Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Starosta Wrzesiński zawiadamia,

O B W I E S Z C Z E N I E

STAROSTY  WRZESIŃSKIEGO

z dnia 22 września 2020 r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

           Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m,

że w dniu 22 września 2020 r. została wydana decyzja nr 751/2020, znak: WB.6740.575.2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej, na działkach oznaczonych numerami ewid.:

-   dz. 146/4, 122/4, 119/2, 123/2, 119/1, 122/1, 123/1 obręb: 303005_5.0333 Psary Polskie, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września –    obszar wiejski,

-   dz. 89/1, 97, 91, 92/2, 92/1, 94 obręb: 303005_5.0338 Słomowo, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski,

Powstałe w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczone nr ewid.:

 • 91/1 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 91, obręb: 303005_5.0338 Słomowo, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski,
 • 92/3 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 92/1, obręb: 303005_5.0338 Słomowo, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski,    
 • 92/5 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 92/2, obręb: 303005_5.0338 Słomowo, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski,
 • 94/1 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 94, obręb: 303005_5.0338 Słomowo, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski,
 • 94/2 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 94, obręb: 303005_5.0338 Słomowo, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski,

stają się z mocy prawa własnością Gminy Września z dniem kiedy decyzja ta stała się ostateczna.

Termin wydania nieruchomości Burmistrzowi Miasta i Gminy Września ustalono na 120 dzień od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna. 

Dotychczasowym właścicielom nieruchomości przysługuje odszkodowanie za utracone prawo własności. Decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje Starosta Wrzesiński w terminie 30 dni od dnia w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. W przypadku wydania nieruchomości nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% jej wartości. 

Z treścią decyzji zapoznać się można w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrześni, w godzinach urzędowania: poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek – piątek od 7:00 do 15:00.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez wnioskodawcę, daty otrzymania zawiadomienia o jej wydaniu przez pozostałe strony oraz jej doręczenia w drodze publicznego ogłoszenia poprzez niniejsze obwieszczenie.

Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa doręczenie zawiadomienia stronom postępowania o wydanej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia t.j. od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Września, w Biuletynach Informacji Publicznej tych urzędów, prasie lokalnej „Przegląd Powiatowy”.

drukuj (Starosta Wrzesiński zawiadamia,)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jerzy Kaczorowski
  data wytworzenia: 2020-09-25
 • opublikował: Magdalena Bazylczuk
  data publikacji: 2020-09-25 08:04

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.