Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

O b w i e s z c z e n i e

Starosty Wrzesińskiego

z dnia 16 lutego 2021 r.

o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę

Starosta Wrzesiński na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020, poz. 283 z późn. zm.),

podaje do publicznej wiadomości,

 że w dniu 16 lutego 2021 r. została wydana decyzja nr 94/2021, znak: WB.6740.13.2021 o zmianie pozwolenia na budowę z dnia 30 lipca 2020 r. nr 579/2020, znak: WB.6740.503.2020, obejmującego:

 

BUDOWĘ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH BAZY TRANSPORTOWO – MAGAZYNOWEJ

ZE STACJĄ PALIW PŁYNNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

 

na działce oznaczonej numerem ewid. 105/15 obręb: 303005_5.0302 Białężyce, jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Zakres zmian – według projektu zamiennego.

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, dla zakresu objętego zmianą, obejmuje działkę oznaczoną nr ewid.: 105/15 obręb: 303005_5.0302 Białężyce, jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Pozostałe warunki pozwolenia na budowę z dnia 30 lipca 2020 r. nr 579/2020, znak: WB.6740.503.2020 nie ulegają zmianie.

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji i dokumentacją sprawy zapoznać się można w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrześni w godzinach urzędowania: poniedziałek od 8:00     do 16:00, wtorek – piątek od 7:00 do 15:00.                                                                                     

drukuj (Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jerzy Kaczorowski
    data wytworzenia: 2021-02-16
  • opublikował: Magdalena Bazylczuk
    data publikacji: 2021-02-18 11:06

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.