2020-09-16 14:01

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.