Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

O b w i e s z c z e n i e

Starosty Wrzesińskiego

z dnia 12 listopada 2015 r.

o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę

Starosta Wrzesiński na podstawie  art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.  1235 ze zm.),

podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 12 listopada 2015 r. została wydana decyzja nr 809/2015, znak: WB.6740.665.2015, o pozwoleniu na budowę dla:

PRZEBUDOWY  ODCINKA  NAPOWIETRZNEJ  SIECI  ELEKTROENERGETYCZNEJ

WN 110 kV  RELACJI  MIŁOSŁAW – ŚRODA WLKP. 

/kat. obiektu XXVI/

na działkach oznaczonych numerami ewid. 43/1, 43/2, 37/1, 60, 50, 58, 22, 36/1, 61, 39/1, 38/1, 62, 54, 44, 24, 35, 47, 31, obręb Pałczyn, gmina Miłosław. 

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane obejmuje działki oznaczone numerami ewid.: 43/1, 43/2, 37/1, 60, 50, 58, 22, 36/1, 61, 39/1, 38/1, 62, 54, 44, 24, 35, 47, 31, obręb Pałczyn, gmina Miłosław. 

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji i dokumentacją sprawy zapoznać się można w godzinach: poniedziałek od 12:00 do 16:00, wtorek - środa od 12:00 do 15:00, czwartek – piątek
od 7:00 do 10:00 w Wydziale Budownictwa Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego
we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pokój nr 2 (parter), tel. 61 640-44-32.

drukuj (Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Łabęda
    data wytworzenia: 2015-11-12
  • opublikował: Danuta Ogrodowicz
    data publikacji: 2015-11-12 13:05

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.